top of page
  • David Storoy

Visdomspodden

Oppdatert: for 4 timer siden


Vedanta visdom og andre filosofier, visdoms- og åndelige retninger møtes i en åpen, nysgjerrig, uhøytidelig og direkte dialog om ulike emner i Visdomspodden. Du kan lese mer om denne bloggen i helse- og livsstilsmagasinet Medium - Berik livet med visdom på podcast – Medium


Visdom er noe vi må jobbe med over tid og vi må granske virkelighetens natur for å oppnå visdom. Intuisjon har sin plass i å vise oss signaler. Men det å utvide sinnet til å lære ting om hvordan virkeligheten og verden er, gir oss større forståelse for hva som egentlig skjer.


Den vediske visjonen viser oss hvordan verden og virkeligheten er, og ikke hvordan vi oppfatter verden og virkeligheten som. I våre liv har vi muligheter til å utvikle oss og oppnå visdom.

Mens Vedanta og vedisk kunnskap jeg følger er mer opptatt av personlig vekst og følelsesmessig transformasjon. Modningsprosessen ved at man blir mer objektiv til alt som skjer, fører oss til visdom, som noen vil kalle for et skjæringspunktene mellom kunnskap og intuisjon (å stole på følelser). Det er et tålmodig arbeide, som krever at vi jobber systematisk og over lang tid. Mens mange ønsker seg mer raske løsninger. Det er ulike visdomstradisjoner man kan følge og jeg håper denne Visdomspodden vil inspirere andre til å følge en visdomstradisjon, som er ganske berikende i livet.


Det er to faste personer som jeg vil ha månedlige dialoger med her på Visdomspodden. Og så vil det komme andre personer også innimellom, som jeg har dialog om ulike emner, som de brenner for.


Dere kan tipse meg om hva jeg burde snakke om av emner og ulike personer ved å sende melding på facebook eller på email davidvedanta@icloud.com


Presentasjon av de som vil ha fast dialog en gang i måneden ca:


David Storøy

(Bildet er tatt i 2023 og hvor jeg jobber med redigering av en podcast i Visdomspodden. )

«I mine yngre dager var stjernekrigheltene Obi Wan Kenobi, Luke Skywalker og Yoda tre store forbilder fra filmens verden. En ser jo elementer av arketypen vismann i disse og lignende personligheter. Noe de fleste av oss innerst inne ønsker å oppnå inkludert meg selv.


Jeg har vært borti mange åndelige- og visdomstradisjonelle retninger gjennom de siste 30 årene. I visdomstradisjonen Vedanta så er jeg virkelig hjemme og har stor sans for den grundige og tålmodige metodikken, som Vedanta presenterer i måten å vise oss hvem vi er essensmessig og virkelighetens natur. Med andre ord forholdet mellom oss som individer (bølge) og det totale (havet). Og vår essens er vann (uforanderlig, grenseløs, ufødt og altgjennomtrengelig bevissthet/jeg/selv).


I Visdomspodden ønsker jeg å ha dialog om mange emner, som jeg brenner for eller er opptatt av med andre likesinnete. Og håper noen blir inspirert av dette til å følge sin indre natur og være noenlunde tilfreds der de er på sin veiløse vei i livet.» Om du ønsker individuell veiledning eller har forespørsel om foredrag/ satsang, webinar og kurs kan du skrive til meg: davidvedanta@icloud.com eller ringe/ sende sms til mobilnr: 47078723 Individuell veiledning kan foregå via email, telefon, personlig oppmøte eller via Zoom: Her er en mal over gratis veiledning av Bhagavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den - kan du lese mer om her.

Anja Jansen

"Anja jobber som yogalærer i Bergen . Hun har studert Vedanta i 7-8 år. Jeg og Anja møtte første gang på Vedanta-seminar i Stavanger i 2016»


Thomas Aagesen

«Thomas jobber som selvstendig næringsdrivende med data i Egersund. Han hadde en slags dyp erfaring av enhet, som vekket noe i han, som gjorde at han begynte å lese og søke etter åndelig kunnskap. Han har studert Vedanta i noen år samt Et kurs i Mirakler."


