top of page

Hjemmesiden til David Bohm kan du
lese mer om på denne siden. 


 

David Bohm.jpg
David Bohm.jpg

020620 - Jeg har planer om å skrive en bok om David Bohm, kvantefysikk og holografisk prinsipp. En hyllest til den personen, som var en av de som inspirerte meg til å følge Tradisjonell Advaita Vedanta og interessere meg for de gåtefulle implikasjonene av kvantefysikken samt holografisk prinsipp.
Boka vil jeg jobbe med i noen år og utgivelsesår vil være 2026. Jeg håper Flux Forlag vil publisere den. Hvis ikke så publiserer jeg den uansett her på denne siden. 


 

KVANTEFYSIKK OG SAMFUNNSSPØRSMÅL

Her på denne siden vil det være rom for endel kvantefysikk, vitenskapelige emner og samfunnsspørmål. 

Slik er menneskekroppen, og det er også kosmiske kroppen
Slik er menneskesinnet, og det er også kosmiske sinnet
Slik er mikrokosmos, og det er også makrokosmos
Slik er atomet, og det er også universet

Upanishadene


Bhagavad Gita sier at universet har ingen begynnelse, midten eller slutt. På grunn av fakta om at skapelse er tilsynelatende virkelig, er det ikke noe poeng i å spørre om Gud skapte universet. Vi kaller derimot Gud en skaper,  fordi universet, som ikke er separat fra Gud, for bestandig går gjennom passive og aktive faser på samme måten vi viser oss når vi er våkne og forsvinner når vi sover. Gud trenger ikke å skape materie og levende vesener, fordi de eksisterer evig. 


BEVISSTHETSVITENSKAP - KVANTEFYSIKK - VITENSKAP er kapittel 5 i boka Bevisthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens Natur. 

Rom - Akasha

«Rom er ikke tomt. Det er fullt I motsetning til et vakuum, og er grunnlaget for eksistensen av alt, inkludert oss selv. Universet er ikke separat fra dette kosmiske energihavet. "
-David Bohm,som en kan se på bildet var en kvantefysiker.

Det er interessant at kvantefysikk stopper ved rom når Vedanta fortsetter til neste steg, bevissthet, som vitenskap ikke gjør. Siden de er materielle vitenskapsmenn, kan de ikke det. 

Akasha, som rom heter på sanskrit har feilaktig blitt sett på som grunnlag for eksistensen av alt blant noen vitenskapsmenn inkludert Ervin Laszlo.
 
Rom er en god metafor for selvet siden det gjennomtrenger alt i verden. Men selvet/bevissthet er den som kjenner til rom. Rom er livløs i seg selv og et objekt. 

Kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner

Gunaer og Vitenskap
Student: Er de tre gunaer (energier og kvaliteter) de samme elementene som elektronet, protonet og nøytronet?


Vedanta lærer: Protonet, elektronet og nøytronet er ikke det samme som gunas i det at gunaene er kreftene eller energiene, som forårsaker den materielle verden. Selv om gunas er objekter kjent av deg (bevissthet) som protonet, nøytronet og elektronet er objekter kjent av deg, er gunas forut protonet, elektronet og nøytronet selv om de er mikroskopiske og utgjør stoffet av den materielle virkeligheten,som dukker opp fra gunas. Protonet, elektronet og nøytronet kan bli sett som metaforer til gunas i det at sattva er intelligensen bak skapelsen, tamas materien, som skapelsen er laget av og rajas er energien som gir liv. Vedanta har ingen problemer med vitenskap eller kvantefysikk. Som den er anvendt i dag, fokuserer kvantefysikk det meste på den praktiske bruken av teorien og ikke på dens gåtefulle (mystiske) implikasjoner.

Siden urgamle tider, har vestlige filosofer og tenkere fra Aristoteles og fremover kommet opp med mange esoteriske spekulasjoner på den fysiske virkeligetsnaturen.
 

Faktisk var det en student av Aristoteles, Democritus, som påstod at alle objekter er laget opp av i stadig større grad mindre enheter og navngav dem atomer, som betyr den minste enheten. Hva disse store tenkerene gikk glipp av er hva de Vediske forstod mange år forut: at alt (inkludert selvfølgelig, protonet,nøytronet og elektronet) dukker opp fra og løser seg opp inn i bevissthet, som er forut til alt (inkludert gunas), og bevissthet kan ikke bli objektifisert.

