top of page

Selvets symboler

 

Et reisebrev til Tiruvannamalai i India Januar 2017
Fra 3 januar til 29 januar 2017 var jeg en tur til India. Det var hovedsaklig for å være med på Vedanta seminaret til James Swartz (Essensen av Vedanta). Det var 4 dager med seminar - 2 ganger om dagen (kl 10-12 og 16-18). Og så en dag hvile og så 4 dager igjen med seminar. I midten av måneden var det 2 dager hvile. 28 januar var siste seminardag. India har alltid fasinert meg på mange måter og det er spesielt ulike områder som har med helse og livsstil å gjøre gjennom ulike yoga-tradisjoner, ayurveda og meditasjon.Og ikke minst Vedanta. Du kan lese mer her: 

Det er en del gjemte koder i den hengivenhetskulturen man ser i India(Vedantalærer James Swartz presenterer ulike symboler av selvet i denne turen gjennom Tiruvannamalai i India, som du kan se overfor på youtube. Når man virkelig dekoder ned slik subtil info/ kunnskap og som også vedaene kommer fra gjennom hymner, poetiske mantrasanger i deres skrifter da er det gjemt en del gaver av kunnskap, som fjerner ignoransen og hindringer som dekker over hva og hvem vi egentlig er.

Det er naturlig nok både positive og negative sider ved alle kulturer på ulike måter, men det er flere grunner til at mennesker fra Vesten tiltrekkes kulturen til India. Nettopp på grunn av disse gjemte kodene i kulturen (gjemt i symboler i språk, bygninger, skikkelser/ statuer m.m.) Til nytte for de som følger det naturlig.

Hengivenhetskodene som blir vist i Indisk kultur hjelper oss til blant annet å elske alt og alle uansett form eller formløshet. Det er oss dette også uansett om vi liker det eller ikke.

Å akseptere at verden er som den er,positivt og negativt er jo tøft å erkjenne. Vi ønsker en perfekt verden hvor bare det gode regjerer og det samme med oss mennesker. Men å se det uperfekte i det perfekte i verden (eller oss som individer) og elske det vakre så vel som det stygge er også noe som er vanskelig å gjøre.

 

David laughter.jpg

18032 - Jeg har planer om å dra
tilbake til India i jan/ feb 2028.

 

Fancy-Peacock-Feather-Ball-Pen (1).jpg
ayurveda-rising.jpg

Ayurveda - Helsevitenskap fra India
Ordet Ayurveda kan oversettes på minst tre forskjellige måter: "kunnskap om livet", "vitenskapen om et langt liv" og "Kunsten å leve". Dette innebærer at Ayurveda konsentrerer sine aktiviteter omkring "helse", dette begrepet som er så vanskelig å manifistere. Ayurveda har som mål å lære mennesker hvordan man unngår sykdom istedenfor å vente på at sykdom skal utvikle seg før man starter en behandling. Les mer om ayurveda og også mine erfaringer med Ayurveda: 
Blogg om Ayurveda - kunnskap om balansert helse og livsstil. 

Utenfor rommet.jpg

Vedanta og dens opprinnelse: Bharat – Lysets Land – India
De originale Vediske tekster,Upanishadene, forutgikk både India og Hinduisme. Før India var India ble det asiatiske subkontinentet kalt for Bharat, Lysets Land, som betyr bevissthet. Rishiene var jegere og samlere, som ikke bygget templer hvor du kunne installere personifiserte guddommer. Når jordbrukstidsalderen startet, økte folketallet og med dem kom templer. På den tiden, spilte de naturlige kreftene: luft, ild, vann og jord annen fiolin til personifiserte guddommer. Det er nødvendig å se mennesker som ånd hvis du ønsker deg et harmonisk samfunn. Rishiene var ikke husfolk, og Vedisk kultur ble kalt for Sanatana Dharma, som betyr evig den evige sannheten, eller den evige veien. Vedantatradisjonen gjør det veldig tydelig at Selvet ikke er et objekt, som betyr at de ikke kan bli personifisert. Det kan bare bli avslørt gjennom implikasjon og slutning,som betyr fjerning av ignoranse. De fleste mennesker i verden kaster Gud ut, på grunn av Guds forbindelse med religion. Sekulære mennesker har ingen interesse i Gud i det hele tatt. De prøver å få verden til å virke for dem, men Vedanta er ikke religiøst eller spirituellt, selv om den setter pris på verdien av både Gud og verdenen. Det er en praktisk erfaringsanalyse og en metodikk for å fjerne ignoranse om virkelighetsnaturen. Les mer om Vedantas historie her: 

