top of page
  • David Storoy

Visdomspodden

Oppdatert: 15. jun.


Vedanta visdom og andre filosofier, visdoms- og åndelige retninger møtes i en åpen, nysgjerrig, uhøytidelig og direkte dialog om ulike emner i Visdomspodden. Du kan lese mer om denne bloggen i helse- og livsstilsmagasinet Medium - Berik livet med visdom på podcast – Medium


Visdom er noe vi må jobbe med over tid og vi må granske virkelighetens natur for å oppnå visdom. Intuisjon har sin plass i å vise oss signaler. Men det å utvide sinnet til å lære ting om hvordan virkeligheten og verden er, gir oss større forståelse for hva som egentlig skjer.


Den vediske visjonen viser oss hvordan verden og virkeligheten er, og ikke hvordan vi oppfatter verden og virkeligheten som. I våre liv har vi muligheter til å utvikle oss og oppnå visdom.

Mens Vedanta og vedisk kunnskap jeg følger er mer opptatt av personlig vekst og følelsesmessig transformasjon. Modningsprosessen ved at man blir mer objektiv til alt som skjer, fører oss til visdom, som noen vil kalle for et skjæringspunktene mellom kunnskap og intuisjon (å stole på følelser). Det er et tålmodig arbeide, som krever at vi jobber systematisk og over lang tid. Mens mange ønsker seg mer raske løsninger. Det er ulike visdomstradisjoner man kan følge og jeg håper denne Visdomspodden vil inspirere andre til å følge en visdomstradisjon, som er ganske berikende i livet.


Det er to faste personer som jeg vil ha månedlige dialoger med her på Visdomspodden. Og så vil det komme andre personer også innimellom, som jeg har dialog om ulike emner, som de brenner for.


Dere kan tipse meg om hva jeg burde snakke om av emner og ulike personer ved å sende melding på facebook eller på email davidvedanta@icloud.com


Presentasjon av de som vil ha fast dialog en gang i måneden ca:


David Storøy

(Bildet er tatt i 2023 og hvor jeg jobber med redigering av en podcast i Visdomspodden. )

«I mine yngre dager var stjernekrigheltene Obi Wan Kenobi, Luke Skywalker og Yoda tre store forbilder fra filmens verden. En ser jo elementer av arketypen vismann i disse og lignende personligheter. Noe de fleste av oss innerst inne ønsker å oppnå inkludert meg selv.


Jeg har vært borti mange åndelige- og visdomstradisjonelle retninger gjennom de siste 30 årene. I visdomstradisjonen Vedanta så er jeg virkelig hjemme og har stor sans for den grundige og tålmodige metodikken, som Vedanta presenterer i måten å vise oss hvem vi er essensmessig og virkelighetens natur. Med andre ord forholdet mellom oss som individer (bølge) og det totale (havet). Og vår essens er vann (uforanderlig, grenseløs, ufødt og altgjennomtrengelig bevissthet/jeg/selv).


I Visdomspodden ønsker jeg å ha dialog om mange emner, som jeg brenner for eller er opptatt av med andre likesinnete. Og håper noen blir inspirert av dette til å følge sin indre natur og være noenlunde tilfreds der de er på sin veiløse vei i livet.» Om du ønsker individuell veiledning eller har forespørsel om foredrag/ satsang, webinar og kurs kan du skrive til meg: davidvedanta@icloud.com eller ringe/ sende sms til mobilnr: 47078723 Individuell veiledning kan foregå via email, telefon, personlig oppmøte eller via Zoom: Her er en mal over gratis veiledning av Bhagavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den - kan du lese mer om her.

Anja Jansen

"Anja jobber som yogalærer i Bergen . Hun har studert Vedanta i 7-8 år. Jeg og Anja møtte første gang på Vedanta-seminar i Stavanger i 2016»


Thomas Aagesen

«Thomas jobber som selvstendig næringsdrivende med data i Egersund. Han hadde en slags dyp erfaring av enhet, som vekket noe i han, som gjorde at han begynte å lese og søke etter åndelig kunnskap. Han har studert Vedanta i noen år samt Et kurs i Mirakler."