Den praktiske anvendelsen av kvantefysikk har endret verden, og hvis forstått korrekt så peker virkelig kvantefysikk på at den materielle verden ikke har noe substans, og at bevissthet er essensen. I beste fall, når fysikere snakker om bevissthet, ser de den som et persepsjons-objekt, og misforstår det fullstendig ved å anta at sinnet er bevisst eller mer nøyaktig at bevissthet er noe vi har istedenfor noe vi er.
 

Kvantefysikk er enig med hva Vedaene har sagt hele tiden at det er ingen virkelig skapelse, det er bare en tilsynelatende skapelse. Husk,virkelig som å være definert som det som er alltid tilstedeværende og aldri endrer seg. Det eneste som er kontinuerlig er bevissthet.

For å lese mer av bloggen Kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner kan du lese den her. 

 

Quantum information2.jpg

PIONÆRER I KVANTEFYSIKKEN VAR INTERESSERT I VEDAENE OG VEDANTA

Erwin Schrødinger,Werner Heisenberg og Niels Bohr var alle interessert i å studere Vedaene og Vedanta. De flørtet med Vedanta for å si det sånn og gikk ikke i dybden,som de studenter og lærere som følger tradisjonell Advaita Vedanta idag, men Schrødinger var absolutt en av dem som inspirerte meg til å følge Tradisjonell Advaita Vedanta og hadde en viss innblikk i hva selvkunnskapen hadde som viktig emne: Bevissthet.


Erwin Schrødinger med et sitat fra en av hans bøker,What is Life - Hva er livet. Han forstod at bevissthet var grunnleggende eller essensen i alt. Og var litt kjent med konseptet maya.


Han nevnes også i ulike kilder om hans interesse for Vedanta, blant annet i denne websiden.

 

Og i denne artikkelen i Science and Nonduality, stilte jeg spørsmålet om Vedisk filosofi hadde en innflytelse i konseptene i fri energi og kvantemekanikken.

Og noen sitater fra den artikkelen oversatt til norsk, som er verdt å nevne:

Heisenberg sa «Kvanteteorien vil ikke se helt latterlig ut til mennesker som har lest Vedanta. «


Fysikeren Fritjof Capra ble intervjuet av Renee Weber i boka Holografisk Paradigme (side 217 -218), hvor han sier at Schrødinger hadde flere diskusjoner med Heisenberg. Heisenberg var i India og møtte Tagore. De pratet en del om indisk filosofi og at samtalene hadde hjulpet Heisenberg en del i hans arbeide i fysikken, fordi de viste han at alle nye ideer i kvantefysikken var ikke sprøe. Han realiserte at det var en hel kultur, som hadde skrevet under på lignende ideer.
 

Den berømte Danske fysikeren og Nobel Pris-vinner Niels Bohr fulgte Vedaene. Han sa «Jeg går inn i Upanishadene for å stille spørsmål.» Både Bohr og Schrødinger, grunnleggerene av Kvantefysikken var ivrige lesere av Vediske tekster og observerte at deres eksperimenter i kvantefysikken var samsvarende med hva de de hadde lest i Vedaene.

For å lese mer om Kvantefysikkens grunnleggere - Schrødinger og Bevissthet kan du lese videre denne bloggen. 


 

Erwin_Schrødinger.jpg

MANIFESTASJON - UPERSONLIG SKAPER - MAKROKOSMISK KAUSALE - DET TOTALE SINN er kapitel 4 i boka Bevissthetsvitenskap - 
Selvgransking av virkelighetens natur 

Vedentaundervisningen presenterer og utfolder emnet skapelse provisorisk slik at vi etterhvert vil forstå at det er bare midlertidig og at skapelsen er bare en tilsynelatende skapelse. For å realisere og forstå at vår natur er bevissthet trenger vi å se på forholdet mellom individet (mikrokosmos) og det totale (makrokosmos). Forholdet mellom individet,det totale og verden. Det Totale er et evig prinsipp slik at vi lettere forstår at all skapelse er tilsynelatende og begynnelsesløs.