Krishna vision.jpg

Bhagavad Gita og Upanishadene avslører at Jegets natur er grenseløs. Det er stor forskjell på å tenke på at Jeg er liten og ubetydelig, og hva Upanishadene avslører til meg som min sanne natur. Derfor kreves det en del undervisning for å se oss selv i et annet lys. Det involverer en sofistikert gransking av og en dyp analyse av hva som er. Denne undervisningen krever ofte stor anstrengelse for å assimilere, fordi de opphever alle fordommer og retninger av begrensning, som er så dypt befestet i de fleste av oss. Bhagavad Gita avslører til oss hvordan vi kan bli mer modne i vår hverdag. Modenhet gjør oss i stand til å takle våre begjær, vurdere situasjoner objektivt, å gjøre bedre valg, til å gjøre passende handlingsvalg i vanskelige situasjoner, og til å respondere effektivt til utfordringene livet gir oss. Undervisningen viser også hvordan takle følelsesmessig bagasje, som vi har bært gjennom våres liv til nåtiden. Bhagavad Gita hjelper oss til å forstå oss selv og får oss mer i stand til å uttrykke medfølelse og omsorg. For å lese mer kan du lese bloggen - Bhagavad Gitas Visjon og Universets Årsak

Mathura 551.JPG

Bhagavad Gitas visjon: Å se på verden som en inteligent orden og leve i harmoni med den» er en ny artikkelserie på 8 deler, som viser hvordan essensen av Vedanta-metodikken blir utfoldet. Her kan du lese mer om det i mittmedium: Del 8 av 8 (inkludert del 1-7)

Jeg har kommet ut med boka Bhagavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den 10.nov 2021 og du kan lese mer om sammendrag og hvor du kan kjøpe boka her. 

En verdslig person er fullstendig tilfreds med seg selv og verden. Den har ingen begjær for ting til å være forskjellig fra hva de er. Det blir kalt Isvara pranidanam, å overgi seg til Isvara/Det Totale Sinnet eller ikke-dualistisk hengivenhet (bhakti).

Analyser av et par vers i vedaene - Upanishadene:

Om purnamadah purnamidam purnaat purnamaduchyate purnasya purnamadaya purnameva vashishyate

Verset sier:
Denne (skapelsen, maya) er fullkommen. Det (selvet) er fullkommenhet.
Hvis du trekker fra skapelsen fra selvet, gjenstår fullkommenhet
Hvis du tillegger skapelsen til selvet , gjenstår fullkommenhet


Det er ingen forskjell mellom selvet og det manifesterte universet. Du vil naturlig nok inkludere deg selv i skapelsen, slik at i en ikke-dual skapelse ville du være fullkommenhet. Det er ikke mulig å ha både utilstrekkelighet og fullkommenhet i virkeligheten. Hvis det virker som om du er ufullkommenhet, tar du feil og du kan gi slipp på det synet om deg selv.

Et annet Upanishad vers relaterer til dette: «Hva du tilber der (med andre ord selvet) er hva du ser her (med andre ord deg selv og denne synlige verden). «

Purna, betyr fullkommenhet eller fullstendighet, som er Vedantas visjon. Verset snakker om bliss (lykksalighet), fordi ordet purna,som betyr hel, komplett, fullkommen er synonymt for bliss. Bliss er ingen erfaring ei heller er bliss en erfaringsbasert ord. Bliss er ingen lykksalig tilstand. Glede, som er hva folk søker etter, er resultatet av sammenløp av gunstige subjektive og objektive faktorer.