Det vil også komme andre personer, som jeg ønsker å ha dialog med om hva de brenner for og som passer inn i Visdomspodden. VISDOMSPODDEN ,EMNER og PERSON- (Oppdatert 080624 og siste lydfil er merket med*)( (På Buzzsprout vil du bare se en innloggingsside hvis du ikke er registrert. Men du kan lytte til alle lydfilene via 'Listen Now' uten å måtte registrere deg på siden). 1. Lykksalighet og det som gjør oss lykkelig - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er det som gjør oss lykkelig? Hva er egentlig lykksalighet?" 2. Individets natur og universets årsak - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. "Hvem er jeg? Hvor kommer vi fra? Hva er vår essens og natur? Finnes det en skaper? Hva er universets årsak?" 3. Guddommelighet, hellighet og fullstendighet - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er det guddommelige? Er det likheter mellom hellighet og fullstendighet? Er det en enhet her i verdenen? " 4. Medfølelse, helse og omsorg - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. (de første 45 sekundene er det skurring, men det fungerer ganske bra resten av podcasten) "Hvordan utvikler man medfølelse? Hva er viktig for ens helse? Hvordan kan man gi god omsorg til seg selv og andre?" 5. Å møte og adressere sine skyggesider - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hvorfor er det viktig å møte sine skyggesider eller projeksjoner? Hva legger man i begrepet - Å se på sin følelsesmessige konto i livet?" 6. Enhet, Sammenkobling og Globalt Samarbeid - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. "Hva viser internett oss? Hva er kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner? Må vi erfare enhet for å realisere enhet? Er skapelsen begynnelsesløst?" Henning Jon Grini

"Han har vært opptatt av de store spørsmålene mesteparten av livet. Han er miljø- og samfunnsengasjert og har startet flere virksomheter som alle har hatt intensjon om å bidra til planetens beste. Han har bl.a. startet, drevet og vært redaktør for det spirituelle magasinet og forlaget Ildsjelen (nå Mystikk) i 12 år. I de siste årene har han etablert organisasjonene GaiaInnovations og Klimafondet. For tiden skriver han bok og har planer om en konferanse i Oslo i 2024 kalt Gaiakonferansen. Henning har egen hjemmeside: www.inspirasjonogideer.no Henning og to andre har vært med å danne Alternativt spiritueltforbund - du kan lese mer her: https://www.alternativspirituell.no/ Link til Facebooksiden: https://www.facebook.com/groups/639941667537751 Litt om Alternativt Spirituelt Forbund: Vi ønsker å samle det alternative miljøet i Norge og skape en kraft og være et talerør for dem ut i samfunnet. Litt fra vårt verdigrunnlag: Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens. Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger. Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens. Sjelen kan leve flere liv, reinkarnere, både i denne verden og i andre." 7. Klima, Miljø, Den Levende Jorden (Gaia) og Hva kan vi lære av urfolks visdomstradisjoner? - med HENNING JON GRINI - kan du høre her på lydfil. (Dialogen starter rundt 30 sekunder av lydfilen) "Hvilke holdninger og verdier kan vi lære av urfolks visdomstradisjoner? Fosen, vindkraft og samenes rettigheter - hvilke tanker har man rundt dette? Noen tanker rundt EU som førende i klima-, miljø- og energipolitikk. Hvordan ser et felles globalt løsningssenter ut?" Anne Elisabeth Lien


«Hun liker å dele av sin kunnskap og sine erfaringer innen selvutvikling, bevissthet, åndelig utvikling og tilstedeværelse. Hun er en bevisstgjører og samtalepartner, som jobber med hele mennesket. Hun hjelper mennesker å komme i kontakt med følelser, kroppen og sin egen spiritualitet. Ønsker du endring kan hennes videoer være til inspirasjon. Anne Elisabeth er utdannet coach/intuitiv, åndelig veileder: Mail: ae.omshanti@gmail.com. Hjemmeside: Aelien Du kan finne henne på facebook: https://www.facebook.com/groups/499638914223463