I Bhagavad Gitas visjon, har det vært uendelige skapelsessykluser og oppløsninger av universet. Hele universet var i en umanifestert tilstand før den nåværende manifestasjonen, og vil igjen bli umanifestert. Det er slik vi tenker om skapelsen. Slik at vi kan ikke postulere at det var ingenting og at alt kom fra ingenting. Kunnskapen som kreves å forårsake universet var i dens potensiale tilstand, som igjen manifesterte i universets form fulgt av en spesifikk orden. På grunn av den nåværende orden gjør at fysikere og kosmologer kan gå tilbake alle store steg i universets evolusjon slik at formasjonen av fortette elementer i stjerner,galaksefødselen og planeter fra nå til så langt tilbake som et visst antall sekunder av Planck-tiden etter det store smellet (big bang).
Du kan lese mer om dette i bloggen - Grenseløs potensiale - Kausalitet - Umanifestert og Manifestert

Og i bloggen - Bhagavad Gitas Visjon og Universets Årsak

Holographic dream.jpg

Naturen av universets årsak
 

Hvordan er universet blitt til? Finnes det en skaper? Hva er naturen av denne skaperen? Disse er viktige spørsmål, og vi har ikke råd til å ignorere dem, skriver Vedanta-veileder David Storøy i denne artikkelen om å granske virkeligheten i lys av Vedanta. Du kan lese mer om det i artikkelen her i medium+. 

I boka Bhagavad Gitas Visjon kan du lese mer detaljert i :

Energy empty space creation.jpg

I boka Bhagavad Gitas visjon kan du lese mer i kapittel 5 om Det Totale Sinnets Orden og Manifestasjon og De essensielle elementene av menneskelig vekst er gjenkjennelse av Det Totale Sinnet, som en stor orden. Du kan lese mer om disse emnene i pdf-filen overfor. 

Hele skapelsen er bare en tidløs projeksjon på den selvlysende bevissthetsskjermen som et hologram. Når selvkunnskap skjer, kollapser den som en virkelighet og forblir som et speilbilde, som tilsynelatende endrer seg.

Bohm kalte dette dypere nivå av virkeligheten for den implikate eller innfoldte orden et holofelt hvor alle kvantetilstander er permanent innkodet. Vår observerbare virkelighet utgår fra dette feltet som kontinuerlig utfoldelse og blir til den eksplikate eller utfoldete orden.


Holografisk projeksjon - Dette er en god analogi for den tilsynelatende virkeligheten, eller maya, en holografisk projeksjon; bildet endrer seg når posisjonen og orienteringen av synet på systemet endrer seg(som tolkningen av vasanas skaper individets tilsynelatende virkelighet) på eksakt samme måte, som hvis et objekt var tilstede, på denne måten lager bildet som viser seg som tre-dimensjonell. Dette er eksakt hvordan maya fungerer: det er bare et lysknep,som er reflektert bevissthet.
 

Holografisk projeksjon (eller maya) i seg selv er ikke et bilde; det består av en tilsynelatende tilfeldig struktur av forskjellige volum,tetthet eller kontur. Hvis du tar vekk projeksjonen, vil enhver del reflektere helheten. Dette er en god beskrivelse av Isvara Det Totale/ Upersonlig Makrokosmisk Skaper/Skapelse.

«Relativitet- og kvanteteorien er enig i at de begge impliserer behovet for å se på verden som en udelt hele, hvor alle universelle deler, inkludert den som observerer og hans instrumenter, slår sammen og forener i en totalitet. Denne nye formen av innsikt kan kanskje bli kalt for Udelt Hele i flytende bevegelse. Dette synet impliserer at flyten er, på en eller annen måte forut til tingene som kan bli sett til å forme og oppløse i flyten. I denne flyten, er ikke sinnet og materie separate substanser. De er heller forskjellige aspektere av den ene hele og ubrutte bevegelse. " -David Bohm


I bloggen Indras nett - Udelt Hele - Holografisk projeksjon skriver jeg mer dyptgående om emner som holografisk projeksjon er en god analogi til Vedantaundervisningen. 

Parmenides og likheter med Mandukya Upanishad

Aristoteles oppfant konseptet av potensiale og ble inspirert av Parmenides (født 515 f.kr, død 450 f.kr) var en filosof som i verseform fortalte hvordan han av en gudinne læres opp om verdens egentlige vesen. Hans argumentasjon bygger på disse hovedpunktene: verden er en uforandelig, evig, sammenhengende enhetlig kule og sansene som forteller oss annet, lyver. Forandringen er umulig i og med at ingenting kan bli til av ingenting. Det som er, det er. Det kan ikke ha blitt til av ingenting og ei heller slutte å eksistere.