Bliss (Lykksalighet) er forståelse av at dette er en ikke-dualistisk virkelighet, og at ingenting mangler overalt. Når du forstår dette faktum, overfører det til den emosjonelle, erfaringsbaserte trinnet av fred og tilfredsstillelse. Bliss er mer subtil enn glede, som kan forsvinne. Bliss er gjenkjennelse at du er det totale, og ingenting er forskjellig fra deg eller utenom deg.

Bliss er ikke en følelse,som står i motsetning til ubehagelige emosjoner,derfor vil lengsel for eller å streve for bliss ikke bære med seg frukter. Det er noe som er alltid med deg, fordi det er deg. Du kan ikke få det du allerede har ved å gjøre noe,bare det å vite at du har det. Hvis du erfarer en ubehagelig følelse er den beste måten å se etter bliss,som er bakenforliggende følelsen. Den er under følelsen,fordi det er selvet og selvet er alltid tilstedeværende.

Et annet navn for bliss er sat. Sat betyr, «hva er». Det er ikke noe mer tilfredsstillende å vite at du er bliss. Dette er fordi bliss er evig. Når du vet at du er evig, er du fullstendig avslappet. Du er ikke bundet til det som skjer i verdenen. Det er det samme for deg. Du vet at du alltid vil være, slik at alle engstelser som mennesker, som tar kroppen og sinnet sitt til å være virkelig erfaring vil ikke skje deg. Du er uforanderlig og udødelig.

Dayananda4.jpg

To vedantalærere jeg har blitt endel inspirert av og lært mye av er

Swami Dayananda til venstre og Swami Paramarthananda til høyre. 


(Under emnet Vedantas historie kan du lese mer om ulike Vedanta lærere. Det samme under emnet Linker)
 

Identitetmantraer, som er de mantraene for Vedantins er ganske forskjellig fra andre mantraer, fordi vi er fullt klar over deres betydning, som er hvorfor de er kraftfulle. De er Selvet som synger til seg selv, og det vekker ofte en dyp følelsesmessig respons i individet, som er veldig oppløftende og føles vidunderlig. Det beste mantraet er alltid å holde sinnet på Selvet, ikke fordi du trenger det som Selvet, men det holder sinnet sattvisk (rolig,modent og klart) og individet tilfreds.

Mathura 501.JPG

Eksempler på to vedanta kunnskapsmantraer som er av stor betydning for Vedanta i dag:
Det er vanlig at disse mantraene blir påkalt fra en vedantalærer i dag:

 

Om brahmanandan param sukkadam kevalam jnana murtim dvandatitam gangana sad drisham tatvamasyaadhi lakshyam.

Ekam nityam vimalam achalam sarvadhi sakshi bhootam.

Bhavatam triguna rahitam sad gurum tam namami

OM (selvet) er grenseløs bliss (lykksalighet) og evig nytelse. Det er bortenfor gunaene, tilstedeværelsen som er og er kjent gjennom den Vedantiske erklæringen, Du er Det.

Det er det ene, evige, rene, uforanderlige vitne av alt.

Det er bortenfor erfaring og de tre gunaene.

Jeg bøyer til det selv, det ene, som fjerner ignoranse. 

 

En Vedantalærer påkaller på sanskrit denne teksten før undervisningen begynner og hva det betyr ser du nedenfor. Kort oppsummert så er det en hyllest til tradisjonen hvor ingen eier kunnskapen og det går tilbake til ren bevissthet/eksistens eller selvet.

sadāsiva samārambhām sankarāchārya madhyamām asmad āchārya paryantām vande guru paramparām

Sadashiva samararambham
Fra den første guru, ren eksistens/bevissthet
Shankaracharya madhyamaam
til Shankaracharya i midten
Asmad Acharya paryantaam
Og tilslutt min lærer
Vande guru paramparam
Jeg står foran guru-disippel tradisjonen

Isvaro guratmeti
Isvara/Det Totale Sinnet/Skaperen, min guru,
Murthi bedha vibaghine
er bakenfor form og dualitet
Vyomavad vyapta dehaya
bakenfor rom og kroppen
Dakshinamurthtiyaa namaha
Jeg bøyer til Isvara/Det Totale Sinnet i form av Dakshinamurthi, som bringer selvkunnskapen

