top of page
  • David Storoy

Mine Vedantalærere

Oppdatert: 5. apr.

Guru er assosiert med kunnskap. Betydningen av ordet guru er, den som er giveren av kunnskapens lys og den som fjerner mørke av ignoranse. For de som studerer skriftene så er det å påkalle hele Guru Parampara som er ansvarlig for både forfatterskap av skriftene og så vel som bevaring og utbredelse av skriftene.

Verset «Guru Parampara» handler om flere årtusener ubrutt muntlig undervisning mellom lærer og elev i Vedanta - Sampradaya tradisjonen.

Adi Shankaracharya var en av de første som begynte å skrive ned oversettelser og kommentarer av ulike tekster fra Upanishad, Bhagavad Gita og så videre. I moderne tid er Chinmayananda og Dayananda de mest kjente. Deres undervisning fortsetter i ulike skoler verden over: Chinmaya Mission og Arsha Vidya Gurukulam blant annet. sadāsiva samārambhām sankarāchārya madhyamām asmad āchārya paryantām vande guru paramparām

Sadashiva samararambham

Fra den første guru, ren eksistens/ bevissthet

Shankaracharya madhyamaam

til Shankaracharya i midten

Asmad Acharya paryantaam

Og tilslutt min lærer

Vande guru paramparam

Jeg står foran guru-disippel tradisjonen


Isvaro guratmeti

Isvara/ Det Totale Sinnet/ Skaperen, min guru,

Murthi bedha vibaghine

er bakenfor form og dualitet

Vyomavad vyapta dehaya

bakenfor rom og kroppen

Dakshinamurthtiyaa namaha

Jeg bøyer til Isvara/ Det Totale Sinnet i form av Dakshinamurthi, som bringer selvkunnskapen


Sarva Vedanta siddhanta

importen av alle Vedanta tekster

Gocharam tamagocharam

er bakenfor det kjente og ukjente

Govindam paramanandam

det er grenseløs lykksalighet og ufødt lys

Satguru pranatoshmahaam

Jeg tilber virkeligheten som min Guru

En av elevene til Swami Paramarthananda beskriver Sampradaya på en fin måte:

Vedanta Sampradaya: Ordet sampradaya er formet fra røttene, da, til å gi med forstavelsene sam og pra. Sam står for samyak, som betyr fullstendig og grundig. Pra står for prakarnena, som betyr ytterst bra. Selv om Vedanta Sampradaya betyr undervisningstradisjon hvor kunnskapen av Advaita Vedanta er overført fullstendig og korrekt.


Undervisningstradisjonen blir en avgjørende faktor av overføringen av kunnskapen. Ordene som er tilgjengelig i språket passer bare for å åpenbare verdens objekter og ikke subjektet. Kunnskapen om vi er hel, uten å tvile, er motbevist av vår hverdagslige erfaring av å være et begrenset individ i en enorm verden. Valideringen av denne kunnskapen stilles også spørsmål ved av forskjellige filosofisystemer. Det er sampradaya, som tar vare på disse problemene og kommuniserer kunnskapen fullstendig og korrekt i en fullt ut assimilert form. Dette holder kunnskapen i live uten former for tap eller avvik til tross for tidens gang.

TRADISJONELL ADVAITA VEDANTA - SAMPRADAYA - ADI SHANKARACHARYA


«Ingenting renser mer enn selvkunnskap.» -Bhagavad Gita

ADI SHANKARACHARYA (788-820)

Adi Shankaracharya var en av de første og mest kjente som startet å skrive ned sine kommentarer fra ulike Vedanta tekster i Sampradayatradisjonen. De mest kjente er Tattva Bodhah, Vivekachoodamani og Atma Bodh.

Han er første shankara med en enestående fortolkning av hinduskriftene, spesielt Upanishadene og Vedanta. Han har hatt en dypsindig innflytelse på utviklingen av hinduisme i en tid når kaos, overtro og fordommer var svært utbredt. Shankara var en talsmann for storheten av Vedaene og var den mest berømte Advaita læreren, som gjenopprettet Vedisk Dharma og Advaita Vedanta til dens opprinnelige renhet og ære.


Ved siden av å pusse opp skriftene, renset han den Vediske religiøse praksisen av rituelle overflod og innførte den sentrale Vedantaundervisningen, som er Advaita eller ikke-dualisme. Shankara gjenopprettet forskjellige former av religiøse praksis i akseptable normer, som vist i Vedaene.


Shankaracharya sammenligner skriften (shastram) til en mor. En mor kommanderer barnet i begynnelsen, fordi barnet er ikke moden nok til å forstå betydningen av befalingene. Moren må til og med true barnet. Når noen er på et alvorligere nivå, blir befalingsspråket og trussel brukt når noen har vokst opp tilstrekkelig, og gradvis kan vi fjerne befalingene og truslene og de er byttet ut med undervisning, overbevisning, opplysthet og løfting. Siden vår skriftslitteratur gjør jobben, blir det kalt for Shastram. Hvor kommer Vedaskriftene ifra?