Det vil også komme andre personer, som jeg ønsker å ha dialog med om hva de brenner for og som passer inn i Visdomspodden. VISDOMSPODDEN ,EMNER og PERSON- (Oppdatert 160923 og siste lydfil er merket med*) 1. Lykksalighet og det som gjør oss lykkelig - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er det som gjør oss lykkelig? Hva er egentlig lykksalighet?" 2. Individets natur og universets årsak - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. "Hvem er jeg? Hvor kommer vi fra? Hva er vår essens og natur? Finnes det en skaper? Hva er universets årsak?" 3. Guddommelighet, hellighet og fullstendighet - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er det guddommelige? Er det likheter mellom hellighet og fullstendighet? Er det en enhet her i verdenen? " 4. Medfølelse, helse og omsorg - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. (de første 45 sekundene er det skurring, men det fungerer ganske bra resten av podcasten) "Hvordan utvikler man medfølelse? Hva er viktig for ens helse? Hvordan kan man gi god omsorg til seg selv og andre?" 5. Å møte og adressere sine skyggesider - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hvorfor er det viktig å møte sine skyggesider eller projeksjoner? Hva legger man i begrepet - Å se på sin følelsesmessige konto i livet?" 6. Enhet, Sammenkobling og Globalt Samarbeid - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. "Hva viser internett oss? Hva er kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner? Må vi erfare enhet for å realisere enhet? Er skapelsen begynnelsesløst?" Henning Jon Grini

"Han har vært opptatt av de store spørsmålene mesteparten av livet. Han er miljø- og samfunnsengasjert og har startet flere virksomheter som alle har hatt intensjon om å bidra til planetens beste. Han har bl.a. startet, drevet og vært redaktør for det spirituelle magasinet og forlaget Ildsjelen (nå Mystikk) i 12 år. I de siste årene har han etablert organisasjonene GaiaInnovations og Klimafondet. For tiden skriver han bok og har planer om en konferanse i Oslo i 2024 kalt Gaiakonferansen. Henning har egen hjemmeside: www.inspirasjonogideer.no Henning og to andre har vært med å danne Alternativt spiritueltforbund - du kan lese mer her: https://www.alternativspirituell.no/ Link til Facebooksiden: https://www.facebook.com/groups/639941667537751 Litt om Alternativt Spirituelt Forbund: Vi ønsker å samle det alternative miljøet i Norge og skape en kraft og være et talerør for dem ut i samfunnet. Litt fra vårt verdigrunnlag: Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens. Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger. Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens. Sjelen kan leve flere liv, reinkarnere, både i denne verden og i andre." 7. Klima, Miljø, Den Levende Jorden (Gaia) og Hva kan vi lære av urfolks visdomstradisjoner? - med HENNING JON GRINI - kan du høre her på lydfil. (Dialogen starter rundt 30 sekunder av lydfilen) "Hvilke holdninger og verdier kan vi lære av urfolks visdomstradisjoner? Fosen, vindkraft og samenes rettigheter - hvilke tanker har man rundt dette? Noen tanker rundt EU som førende i klima-, miljø- og energipolitikk. Hvordan ser et felles globalt løsningssenter ut?" Anne Elisabeth Lien


«Hun liker å dele av sin kunnskap og sine erfaringer innen selvutvikling, bevissthet, åndelig utvikling og tilstedeværelse. Hun er en bevisstgjører og samtalepartner, som jobber med hele mennesket. Hun hjelper mennesker å komme i kontakt med følelser, kroppen og sin egen spiritualitet. Ønsker du endring kan hennes videoer være til inspirasjon. Anne Elisabeth er utdannet coach/intuitiv, åndelig veileder: Mail: ae.omshanti@gmail.com. Hjemmeside: Aelien Du kan finne henne på facebook: https://www.facebook.com/groups/499638914223463