Sarva Vedanta siddhanta
importen av alle Vedanta tekster
Gocharam tamagocharam
er bakenfor det kjente og ukjente
Govindam paramanandam
det er grenseløs lykksalighet og ufødt lys
Satguru pranatoshmahaam
Jeg tilber virkeligheten som min Guru

 

Guru er assosiert med kunnskap. Betydningen av ordet guru er, den som er giveren av kunnskapens lys og den som fjerner mørke av ignoranse. For de som studerer skriftene så er det å påkalle hele Guru Parampara som er ansvarlig for både forfatterskap av skriftene og så vel som bevaring og utbredelse av skriftene.

Verset "Guru Parampara" handler om flere årtusener ubrutt muntlig undervisning mellom lærer og elev i Vedanta - Sampradaya tradisjonen.
Adi Shankaracharya var en av de første som begynte å skrive ned oversettelser og kommentarer av ulike tekster fra Upanishad, Bhagavad Gita og så videre. I moderne tid er Chinmayananda og Dayananda de mest kjente. Deres undervisning fortsetter i ulike skoler verden over: Chinmaya Mission og Arsha Vidya Gurukulam blant annet

Paramarthananda3.jpg

Her prater jeg om emnet å være en fri / vis person. Det er utifra Bhagavad Gitas visjon. 

“For den ene med kunnskap(jnani), vet de at den våkne tilstanden er en drøm. Men i motsetning til å våkne opp fra en drøm, hvor drømmeverdenen forsvinner, forsvinner ikke den våkne (drømme)tilstanden. Jnani vet at det er en drøm og hun/han spiller ut rollene som de var tiltenkt som, men dramaet går ikke under huden på dem. “
Swami Paramarthananda,kommentarer av Rama Gita


 

JAPA MEDITASJON
Repetisjon av et mantra for en bestemt tidsperiode. Et eksempel er som den vist til høyre Om Namah Shivaya. 

Bokstaven ja står for det som stopper fødsels- og dødssyklusen og bokstaven pa står for det som fjerner eller ødelegger all urenheter og blokkeringer. Japa er derfor et indirekte middel for frigjøring, moksa. Ved å ødelegge de forskjellige blokkeringer til kunnskap, baner Japa vei for frigjøring. Japa er mer enn bare en disiplin eller teknikk.

Tanker er uforutsigbare og vi vet ikke hva vi tenker om 5 minutter eller i morra på samme tid. Men med bevisst tenking, som med japa hvor en definitivt vet hva som kommer. Japa kan være et ord, en kort setning, en vedaseksjon. For å være japa må det bli repetert. Repetisjoner er også et nøkkelord i Vedantaundervisningen og å eksponere sinnet for selvkunnskap er det som fjerner ignoranse litt etter litt over tid.

Fordelen med repetisjoner er at du kan sette pris på mellomrommet til to tanker. Å repetere en gitt chant eliminerer eller unngår forbindelsen mellom to tanker,fordi den vi chanter er det ingen forbindelse. En chant er en fullstendig enhet i seg selv og en tanke er ikke forbundet til den andre tanken siden begge er den samme. Sinnsro og stillhet er det som skjer når det ikke er noe spesiell mellomrom til to tanker,som i mantrachanting. Fred eller sinnsro er naturlig og egentlig ikke noe vi oppnår. Om det er rastløshet i sinnet må vi jobbe en del. For fred eller sinnsro, hva er det vi skal gjøre?

Gjennom japa meditasjon er vi ikke interessert i manglende tanker, men i forståelse av tankens og stillhetens natur. I japa er tanken bevisst. Når tanken forsvinner, forstår jeg fraværet som stillhetens natur. Mellomrommet mellom chantene avslører vår sanne natur, bevissthet. Stillhet blir sett som en metafor for bevissthet.

