top of page

I Mundaka Upanishad handler ordet GU om mørke  (ignoranse) og ordet RU er dets ødelegger. Med andre ord så handler ordet Guru om å fjerne ignoranse om hvem vi er. Og i Vedanta utfolder en kvalifisert lærer og veileder selvkunnskapsmetodikken til en elev, som også er kvalifisert (moden og klar), for at selvkunnskap skal fjerne ignorans.
Læreren og veilederen hjelper med andre ord eleven til å selv la sinnet sitt eksponeres av selvkunnskap og selvkunnskapen jobber i oss med å fjerne ignoranse. Når eleven har fjernet all tvil,vet hun eller han til det fulle om hvem de er. 

Holografisk projeksjon6.jpg

Hvem vi er kan aldri være en teori, men vi bruker ord for å kommunisere:

«Vedanta tjener som et speil, som avslører vår sanne natur. Øynene kan ikke se seg selv, slik at for å se våre øyne må vi se inn i et speil. På samme måte tjener Vedanta-undervisningen som et speil som gjør oss i stand til å se vår sanne natur». -Vedanta Den Store Sammenhengen – Swami Paramarthananda

I Vedanta er meditasjon synonymt med kontemplasjon av undervisningen, det er en anstrengelse i granskingen som er presentert av vedaskriftene og forståelsen med ytterligere assimilering av ens natur. 

Ganesh.JPG

Selvkunnskap er den eneste selvhealing, Det Totale Sinnet den eneste healer. Hvorfor eneste og ikke det beste?  Fordi beste innebærer vurdering og sammenligning. Beste viser til verste. 

For Det Totale Sinnet ER det kun Det Totale Sinnet. Det Totale Sinnet er ikke noe som sammenligner og vurderer seg selv på en beste-verste skala. Eneste er veldig klar. En -este. Ikke-dual -istisk.

Meditasjon er bare effektiv når han eller hun forplikter seg til Karma Yoga - å overgi resultatene til Det Totale Sinnet, Eksistens-feltet, Livet.

Meditasjon endrer ikke verden eller deg som individ, men fordelen er sattvisk sinn: fredfullt sinn. Du blir en som bidrar til livet. Den gjør en forskjell i verden i det at dess mer fredfull du er dess mer sattva bidrar du til livet. Men hele poenget med meditasjon er å forberede sinnet til selvgransking, det er alt.

Meditasjon vil ikke fjerne ignoranse, bare selvkunnskap kan gjøre det.

Vedanta er det tredje øyet, speilet som tillater selvet å ha kjennskap til seg selv og da antar vi at det har glemt hvem eller hva det er. Når vi først undersøkte Vedanta,realiserte vi vanligvis ikke at det er et ordspeil. Den ser bare ut som en annen filosofi, bare ord som prøver å fortelle oss noe om noe ukjent fjerntliggende selv, og ikke som den egentlig er, en åpenbaring av vår sanne natur. Vi tror den snakker til oss om hvem vi er når den egentlig viser oss hvem vi er. Å bruke speilet av Vedanta på denne måten, så oppnår vi indirekte kunnskap om hvem vi er,men ikke direkte kunnskap. Indirekte kunnskap er «Jeg har kjennskap til bevissthet, Jeg erfarer bevissthet, Jeg er opplyst. Direkte kunnskap er «Jeg er bevissthet»

Vedic third eye.jpg

Vedaene er rimelig tydelig her og sier at selvkunnskap fjerner ignoranse. Det viktigste er at man undersøker og gransker selv hva man skal ha tiltro til eller ikke. Ingen blind tro i bildet her.  Buddhas sitat har jeg stor respekt for i denne sammenhengen:

"Ikke tro på noe, selv om du leser det eller hvem som har sagt det til og med hva jeg har sagt hvis det ikke er i samsvar med din egen sunne fornuft. "

 

Individuell veiledning
Vedantametodikken er ikke bare en akademisk eller intellektuell øvelse. Det er en dynamisk tradisjonell undervisning som involverer studenter/ deltakerne på en slik måte at den gir innblikk i virkelighetens natur.
Jeg tilbyr individuell veiledning av Vedantaundervisningen. Jeg forteller ikke hva du skal gjøre, men presenterer forslag, som bør bli gjort for å dra nytte av den store Vedantatradisjonen. Det vil være møysommelig arbeid over tid og steg for steg du følger for å hengi deg fullt ut til undervisningen, som fjerner ignoranse om hvem du er. Etterhvert når du kommer dypere inn i undervisningen og har tvil og spørsmål er det bare å skrive til meg 
For å se om du er klar, kvalifisert og moden nok til å ta imot denne selvkunnskapen går du inn på denne siden for å se på det som forbereder sinnet ditt til Vedantaundervisningen. 

