• David Storoy

Podcast og videoer av endel emner i boka Bhagavad Gitas Visjon

Oppdatert: for 1 døgn siden


Her vil det være podcast (lydfilsamtaler) om endel emner fra boka Bhagavad Gitas Visjon. I tillegg noen youtubesnutter. Du kan også lese om teksten og sitater jeg har gått igjennom i ulike lydfiler/Podcast. Og du kan også høre dem selv om du ikke har Buzzsprout-konto. Du kan også sende spørsmål til meg om Bhagavad Gitas Visjon og Vedanta generelt på facebook eller til min email davidvedanta@icloud.com og jeg vil også besvare dem som eget emne her. ------PODCAST - Samtaler om ulike Vedanta-emner (* siste opptak 260122)------ MANTRA OG BØNNER 1. Invokasjon - mantra-påkalling før undervisning eller satsang starter. Lydfil 2. Analyser av noen vers i Isa Upanishad - Om Purnamadah - Fullkommenhet eller Fullstendighet. Lydfil 3. Gayatri mantra - Om Bhur Bhuva Svah - utifra Gitas ståsted. Lydfil VEDANTA 1. Introduksjon til Bhagavad Gitas Visjonsboka*. Lydfil 2. Symbolikken på forsiden av boka Bhagavad Gitas Visjon. Lydfil 3. Om Satsang, Selvrealisering og Vedantas Bevissthetsvitenskap*. Lydfil 4. Vedanta er ikke et akademisk studium. Lydfil 5. Fruktene av Vedantas Bevissthetsvitenskap. Lydfil 6. Livet er et paradoks. Lydfil BHAGAVAD GITAS VISJON OG INDIVIDETS NATUR 1. Kort sammendrag av Bhagavad Gita*. Lydfil SKAPELSE, UNIVERSETS ÅRSAK, INTELLIGENT ORDEN OG MANIFESTASJON 1. Det er en harmonisk orden bak det tilsynelatende kaoset vi erfarer i verden og i vårt sinn. Lydfil 2. Den vediske Gudsvisjon. Lydfil 3. Koronavirus, vaksine, kaos og biologisk orden. Lydfil 4. Å la Det Totale Sinnet komme inn i ditt liv - medfølelse, hengivenhet og regnskap til verden. Lydfil 5. Det Totale Sinnets orden og manifestasjon. Lydfil 6. De essensielle elementene av menneskelig vekst er gjenkjennelse Det Totale Sinnet som en stor orden. Lydfil 7. Naturen av Universets Årsak. Lydfil 8. Hvor er årsaken? Lydfil 9. Årsaken er både intelligent (bevisst) og materiell. Lydfil 10. Skapelse - Universets opprinnelse - Big Bang - Eksistensens Mandala. Lydfil 11. Isvara/Gud/Det Totale og upersonlige krefter. Lydfil 12. Hiryangarbha - Skapelsens eller manifestasjonens gylne egg. Lydfil 13. Prakriti - Den subtile årsaken bak materie og energi. Lydfil 14. To skapelsesteorier. Lydfil 15. Maya - Upersonlig skapelsesprinsipp - Det Manifesterte og det Umanifesterte*. Lydfil 16. Det Manifesterte og Umanifesterte Universet*. Lydfil Å LØSE LIKNINGEN - BEVISSTHET - BÅDE DET INDIVIDUELLE OG DET TOTALE SINNETS NATUR 1. Erfaring av enhet. Lydfil 2. Enheten mellom individet og Det Totale Sinnet*. Lydfil PERSONLIG VEKST OG FØLELSESMESSIG TRANSFORMASJON 00. Selvdisiplin*. Lydfil 01. Kvalifikasjoner*. Lydfil 1. Karma og dharma yoga - arbeide med seg selv. Lydfil 2. Karma yoga. Lydfil 3. Karma yoga og de 5 hellige handlinger - tjeneste og bidrag i hverdagen. Lydfil 4. Karma yoga gjør livet hellig. Lydfil 5. Karma yoga og dharma yoga er to sider av samme mynt. Lydfil 6. Fri vilje og opplevelsen av å være handleren. Lydfil 7. Å foreta handlingsvalg - fri vilje. Lydfil 8. Holdninger til situasjoner og handlingsresultater. Lydfil 9. Fire resultattyper. Lydfil 10. Resultater kommer fra ordenen. Lydfil 11. Er tilstedeværelsen av ordenen, som styrer resultater, basert på tro? Lydfil 12. Forskjellen mellom ordenen og positiv tenkning. Lydfil 13. Ha tillit til livets rettferdighet. Lydfil 14. Å gi opp motstand til det som er. Lydfil