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA4JRsHOrNnSPzv27nqu96A 8. Stillhet, Meditasjon og Kontemplasjon - med ANNE ELISABETH LIEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er viktig for deg med tanke på meditasjon? Hva har Ramana Maharshi inspirert deg i forbindelse med emnet stillhet? Hvilke mantra bruker du i meditasjonen, som er inspirerende for deg? Hvilken rolle har meditasjon i emner som personlig vekst og følelsesmessig transformasjon?" 9. Hengivenhet og Kjærlighet - med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer her på lydfil. "Hva er det vi elsker? Hva viser vi oppmerksomhet mot? Hva lærer Vedanta oss om kjærligheten som gjør kjærlighet mulig? Hva er det vi er takknemlig for?" 10. Å være en Tilpasningsdyktig, Fleksibel, Tolerant og Medfølende person i møte med Sosiale Medier - med ANJA JANSEN - kan du høre mer her på lydfil. (Lydstyrken er ikke spesielt høy og man må øke lydstyrken noe ekstra for å lytte på denne lydfilen) "Hvordan jobbe med å styrke sunne verdier i møte med sosiale medier? Hva er opp- og baksider av sosiale medier? Hva vil passende holdning til sosiale medier være? Hva inspirerer deg med sosiale medier?" Randi Nordvik

"Randi levde på mange måter et godt liv. Med ektefelle, to små barn, lederjobb i næringslivet, hus, hund og stasjonsvogn levde hun et typisk A4 liv som hun på mange måter trivdes godt med. Hun ble tidlig bevisst viktigheten av å balansere et hektisk yrkesliv med et godt privatliv. Hun lærte meditasjon gjennom Silvametoden. Fikk egen mentor der hun selv kunne settes i fokus uten å måtte ta hensyn til andre. Og hun deltok på lederkurs for kvinner der hun begynte å forstå viktigheten av å snakke om følelser og bli bedre kjent med seg selv.


Men på tross av at hun trivdes og følte hun balanserte livet godt, spurte hun seg selv stadig oftere hva som var meningen med det hun gjorde, og hvor vi som samfunn var på vei. Det førte til at hun i 2001 trykket på den store stoppknappen og gjorde en radikal kursendring. Fra alltid å være på vei, fra det ene til det andre med nye prosjekter, avtaler og ideer, ble fokus nå snudd til å trene på å gå sakte. Trene på oppmerksom tilstedeværelse og studere livsfilosofi, psykologi, relasjonsledelse, konflikt- og krisehåndtering og undervise i dette.


Randi er gründer av Mennesket i Fokus. Har utviklet TEFT-metoden og i 2022 etablerte hun sammen med Gry Olsen NHIC på Laksevåg i Bergen. Et kompetansesenter for livsmestring og helhetlig helse. "


https://mennesketifokus.no/

https://www.nordichumaninnovation.com

https://teftmetoden.no 11. Visdomstradisjoner og psykisk helse - med RANDI NORDVIK - kan du høre mer på lydfil Hva kan åndelige retninger og visdomstradisjoner bidra med i psykisk helse? Selvutvikling og hvordan adressere tunge følelser og tanker? Hva kan du si om viktighet av disiplin og repetisjoner i å endre vaner og programmeringer? Terje Toftenes

"Om Terje: Født 1950. Videoprodusent av yrke, med lang fartstid som manusforfatter og produsent av informasjonsfilmer for TV, industri, næringsliv og organisasjoner. Har de siste 15 år også laget dokumentarfilmer om spesielle temaer innen ny vitenskap, ny energi, helse og paranormale fenomen, gjennom firmaet New Paradigm Films, som han driver sammen med sin kone Ragnhild. Skrev boken “Fri fra kreft” og laget dokumentar med samme navn etter egen opplevelse med “uhelbredelig” kreftsykdom i 2016. Er også kjent for filmen “Bevissthetens kreative spill” - om forskning som forener bevissthet, kvantefysikk og gammel esoterisk visdom. Driver også i dag podcasten “Paradigmepodden”. " Linker:

Paradigmepodden: https://open.spotify.com/show/0U1NkF1ZwitzsfTvqd3orq?si=733963d0a3a34881