Parmenides mener at forklaringen på den forandring og bevegelse som sansene gir inntrykk av, ligger på et rent tankemessig plan. Og dermed må være en løgn. Hos Parmenides er tomrom umulig, for det er ikke-eksisterende og ikke-eksistens kan umulig ha utstrekning. 
 

Harmoni med skapelsen indre ytre landska

Hva er verden vi lever i? Er verden tilfeldig, urettferdig eller er det en intelligent verden? Denne holdningen vi har til verden vil påvirke på alle områder vi lever i. Hvordan våre beslutninger vil være, vår følelses liv vil være, samhandler med mennesker og møter på ulike situasjoner. Vedanta sier tydelig at vi ikke lever i en tilfeldig og urettferdig verden. Men en intelligent verden. Det vil endre mitt forhold til verden. Istedenfor å klandre andre, seg selv og verdenen på ulike måter, som å være et offer eller føler at verden ikke behandler en bra. Men heller ser at det er en orden her som en ønsker å være i harmoni med og jobbe mest mulig på lag med. Vedanta kaller dette for Isvara (Det Totale Sinn, Universet, Makrokosmisk Orden eller Sinn). For å jobbe i harmoni med verden trenger en å forstå hva ordenen er. Når du tilpasser denne ordenen vil det gjøre livet ditt mer enklere.

 

Hvilken Orden snakker vi egentlig om her? Dharmalov. Med andre ord vet alle hvordan de vil bli behandlet. Det samme med andre. Det er universelle verdier. Du kan lese mer om verdier her. Siden det er en intelligent orden her så er det en sammenkobling og sammenheng her. Du er forbundet med alt som er: Andre mennesker og universelle krefter. Da bør en tenke over hvilken rolle en har i denne verden. Å se på ens livsvei (svadharma). Hvordan bruker en egenskapene og ferdighetene en har til beste for verden (intelligent orden) der en er i livet her og nå. Verden vil få fordeler av det når en bruker sine ferdigheter og egenskaper mer effektivt når en er bevisst på dette. Det skjer en feedback fra verdenen, fordi det er et intelligent system eller orden her. Denne holdningen ifm. verdenen som et intelligent system eller orden bærer med seg frukter at en blir mer tilfreds med hva som er og ikke minst er mer takknemlig over det en erfarer uansett hva det er. Fokuset på å være en forbruker eller en som tar fra noe i verdenen til en som bidrar med noe vil også gradvis skje. Status og holdning til verden vil naturlig endre seg med denne holdningen om å se på verden som en intelligent orden. Jeg vil komme inn på emner som Universets Årsak, Skapelse, Manifestasjon, Umanifesterte, udelt hele (hologram) m.m. for å bidra med kunnskap om at vi lever i en intelligent orden og hvordan leve mer i harmoni med den slik at vi vil være mer takknemlig og tilfreds der vi er i livet. Du kan lese mer i BLOGGEN - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. 

Ramanujan.png

KRITISK TENKNING - INTUISJON - FRYKTBASERT MISTENKSOMHET

Ordene Korona (COVID19) og konspirasjonsteorier har vært noen av de vanligste temaene i det siste året på sosial medier. Det er også pandemi på sosiale medier av en form for tanke- og holdningsbasert fryktbasert mistenksomhet, som med andre ord har med å tro på konspirasjonsteorier og være overbevist om at en gruppe mennesker eller mennesker, som skader oss med vilje eller ønsker å kontrollere gjennom å ty til vaksiner blant annet.

Jeg observerer mye synsing og subjektive meninger her hvor det kan komme fra ulike kanaler på nettet. Jeg har en holdning om at det er viktig at kritisk tenkning er med i vurderingen og at man kan lett miste dømmekraften om man blir for subjektiv om et emne. Det observerer jeg skjer når man må ty til det folk kaller konspirasjonsteorier i å forklare Koronaen, som vi har erfart i nesten 1 år. Du kan lese mer i bloggen Kritisk Tenkning- Intuisjon - Fryktbasert Mistenksomhet. 
Den kan også leses på pdf-format og den er på 26 sider:

 

I Magasinet Harmoni utgave 5/2020 fikk jeg publisert en artikkel, som heter Konspirasjonsteorier og sunn samfunnskritisk sans - Hvor går grensen?