Skriftene (sastra på sanskrit) kommer ikke fra menneske eller en person. Skriftene snakker om levemåte, som er ment for universell harmoni, fordi skriftene er ikke et produkt av menneskeintellekt. Vitenskap blir kalt for pauruseyam sastram, det vil si fra menneskeintellekt. Skriftene blir kalt for apauruseyam på sanskrit. De er ikke oppfinnelser av menneskeintellekt. De er åpenbaringer gjennom rishier, seere og vismenn.


Vedaene blir sett på som en gave fra Det Totale Sinnet/ Makrokosmisk Sinn (Isvara på Sanskrit). Rishiene tjente som et medium for å motta Vedaene. Hver rishi er som et tv-apparat, som er mottakelsessenter av informasjon fra overføringssenter, som vi ikke ser. Overføringen er ikke fra et sted på jorden eller hvor som helst. Overføringen er direkte fra Det Totale Sinnet, Upersonlig Skaper, Skapelse som tilrettelegger alle ting vi ser her på Jorden og i Universet. Det Totale Sinnet ser, hører og har all kunnskap om alt på Jorden og i Universet. På samme måte som kunnskap om kvantefysikk, gravitasjon og relativitetsteorien for eksempel ikke kommer fra et menneskeintellekt, men til mennesker via ulike åpenbaringer eller oppdagelser. Direkte fra Kilden eller Det Totale Sinnet, som har all kunnskap. Kunnskapen på sanskrit om hvor vedaene kom fra er som følgende i Bhagavad Gita:


Og derfor sa Krishna, brahmaksarasamudbhavam. Veda er ikke en oppfinnelse av menneskeintellektet, veda har kommet ut av aksaram, som betyr bhagavan (Det Totale Sinnet). Brahma betyr veda. Vedaene kom fra Gud/ Det Totale Sinnet. For å lese mer om Rishiene og Vedantas historie kan du lese mer på denne siden.

Å følge din egen indre guru/ lærer/ veileder Vedanta forvandler deg til din egen guru. Tilbe deg selv. Hjelp deg selv. Ideen i Vedanta er å gjøre deg til din egen guru og at du selv fjerner dine tvil. Hvordan gjør du det? Du ser på hva du tenker og føler hvert eneste øyeblikk og du evaluerer din erfaring med referanse til faktumet at du er Selvet. Meningen er å se ting fra bevissthetens ståsted til at sinnet ditt overgir seg til deg, bevissthet og blir rolig og tilfreds. En lærer burde inspirere deg til å ta kontroll over ditt eget sinn. Lærerens jobb er å gjøre deg uavhengig, og ikke handle som en livslang støtte. En av mine læreres guru var veldig direkte og sa dette: «Jeg er ikke interessert i dine problemer. Du er problemet. Sitt ned,hold munn og følg med. Jeg vil ha deg ute her fort så mulig, fordi du bruker verdifull tid som andre kan ha nytte av.» I begynnelsen trenger du helt klart å bli avhengig av en lærer, men din tillit til deg selv burde øke gradvis. Sinnet blir like skarp, som laser når man blir eksponert for denne metodikken.

Selvet er vår identitet: uforanderlig, grenseløs, ufødt, fullstendig, alltid tilstedeværende bevissthet. Det er bare en av oss utifra den ikke-dualistiske visjonen. Når vi tilber noe der ute i verden så tilber vi oss selv essensmessig.

I Mundaka upanishad handler ordet GU om mørke (ignoranse) og ordet RU er dets ødelegger. Med andre ord handler ordet Guru om å fjerne ignoranse om hvem vi er. Og i Vedanta utfolder en kvalifisert lærer og veileder selvkunnskapsmetodikken til en elev, som også er kvalifisert (moden og klar), for at selvkunnskap skal fjerne ignoranse. Læreren og veilederen hjelper med andre ord eleven til å selv la sinnet sitt eksponeres av selvkunnskap og selvkunnskapen jobber i oss med å fjerne ignoranse. Når eleven har fjernet all tvil så vet hun eller han til det fulle hvem de er. Guru er som nevnt før et misforstått begrep. Og om man ser mer nøye på ordet Guru - GU - RU utifra vedanta kunnskap, har det med å fjerne ignoranse (avidya). Vidya betyr kunnskap på sanskrit. En vedantalærer hjelper og veileder en ved å vise hvordan man fjerner ignoranse ved hjelp av metodikk som er av upersonlig og objektiv art. Slik at man blir sin egen guru. Og bare en selv kan fjerne ignoranse ved hjelp av selvkunnskap til syvende og sist. (Guds nåde er med og avgjør også her.) Nå er vi egentlig alle opplyste i utgangspunktet - vår essens er det samme som frihet. Gu = ignoranse Ru = Fjerne Vedantalærer: «Jeg er fortsatt disippel til min guru og han er fortsatt disippel til hans guru. Vi er alle disipler av Det Totale Sinnet/ Makrokosmisk Sinn (Isvara). «Guru er en midlertidig psykologisk hjelp. Det er det hele. Det er ikke noe mer enn det. Det bør være nyttig for mennesker.» Guru er assosiert med kunnskap. Betydningen av ordet guru er, den som er giveren av kunnskapens lys og den som fjerner mørke av ignoranse. For de som studerer skriftene så er det å påkalle hele Guru Parampara som er ansvarlig for både forfatterskap av skriftene og så vel som bevaring og utbredelse av skriftene. -Swami Paramarthananda