 

Seminar2.jpg

Vedantalærerene Neema Majmudar og Surya Tahora svarer på spørsmål om hvorfor studere tradisjonell Advaita Vedanta. De pleier å undervise ved Swami Dayananda Ashram. Du kan lese mer i BLOGGEN - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. 

Det finnes en veldig fin satsangvideoserie av Swami Dayananda (under) på ulike temaer,som man kan studere nøye.

RAMANA MAHARSHI (1879-1950)
Ramanas respons er i harmoni med tradisjonell Vedanta. Ramana hadde den største respekten for kunnskapen bevart i Selvgranskingsvitenskapen. I strid med oppfatningen som er vanlig i dag, som har med irrelevans av urgammel og tidløs tradisjonell Advaita Vedanta, var han veldig skarpsindig i forbindelse med skriftene. Han skrev til og med en skrift, Upadesha Saram, som har fått en Upanishadstatus av det tradisjonelle Vedantasamfunnet, en stor ære.

Denne undervisningen blir kalt for diskriminasjon mellom subjektet, seeren og det som er sett, objektene. Den etablerer forståelsen at hva du ser betyr erfaring inkludert alle mystiske erfaringer, er ikke selvet. Den som ser (vitne) erfaringene, er deg, selvet. Han sier at du vil realisere hvem du er, som betyr å forstå at du er selvet når du har separert seeren, deg fra hva du erfarer.

Den som ser (vitne) erfaringene, er deg, selvet. Han sier at du vil realisere hvem du er, som betyr å forstå at du er selvet når du har separert seeren, deg fra hva du erfarer.

En ting som flere beundrer med Ramana var hans vegring, motsatt av mange moderne lærere, til å fabrikkere en fantasifull personlig undervisning om emnet selvrealisering. Hans erklæringer var i harmoni med skriftene på Yoga eller Vedanta. Selv om Ramana døde halvt århundre siden var han en veldig moderne vismann, hvis du anser faktumet at den Vediske spirituelle tradisjonen er tusener av år gammel.

Hvorfor vegret han seg til å gjøre det? Fordi ingen moderne undervisning behøves. Hele opplysthets-opplegget ble utarbeidet for lenge siden. Opplysthet er enkelt og greit forståelse av selvet og dens forhold til erfaring, egoerfareren og formene egoet erfarer. I et nøtteskall er det forståelsen - imens formene er avhengig av selvet og at selvet ikke er avhengig av formene. Denne frihet fra binding til erfaring blir kalt for moksha, frigjøring. Det er ikke noe du oppnår, det er noe du er. De operative ordene er og blitt fjernet. Hvilken fjerning er det? Tillater ødeleggelsen av ubevisste tendenser, vasanaer til å oppnå selvet? Eller er opplysthet fjerning av oppfatningen av at verden er separat fra selvet? 
Du kan lese mer om dette i bloggen - Ramana Maharshi og emnet stillhet

Ramana Maharshi og selvgransking.png
Parabhakti ikkedualistisk kjærlighet2.pn

Jeg hadde en satsang i ca 1 time hvor jeg utfoldet emnet Kjærlighetens Natur - Parama Prema Svarupa, som du kan lese mer om i denne bloggen.  Jeg var innom emner som hengivenhet (bhakti), karma yoga holdning, ikke-dualistisk eller ubetinget kjærlighet m.m. 

Mannen som kjente til Uendelighet

En Netflix-film som heter Mannen som kjente til Uendelighet som berørte meg på flere måter. Den er en tankevekker for de som ser på seg selv som ateist eller agnostiker.

«Før første verdenskrig hjelper Cambridge-lektoren G.H. Hardy det indiske mattegeniet Srinivasa Ramanujan med å håndtere skolesystemet og rasistiske fordommer.»

Fra Wikipedia:
Srinivasa Aiyangar Ramanujan (født 22. desember 1887, død 26. april 1920) var en indisk matematiker. Han regnes som en av tidenes mest talentfulle matematikere innenfor tallteorien.

Ramanujan var et barnegeni, og han var i stor grad selvlært i matematikk. Hans matematiske geni ble oppdaget av den britiske matematikeren G.H. Hardy, og Hardy sørget for at Ramanujan fikk komme til University of Cambridge. Mens han var i Cambridge mellom 1914 og 1918, produserte Ramanujan over 3000 matematiske teoremer.