Du kan lese mer i BLOGGEN - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. 

Søren Hauge – Kaninhullet – Koronakrisens spirituelle utfordring - kan du lese mer utdypende i denne 21 siders pdfen. Det står på dansk og du kan lese utdrag fra den i min blogg. 

Hva er en passende og sunn holdning i møte med covid-19-pandemien og hendelser ellers i verdenen, spør Vedanta-veileder David Storøy, som er inspirert av gammel vedisk visdom fra India når han her skriver om dette. Les mer i artikkelen
på Medium+ , som heter Å håndtere frykt og usikkerhet. 

Her er den i pdfutgave. 

I VG 4 juli 2021 dukket det opp en veldig interessant artikkel, som har inspirert meg til å skrive en blogg, som heter Vaksiner og tillit til helsemyndighetene under en pandemi:

MDG-politiker ber Norge pause vaksineringen

Fylkespolitiker Susanne Heart i Miljøpartiet de Grønne har publisert et åpent brev, hvor hun ber regjeringen pause vaksineringen. Hennes eget parti tar avstand fra uttalelsene.

Jeg har alltid vært fasinert over vitenskap i mitt voksne liv. Kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner har virkelig stilt endel spørsmål om hva virkelighetens natur er. Hvor kommer de store oppdagelsene i vitenskapen egentlig fra? Det vil jeg på en måte prøve å svare på utifra der jeg er i livet hvor Vedanta Bevissthetsvitenskapen har kommet til meg ut av det blå.

En Netflix-film som heter Mannen som kjente til Uendelighet som berørte meg på flere måter. Den er en tankevekker for de som ser på seg selv som ateist eller agnostiker. «Før første verdenskrig hjelper Cambridge-lektoren G.H. Hardy det indiske mattegeniet Srinivasa Ramanujan med å håndtere skolesystemet og rasistiske fordommer.» Fra Wikipedia: Srinivasa Aiyangar Ramanujan (født 22. desember 1887, død 26. april 1920) var en indisk matematiker. Han regnes som en av tidenes mest talentfulle matematikere innenfor tallteorien.

 

Ramanujan var et barnegeni, og han var i stor grad selvlært i matematikk. Hans matematiske geni ble oppdaget av den britiske matematikeren G.H. Hardy, og Hardy sørget for at Ramanujan fikk komme til University of Cambridge. Mens han var i Cambridge mellom 1914 og 1918, produserte Ramanujan over 3000 matematiske teoremer.

 

Hardy, som var en vitenskapsmann og ateist, som ikke trodde på Gud eller urgammel visdom sa dette til et møte med sine kollegaer i Cambridge om teoriene til Ramanujan:

 

«Her ser vi nå det enorme gjennombruddet som er gjort området partisjoner av en mann hvis begrensende kunnskap da vi først møttes var like forskrekkelig som den var stor. Oppfatninger kan være ulike om betydningen av Ramanujans arbeid og innflytelsen det vil ha på matematikken. Men det kan ikke råde tvil om dets enorme og uomtvistelige originalitet. Mr Littlewood sa en gang til meg at alle positive heltall er Ramanujans nære venner. Jeg tror det stemmer. Han har selv sagt at en likning ikke har mening om den ikke uttrykker en guddommelig tanke.

Hvor mye det enn smerter meg å si det, så har han kanskje rett. For er det ikke nettopp sånn vi forsvarer den rene matematikken? Vi bare utforsker uendeligheten i jakten på absolutt perfeksjon. Vi finner ikke på formlene. De ligger der og venter på at store tenkere som Ramanujan skal finne og bevise dem.Så til slutt har jeg måttet tenke over hvem vi er som kan sette spørsmål ved Ramanujan eller for den del Gud.Takk.« 
Du kan lese mer om dette i bloggen - Mattegeniet Ramanujan og Store Oppdagelser i Vitenskap. 

 

Yoda og kritisk tenkning3yes.png

Kobler indisk Vedanta med kvantefysikk: − Vårt ultimate mål er frihet - Intervju i helse- og livsstilsmagasinet Medium kan du lese mer om her. 
 

