top of page
  • David Storoy

Visdomspodden

Oppdatert: for 6 døgn siden


Vedanta visdom og andre filosofier, visdoms- og åndelige retninger møtes i en åpen, nysgjerrig, uhøytidelig og direkte dialog om ulike emner i Visdomspodden.


Visdom er noe vi må jobbe med over tid og vi må granske virkelighetens natur for å oppnå visdom. Intuisjon har sin plass i å vise oss signaler. Men det å utvide sinnet til å lære ting om hvordan virkeligheten og verden er, gir oss større forståelse for hva som egentlig skjer.


Den vediske visjonen viser oss hvordan verden og virkeligheten er, og ikke hvordan vi oppfatter verden og virkeligheten som. I våre liv har vi muligheter til å utvikle oss og oppnå visdom.

Mens Vedanta og vedisk kunnskap jeg følger er mer opptatt av personlig vekst og følelsesmessig transformasjon. Modningsprosessen ved at man blir mer objektiv til alt som skjer, fører oss til visdom, som noen vil kalle for et skjæringspunktene mellom kunnskap og intuisjon (å stole på følelser). Det er et tålmodig arbeide, som krever at vi jobber systematisk og over lang tid. Mens mange ønsker seg mer raske løsninger. Det er ulike visdomstradisjoner man kan følge og jeg håper denne Visdomspodden vil inspirere andre til å følge en visdomstradisjon, som er ganske berikende i livet.


Det er to faste personer som jeg vil ha månedlige dialoger med her på Visdomspodden. Og så vil det komme andre personer også innimellom, som jeg har dialog om ulike emner, som de brenner for.


Dere kan tipse meg om hva jeg burde snakke om av emner og ulike personer ved å sende melding på facebook eller på email davidvedanta@icloud.com


Presentasjon av de som vil ha fast dialog en gang i måneden ca:


David Storøy

(Bildet er tatt i 2023 og hvor jeg jobber med redigering av en podcast i Visdomspodden. )

«I mine yngre dager var stjernekrigheltene Obi Wan Kenobi, Luke Skywalker og Yoda tre store forbilder fra filmens verden. En ser jo elementer av arketypen vismann i disse og lignende personligheter. Noe de fleste av oss innerst inne ønsker å oppnå inkludert meg selv.


Jeg har vært borti mange åndelige- og visdomstradisjonelle retninger gjennom de siste 30 årene. I visdomstradisjonen Vedanta så er jeg virkelig hjemme og har stor sans for den grundige og tålmodige metodikken, som Vedanta presenterer i måten å vise oss hvem vi er essensmessig og virkelighetens natur. Med andre ord forholdet mellom oss som individer (bølge) og det totale (havet). Og vår essens er vann (uforanderlig, grenseløs, ufødt og altgjennomtrengelig bevissthet/jeg/selv).


I Visdomspodden ønsker jeg å ha dialog om mange emner, som jeg brenner for eller er opptatt av med andre likesinnete. Og håper noen blir inspirert av dette til å følge sin indre natur og være noenlunde tilfreds der de er på sin veiløse vei i livet.»


Anja Jansen

"Anja jobber som yogalærer i Bergen . Hun har studert Vedanta i 7-8 år. Jeg og Anja møtte første gang på Vedanta-seminar i Stavanger i 2016»


Thomas Aagesen

«Thomas jobber som selvstendig næringsdrivende med data i Egersund. Han hadde en slags dyp erfaring av enhet, som vekket noe i han, som gjorde at han begynte å lese og søke etter åndelig kunnskap. Han har studert Vedanta i noen år samt Et kurs i Mirakler."


Det vil også komme andre personer, som jeg ønsker å ha dialog med om hva de brenner for og som passer inn i Visdomspodden. VISDOMSPODDEN ,EMNER og PERSON- (Oppdatert 170323 og siste lydfil er merket med*) 1. Lykksalighet og det som gjør oss lykkelig - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er det som gjør oss lykkelig? Hva er egentlig lykksalighet?" 2. Individets natur og universets årsak - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. "Hvem er jeg? Hvor kommer vi fra? Hva er vår essens og natur? Finnes det en skaper? Hva er universets årsak?" 3. Guddommelighet, hellighet og fullstendighet - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hva er det guddommelige? Er det likheter mellom hellighet og fullstendighet? Er det en enhet her i verdenen? " 4. Medfølelse, helse og omsorg - med THOMAS AAGESEN - kan du høre her på lydfil. (de første 45 sekundene er det skurring, men det fungerer ganske bra resten av podcasten) "Hvordan utvikler man medfølelse? Hva er viktig for ens helse? Hvordan kan man gi god omsorg til seg selv og andre?" 5. Å møte og adressere sine skyggesider* - med ANJA JANSEN - kan du høre her på lydfil. "Hvorfor er det viktig å møte sine skyggesider eller projeksjoner? Hva legger man i begrepet - Å se på sin følelsesmessige konto i livet?"

53 visninger0 kommentarer
bottom of page