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA4JRsHOrNnSPzv27nqu96A 8. Stillhet, Meditasjon og Kontemplasjon - med ANNE ELISABETH LIEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er viktig for deg med tanke på meditasjon? Hva har Ramana Maharshi inspirert deg i forbindelse med emnet stillhet? Hvilke mantra bruker du i meditasjonen, som er inspirerende for deg? Hvilken rolle har meditasjon i emner som personlig vekst og følelsesmessig transformasjon?" 9. Hengivenhet og Kjærlighet - med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer her på lydfil. "Hva er det vi elsker? Hva viser vi oppmerksomhet mot? Hva lærer Vedanta oss om kjærligheten som gjør kjærlighet mulig? Hva er det vi er takknemlig for?" 10. Å være en Tilpasningsdyktig, Fleksibel, Tolerant og Medfølende person i møte med Sosiale Medier - med ANJA JANSEN - kan du høre mer her på lydfil. (Lydstyrken er ikke spesielt høy og man må øke lydstyrken noe ekstra for å lytte på denne lydfilen) "Hvordan jobbe med å styrke sunne verdier i møte med sosiale medier? Hva er opp- og baksider av sosiale medier? Hva vil passende holdning til sosiale medier være? Hva inspirerer deg med sosiale medier?" Randi Nordvik

"Randi levde på mange måter et godt liv. Med ektefelle, to små barn, lederjobb i næringslivet, hus, hund og stasjonsvogn levde hun et typisk A4 liv som hun på mange måter trivdes godt med. Hun ble tidlig bevisst viktigheten av å balansere et hektisk yrkesliv med et godt privatliv. Hun lærte meditasjon gjennom Silvametoden. Fikk egen mentor der hun selv kunne settes i fokus uten å måtte ta hensyn til andre. Og hun deltok på lederkurs for kvinner der hun begynte å forstå viktigheten av å snakke om følelser og bli bedre kjent med seg selv.


Men på tross av at hun trivdes og følte hun balanserte livet godt, spurte hun seg selv stadig oftere hva som var meningen med det hun gjorde, og hvor vi som samfunn var på vei. Det førte til at hun i 2001 trykket på den store stoppknappen og gjorde en radikal kursendring. Fra alltid å være på vei, fra det ene til det andre med nye prosjekter, avtaler og ideer, ble fokus nå snudd til å trene på å gå sakte. Trene på oppmerksom tilstedeværelse og studere livsfilosofi, psykologi, relasjonsledelse, konflikt- og krisehåndtering og undervise i dette.


Randi er gründer av Mennesket i Fokus. Har utviklet TEFT-metoden og i 2022 etablerte hun sammen med Gry Olsen NHIC på Laksevåg i Bergen. Et kompetansesenter for livsmestring og helhetlig helse. "


https://teftmetoden.no 11. Visdomstradisjoner og psykisk helse - med RANDI NORDVIK - kan du høre mer på lydfil Hva kan åndelige retninger og visdomstradisjoner bidra med i psykisk helse? Selvutvikling og hvordan adressere tunge følelser og tanker? Hva kan du si om viktighet av disiplin og repetisjoner i å endre vaner og programmeringer? Terje Toftenes

"Om Terje: Født 1950. Videoprodusent av yrke, med lang fartstid som manusforfatter og produsent av informasjonsfilmer for TV, industri, næringsliv og organisasjoner. Har de siste 15 år også laget dokumentarfilmer om spesielle temaer innen ny vitenskap, ny energi, helse og paranormale fenomen, gjennom firmaet New Paradigm Films, som han driver sammen med sin kone Ragnhild. Skrev boken “Fri fra kreft” og laget dokumentar med samme navn etter egen opplevelse med “uhelbredelig” kreftsykdom i 2016. Er også kjent for filmen “Bevissthetens kreative spill” - om forskning som forener bevissthet, kvantefysikk og gammel esoterisk visdom. Driver også i dag podcasten “Paradigmepodden”. " Linker:

New Paradigm films: www.newparadigm.no

Fri fra kreft dokumentar film: frifrakreft.no 12. Store oppdagelser i vitenskapen, Kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner, Skapelse og Manifestasjon - med TERJE TOFTENES - kan du høre mer på lydfil Hvorfor studerte så mange av kvantefysikkens pionerer Vedisk filosofi og Vedanta? Viser kvantesammenfiltring at alt er sammenkoblet og at alt er en enhet? Hva er egentlig Bevissthet? Kan holografisk prinsipp vise oss hva Universet og Kosmos Er? Jeg og Terje Toftenes har et pågående prosjekt - VEDANTA BEVISSTHETSVITENSKAP OG ENHETSVISJON - YouTube-prosjekt på video som er i 10 deler og slutter medio Juni 2024. Vedanta Bevissthetsvitenskap og Enhetsvisjon - YouTube prosjekt

Jeg var 8 dager i Oslo nå nylig 17-24 november). Og mellom Alternativmesse i Oslo og Brukerforum Tietoevry 360 på Fornebu med hovedemne kunstig intelligens i offentlig sektor, som jeg jobber i (Bergen Kommune) så var det å være med på denne podcasten til Terje Toftenes (Paradigmepodden) noe jeg virkelig så frem til 🙂


Jeg liker tallet 8, som kommer i perioder ofte til meg i ulike sammenhenger. For moro skyld så kan jeg nevne dette ifm synkronitet: 8 dager i Oslo, 1753(8+8) sendte Terje meg email om at podcasten var ute, dette er nr 62(8 i sum), i dag er det 081223(summerer de siste tallene blir også 😎. 🙂 (humre).


13. Ego, Selvrealisering og Transcendens med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer på lydfil Er Vedanta bare en teori som skal realiseres gjennom personlig erfaring? Burde vi søke etter kunnskap eller erfaring for selvrealisering? Hva kan ut-av-kroppen-, nær-døden erfaringer o.l. vise oss hint om angående hvem vi egentlig er? Hva er intellektets rolle ifølge Vedanta? Hva vil transcendens av sinnet bety i Vedanta? 14. Healing, Personlig Vekst og Følelsesmessig Transformasjon med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil Healeren har ikke kontroll med resultatene - hva menes med det? Fungerer healing uten at vi tar hensyn til personlig vekst og følelsesmessig transformasjon? Hva vil det si å rense ens følelser, å hengi og overgi seg til det ufeilbarlige - Den Intelligente Ordenen som er Universets Årsak? Hvilken større healing finnes det utenom kunnskapen om at det er ikke noe tvil om at vi er det grenseløse, ufødte, uforanderlige og altgjennomtrengelige Bevissthet/Jeg/Selv? Hvorfor kan ensidig positiv tenkning være lite konstruktiv for vår personlige vekst? 15. 6 timers arbeidsdag, 4 dagers arbeidsuke og Borgerlønn med HENNING JON GRINI - kan du høre mer på lydfil Hvorfor er det smart at kommuner, stat og bedrifter går over til 6 timers arbeidsdag? Tror du at arbeidere vil gå ned litt i lønn for å jobbe ca 8-10 timer mindre i uka? Hva er de største hindrene og motstand mot at 6 timers arbeidsdag eller 4 dagers arbeidsuke skal bli gjennomført? Hva er borgerlønn? Hvorfor kan minimum grunninntekt (borgerlønn) være bra for et samfunn og hva kan bakdelene være? 16. Hjertets Essens, Intuisjon og Det Kognitive med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil Hvorfor er det vanlig i spirituelle kretser at man overvurderer hjertet og intuisjon på bekostning av det kognitive, intellektet og det rasjonelle? Er det noen forskjell på Kjærlighet, Bevissthet og Selvet? Hva er kilden til intuisjon? Hvorfor er det å søke etter spirituelle løsninger på følelsesmessige problemer ikke kontruktivt? Hva vil det si i å bygge broer over avstanden mellom vår forståelse og følelse? Hvorfor er intellektet en viktig del av vår modenhet og kognitive prosesser? 17. Å se bakenfor det vi liker og misliker - Å gjøre bindende ønsker om til ikke-bindende med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer på lydfil Hva skal vi definere ønsker (begjær) som? Hvilke problemer og utfordringer kan vi få når ønsker ikke blir oppfylt tilfredsstillende? Hvordan mestrer vi våre ønsker? Nøkkelen til å nøytralisere bindende ønsker og forvandle dem til ikke-bindende ønsker - hvordan gjør vi det? Hva er holdningen til det vi ønsker? 18. Takknemlighet til alle gavene vi mottar i livet med ANNE ELISABETH LIEN - kan du høre mer på lydfil Hva er hindringer som gjør at vi ikke setter pris på og er takknemlig over det vi erfarer i livet? Hvilke sunne verdier og holdninger hjelper oss til mer takknemlighet? Hva fører takknemlighet til i våre liv? Hvor kommer alle gavene fra? Hvorfor er kjærlighet dypest sett det samme å vise takknemlighet? Kari Rose Norheim