Det endelige, ultimate målet for mennesket er frigjøring fra lidelse, utilstrekkelighet og usikkerhet, sier Vedanta-veileder David Storøy. Både han og noen forskere innen kvantefysikk mener at man kan trekke flere paralleller mellom gamle vediske tekster og funn fra kvantefysikken.

Medium 0221 bilde.jpg
Klimavalg 2021.png

KLIMA - HVA BØR GJØRES I ENERGIPOLITIKKEN

År 2021 blir et klimavalg hovedsakelig i høstens stortingsvalg her i Norge. Det har vært en del reaksjoner på FN sin klimarapport (1) og den har satt full fyr på oljedebatten.

Jeg vil vise sitater fra ulike politikere og andre aktører i denne debatten og komme med egne kommentarer underveis i denne bloggen. Jeg er medlem av Miljøparti De Grønne Bergen, men det betyr ikke at jeg er enig i alt det de sier, står for og gjør. Samarbeid på tvers av andre partier er viktig og man må ikke brenne broer her. Idealisme er vel og bra, men det viktigste er pragmatisme og realisme. At man har en mest mulig objektiv holdning, som er passende og ikke lar seg bli for følelsesmessig basert. Å lytte til vitenskapen og forskning er viktig og hva den sier.


Jeg har skrevet en 40 siders artikkel om dette. 
 

Visdom og teknologi hånd i hånd.png

Overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet til teknologi

Teknologi er et område, som har interessert meg siden jeg har vært en liten gutt. Jeg har alltid vært fascinert av teknologien i science fiction filmer eller lignende. Min første datamaskin var Commodore 128 og så kom Amiga 500. Jeg brukte alle mine konfirmasjonspenger på den i 1988. Man ser en del dystopiske og dommedagsscenarioer i ulike filmer og serier hvor teknologi er inkludert. Å ha et sunt forhold til teknologi er viktig, men jeg har observert at teknologi er veldig sett ned på i områder som vaksine spesielt i alternativbevegelsen.

Internett har vært en gave til menneskeheten og det er mange oppsider med det, men det er som med alt i verden baksider ved det, som inkluderer misbruk av mennesker og informasjon på ulike måter. Det inkluderer det mørke nettet og ikke minst det å falle i kaninhullet av konspirasjoner hvor vaksineteknologi, 5G mobilnett og smartmålere blir demonisert. De blir sett på som fiender av menneskeheten for å skade oss mer enn å hjelpe oss. Det er noe jeg reagerer sterkt på og er opptatt av å ha sunne verdier og holdning til emnet teknologi og dens fremtid.

Med denne bloggen ønsker jeg å advare mot å ha en overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet til teknologi. Jeg advarer også mot anti-vaksineringsbevegelsen, som bruker enorme summer på å lage en del overdrevne og falske nyheter mot vaksiner.

Det er naturlig å ha sunn skepsis til ulike teknologier og filmer samt tvserier viser oss hvor galt det kan gå om man ikke har sunne verdier og følger moral og etikk i samfunnet med tanke på teknologi. Frykten for kunstig intelligens er også der, som skal ta over hele samfunnet. Jeg kaller det for Terminator-syndromet.

Jordensamarbeid.jpg

Jeg har skrevet en 39 siders artikkel om emnet.

I denne bloggen/artikkelen som heter STRØM - EUROPEISK SAMARBEID OG DET GRØNNE SKIFTET vil det være refleksjoner og tanker om strømpriser, europeisk samarbeid og det grønne skiftet. Jeg vil vise til en del kilder, som jeg synes er nyttig å ha med og avsluttende dialog og kommentarer.

Emnet strømpriser har vært en av de mest sentrale debattsemnene i Norge de siste månedene og berører alle på ulike måter. Det har vært mye synsing og uklar info om hva egentlig ACERs rolle er og det har også vært en syndebukk i strømpris-debatten. Jeg viser til mer nyansert og balansert info og kunnskap om ACER og viktigheten av europeisk samarbeid også innenfor emnet strøm. Det er veldig viktig med tanke på det grønne skiftet, vi alle erfarer nå i Norge og andre steder i Europa og verden.