New Paradigm films: www.newparadigm.no

Fri fra kreft dokumentar film: frifrakreft.no 12. Store oppdagelser i vitenskapen, Kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner, Skapelse og Manifestasjon - med TERJE TOFTENES - kan du høre mer på lydfil Hvorfor studerte så mange av kvantefysikkens pionerer Vedisk filosofi og Vedanta? Viser kvantesammenfiltring at alt er sammenkoblet og at alt er en enhet? Hva er egentlig Bevissthet? Kan holografisk prinsipp vise oss hva Universet og Kosmos Er? Jeg og Terje Toftenes har et pågående prosjekt - VEDANTA BEVISSTHETSVITENSKAP OG ENHETSVISJON - YouTube-prosjekt på video som er i 10 deler og slutter medio Juni 2024. Vedanta Bevissthetsvitenskap og Enhetsvisjon - YouTube prosjekt

13. Ego, Selvrealisering og Transcendens* med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer på lydfil Er Vedanta bare en teori som skal realiseres gjennom personlig erfaring? Burde vi søke etter kunnskap eller erfaring for selvrealisering? Hva kan ut-av-kroppen-, nær-døden erfaringer o.l. vise oss hint om angående hvem vi egentlig er? Hva er intellektets rolle ifølge Vedanta? Hva vil transcendens av sinnet bety i Vedanta? 14. Healing, Personlig Vekst og Følelsesmessig Transformasjon med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil Healeren har ikke kontroll med resultatene - hva menes med det? Fungerer healing uten at vi tar hensyn til personlig vekst og følelsesmessig transformasjon? Hva vil det si å rense ens følelser, å hengi og overgi seg til det ufeilbarlige - Den Intelligente Ordenen som er Universets Årsak? Hvilken større healing finnes det utenom kunnskapen om at det er ikke noe tvil om at vi er det grenseløse, ufødte, uforanderlige og altgjennomtrengelige Bevissthet/Jeg/Selv? Hvorfor kan ensidig positiv tenkning være lite konstruktiv for vår personlige vekst? 15. 6 timers arbeidsdag, 4 dagers arbeidsuke og Borgerlønn med HENNING JON GRINI - kan du høre mer på lydfil Hvorfor er det smart at kommuner, stat og bedrifter går over til 6 timers arbeidsdag? Tror du at arbeidere vil gå ned litt i lønn for å jobbe ca 8-10 timer mindre i uka? Hva er de største hindrene og motstand mot at 6 timers arbeidsdag eller 4 dagers arbeidsuke skal bli gjennomført? Hva er borgerlønn? Hvorfor kan minimum grunninntekt (borgerlønn) være bra for et samfunn og hva kan bakdelene være? 16. Hjertets Essens, Intuisjon og Det Kognitive med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil Hvorfor er det vanlig i spirituelle kretser at man overvurderer hjertet og intuisjon på bekostning av det kognitive, intellektet og det rasjonelle? Er det noen forskjell på Kjærlighet, Bevissthet og Selvet? Hva er kilden til intuisjon? Hvorfor er det å søke etter spirituelle løsninger på følelsesmessige problemer ikke kontruktivt? Hva vil det si i å bygge broer over avstanden mellom vår forståelse og følelse? Hvorfor er intellektet en viktig del av vår modenhet og kognitive prosesser? 17. Å se bakenfor det vi liker og misliker - Å gjøre bindende ønsker om til ikke-bindende med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer på lydfil Hva skal vi definere ønsker (begjær) som? Hvilke problemer og utfordringer kan vi få når ønsker ikke blir oppfylt tilfredsstillende? Hvordan mestrer vi våre ønsker? Nøkkelen til å nøytralisere bindende ønsker og forvandle dem til ikke-bindende ønsker - hvordan gjør vi det? Hva er holdningen til det vi ønsker? 18. Takknemlighet til alle gavene vi mottar i livet med ANNE ELISABETH LIEN - kan du høre mer på lydfil Hva er hindringer som gjør at vi ikke setter pris på og er takknemlig over det vi erfarer i livet? Hvilke sunne verdier og holdninger hjelper oss til mer takknemlighet? Hva fører takknemlighet til i våre liv? Hvor kommer alle gavene fra? Hvorfor er kjærlighet dypest sett det samme å vise takknemlighet? Kari Rose Norheim

Kari på seremoni på toppen av fjellet Arunachala i Tiruvannamalai i Tamil Nadu, Sør-India

Visjonær og opptatt av bevissthetsutviklingen på jorden både kollektivt og individuelt.