Kari på seremoni på toppen av fjellet Arunachala i Tiruvannamalai i Tamil Nadu, Sør-India

Visjonær og opptatt av bevissthetsutviklingen på jorden både kollektivt og individuelt.


Har mange utdanninger som har vært endel av å finne ordene på hva jeg opplevde i en omfattende nær-døden-opplevelse (NDO) i 1983. Siden allmenngjøringen av det spirituelle og sjelens egenskaper skulle gjennomføres var jeg igangsetter og aktiv i mange grupper, og leder for Alternative Forum, og på stand for Magasinet Ildsjelen (nå Mystikk) i mange år, og holdt foredrag om NDO og andre spirituelle emner landet rundt på Alternativmesser og Tema kveldene til Saga-Forlaget, samt drev litt kurs og terapeutvirksomhet.


Hun var også aktiv i MDG en periode. Har siden 2016 vært ca 6 år i India og studert Advaita Vedanta (ikke-dualitet/bevissthetsvitenskap), og noe Tibetansk/ Himalayabuddhisme i India med korte opphold i Nepal og Bhutan. For å se litt hva som er likt og forskjellig. I nær- døden- opplevelsen fikk hun se/ oppleve universets oppbygning, og endel av menneskehetens utvikling. Det fikk henne til å begynne å studere Livet og Menneskene siden alt er ytre utrykk for den bakenforliggende bevisstheten. Jeg måtte også finne utav hva menneskene faktisk vet.


Hun visste på den tiden ingenting om spiritualitet, utvidet sansning (synskhet), mysterietradisjoner, kvantefysikk osv. Kari begynte å studere og det ledet meg til slutt til Advaita Vedanta, selv om hun leste BhagavadGita allerede i 1992 første gang, og begynte studier i Indiske visdomstradisjoner og vestlig mystikk og vitenskap allerede da.


Her er litt utdannelser og infolinker til artikler og videoer: Kari Rose Norheim - Visjonær, healer, livsveileder, Åndelig healingterapi, Esoterisk/Sjelsorientert psykoterapi.

* Utdannet Sykepleier

* 4 år ved Jupiterskolen for esoterisk psykoterapi -Claus Holberg

* Åndelig healingterapeut utdannelse v/ Asger Lorentsen ( Den Gylne Cirkel )

* Mandala Senter Visualisering - Drøm og symbolikk - Benedicte Thiis (Mandala senter) Healing / Meditasjon - Harald Thiis (Mandala senter) m.m

*MankindEnlightenment Love, Energitransformasjon (Master Dang)

* Sjamanisme (Ailo Gaup) m.m Linker til artikler og videointervju om nær-døden-opplevelsen.