Det er så mange viktige faktorer, som spiller inn under emnet strøm og strømpriser at jeg valgte å inkludere dette med europeisk samarbeid og det grønne skiftet. Alt her henger sammen.

Under koronapandemien de siste to årene har jeg bevisst valgt å stole på kilder, som ofte kommer fra human-etikere, ateister og skepsisbevegelsen og tatt mye av det som kommer fra alternative kilder med klype salt. Å kjenne sin begrensning er viktig innimellom med tanke på kunnskap rundt emner som koronavaksiner o.l. Her mener jeg noen i alternativbevegelsen har mye å lære av ateister angående kildekritikk. Og vil belyse og utdype mer i denne bloggen.

Denne overdrevne mistenksomheten mot vanlige massemedia og myndigheter er upassende og lite smart etter min mening. Falske nyheter er som regel i alternative medier og ikke i massemedia. Jeg vil også advare mot spekulative sider, som også blir kalt for konspirasjonsfabrikker, som Hemali.no, Steigan.no o.l. Noen alternative og åndelige bevisste mennesker har tendens til å bruke kilder fra disse nettstedene hvor det er sjelden kilder, som holder mål eller har den type autoritet, som gjør at man skal stole på det. Man tar dem for god fisk uten å granske mer grundig og man blir ganske naiv egentlig.

Hvorfor denne overdrevne mistenksomhet med tanke på vaksiner og korona i disse tider? Jeg mener vi ikke har grunner til å være det og at helsemyndighetene her i Norge har vært noenlunde åpne for snakk om bivirkninger og andre viktige ting om korona og vaksiner. Det er lett å falle for kilder, som skal passe inn i ens agenda eller syn på vaksiner og korona. Og det er lite objektivitet i måten å møte kilder på. Det er lett å blåse opp ting mer enn det egentlig er og la seg rive med. Du kan lese mer om det i bloggen. 

Kildekritikk og korona.png
Det er ingen motsetning mellom intelligent design og evolusjonsteori.png
Kunstig Intelligens.png

Innledning i bloggen - Det er ingen motsetning mellom intelligent design og evolusjonsteori:

Det er interessant å observere at kristne ikke er tilfredse med evolusjonsteori i forbindelse med skapelse og ateister ikke er begeistret for konseptet Gud og intelligent design. Vedanta og vedaene har en annen kunnskap om at det er ingen motsetning mellom intelligent design og evolusjonsteori. Definisjonen av Gud er problemet og ikke om at intelligent design eksisterer eller ikke sier vedisk kunnskap. Både en ateist/human-etiker og en kristen har begge rett egentlig.

Jeg har nevnt det i ulike kapitler i mine bøker Bevissthetsvitenskap (2020) og Bhagavad Gitas Visjon (2021). Å se på verden som en intelligent orden hinter om at det er intelligent design, men Vedanta aksepterer også evolusjonsteori i forbindelse med skapelse og manifestasjon i verden og universet.

Jeg har aldri vært helt tilfreds med den generelle vitenskapens kunnskap om at vi kommer fra ingenting og at alt er tilfeldig. Den generelle vitenskapen har kjennskap til årsak- og virkningsforhold i alt som skjer gjennom utallige lover, som fysiske, biologiske, kjemiske, epistemologiske, psykologiske m.m. Jeg har full tillit til Vedanta og vedisk kunnskap om skapelse og manifestasjon.

Det er en av de mest sofistikerte som finnes om emne og det er en enhet mellom intelligent og materiell årsak. Med andre ord at alt er sammenkoblet her i verden.  Det vil jeg utdype mer her i denne bloggen samt også kommentere noen utdrag fra artikkelen fra Vårt land fra 21. oktober 2016– Kreasjonismen – Den store fornærmelsen av Didrik Søderlind, rådgiver i human-etisk forbund i slutten av bloggen.

