top of page

Dharma er din beste venn og som de vediske skriftene kaller det som, din beskytter. Dette er et rettmessig univers, et dharmafelt og ved å leve i harmoni med disse lovene, lever du i harmoni med Det Totale Sinnet. En karma yogi forstår faktisk at dharma er Det Totale Sinnet. Det Totale Sinnet kontrollerer Maya, som er prinsippet som avgjør, setter og vedlikeholder de universelle lovenes vev, som omfatter Skapelsen.

Når du spiller på lag med lovene og følger den passende dharma,som relateres til din kropp,sinn, miljø, livets omstendigheter og andre mennesker, vil du ha tendenser av positive resultater. Livet flyter, og du unngår for mye ulykker og du kultiverer sinnsro nødvendig for en suksessrik Selvgransking. Ditt liv blir en Dharmadans, og slik at hver handling blir en hengivenhetshandling til Det Totale Sinnet.

«Når du er drevet av dine liker og misliker, handler du bare for din skyld, mens derimot hvis du ofrer dine liker og misliker og handler med dharmaoppmerksomhet gjør du det for Det Totale Sinnet»
-Swami Dayananda

Vedas Scripture5.jpg

Mine Vedantalærere kan du lese mer om her. 

KILDER:

Nettsider:
For nybegynnere - introduksjon:
Shiningworld
Discovervedanta – hjemmeside til Neema Majmudar og Surya Tahora, som begge har vært elever under Swami Dayananda
                         Living the Vision of Oneness
Yesvedanta - hjemmeside til Andre Vas, som har vært student under både James Swartz og Neema Majmudar.
Vi har vært på samme store seminar i Tiru 2017, India - ca 1 måned med James Swartz og i Spania 2018 seminar, som var på 2 uker som hadde om de Tre Energienes Yoga (Guna-undervisning). Hans undervisningsstil hvor han viser Advaita Vedanta for oss vestlige på en meget detaljrik, klar og sofistikert måte er også å anbefale. 
En veldig bra videoserie som inneholder ca 80 videoer hittil og som vil pågå helt til ca 2021. Her går han igjennom alle 18 kapiter i Bhagavad Gita og essensen av Upanishadene samt andre tekster. 


For viderekomne:
Bøker/Ebøker/audio/videoer:
Swami Dayananda med noen bøker som er verdt å lese inkludert:
Bhagavad Gita Home Study Course på ca 3000 sider - 9
deler (ebøker) Amazon.com ebokTattva BodhahVivekacudamaniValue of Values


Swami Paramarthananda har en del gratis ebøker i pdf.format som er transkripsjoner fra hans undervisninger samt audio og videoer:

1) Aarsha Avinash
2) Yes vedanta

Ramana Maharshi med tre bøker som anbefales å lese, som er på bølgelengde med sampradayatradisjonen,som Dayananda og co følger

Existence Shining As Awareness - Sat Darshanam

The Vision of Non-duality - Sat Darshanam

We can`t become who we are - Upadesha Saram 

Essence of Enlighetenment James Swartz.j
Living vision of oneness majmudar og sur
Bhagavad Gita Dayananda.jpg
Tattva Bodha.jpg
Vedanta Big Picture Paramarthananda.png
value of values.jpg
Maharshi3.png
we-can't-become-who-we-are-466x328.png
Vivekacudamani Dayananda.jpg

Bhagavad Gita - Guds sang
Bhagavad Gita er essensen av Upanishadene, som underviser hvordan vi kan realisere det høyeste når vi lever i verdenen. Den inneholder 700 vers og innehar 18 kapitler. Bhagavad Gita er en del av den indiske episke Mahabarata. Det er 700 vers hvor det er en dialog mellom en oppriktig søker og en selvaktualisert(vis) lærer som diskuterer tre emner:
(1) Verdens natur, som du kan kalle for den empiriske virkelighet
(2) Psykologisk virkelighet, som er menneskesinnets natur og den transcenderende ikke-dualistiske faktoren: (3) Eksistens/bevissthet, som er ofte referert til som oppmerksomhet(awareness).

 

Bhagavad Gita som bokstavelig talt betyr Guds sang. Den er grundig undersøkt, velprøvd frigjøringsmiddel, som Vedanta definerer som frihet fra avhengighet av livløse objekter, situasjoner og materialistiske ting og levende vesener, med andre ord planter, dyr og spesielt mennesker. Det tar et granskende individ fra dypet av sjelens mørke natt, en eksistensiell krise, til selvaktualisert frihet og ikke-dualistisk kjærlighet. Kort sagt, utfolder Bhagavad Gita hele spirituelle veien fra Karma Yoga, stress og sinnemestring, til meditasjon, disiplin krevd til å forfine og rense sinnet, og videre til de tre selvgranskingsstadier: Å lytte, kontemplere og assimilere selvkunnskap.

Hvis Upanishadene( De høyeste sannhetene) er representert av kuer, da er Bhagavad Gita kuenes melk (essensen av sannheter) trukket ut av Krishna (selvet,Atman) til Arjunas fordel (ignorant individ som tror han er separat fra Helheten), som er usikker på den passende veien midt i Kuruksetra-slagene (livets kamp).

