top of page

For å oppsummere hva Upanishadene og Bhagavad Gita avslører hva som er universets årsak,Det Totale Sinnet (Isvara) er ikke et trosspørsmål. Når vi gransker skapelsen, kan vi si at det er intelligens, som gjør det mulig for alle lovers nettverk til å jobbe i harmoni hvert sekund, som gjør universet hva det er. Vi ser at hele skapelsen er intelligent satt sammen. Faktumet er at alle kunnskapsdisipliner, fysikk, biologi, kjemi er et uttrykk av denne intelligensen, som gjennomtrenger den empiriske verdenen. Vi kan også sette pris på at det er den samme intelligensen som gir en menneskehjerne kapasiteten til å ha kjennskap til universet gjennom persepsjon og forskjellige former for resonnement.

David 2021 del2.jpg

Mine Vedantalærere som har inspirert meg til å følge Vedanta kan du lese mer her. 

Kobler indisk Vedanta med kvantefysikk: − Vårt ultimate mål er frihet - Intervju i helse- og livsstilsmagasinet Medium kan du lese mer om her. 

Meningen bak årsak-virkningundervisningen – Mandukya Upanishad og Gaudapadas Karika
Skapelsesundervisningen er forvirrende og ekstremt subtilt. Hovedmeningen bak årsak-virkning undervisningen (som med alle andre prakriyas – undervisininger adoptert av Upanishadene) er ikke å få deg til å tro på kausaliteten eller Skapelsen. Det er å avsløre Selvets sannhet om å være attributtfri, grenseløs, udelelig, begynnelsesløs og uendelig bevissthet; og at Skapelsen er verken virkelig eller uvirkelig, men har en avhengig virkelighet på deg,bevissthet.

Derfor siden Selvet ikke gjennomgår noen endringer i det hele tatt,er karana karya prakriya (årsak-og-virking bevis) ment å utfolde faktumet at Selvet er ikke bare grenseløs, men du er ikke separat fra det. Undervisningen er et oppsett og at med en gang du har forstått årsak-og-virkning undervisningen, er det neste steget, ikke-opprinnelse undervisningen i Mandukya Karika. Mandukya Karika er det mest avanserte og subtile av alle Vedanta undervisninger, siden den forklarer hvorfor årsak-og-virkningsundervisningen er ikke den hele sannheten.

Mandukya peker også på at Selvet har en underforstått betydning av ikke-Selv. Når du vet at du er Selvet, er det ingen satya (uforanderlig virkelighetsorden) og mithya (foranderlig virkelighetsorden) for deg mer; de er bare konsepter, prinsipper brukt til å undervise deg at du er Selvet og kan bli fjernet. Mithya blir satya, fordi det var satya hele veien. Du ser alt som eksistens (væren), en direkte eksistenserfaring, som din identitet, Selvet.

Bhagavad Gitas visjon: Å se på verden som en inteligent orden og leve i harmoni med den» er en ny artikkelserie på 8 deler, som viser hvordan essensen av Vedanta-metodikken blir utfoldet. Her kan du lese mer om det i mittmedium: Del 8 av 8 (inkludert del 1-7)

Jeg deler på min hjemmeside og i bøkene Bevissthetsvitenskap: Selvgransking av virkelighetens natur (2020) og Bhagavad Gitas Visjon: Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den (2021) min store kjærlighet for vedisk kunnskap og livsvisdom. Jeg er også veileder i Vedanta på frivillig basis i Bergen.

Selvgransker - Bevissthetsviter - Vedantaveileder

Mitt navn er David Storøy (født 1973). Jeg brenner for Vedanta og Bevissthetsvitenskap. Og har fulgt undervisningen siden november 2014.  Vedanta er kunnskapsbasert og blir kalt for bevissthetsvitenskap eller livets vitenskap. Det er en metodikk for å undersøke ens erfaringer i hverdagen gjennom selvgransking(kontemplasjoner, logisk tankegang, lytte til en kvalifisert lærers undervisning av Vedanta skrifter), som verktøy (Selvkunnskap).