Tradisjonelle vedantaskrifter sier tydelig at det vi tenker, føler, ser (persepsjon), hører, smaker, tar på m.m. i verden er en refleksjon av hva vi er - vår essens - som er uforanderlig, ikke-dualistisk, alltid tilstedeværende, fullstendig, hel, komplett og grenseløs. (Sathya – bevissthet - selv). Vår verden, samsara samt det vi blir presentert som - jiva - individ/ person er alltid i endring, er begrenset, dualistisk og eksisterer i tid og rom. (Mithya) Å skjelne (diskriminere) forskjellen på Sathya (det som er vår essens og identitet) vs Mithya (det vi opplever i verden gjennom våre kropp og sinn verktøy) er en av hovednøkkelen til moksa - frihet. En guru, som er kvalifisert i tradisjonell Vedanta, kan vise oss gjennom metodikk til å fjerne ignoransen om hvem vi er og hva virkelighet er. Det krever endel tålmodig og møysommelig arbeide. Det kan ta flere tiår før selvkunnskapen er stødig i oss og at vi er fri.

JAMES SWARTZ - MIN FØRSTE VEDANTALÆRER James Swartz var født i Butte, Montana i 1941. Og har vært Vedantalærer i flere tiår nå og var elev hos både Swami Chinmayananda og Swami Dayananda. Å Praktisere Vedanta Selvgransking – James Swartz November 2014 Westerwald youtube video

Da jeg så en video på Youtube om tradisjonell Advaita Vedanta og en undervisning der en måned etter kongressen i 2014 i San Jose California var SAND (Science and Nonduality) - eventyret ute for min del. SAND gav meg inspirasjonen til å følge Vedantaundervisningen og er evig takknemlig for det:


Å praktisere Vedanta - Selvgransking av James Swartz - Westerwald 2014 på youtube er en fin start for de fleste nybegynnere og var den første videoserien jeg fikk med meg av James Swartz og Shiningworld i november 2014. Den er delt opp i 16 deler og inneholder disse emnene:

1. Regler i Selvgransking

2. Motivasjoner, Objekter og Lykke

3. Virkelighet, Dualitet og Ikke-Dualitet

4. Et Gyldig Kunnskapsmiddel

5. Kvalifikasjoner for Vedanta

6. Selvets Vitenskap (Bevissthetsvitenskap)

7. Selvet og Dets Refleksjoner

8. Vedanta Oppsett

9. Isvara (Det Totale Sinn) og Samsara Chakra (lidelsehjulet)

10. Karma Yoga

11. Jnana - Kunnskaps Yoga

12. Spørsmål og Svar

13. De Tre Erfaringstilstander

14. Triguna - De Tre Energienes Yoga

15. Hverdagslig Gransking

16. Vedanta og Ikke-dualitetsvisjon

Jeg har vært på ulike seminarer og er takknemlig for hva James og andre lærere i Shiningworld.com har presentert av tradisjonell Advaita Vedanta i et ikke-tradisjonellt format. Det vil si ikke så mye sanskrit involvert i undervisningen, som vanlig tradisjonellt format. Her vil jeg noen smakebiter på ulike seminarer:

I høsten 2015 var jeg en tur til Amsterdam i Nederland - et Vedanta seminar med James Swartz hvor han pratet om Narada Bhakti Sutraene - Kjærlighetens Yoga. Du kan lese litt mer om hva Narada Bhakti Sutraene har med å gjøre her i denne bloggen. I høsten 2016 var James og hans kone Sundari Swartz en tur til Norge og Sola:

Atma Bodha av Shankaracharya var innføringsteksten, som James Swartz skulle undervise fra. Det var skikkelig stas å få han over til Norge og det gav ekstra inspirasjon til å reise til India for en måneds seminar. Det var i januar 2017. Et kort sammendrag fra seminaret kan du lese mer her: Undervisningen var delt opp i 3 deler - ESSENSEN AV VEDANTA 1) Kunnskap, karma, fri vilje, renselse, meditasjon Tekst: Bhagavad Gita - kapittel 2-6.