Det er artikkelen om NDO som stod i Ildsjelen første utgave i 2002 (pdf-format) -

Kari Norheim Opplevelse i Grenseland artikkel
.pdf
Last ned PDF • 293KB

Artikkel om Døden- hva er det, og hva er vi redd for?


Kort innføring og forståelse.


Lydfiler om litt forskjellig. Skapelse, Bevissthet og NDO med mer - Kari Rose Nordheim ‘s nær-død-opplevelse on Vimeo


Intervju om Nær-døden- opplevelsen fra 2020


Kontaktinfo er FB/ messenger Kari Rose Norheim Email: kari.rose.norheim@gmail.com 19. India, Hengivenhetskultur og Nær-Døden Opplevelser med KARI ROSE NORHEIM - kan du høre mer på lydfil Hvorfor reiser du ofte til India? Hva kan vi lære av Indias hengivenhetskultur? Hva har Advaita Vedanta gitt deg? Vil du nevne noen mantraer du elsker å lytte til? Kan du beskrive nær-døden opplevelser du har hatt og hva viser de oss? 20. Guru- og Lærerrolle med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil Hva er egentlig definisjon på guru ifølge Vedanta? Hvem er egentlig læreren i Vedanta-visdommen? Trenger vi en guru eller en lærer? Hva menes med at vi følger vår indre veileder eller bli vår egen lærer? 21. Hva er egentlig Bevissthet? med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer på lydfil Hva er egentlig Bevissthet? Hva vil det si at oppmerksomhet er Bevissthet når vi fokuserer på det vi elsker i verdenen? Er Ubetinget Kjærlighet det samme som Bevissthet? Hvorfor er skapelse og manifestasjonen begynnelsesløs? Er vi personer skapt av Bevissthet? ELISABETH HÆGELAND REYNOLDS

"Elisabeth har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som nettredaktør der siden 2014. Det gir henne mye mening og glede å skrive artikler som kan inspirere andre. Hun er utdannet journalist i Sunderland i England, samt biopat og polaritetsterapeut. Hun har vært I bahá’i siden 2009, etter flere års søken etter et trossamfunn som passer henne og det hun tenker om fremtiden i et større perspektiv. Ellers er Elisabeth gift med en brite og de har tre barn. De bor i hus med en stor hage på Råholt i Eidsvoll og trives godt der. På fritiden liker Elisabeth å lese oppløftende spirituelle bøker eller informative bøker om helse, gå turer, være med venner og familie, delta på bahá’i-aktiviteter, praktisere yoga, lytte til musikk og spille piano. " 22. Helse- og Livsstilsmagasinet Medium med ELISABETH HÆGELAND REYNOLDS - kan du høre mer på lydfil