Hardy, som var en vitenskapsmann, som ikke trodde på Gud eller urgammel visdom sa dette i et møte med sine kollegaer i Cambridge om teoriene til Ramanujan:

«Her ser vi nå det enorme gjennombruddet som er gjort området partisjoner av en mann hvis begrensende kunnskap da vi først møttes var like forskrekkelig som den var stor. Oppfatninger kan være ulike om betydningen av Ramanujans arbeid og innflytelsen det vil ha på matematikken. Men det kan ikke råde tvil om dets enorme og uomtvistelige originalitet. Mr Littlewood sa en gang til meg at alle positive heltall er Ramanujans nære venner. Jeg tror det stemmer. Han har selv sagt at en ekvasjon ikke har mening om den ikke uttrykker en guddommelig tanke.

Hvor mye det enn smerter meg å si det, så har han kanskje rett. For er det ikke nettopp sånn vi forsvarer den rene matematikken? Vi bare utforsker uendeligheten i jakten på absolutt perfeksjon. Vi finner ikke på formlene. De ligger der og venter på at store tenkere som Ramanujan skal finne og bevise dem. Så til slutt har jeg måttet tenke over hvem vi er som kan sette spørsmål ved Ramanujan eller for den del Gud. Takk. «


I slutten av filmen – sier professoren Hardy dette til sine kollegaer i Cambridge rett etter at han fikk vite at Ramanujan døde:

«Det er vanskelig å beskrive hva jeg skylder Ramanujan. Hans originalitet har inspirert meg helt siden vi møtes. Og hans død er at av de hardeste slagene jeg har opplevd. Men nå kan jeg si til meg selv når jeg er nedfor og tvinges til å lytte på kjedelige og pompøse mennesker: «Jeg har gjort noe som du aldri kunne ha gjort. « «Jeg har arbeidet med Littlewood og Ramanujan på nesten like vilkår. « (begge var opptatt av gud og det gudommelige).

I 1976 ble det funnet en bok med banebrytende formler fra Ramanujan. Det er blitt sammenlignet med funnet av Beethovens tiende symfoni. Ett århundre senere brukes nå disse formlene til å forstå svarte hull.

Poenget med å vise denne historien i forbindelse med å se på verden som en intelligent orden er også å se på alt som skjer i vitenskapens utvikling er også innenfor denne ordenen og det umanifesterte potensiale, som ligger der. Ingen mennesker har oppfunnet dette. Det er logisk at det må være en intelligent orden, et upersonlig skapelsesprinsipp, som også kan kalles for det umanifesterte eller grenseløs potensiale, som gir muligheter til disse oppdagelsene. Ramanjuan fikk flere ganger spørsmål fra Hardy og andre hvor han fikk kunnskapen og oppdagelsene fra. Ramanujan sa at han fikk det fra Gud og hadde ingen annen forklaring. Kunnskapen om hva Gud er for noe er begrenset i Vesten av ulike grunner, mens i India og de som følger ulike filosofier og retninger som stammer fra Vedaene har en mer grundig sofistikert forståelse og kunnskap om skapelse, manifestasjon og emnet Gud. Det gjennomsyrer blant annet kunnskapen jeg har gransket i flere år via Vedantakilder, som jeg presenterer blant annet i bloggen Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den.

Å unngå å se på en intelligent orden eller Gud i likningen om universets årsak gjør at det mangler noe og det er også denne film et indirekte bevis på. Den gir hint om at alle vitenskapelige oppdagelser ikke kommer fra mennesker, men ligger der som potensiale, som hentes fram når tiden er inne for det og de menneskene som er kapable til å ta ned kommer.  