2) Selvet - Eksistensen/ Bevissthet Tekst: Inquiry to Existence (Panchadasi) - utvalgte vers. 3. Bliss (Lykksalighet)/ Kjærlighet/ Hengivenhet

Tekst: The Yoga of Love (Narada Bhakti Sutraene).


Kort sammendrag fra Essensen av Vedanta-undervisningen:

«Å stole på følelser er ikke god basis for et lykkelig liv. En kan ikke løse problemer alene og når en kommer til Vedanta betyr det at man trenger hjelp til å få kjennskap om hvem man er. Karma Yoga handler om passende handling og holdning til å løse emosjonelle utfordringer. Det innebærer å nøytralisere bindinger til det man liker/ misliker i livet. Du skapte ikke kropp-sinn verktøyet og resultatene i livet er ikke opp til deg, men opp til Det Totale Sinnet/ Dharma-feltet (verden er et nullsum-spill). Karma Yoga er med og forbereder en til å ta imot selvkunnskapen og at man er generelt rolig, moden og klar (sattvisk på sanskrit).


Kunnskapens Yoga har med å lytte (sravana), kontemplere/ analysere/ reflektere/ systematisere (manana) og aktualisere/ assimilere (nididhyasana). Du lever lykkelig i verden. Du er hva du ønsker: Tilfreds med å være deg selv - full, hel og komplett og har ikke behov for at noe der «ute» skal gjøre en lykkelig eller hel.


Det finnes bare «sannhet» og ikke min, din eller andre sin «sannhet». Du har tiltro (shradda) til skriftene for å løsrive/ frigjøre fra bindinger til «objekter». Løsningen er selvkunnskap, som fjerner ignoransen om hvem du er. Man har hengivenhet til sannhet og kunnskap. Å vite hvem man egentlig er, er kjærlighet til seg selv, (identifisering). En er fullstendig tilfreds (tripti) som vi er. Vi forstår og aktualiserer hvem vi er.»


Jeg har skrevet et lite reisebrev fra Vedantaseminaret med James Swartz i Tiruvannamalai, India 2017 hersånn. India er til stor inspirasjon for oss alle, som har vært der og blitt berørt av kunnskapen der på ulike måter. Her kan du se mer om hva India har betydd for meg. Du kan også les bloggen India og Hengivenhet. I januar/ februar 2018 var jeg en tur til Spania og seminaret til James Swartz handlet om dette kort fortalt: TRIGUNA VIBHAVA YOGA – De Tre Energienes Yoga

Når sinnet er renset og etablert i karma yoga, er neste skritt å undersøke og identifisere ens betingelser i lyset av selvkunnskap, det vil si gunaer. Dette betyr at du foretar deg en objektiv analyse av programmene (vasanaene) som endrer sinnet og former indvidets

«ting».


Eksistensfeltet, kausalkroppen eller makrokosmisk ignoranse (Isvara/ upersonlig skaper) er laget av tre gunaer: rajas, tamas og sattva.

Isvara før Maya (ignoranse) sin projeksjon refererer til ren bevissthet eller brahman. Maya er en kraft (shakti), som eksisterer i bevissthet for ellers ville Maya ikke være grenseløs. Maya opererer som ignoranse er også referert til Isvara, eller Gud, Skaperen, Dharmafeltet, makrokosmisk sinn eller kausalkropp. Det er laget av de tre energier eller gunaer: sattva, rajas og tamas, selv om dens natur er ren sattva. Skapelsen kommer ut av tilsynekomsten av de tre gunaene. Sattva er intelligens, kunnskap; Tamas er den tunge fortettet energi av materie; Rajas har med handling og begjær.


Gunaer eksisterer om du liker det eller ikke, om du er bevisst på dem eller ikke. Siden du er selvet, har de ingenting med deg å gjøre. De er ikke et problem om du ikke identifiserer deg med dem eller ikke har kjennskap til deres eksistens. De preger subtilkroppen (ego, sinn og intellekt) hele tiden. Frigjøring eller selvkunnskap betyr at du har assimilert kunnskapen at du er hel og fullstendig, og at personen som du tilsynelatende går rundt med ikke er noe mer enn en oppfatning i deg, bevissthet. Når du vet hvem du er, med andre ord, når ignoranse av deg selv, som bevissthet (avidya), har blitt fjernet av selvkunnskap, maya (makrokosmisk ignoranse og dens påvirkning), gjelder enda og gunaene fortsetter å prege subtilkroppen (personen), men de har blitt ikke-bundet og handleren er benektet av kunnskapen. De plager deg ikke, bevissthet, fordi du vet at du ikke er subtilkroppen, personen (handleren).


Gunaene blir kalt for makrokosmisk vasanaer og de tilhører Isvara, eller det totale sinnet, skapelsen. Helt til vi forstår gunaene, er de i førersetet så og si i våres liv. Vedanta er veldig klar på at bare direkte kunnskap vil frigjøre deg. Det er lurt å observere gunaene, fordi de er alltid i aksjon. Hver eneste tanke og følelse er drevet frem av gunaene. Se hvilke som er sattviske, hvilke som er tamasiske og hvilke som er rajasiske. Og forstå antydninger med å identifisere med hver av dens energier og tanker de skaper.