Bgita Mackay.jpg

Rory Mackay bak boka Bhagavad Gita - The Divine Song (Guds sang) har jobbet gjennom ca 10 000 kommentarsider av lærere som Swami Dayananda Saraswati, Swami Paramarthananda, Swami Chinmayananda og hans lærer James Swartz samt Adi Shankara,som sette standarden for kommentarer tilbake i 8 århundre. Den kan fåes kjøpt her eller på amazon.com i ulike formater (papir- og ebokformat kindle eller pdf. )
For å lese mer utdypende blogg om kilder og litt kunnskap 
Et sammendrag på ca 23 sider oversatt til norsk kan du lese mer her :  

Maharshi Existence-Shining-as-Awareness.

Jeg har skrevet en blogg om som heter 
Ramana Maharshi og emnet stillhet, som du kan les mer om her. 

Fancy-Peacock-Feather-Ball-Pen (1).jpg
Bevissthetens kreative spill2.jpg

Videoen Bevissthetens Kreative Spill av Terje Toftenes er inne på emnet hologram, som nevnes litt her i et sammendrag:"
Holografiske bilder er enda en del av puslespillet hvor hver eneste del av en holografisk plate inneholder informasjon om hele platen. Det er enda en nøkkel til hvordan naturen kan skape mineraler, planter, dyr, mennesker, solsystemer og en uendelighet av skapninger i en harmonisk orden langt ut over tilfeldige og kaotiske mutasjoner av prøving og feiling over lang nok tid.

Grensesprengende er ordet for å beskrive New Paradigm Films nye prosjekt. En reise i kunnskap, møte med intelligente mennesker og et fyrverkeri av en film om bevissthet og livets dypeste eksistensielle spørsmål. Med god fortellerevne og mestring av filmmediet er det faktisk mulig. Filmen vil lett kunne oppfattes som intellektuell og for teoretisk, men det er en stor feil. Denne filmen er full av kjærlighet til kunnskap.

En dokumentarfilm som også kan inspirere til å drive med selvgransking og følge vedantaundervisningen siden den nevner emner som bevissthet, kvantefysikk, vedanta m.m. 

Earth holographic image2.jpg

Bhagavad Gitas visjon: Å se på verden som en inteligent orden og leve i harmoni med den» er en ny artikkelserie på 8 deler, som viser hvordan essensen av Vedanta-metodikken blir utfoldet. Her kan du lese mer om det i mittmedium: Del 8 av 8 (inkludert del 1-7)

3D bilde3.jfif

Noen få utdrag av samtale mellom vedantastudent og ateist om emnet Gud

Ateist: Ok, om vi holder på at Gud eller naturen eksisterer og at skapelsen er styrt av lover, hva skapte da Gud?

Vedanta-student: Ok, se om du kan følge denne logikken. Gjennom en empirisk prosess kan vi vise at kilden av alt er ufødt, uforanderlig, grenseløs, ikke-dualitets bevissthet. Med andre ord er vi i stand til å vise at alt løser seg inn i bevissthet.

Ateist: Kan du utdype det mer for meg?

Vedanta-student: For nå, la oss anta at alle erfaringer er ikke-dualitet, fordi uten ikke-dualitet vil det ikke stemme, på tross av hva vitenskap sier. Ifølge vitenskap er universet tilfeldig, og dens opprinnelse var en eksplosjon, som kun ut av ingenting, og bevissthet utviklet seg fra noe død materie. Selv for mange vitenskapsmenn er dette temmelig søkt. Fra en persons ståsted, om vi fjerner kropp-sinn sanse komplekset, hvert lem, hver del som du kaller meg og du har bare bevissthet, essensen av hvem du er. Jeg trenger ikke å spørre deg om du er bevisst, fordi det er åpenbart. Fra Guds ståsted, ta bort alle Guds ting, alt i universet og du har også bare bevissthet. Vi sier at universet, Gud er bevisst. Universet er ikke tilfeldig, fordi hvis det var ville ikke vitenskapsmenn være i stand til for eksempel å gjøre utregninger. Det er bare på grunn av konsekvente naturlige lover og mønstre at vi er i stand til å navigere verdenen i det hele tatt.

Du kan konkludere med intelligensen bak all skapelse. Alt som er her er bare kunnskap som er blitt manifestert. Hvordan kan du få et høyt eiketræ fra en liten eikenøtt? Derfor sier vi at universet er intelligent.

Ateist: Mener du intelligent laget?

Vedanta-student: Det stemmer. Det er et område vi egentlig er enig med Bibelen. Vi har nå lært at Gud er en billedlig entitet, et navn for bevissthet pluss forskjellige krefter inkludert kunnskap, energi og materie til å lage ting. Vi kaller disse kreftene, maya. Da er vi i stand til å erklære: Bevissthet + maya = Gud. Ok, da har vi definert Gud. Men hva med en person? Bevissthet + kropp-sinn-sanse komplekset = person.

Interessant at både Gud og personen har bevissthet. Forstår du? Alt løser seg tilbake i bevissthet, selv Gud og Guds ting. Essensen av universet er ikke mørk materie, det er rent, uten attributter, ikke-dualitets bevissthet. Er du med så langt?

Ganesh.jpg
bottom of page