Det er mye å sette seg inn i, men om man gir det tid til å fordøye denne vediske kunnskapen om naturen av universets årsak, skapelse og manifestasjonen over tid så vil man kanskje se at det er ingen motsetning mellom intelligent design (skapelse) og evolusjonsteori. Det er bare å sende meg email eller ta kontakt på annen måte om det er noe du har tvil om eller ønsker at jeg skal utdype mer. Dess mer jeg gransker dette så blir jeg mer sikrere på at det har noe for seg og at alt i livet har en mening eller årsak. Her er noen kloke ord om at den ufeilbarlige orden er Gud:

Derimot er forståelsen, om at det ufeilbarlige er Gud, mye mer fornuftig. Det er basert på vår takknemlighet over at Gud manifesteres i skapelsen i form av en orden. Ingen orden er feilbarlig. Den fysiske ordenen er ikke feilbarlig. Den biologiske eller psykologiske ordenen er ikke feilbarlig. For eksempel når vi kaster et objekt i luften, ønsker vi at den skal gå opp, men gravitasjonsloven bringer det ned. Vi kan ikke si at gravitasjonsloven er urettferdig, fordi den ikke gjorde hva vi ønsket. Vår forståelse må nå et punkt uansett hendelser hvor vi anerkjenner tilstedeværelsen av orden.

Som Swami Dayananda sier: «Dette er en kognitiv endring basert på forståelse og ikke en tro. Dette skiftet i vår visjon gir oss kapasitet til å slappe av i ordenen og oppdage frihet fra sorg.»

Den tilsynelatende uorden og uro i vårt liv er også sett på som å være del av ordenen. 

Jeg har blitt inspirert etter Brukerforum Tietoevry 360 for arkiv- og saksbehandlingsverktøy i offentlig sektor, hvor kunstig intelligens var et hovedtema, til å skrive denne bloggen med tittelen "Kunstig intelligens – Hva betyr det for oss mennesker?".

Du kan lese en oversikt over temaene som blir diskutert i den 34 sider lange bloggen i pdf-format.

Kort sammendrag i innledning - du kan lese bloggen her. 

Bloggen handler om kunstig intelligens (KI) og dens positive muligheter for samfunnet. KI refererer til datamaskiner eller maskiner som kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. KI skiller seg fra menneskelig intelligens ved at det er basert på algoritmer og matematiske modeller, kan behandle store mengder data raskt og lære ved å analysere data. KI mangler imidlertid evnen til å være bevisst eller forstå følelser på samme måte som mennesker.

Bloggen gir eksempler på KI i helsevesenet, for eksempel i radiologi og genetisk sekvensering. Videre nevnes bruken av KI i områder som finans, transport, handel og kommunikasjon. Det påpekes at KI fortsatt er under utvikling og at regulering og etisk refleksjon er nødvendig for å sikre at teknologien brukes til det beste for samfunnet.

Jeg har også delt sin imponering over kunstig intelligens, spesifikt CHATGPT, og nevner min deltakelse i et brukerforum der KI var et hovedtema. Bloggen avslutter i sin innledning med at det er viktig å diskutere utfordringer, dilemmaer og bakdeler ved KI og at det vil sannsynligvis være mer dialog og debatt om emnet i fremtiden.

 

Tenke fort og langsomt.png

Bloggen "Mellom logikk og intuisjon: En reise gjennom vår tankeprosess" gir et sammendrag av Daniel Kahnemans bok "Tenke, fort og langsomt". Boken utforsker hvordan mennesker tenker og tar beslutninger ved å presentere to systemer i hjernen: System 1, raskt og intuitivt, og System 2, mer analytisk og bevisst. Kahneman argumenterer for at feilaktige beslutninger ofte skyldes bias og systematiske feil i tenkningen. Fenomener som overoptimisme og beslutninger basert på tilfeldige hendelser blir også grundig utforsket.
 

For å forbedre beslutningstakingen introduserer boken prinsipper som å utfordre automatiske reaksjoner, bruke rasjonell tenkning (System 2), vurdere kontekst, anvende statistikk og sannsynlighet, være oppmerksom på kognitive skjevheter, og bruke "ferdighetsheuristikker". Boken understreker viktigheten av å være bevisst på mentale prosesser, unngå vanlige feil og være kritisk til informasjon i en verden med overflod av data. Den oppmuntrer til en balansert tilnærming til tenkning, der både intuisjon og systematisk tenkning vurderes for å ta bedre og mer gjennomtenkte beslutninger. Kahneman understreker at selv om intuisjonen kan gi verdifull innsikt, er det avgjørende å evaluere den ved hjelp av kognitiv bevissthet. "Tenke, fort og langsomt" blir presentert som en essensiell ressurs for de som ønsker å forbedre tenkning og beslutningstaking i alle livets områder.

bottom of page