Start å se på verden rundt deg fra dette perspektivet og du vil bli forbauset hvor klart alt blir. Det er som å være ekstra klarsynt. Når du er projiserende, lidenskapelig, sint, panisk, overstimulert/ aktiv, utadvendt, redd, utilfreds, umettelig, klandrende, dominerende, sjalu, kontrollerende, ikke kan sove, er det rajas.


Når du er i fornektelse, holder på fortiden, skaper unnskyldninger på hvorfor du ikke kan være ærlig, være ubesluttsom, kan ikke stå opp fra sengen om morgenen, utslitt, klagende, treg, lat, deprimert, føler seg som et offer, følelser av at «feil» i verden er på dine skuldre, at verden er et dårlig sted uten kjærlighet, er det tamas.


Når du er fredfull, rolig, tenker klart, balansert, medfølende, ærlig, kjærlig, sikker, tar passende handling, eier alle projeksjoner, renser opp karma på en objektiv måte (spesielt av dine tanker og følelser), ubekymret, uberørt av meninger fra andre eller resultater av dine handlinger, nyter objekter for det de er (klar over alle deres iboende defekter), tilfreds, hel og fullstendig, er det sattva. Du kan lese mer om De tre energienes Yoga på denne siden.

En tur til Rhonda i Spania 2018 i Vedantaseminarukene med James Swartz. Mitt siste seminar hittil med James Swartz var igjen i Amsterdam og da i april 2019. Emnet var Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika, som du kan lese litt mer om her: Meningen bak årsak-virkningundervisningen – Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika Skapelsesundervisningen er forvirrende og ekstremt subtilt. Hovedmeningen bak årsak-virkning undervisningen (som med alle andre prakriyas – undervisininger adoptert av Upanishadene) er ikke å få deg til å tro på kausaliteten eller Skapelsen. Det er å avsløre Selvets sannhet om å være attributtfri, grenseløs, udelelig, begynnelsesløs og uendelig bevissthet; og at Skapelsen er verken virkelig eller uvirkelig, men har en avhengig virkelighet på deg, bevissthet. Derfor siden Selvet ikke gjennomgår noen endringer i det hele tatt, er karana karya prakriya (årsak-og-virking bevis)ment å utfolde faktumet at Selvet er ikke bare grenseløs, men du er ikke separat fra det. Undervisningen er et oppsett og at med en gang du har forstått årsak-og-virkning undervisningen, er det neste steget, ikke-opprinnelse undervisningen i Mandukya Karika. Mandukya Karika er det mest avanserte og subtile av alle Vedanta undervisninger, siden den forklarer hvorfor årsak-og-virkningsundervisningen er ikke den hele sannheten. Mandukya peker også på at Selvet har en underforstått betydning av ikke-Selv. Når du vet at du er Selvet, er det ingen satya (uforanderlig virkelighetsorden) og mithya (foranderlig virkelighetsorden) for deg mer; de er bare konsepter, prinsipper brukt til å undervise deg at du er Selvet og kan bli fjernet. Mithya blir satya, fordi det var satya hele veien. Du ser alt som eksistens (væren), en direkte eksistenserfaring, som din identitet, Selvet. I år 2020 og 2021, hvor Koronaen (COVID19) har snudd opp/ ned på våre arbeids- og reisevaner har jeg vært på flere zoominar (webinar på nettet) med James Swartz. Emnene har vært blant annet - Sat Darshanam, som man kan lese mer under Ramana Maharshi lengre nede i denne bloggen og Patanjali Yoga og Vedanta. James Swartz blir 80 år i 2021.