15. Å slappe av i oppmerksomhet på ordenen. Lydfil 16. Å overvinne frykt. Lydfil 17. Å løsrive oss fra lidelse. Lydfil 18. Frihet fra tristhet. Lydfil 19. Å oppdage tilfredshet. Lydfil 20. Å sette vår suksess i perspektiv. Lydfil 21. Den spirituelle personen er ikke fritatt fra vanskeligheter. Lydfil 22. Vi kan ikke omgå vårt forhold til det totale*. Lydfil HVERDAGEN OG SAMFUNNET 1. Passende holdning i møte med koronapandemi. Lydfil 2. Hva kan åndelige bevisste mennesker lære av ateister i denne korona-tiden og hverdagen i seg selv? Lydfil 3. Overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet til teknologi. Lydfil INDIA OG HENGIVENHET 1. Vedaenes historie. Lydfil 2. Hengivenhetskultur. Lydfil 3. India har inspirert på områder som helse, livsstil og frigjøring. Lydfil 4. Bhakti Yoga - Hengivenhets Yoga. Lydfil 5. Bhakti Yoga - Hengivenhet - En handling av kjærlighet for deg av deg, Selvet, Lydfil 6. Bhakti Yoga - Kjærlighet - Du kan ikke elske uten forståelse. Lydfil 7. Bhakti Yoga er Karma Yoga, en holdning av takknemlighet. Lydfil 8. Noen spørsmål og svar rundt emnet bhakti - hengivenhet - kjærlighet. Lydfil 9. Å se guddommelighet overalt. Lydfil 10. Puja - hengivent arbeide og tilbedelse. Lydfil 11. Å be bønner og bruke den frie viljen. Lydfil 12. Meditasjon er en viktig del av bestrebelsen mot personlig vekst. Lydfil Å VÆRE EN VIS PERSON, VISDOMSVEIEN OG VERDEN ER EN DRØM DIVERSE SPØRSMÅL OG SVAR YOUTUBELINKER - HVER KAPITTEL I BOKA BHAGAVAD GITAS VISJON

Bhagavad Gitas Visjon – Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den


Av David Storøy

285 sider – kr 288,- ( bok kr 200 + porto kr 88.-) i vanlig papirformat om sendes i posten og kr 80,- i ebokformat (pdf). Vipps til mobilnr: 47078723. Email: davidvedanta@icloud.com Jeg tar også paypal, som du kan se her. Kr 200,- om hente den i Bergen eller på messe. Fremtidige messer jeg skal være på er: 4-5 november 2022 i Bergen, Grieghallen 22-23 april 2023 i Stavanger, Stavanger konserthus mer info: https://www.gaiamessen.no/ Det er bare å komme med forespørsel om man ønsker at jeg skal ha foredrag/satsang eller kurs om denne boka.


Du får smakebiter av alle 8 kapitlene i artikkelserien på medium.no om Bhagavad Gita Visjon, som du kan lese mer om her.


Les gjerne en artikkel om ham og Vedanta her: Kobler indisk Vedanta med kvantefysikk: − Vårt ultimate mål er frihet.

--


David Storøy deler på sin hjemmeside Bevissthetsvitenskap.com og i boka Bevissthetsvitenskap: Selvgransking av Virkelighetens Natur (2020) sin store kjærlighet for Vedisk kunnskap og livsvisdom. Han er også veileder i Vedanta på frivillig basis i Bergen.

159 visninger0 kommentarer