"Den eneste virkelige suksessen i livet er å oppdage at du er fullstendig, hel, komplett, og fri."

Jeg vil gi deg disse pdf.filene i din selvgransking av virkelighetens natur:
1) Kortversjon - basert på Tattva Bodhah - vedantaintroduksjon - på ca 24 sider

2) Langversjon av introduksjonen - på ca 200 sider i 12 deler, som også vil være kapittel 3 i Boka Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av Virkelighetens natur, som kom ut 8. Mai i år 2020. Det er essensen av tradisjonell vedanta i ikke-tradisjonell format hvor det ikke er så mye sanskrit i undervisningen.
Vedantaundervisningen og metodikken jeg presenterer er undervisningsessensen fra flere vedantalærere - hovedsakelig Swami Dayananda, Swami Paramarthananda, Neema Majmudar og lærere som har vært eller er tilknyttet Shiningworld

"Frigjøring er å fjerne oppfatningen at du er noe annet enn selvet"
Zen begynnersinn hvor man legger alt man vet og har erfart på hylla er det som skal til for virkelig å lytte til selvkunnskapen. Når man tiltrekker seg Vedanta har man lagt det meste av andre ting på hylla og har en holdning om at en ikke vil finne ut hvem man er på egen hånd. Og trenger hjelp og veiledning til det. Det krever en form for modenhet og ydmykhet for å være ærlig at det er noe man ikke kan finne selv(ytterst få som gjør det på egenhånd). Vedanta presenteres gjennom en lærer eller veileder. Denne begynnersinn-holdningen passer bare inn,som nevnt i punkt 1,som har med å lytte å gjøre – utover det kan man ikke fjerne selvkunnskapen ved å hele tiden være i begynnersinnholdning.  Du kan lese mer om Zen begynnersinn og selvgransking i denne bloggen.  

 

 

  

Yoda og luke lærer elev.jpg

Jeg krever ikke noe penger for dette. Du kan lese mer om ikke-profittbasert vedanta veiledning. Har du noen tvil, spørsmål eller ønske om veiledning er det bare å sende email til: davidvedanta@icloud.com
Kan også kontaktes via skype business, whatsapp og telefon 47078723.

Vedanta for nybegynnere og veiledning kan du lese mer om her. 

Gratis veiledning av Bhagavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den:

Den lange versjonen av Vedantaintroduksjonen ser du her i 12 deler og tilslutt alle 12 i en pdf.fil:

Kunnskap og intuisjon.JPG

I bloggen Personlig Vekst og møte verden som den er kan du lese mer om hvorfor Karma Yoga, Dharma Yoga og Verdier er viktige emner med tanke på å utvikle seg som menneske og møte verden som den er og ikke som vi ønsker og tror den skal være. Det er emner som sjelden er med i de fleste moderne ikke-dualistiske undervisninger og i mange åndelige retninger. 

Personlig vekst og møte verden som den e
Harmonisk Orden bak kaos.png

Podcast - lydfiler av endel emner fra boka Bhagavad Gitas Visjon. Les mer i bloggen. 

 

Her vil det være podcast (lydfilsamtaler) om endel emner fra boka Bhagavad Gitas Visjon. Du kan også lese om teksten og sitater jeg har gått igjennom i ulike lydfiler/Podcast. Og du kan også høre dem selv om du ikke har Buzzsprout-konto.

Du kan også sende spørsmål til meg om Bhagavad Gitas Visjon og Vedanta generelt på facebook eller til min email davidvedanta@icloud.com og jeg vil også besvare dem som eget emne her.

3D bilde.jfif
bottom of page