I 2023 var jeg tilbake på vanlig fysisk seminar i London, Reigate en helg. Her er et slags lite reisebrev og sammendrag fra seminaret: "London kaller. Et lite foreløpige reisebrev fra London. Det er flere år siden jeg var i utlandet og i London. Den eventyrlystne siden og globalisten i meg er veldig glad for å være her. Det regnet kolossalt mye igår slik at jeg måtte ta taxi fra hotellet til Vedanta seminar stedet i Reigate på Yogananda holistisk senter. Flott varme i folkene der og stedet. Flott gjensyn med en lærer jeg har fulgt siden 2014. Og har vært på lignende seminar i Nederland 2015 og 2019, Norge 2016, India en måned i 2017 og i Spania 2 uker i 2018. Pundet har blitt veldig transparent (gjennomsiktig ) siden sist jeg var der. Nå venter snart en 20 minutters gåtur til seminarstedet. Regnet har stoppet og det er 8 grader. Sol og 10/11 grader lørdag og søndag. Det var veldig fine dager og jeg fikk hilse på en leken ekorn på veien hjem fra seminaret. Jeg bor på rom 305. I India bodde jeg på 107. Tallet blir 8 summert begge steder. Og jeg oppdaget tallet 88 som det sto på et vindu i et hus på andre siden av veien der jeg bodde på hotell. Tallet 8 fotfølger meg.😜🤗 En fin 50 års gave er denne turen og seminaret til meg selv. " Du kan lytte mer til emner som har med karma yoga og dharma yoga, som var essensen i undervisningen i Reigate her: 00. Selvdisiplin. Lydfil 01. Kvalifikasjoner. Lydfil 1. Karma og dharma yoga - arbeide med seg selv. Lydfil 2. Karma yoga. Lydfil 3. Karma yoga og de 5 hellige handlinger - tjeneste og bidrag i hverdagen. Lydfil 4. Karma yoga gjør livet hellig. Lydfil 5. Karma yoga og dharma yoga er to sider av samme mynt. Lydfil 6. Fri vilje og opplevelsen av å være handleren. Lydfil 7. Å foreta handlingsvalg - fri vilje. Lydfil 8. Holdninger til situasjoner og handlingsresultater. Lydfil 9. Fire resultattyper. Lydfil 10. Resultater kommer fra ordenen. Lydfil 11. Er tilstedeværelsen av ordenen, som styrer resultater, basert på tro? Lydfil I 2024 reiser jeg tilbake til Reigate for å være på Vedanta-seminar en helg kanskje både med James Swartz og Neema Majmudar. Mer info vil komme.

SWAMI DAYANANDA (1930-2015)

Han grunnla Arsha Vidya Gurukulam og var elev hos Swami Chinamayananda i en periode. Han underviste også på engelsk og en av hans beste og mest møysommelige oversettelser fra sanskrit til engelsk er Bhagavad Gita Home Study Course som er på ca. 2000 sider fordelt på 9 solide bøker.


Chinmayananda hadde kjennskap til at moksha (frigjøring) ikke var erfaringsbasert, men hans måte å skrive på kunne misforstås - mistolkes som om det var det.


Swami Dayananda underviste Ny Vedanta inntil han ble korrigert av Swami Tarananda, som forklarte ham at Ny Vedanta ikke gjorde en skikkelig forskjell mellom erfaring og kunnskap. Den erfarende entitet (individ), erfarer alltid og vil fortsatt gjøre det helt til kroppen dør. Ingen erfaring kan ta plass uten bevissthet, men det ikke-erfarende vitne, bevissthet, erfarer aldri noe. Det er alltid vitnet av den erfarende entiteten. Alle erfaringer, slik som erfaringen stillhet, tar plass i tid og slutter. Når erfaringen slutter, er personen med all deres preging fortsatt her. Den eneste måten å forstå sinnets natur er å gjøre om bindende programmeringer/ tendenser til ikke-bindende og negere (fjerne i likningen) handleren (diskriminere objektene fra subjektet) er Vedanta. Swami Dayananda har betydd mye for både James Swartz, Neema Majmudar (som jeg vil presentere mer senere i bloggen) og andre lærere jeg har studert i Advaita Vedanta Sampradyatradisjonen. En kan lese mer i bloggen om emnet Bhagavad Gita - Essensen av Upanishadene hvor over 2000 sider lange hjemmestudiekurset hans har vært av stor betydning.
Swami Paramarthananda er en annen som har hatt stor innflytelse på det James Swartz har presentert av selvkunnskap og han har også vært student under Swami Dayananda. Det finnes flere gratiskilder av Swami Paramarthananda som du kan se mer her: 1) Aarsha Avinash 2) Yes vedanta Her kan man også sjekke ut Paramarthananda når han snakker om Essensen av Vedanta:
NEEMA MAJMUDAR - DISCOVERVEDANTA Jeg har hatt mye nytte av Neema Majmudar sin måte å undervise på. Hun var født i Bombay(nå heter det Mumbai) og har jobbet i FN i New York, Fiji og Bangok, Thailand. Hun har vært student hos Swami Dayananda, som både James Swartz og Swami Paramarthananda har vært. Siden 1999 har Neema undervist Vedanta og hatt seminarer verden over sammen med hennes mann, Surya. De er bak hjemmesiden - Wisdom of Rishis - Vedanta (yoga of objectivity) Du kan lese bloggen - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den som er inspirert av videoen som du ser fra intervjuet med Neema Majmudar og Surya T:

Neema og Surya har også kommet ut med en meget bra Vedanta bok, som heter på engelsk - LIVING THE VISION OF ONENESS - EXPLORING REALITIES AND GROWING AS AN INDIVIDUAL (Å leve i enhetsvisjonen – utforske virkelighetsordener og utvikle seg som et individ på norsk) er en bok, som er basert på Bhagavad Gita og Upanishadene. Du får kjøpt den her i både papirformat og ebokformat(kindle).