Hvordan endte du opp i Medium? Hvordan har det vært å jobbe i dette magasinet så lenge? Hvilke spesielle interesser har du i det alternative og det åndelige? Hva synes du om alternativmessene? Hvordan er fremtidsvisjonene til deres magasin? Er det noe i samfunnsdebatten som gjør deg berørt og som du mener de alternative kan bidra med? 23. Å elske sine indre og ytre fiender med HENNING JON GRINI - kan du høre mer på lydfil Hva vil det si å elske sine indre og ytre fiender? Du skriver i BT-artikkelen Medisin mot hat er kjærlighet: En oppskrift på fred er å utvide familiebegrepet til å omfatte alle i verden – kan du utdype mer? Har norske myndigheter gjort det de kan for å jobbe for å beskytte Palestinere i krigen? Krigen i Midt-Østen er på en måte en religionskrig og kulturkrig? 24, Er stillhet en god lærer for oss? med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer på lydfil. Er stillhet en god lærer for oss? Hvorfor er det forskjell tolkning på Ramana Maharshi sin erfaring med samadhi? Kan meditasjon produsere opplysthet? Er selvkunnskap intellektuelt? I Vedanta sies det at gjennom meditasjon ønsker man ikke å oppnå fravær av tanker, men snarere forståelse av stillhetens og tankens natur - hva menes med det? 25. Nevroplastisitet - Å endre vaner og tanker gjennom repetisjoner med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil Hvorfor er det viktig i Vedanta at man endrer vaner og tanker gjennom repetisjoner? Hva kan være til stor hjelp i repetisjonsprosessen i Vedanta? Hva vil det si at vi må gjøre opp regnskapet med hele vårt følelsesmessige liv ved gjentatte ganger tenke på tilstedeværelsen av ordenen? Kan streben etter personlig vekst resultere i at man blir rigid, mister spontaniteten, klarhet og glede? Hvordan fungerer selvdisiplinen på best mulig måte i det vi gjør i hverdagen? Hva vil det si at hele livet blir kontemplativt gjennom hver hendelse for en vis person? 26. Kunstig intelligens - Hva betyr det for oss mennesker? med HENNING JON GRINI - kan du høre mer på lydfil Hva betyr kunstig intelligens (AI) for oss mennesker? Hvilke erfaringer har du med AI? Hvilke fordeler er det i bruken av AI? Hvilke utfordringer, dilemmaer, bakdeler er knyttet til AI? Oversettere frykter AI - eller kan det være et bra verktøy for dem? Vil kunstig intelligens hjelpe oss i utvikling av kvantefysikk, kvantemaskiner og hologrammer? Hvilke filmer er verdt å nevne som har med AI å gjøre? Hvilke tv-serier er verdt å nevne og som du har sett ifm AI? 27. Ayurveda - Kunnskap om balansert helse og livsstil med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil Ayurveda, verdens eldste helhetlige helsesystem, har eksistert i over 5000 år. Hva tror du er årsaken til at det har klart å bevare sin popularitet og relevans i så lang tid? Ayurveda har som mål å lære mennesker hvordan man kan forhindre sykdom, i stedet for å vente på at sykdom skal utvikle seg. Hvorfor er det viktig for oss å fokusere på forebygging av god helse? Hva mener vi når vi sier at ayurveda ikke ser på kroppen som en kompleks maskin, men heller som en fysisk manifestasjon av bevissthet? Generelt sett, hvilket tidspunkt på dagen sier Ayurveda at man har best fordøyelse? Hva slags erfaring har du med ayurveda, inkludert pulsdiagnose, bruk av urtetilskudd og andre metoder? Hva er pulsdiagnose?  28. Vi kan ikke omgå vårt forhold til det totale med THOMAS AAGESEN - Kan du høre mer på lydfil - Buzzsprout Hvorfor er det ikke mulig for oss som individer å omgå vårt forhold til det totale? Hvordan kan vi være oppmerksomme på og akseptere våre følelser, og hvordan kan dette bidra til vår personlige utvikling og transformasjon? 

Hva innebærer det at vi eksisterer i et univers der handling, samhandling og kommunikasjon er nødvendig? Har våre bidrag noen betydning i den store sammenhengen?

Hva betyr begrepet "modenhet" når det gjelder å kunne handle passende i verdenen?

Bare å være oppmerksom på årsaken er ikke tilstrekkelig. Gita snakker om veksten som inkluderer verdsettelsen av Det Totale Sinnet som en mektig orden som gjennomsyrer hele universet, inkludert vår egen eksistens og alle aspekter av livet vårt. Men hva ligger egentlig i dette? 

Hvordan tror du verden ville reagere hvis flere mennesker begynte å reflektere over innvirkningen av kvantefysikk på vår forståelse av verden? 29. Mellom logikk og intuisjon: En reise gjennom vår tankeprosess med THOMAS AAGESEN - kan du høre mer på lydfil - Buzzsprout Nobelprisvinneren i økonomi, Daniel Kahneman, har forfattet (System 1, som er raskt og intuitivt, og System 2, som er analytisk og bevisst. Når vi overlater for mye til System 1, hva kan da skje? 