Når jeg var i Tiruvannamalai i India i 2017 i ca 1 måned for å være med på Vedanta-seminar så kom tallet 8, som har med uendelighet blant annet å gjøre ofte til meg på flere måter. Universell synkronisitet i forbindelse med mine egne oppdagelser av virkelighetens natur og hvor jeg var i livet samt det som skjedde når boka mi Bevissthetsvitenskap – Selvgransking av Virkelighetens Natur kom ut i år 2020. Tallet 8 kom tilbake til meg på ulike måter: Jeg publiserte boka 8 mai 2020 kl 0808 og feiret bursdag 12 mai med 2 oreokaker – kostet kr 88,- totalt. Det var 888 på min facebookliste i denne perioden og nå har jeg 844 etter å ha fjernet flere som er deaktiverte o.l.

Universet har humor og det er berettiget å kalle det for Bevissthetens kreative spill eller lila, som det heter på sanskrit. Når man er til tider ganske oppmerksom så vil man jo se interessante synkronisiteter i forbindelse med tall og andre ting gjennom livet når man er i det sporet.

Mattegeniet Ramanujan og store oppdagelser.png
Ramanjuan image formler.png
Åtte åtte.jpg
India og hengivenhet.png

«Ingenting renser mer enn selvkunnskap»
-Bhagavad Gita

I skrivende stund den 28. April 2021 så har India det verste covid-19 utbruddet i verden og får hjelp fra flere nasjoner. Jeg ber for India om en mest mulig skånsom prosess og er evig takknemlig for alle de gavene det landet har gitt meg i emner som helse, livsstil og visdommen i Vedanta. Det er tøft å høre om de nasjonale problemene de har pr i dag med koronasituasjonen.

 

I denne bloggen viser jeg ulik kunnskap jeg har samlet opp fra India, som er verdt å nevne og hvorfor dette med at alt er guddommelig er så integrert i indisk kultur og visdom. Hengivenhet eller Bhakti som det heter på sanskrit er sentral i denne bloggen, som du kan lese mer om her. 

I bloggen - Den tidløse visdomstradisjonens holdning til naturen, klima og miljø prater Swamini Pramananda om vårt forhold til naturen og oss selv. Vedaene og andre visdomslære viser oss at det er mening bak at naturen blir kalt for Moder Jord eller Gaia. Og lære å lytte til vår indre natur og naturen rundt oss om det er gjennom stillhet, forskjellige naturlyder fra fugler og andre dyr, fra værfenomener som vind m.m. Ha omsorg for Moder Jord. Ord som respekt for (ærbødighet) og takknemlighet er essensielle visdomsord her, som inspirerer oss i livet for å finne meningen med livet. Vi låner alt fra Moder Jord eller Universet. Det gjør også noe med vår holdning når vi kultiverer takknemlighet til alle gavene vi er gitt oss i Universet i livet.

Vedantalærer Swami Dayananda brukte å si:» Forstå at du er en gjest i Universet. Vi lever alle i et stjernevertshus eller hotell».

Lydfil kan du lytte til her.

Gaia naturen visdom enhet.png

Bhagavad Gita Kapittel 1 – livets kamp – den indre krigen
Utdrag fra kapittel 2 - Bhagavad Gitas Visjon og Individets natur i boka Bhagavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den
Lydfil - om samme emnet kan du høre her.

 

To mektige hærer står overfor hverandre klare til kamp. Dette er den dramatiske rammen for dialogen mellom Krishna og Arjuna. Krigen har sin bakgrunn i en familiefeid. Arjuna er hærfører og gripes av panikk når han innser at hans egne slektninger kan komme til å bli drept. Han overveldes av følelser, kaster buen og vil ikke kjempe. Han blir maktesløs overfor sin tvil og vet ikke hvordan han skal handle.

 

Arjunas tvil er en metafor for det universelle dilemmaet alle mennesker står overfor: hvordan kan vi handle riktig? Krigen illustrerer den indre krigen mellom sinnets mange motstridende krefter som et hvert menneske møter i livets mange utfordringer. Krishna er Arjunas rådgiver og gjennom dialogen mellom dem gis det svar på mange av livets mest grunnleggende spørsmål.