Den leverer en veiledning til endringer og transformerer oss basert på enhetsvisjonen, som gjør oss i stand til å sette pris på den tilstedeværende altgjennomtrengende Intelligensen (Det Totale Sinnet), som gjennomtrenger hvert vesen og aspektre i universet. Den demonstrerer at naturen av vår forbindelse med alt i universet på en overbevisende måte at vi kan lure på hvordan vi har mistet tilstedeværelsen av denne alt-gjennomtrengende Intelligensen tidligere. I min bok Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens Natur er jeg virkelig inspirert av hennes bok, som nevnt i kapittel 3 - Vedanta undervisning og metodikk - del 12 iforbindelse med emnet Å VÆRE EN VIS PERSON, som du kan lese mer om i sin helhet her.

RAMANA MAHARSHI (1879-1950) har også vært en inspirasjonskilde for meg. Ramanas respons er i harmoni med tradisjonell Vedanta. Ramana hadde den største respekten for kunnskapen bevart i Selvgranskingsvitenskapen. I strid med oppfatningen som er vanlig i dag, som har med irrelevans av urgammel og tidløs tradisjonell Advaita Vedanta, var han veldig skarpsindig i forbindelse med skriftene. Han skrev til og med en skrift, Upadesha Saram, som har fått en Upanishadstatus av det tradisjonelle Vedantasamfunnet, en stor ære. Denne undervisningen blir kalt for diskriminasjon mellom subjektet, seeren og det som er sett, objektene. Den etablerer forståelsen at hva du ser betyr erfaring inkludert alle mystiske erfaringer, er ikke selvet. Den som ser (vitne) erfaringene, er deg, selvet. Han sier at du vil realisere hvem du er, som betyr å forstå at du er selvet når du har separert seeren, deg fra hva du erfarer. Den som ser (vitne) erfaringene, er deg, selvet. Han sier at du vil realisere hvem du er, som betyr å forstå at du er selvet når du har separert seeren, deg fra hva du erfarer. En ting som flere beundrer med Ramana var hans vegring, motsatt av mange moderne lærere, til å fabrikkere en fantasifull personlig undervisning om emnet selvrealisering. Hans erklæringer var i harmoni med skriftene på Yoga eller Vedanta. Selv om Ramana døde halvt århundre siden var han en veldig moderne vismann, hvis du anser faktumet at den Vediske spirituelle tradisjonen er tusener av år gammel. Hvorfor vegret han seg til å gjøre det? Fordi ingen moderne undervisning behøves. Hele opplysthets-opplegget ble utarbeidet for lenge siden. Opplysthet er enkelt og greit forståelse av selvet og dens forhold til erfaring, egoerfareren og formene egoet erfarer. I et nøtteskall er det forståelsen - imens formene er avhengig av selvet og at selvet ikke er avhengig av formene. Denne frihet fra binding til erfaring blir kalt for moksha, frigjøring. Det er ikke noe du oppnår, det er noe du er. De operative ordene er og blitt fjernet. Hvilken fjerning er det? Tillater ødeleggelsen av ubevisste tendenser, vasanaer til å oppnå selvet? Eller er opplysthet fjerning av oppfatningen av at verden er separat fra selvet? I Ramanas undervisning vil du finne begge ideer. Ordet verden er egentlig en psykologisk terminologi. Det betyr ikke den fysiske verden. Den fysiske verden, i den grad den egentlig er fysisk, er selvet. Den er upersonlig. Ingen individer skapte den og ingen individer vil fjerne den. Men den verden som Ramana sier må bli fjernet er den psykologiske projeksjonen, som utgjør et individs personlige verden. Disse projeksjonene er basert på troen på at selvet er separat, utilstrekkelig eller ufullstendig. Ramanas undervisning er ikke Ramanas undervisning. Det blir kalt for vichara, gransking og går tilbake flere tusener av år siden. Meningen med gransking er kunnskap, ikke den fysiske fjerning av sinnet. Hvis han hadde undervist Yoga som et frigjøringsmiddel ville han ikke ha oppmuntret til gransking fordi Yoga er viet til samadhi-erfaring, ikke forståelse at en er selvet. Problemet er at noen tror at man må ha de samme opplevelsene som Maharshi for å bli opplyst og henger seg opp i opplevelsene, mens det var ikke det som gjorde han opplyst, men mer at han forstod og realiserte at han var selvet. Alle som har lignende opplevelser som han, realiserer eller forstår ikke hvem de egentlig er og har andre oppfatninger av hva de har opplevd.