Hvordan kan vi ta mer riktige beslutninger i våre liv? Er intuisjon alltid til å stole på?

Hva er visdom? Hvordan påvirker modenhet intuisjonens rolle? 

Hvordan kan man være kritisk til informasjonen som blir kanalisert av klarsynte?

Hva kan kanalisering og klarsynthet gi oss av positiv og konstruktiv kunnskap om oss selv og verdenen? 

Hvordan kan personlige dype spirituelle erfaringer berike oss, og hvordan kan vi bli mer objektive ved å trekke ut kunnskap fra slike opplevelser?  30. Utforsk din livsvei og bidrag til det større hele med ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil - Buzzsprout Hva innebærer det å forstå det store bildet i verden? 

Hva betyr det å følge ens natur og livsvei? Hvordan har din natur og livsvei formet seg over tid? Hva tror du vil være ditt hovedfokus i fremtiden?

Hva innebærer det å akseptere oss selv som personer?

Hva vil det si å gjøre opp regnskap for sin følelsesmessige konto med Det Totale Sinnet?

Hvorfor trengs en dypere verdsettelse av naturen? Hvorfor var COVID-19 pandemien en god trening for oss å se på helhetens og behovet for det totale noenlunde istedenfor bare individuelle behov?

Hva betyr sitatet fra Ramana Maharshi: "Selvgransking er en gave til menneskeheten"? 31. De usynlige resultatene av våre handlinger: Karmaens kraft og betydning med HENNING JON GRINI - kan du høre mer på lydfil - Buzzsprout Hva legger du i overskriften? Handler karma bare om å motta belønning eller straff?

Har dyr noen karma? Hva er reinkarnasjon og hva vil du definere det som? Og hvorfor er det naturlig at det eksisterer for oss mennesker?

Hva er betydningen av ordene sjel og sjelevenn?

Hvilke mulige grunner finnes for at det kan være vanskelig å ha tiltro til karma og reinkarnasjon?

Hvordan kan en dyp forståelse av karma og universelle verdier bidra til et rettferdig og meningsfullt liv? 

Hvordan er reinkarnasjon/gjenfødsel knyttet til loven om bevaring av energi?

Hvilke filmer og tv-serier baserer seg på reinkarnasjon? 32. Kommentarer av noen sitater fra teksten - Å oppdage og utforske kjærligheten av Swami Dayananda (Denne teksten vil bli publisert i som appendiks i boka Kjærlighetens Yoga i august 2025) - ANJA JANSEN - kan du høre mer på lydfil - Buzzsprout "Kjærlighet er en grunnleggende følelse som påvirker våre liv dypt, uavhengig av kultur, historie eller bakgrunn. Den uttrykkes gjennom medfølelse, empati og sympati, men kan også forvandle seg til negative følelser som hat og sinne hvis den misforstås. Kjærlighet krever selvforståelse og selvaksept, da mangel på dette kan føre til kontroll og besettelse overfor andre. Barndommens opplevelser former vår evne til å gi og motta kjærlighet. For å virkelig forstå kjærlighet må vi anerkjenne og akseptere våre følelser, noe som fører til en dypere forståelse av både oss selv og andre. Kjærlighet er essensen av vår menneskelige natur og må oppleves og utforskes fullt ut." 33. Søken etter det ufeilbarlige og fullkommenhet - THOMAS AAGESEN* - kan du høre mer på lydfil - Buzzsprout Hvorfor er det så naturlig for oss å søke etter det ufeilbarlige og fullkommenhet? Hva er årsaken til at spørsmålet "Hva er Gud?" er en del av menneskets psyke? Hva mener Vedanta når det sies at hele ditt liv er en søken etter det ufeilbarlige? På hvilken måte menes med at alt er kunnskap og at skapelse er intelligent satt sammen? Hva er sammenhengen mellom å ha tillit, akseptere Gud (Det Totale Sinnet), og følelsen av å være objektiv og avslappet?

649 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page