Har mange utdanninger som har vært endel av å finne ordene på hva jeg opplevde i en omfattende nær-døden-opplevelse (NDO) i 1983. Siden allmenngjøringen av det spirituelle og sjelens egenskaper skulle gjennomføres var jeg igangsetter og aktiv i mange grupper, og leder for Alternative Forum, og på stand for Magasinet Ildsjelen (nå Mystikk) i mange år, og holdt foredrag om NDO og andre spirituelle emner landet rundt på Alternativmesser og Tema kveldene til Saga-Forlaget, samt drev litt kurs og terapeutvirksomhet.


Hun var også aktiv i MDG en periode. Har siden 2016 vært ca 6 år i India og studert Advaita Vedanta (ikke-dualitet/bevissthetsvitenskap), og noe Tibetansk/ Himalayabuddhisme i India med korte opphold i Nepal og Bhutan. For å se litt hva som er likt og forskjellig. I nær- døden- opplevelsen fikk hun se/ oppleve universets oppbygning, og endel av menneskehetens utvikling. Det fikk henne til å begynne å studere Livet og Menneskene siden alt er ytre utrykk for den bakenforliggende bevisstheten. Jeg måtte også finne utav hva menneskene faktisk vet.


Hun visste på den tiden ingenting om spiritualitet, utvidet sansning (synskhet), mysterietradisjoner, kvantefysikk osv. Kari begynte å studere og det ledet meg til slutt til Advaita Vedanta, selv om hun leste BhagavadGita allerede i 1992 første gang, og begynte studier i Indiske visdomstradisjoner og vestlig mystikk og vitenskap allerede da.


Her er litt utdannelser og infolinker til artikler og videoer: Kari Rose Norheim - Visjonær, healer, livsveileder, Åndelig healingterapi, Esoterisk/Sjelsorientert psykoterapi.

* Utdannet Sykepleier

* 4 år ved Jupiterskolen for esoterisk psykoterapi -Claus Holberg

* Åndelig healingterapeut utdannelse v/ Asger Lorentsen ( Den Gylne Cirkel )

* Mandala Senter Visualisering - Drøm og symbolikk - Benedicte Thiis (Mandala senter) Healing / Meditasjon - Harald Thiis (Mandala senter) m.m

*MankindEnlightenment Love, Energitransformasjon (Master Dang)

* Sjamanisme (Ailo Gaup) m.m Linker til artikler og videointervju om nær-døden-opplevelsen.


Det er artikkelen om NDO som stod i Ildsjelen første utgave i 2002 (pdf-format) -

Kari Norheim Opplevelse i Grenseland artikkel
.pdf
Download PDF • 293KB

Artikkel om Døden- hva er det, og hva er vi redd for?

https://helping.no/d%C3%B8den-og-livet-som-forandring


Kort innføring og forståelse.

https://helping.no/hva-er-%C3%A5ndelig-utvikling-og-oppv%C3%A5kning


https://galactic.no/rune/karinordheim2.htm

Lydfiler om litt forskjellig. Skapelse, Bevissthet og NDO med mer - Kari Rose Nordheim ‘s nær-død-opplevelse on Vimeo


https://poddtoppen.se/podcast/1508776022/and-vitenskap/3-hva-er-egentlig-doden-del-2

Intervju om Nær-døden- opplevelsen fra 2020


Kontaktinfo er FB/ messenger Kari Rose Norheim Email: kari.rose.norheim@gmail.com 19. India, Hengivenhetskultur og Nær-Døden Opplevelser med KARI ROSE NORHEIM - kan du høre mer på lydfil Hvorfor reiser du ofte til India? Hva kan vi lære av Indias hengivenhetskultur? Hva har Advaita Vedanta gitt deg? Vil du nevne noen mantraer du elsker å lytte til? Kan du beskrive nær-døden opplevelser du har hatt og hva viser de oss?

329 visninger0 kommentarer
bottom of page