Hvordan vet du at ditt sinn ikke tenker? Hvis sinnet er død, hvordan vet du at sinnet er død? Du er oppmerksom på fraværet av tanker. Fraværet eller tilstedeværelsen av tanker har ingenting med deg å gjøre. Du er aldri ikke tilstedeværende Spektakulære erfaringer i meditasjon er fullt mulig. Det finnes ulike stadier av samadhi og ikke-dualistiske erfaringer forekommer. Særlig personer med nær døden-opplevelser rapporterer om tilstander av grenseløs lykke, kjærlighet, tidløshet og kosmisk enhet. Slike opplevelser kan være til stor inspirasjon og viktig skritt til en dypere forståelse av ikke-dualisme. Det er fortsatt refleksjoner av Selvet og ikke Selvet i seg selv. Faren er å gjøre erfaringen til et mål istedenfor en mulighet til å lære fra erfaringen. Ramana Maharshi er et eksempel på akkurat dette. Gjennom samadhi allerede i ung alder ble han fri. Det var ikke erfaringen som frigjorde han, men forståelsen som fulgte i kjølvannet. Dette er sjeldent. De fleste kommer til frigjøring gjennom kunnskap og ikke erfaringer. Det er rom for erfaringer, men de må forstås i sin rette sammenheng. Som nevnt før så kan man la seg inspirere av ulike moderne lærere eller bli inspirert av lærere fra fortiden som ikke fulgte fullt ut Vedanta Sampradayaundervisningen. Men gjennom Vedanta Sampradayalærere vil man ikke miste noe på veien av det vedaene gir oss av kunnskap og man får også undervisning av kvalifiserte lærere som bruker tradisjonell format eller vestlig format. Problemet med mangler i læren hos såkalte ikke-dualistiske lærere eller lærere som har blitt inspirert av vedaene, er at man lett kan la egne personlige meninger styre hva som skiller mellom kunnskap og ignoranse om oss og virkeligheten i våre undersøkelser. Og de som følger Vedanta Sampradayatradisjonen lar skriftene - den upersonlige metodikken som et middel til kunnskap - for å fjerne ignoranse - styre og ikke ens meninger og synsing om hva som er riktig eller sant. Å ha tillit til læren er jo en av kvalifikasjonene. Det er noe man får finne ut og undersøke selv. En lærer kan ikke gi en elev opplysthet eller fjerne ignoranse for en person, men undervise i en metodikk som gjør at man selv kan jobbe med å undersøke virkeligheten og det en erfarer. Selvkunnskapen fjerner ignoransen etter møysommelig arbeide over tid.

Ramana Maharshi har blitt sett på som den stille vismannen av Arunachala. Han så ikke på seg selv som en vanlig vedantalærer i Sampradayatradisjonen. Han kunne ikke prate engelsk og kunne heller ikke verifisere alle som kom til han og skrev bøker o. l. Stillhet er sett på som en metafor i Vedantaundervisningen og er brukt til indirekte kunnskap: Å forberede et kvalifisert, modent og klart sinn for selvgransking. Jeg har skrevet bloggen Ramana Maharshi og emnet stillhet, som du kan lese mer om her.

Min bok Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens Natur er til salgs. Og det er essensen av undervisningene til Swami Dayananda, Swami Paramarthananda, James Swartz og andre ved Shiningworld, Neema Majmudar og Ramana Maharshi. Jeg er evig takknemlig til disse, som har vært store inspirasjonskilder for meg i å skape denne boka. Jeg har planer om å oversette sammen med en profesjonell oversetter disse bøkene etterhvert til norsk i årene som kommer - kommentarer av James Swartz: Atma Bodha - Selvkunnskapens flamme De Tre Energienes Yoga - Gunaene Kjærlighetens Yoga (kommer muligens ut i 2024-2025) Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika Panchadasi - Inquiry to Existence + et par Ramana Maharshi bøker kommentarer fra Edwin Faust, James Swartz og Rory Mackay iforbindelse med Bhagavad Gita.

Bhagavad Gitas Visjon – Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den - kom ut den 101121. (Du kan lese sammendrag her på denne siden.)


Av David Storøy


285 sider – kr 288,- ( bok kr 200 + porto kr 88.-) i vanlig papirformat om sendes i posten og kr 80,- i ebokformat (pdf). Vipps til mobilnr: 47078723. Email: davidvedanta@icloud.com Jeg tar også paypal, som du kan se her. Kr 200,- om hente den i Bergen eller på messe. Fremtidige messer jeg skal være på - Stavanger i september 2023 og Oslo november 2023. Du kan lese mer om det i alternativmesse.no. Det er bare å komme med forespørsel om man ønsker at jeg skal ha foredrag/satsang om denne boka eller lage istand kurs.


Du får smakebiter av alle 8 kapitlene i artikkelserien på medium.no om Bhagavad Gita Visjon, som du kan lese mer om her.


Les gjerne en artikkel om meg og Vedanta her: Kobler indisk Vedanta med kvantefysikk: − Vårt ultimate mål er frihet.


--

David Storøy deler på sin hjemmeside Bevissthetsvitenskap.com og i boka Bevissthetsvitenskap: Selvgransking av Virkelighetens Natur (2020) sin store kjærlighet for Vedisk kunnskap og livsvisdom. Han er også veileder i Vedanta på frivillig basis i Bergen.


423 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page