 

Dette er ikke religiøse svar basert på tro, men en invitasjon til å tenke selv og bli mest mulig objektiv. Det er en indre reise og en læreprosess sentrert rundt kritisk selvgransking. Gita leses best med et åpent sinn. Slik Arjuna innrømmer sin uvitenhet, kan leseren med fordel gjøre det samme. Det er en av flere kvalifikasjoner for å forstå Krishnas veiledning. Kjærlighet til sannhet er en annen. Og kanskje den aller viktigste, et brennende ønske om å bli fri.

 

Dette er en symbolsk fortelling om den indre krigen i et hvert menneske, som handler om å kjempe mot sinnets mange motstridende krefter. Det er et dramatisk fortellergrep og en skrift om dharma, altså om riktig livsførsel og om frigjøring.

Ukraina fredflagg.jfif

UKRAINA-KRIGEN. NATO. EU OG SIKKERHETSPOLITISK SAMARBEID
Vi lever i en sammenkoblet verden og internett har bragt verden mer sammen og viser at vi alle er en del av en enhet. Ukraina-krigen har vært på alles lepper de siste dagene og det berører oss alle. De fleste i verden fordømmer Putin og Russland i krigen mot Ukraina. Det er som å erfare elementer av den kalde krigen igjen og det er sovjetisk tankegods vi trodde vi var ferdig med i forbindelse stormanngalskap og supermakt-mentalitet. Et gufs fra fortiden.

For min del tenker jeg hvor priviligert jeg er, som lever i Norge og at vi er medlem av NATO og at vi også er en del av EUs sikkerhetspolitisk samarbeid. Europeisk eller globalt samarbeid med tanke på sikkerhet, handel, energi, klima, helse m.m. er veldig viktig og det har vi sett under koronapandemien og det som skjer i Ukraina. På en måte kan vi si at krigen i Ukraina er symbol på krigen mellom kleptokrati med ekstrem autoritær ledelse kombinert med ogliarker, som hjelper til økonomisk m.m på den ene siden og den andre siden moderne demokratisk ledelse, som vi ser for det meste i europa.  Du kan lese mer i denne bloggen. 

Blogg - Hjertets essens, intuisjon og det kognitive
Det er mye prat om hjertet, intuisjon og kjærlighet i åndelige kretser, men samtidig er det også undervurdering av intellektet og det kognitive. Jeg skal i denne bloggen granske nøye disse emnene og se på ulike sider. Det er også viktig å sidestille intuisjon og hjerte med det kognitive og intellektet om man skal oppnå frigjøring blant annet eller leve et liv hvor sinnet hovedsakelig er fredfullt, klart og tilfreds. Man vil også ha et mer laserskarpt sinn, som vil lettere skjelne mellom det som er passende og upassende i alt som skjer i verden inkludert informasjons- og kunnskapsflyt.

Man får servert enkle sitater av ulike lærere og lære, men man gransker og analyserer ikke alltid grundig nok det som det egentlig menes. Det er lett å ta ting for bokstavelig og glemme å se mer underforstått hva det betyr eller mer i dybden av hva som egentlig menes. Det er noe Vedanta viser oss er viktig å gjøre.

Hjertets essens intuisjon det kognitive.png

Reinkarnasjon og karma er konsepter knyttet til ideen om at sjelen vår kan bli gjenfødt i en ny kropp etter døden, og at våre handlinger får konsekvenser som påvirker både vårt nåværende liv og fremtidige gjenfødsler. Karma, som stammer fra sanskrit og betyr "handling" eller "verk", er en universell lov som regulerer rettferdigheten i universet. Gjennom å være bevisste på våre handlinger og konsekvensene av dem, kan vi lære av våre feil, streve etter rettferdighet og bidra til et bedre og mer harmonisk univers. Karma minner oss om at vi er en del av en vevd skjebne der våre valg har uendelige konsekvenser, og oppfordrer oss til å handle i samsvar med høyeste etiske prinsipper. Ved å forstå karmaens betydning og kraft, kan vi finne trøst, inspirasjon og motivasjon til å skape positiv endring for oss selv og kommende generasjoner. 
Du kan lese mer i bloggen - De usynlige resultatene av våre handlinger: Karmaens kraft og betydning (bevissthetsvitenskap.com)

bottom of page