I uhøytidelighetens navn så ser jeg på meg selv som en selvgransker, bevissthetsviter og vedantaveileder. Og ser frem til mer kreative, uhøytidelige og morsomme sprell på hjemmesiden Bevissthetsvitenskap. Det er blodig alvor, men en skal ikke ta livet altfor seriøst. Ta det med ro.  Livet skal også nytes og vår natur er også lykksalighet ved siden av grenseløs bevissthet,eksistens og kjærlighet. Det er provoserende, fordi sannhet provoserer om hvem vi er,virkelighet er og det er ingen blind tro. En må undersøke og granske selv utifra metodikken som Vedanta presenterer.

VEDANTA BEVISSTHETSVITENSKAP
Vedanta er en urgammel og tidløs bevissthetsvitenskap, som avslører vår essensielle natur som ikke-dualistisk kjærlighet (ubetinget kjærlighet) eller bevissthet. Undervisningene begynner med premissene om at lidelse ikke er bra, de leverer en undersøkt prossess av å oppnå frigjøring fra denne lidelsen. Vedanta er kalt for brahma vidya på sanskrit, som betyr bevissthetsvitenskap eller selvkunnskap.

Det er en objektiv og vitenskapelig analyse av den sanne virkelighetsnaturen og din erfaring, basert på fakta. Som med annen vitenskap, er den ikke personlig og har en metodikk, hvis den blir fulgt med stor dedikasjon og hengivenhet, vil den levere ubestridelig kunnskap, som er moksa (frigjøring),hvis studenten er kvalifisert. Vedanta er ganske enkelt sannheten om deg. Ikke din sannhet eller min sannhet eller en annen sin sannhet: Sannheten. Vedanta er også kalt for apauruseya jnananam, som betyr, ikke en filosofi eller erfaring av en person, som en profet eller en mystiker,som i Buddha,Jesus eller Abraham. Det er heller ingen trossystem eller religion. Vedanta forutgår alle kjente religiøse eller filosofiske veier,fordi den er den veiløse veien,som setter grunnlaget for alle andre veier. Det er en uavhengig undervisning, eller sruti, som betyr den er hva som er hørt. 

Vedanta er en åpenbart visdom «sett» av rishiene (seere) i dype meditasjonstilstander eller kontemplasjoner. Senere har det blitt undersøkt i over tusener av år slik at alt som gjenstår er den essensielle sannheten åpenbart gjennom forskjellige erfaringer. Derfor er Vedanta en systematisk analyse av ens egne ugranskete erfaring,som fjerner feilaktige oppfatninger en har om erfaringen og avslører den underliggende virkelighet av alle erfaringer, som er grenseløs bevissthet.

I den forbindelse er Vedanta en vitenskap. Den er ikke om den materielle verden, men essensen av bevissthet,som støtter alle objektive fenomener. Det er en vitenskap i den forstand at den er basert på grundig gransking, logiske analyser og dens avsløringer er gjentatt verfiserbare. Hvis undervisningene er utfoldet skikkelig for en kvalifisert student, vil studenten alltid se (med andre ord forstå) eksakt de samme tingene,som rishiene eller opplyste vesener har sett gjennom tidsaldre siden tidenes morgen. Deretter vil studenten ikke måtte tro på noe. Han vil ha «sett»/forstått sannheten for han selv. Selvkunnskap vil automatisk fjerne ignoranse, og dessuten vil den fortsette å oppnå det selv etter noen transcenderende erfaringer eller åpenbaringer har forsvunnet. 

Du har alltid hatt kjennskap til hvem du er, men du vet ikke at du vet det før du har fjernet ignoranse om din virkelige natur og essens. Med andre ord fjernet feilaktige oppfatninger om deg selv. 

Denne hjemmesiden er viet til Vedanta, Bevissthetsvitenskap, Kvantefysikkens gåtefulle implikasjoner

og Selvgransking av Virkelighetens Natur. 
 

 


 

Bilde presentasjon David.jpg
Yoda og luke lærer elev.jpg
David 2021 del1.jpg
Fancy-Peacock-Feather-Ball-Pen (1).jpg
3D bilde3.jfif

Hvis du ønsker veiledning i vedantas metodikk. Og har et brennende ønske om frigjøring kan jeg hjelpe deg med det og da går du inn på disse sidene for mer info om det er noe for deg:

1. Hvorfor studere og forplikte seg til Vedanta – les mer.
2. Forberedelse til Vedanta – les mer
3. Individuell veiledning gjennom vedantametodikk – les mer.

Vedanta for nybegynnere og veiledning kan du lese mer om her

bottom of page