top of page
  • David Storoy

Podcast og videoer av endel emner i boka Bhagavad Gitas Visjon

Oppdatert: 23. mar.


Her vil det være podcast (lydfilsamtaler) om endel emner fra boka Bhagavad Gitas Visjon. I tillegg noen youtubesnutter. Du kan også lese om teksten og sitater jeg har gått igjennom i ulike lydfiler/Podcast. Og du kan også høre dem selv om du ikke har Buzzsprout-konto. Du kan også sende spørsmål til meg om Bhagavad Gitas Visjon og Vedanta generelt på facebook eller til min email davidvedanta@icloud.com og jeg vil også besvare dem som eget emne her. ------PODCAST - Samtaler om ulike Vedanta-emner (* siste opptak 230324)------ MANTRA OG BØNNER 1. Invokasjon - mantra-påkalling før undervisning eller satsang starter. Lydfil 2. Analyser av noen vers i Isa Upanishad - Om Purnamadah - Fullkommenhet eller Fullstendighet. Lydfil 3. Gayatri mantra - Om Bhur Bhuva Svah - utifra Gitas ståsted. Lydfil VEDANTA 1. Introduksjon til Bhagavad Gitas Visjonsboka. Lydfil 2. Symbolikken på forsiden av boka Bhagavad Gitas Visjon. Lydfil 3. Om Satsang, Selvrealisering og Vedantas Bevissthetsvitenskap. Lydfil 4. Vedanta som et åpenbart kunnskapsmiddel av Swami Dayananda. Lydfil 5. Fire grunnleggende universelle mål - lydfil 6. Vedanta som et uavhengig kunnskapsmiddel og kvantefysikk - lydfil 7. Vedanta er ikke et akademisk studium. Lydfil 8. Fruktene av Vedantas Bevissthetsvitenskap. Lydfil 9. Livet er et paradoks. Lydfil BHAGAVAD GITAS VISJON OG INDIVIDETS NATUR 1. Kort sammendrag av Bhagavad Gita. Lydfil 2. Bhagavad Gita - kapittel 1 - Livets kamp - den indre krigen. Lydfil 3. Bhagavad Gitas Visjon og Jegets natur er grenseløs. Lydfil 4. Individets natur og er jeg virkelig kroppen, sinnet og sansene? Lydfil SKAPELSE, UNIVERSETS ÅRSAK, UMANIFESTERTE OG MANIFESTASJON 1. Naturen av Universets Årsak. Lydfil 2. Hvor er årsaken? Lydfil 3. Årsaken er både intelligent (bevisst) og materiell. Lydfil 4. Skapelse - Universets opprinnelse - Big Bang - Eksistensens Mandala. Lydfil 5. Den vediske Gudsvisjon. Lydfil 6. Isvara/Gud/Det Totale og upersonlige krefter. Lydfil 7. Hiryangarbha - Skapelsens eller manifestasjonens gylne egg. Lydfil 8. Prakriti - Den subtile årsaken bak materie og energi. Lydfil 9. To skapelsesteorier. Lydfil 10. Maya - Upersonlig skapelsesprinsipp - Det Manifesterte og det Umanifesterte. Lydfil 11. Det Manifesterte og Umanifesterte Universet. Lydfil Å LØSE LIKNINGEN - BEVISSTHET - BÅDE DET INDIVIDUELLE OG DET TOTALE SINNETS NATUR 1. Erfaring av enhet. Lydfil 2. Enheten mellom individet og Det Totale Sinnet. Lydfil 3. Frøtilstanden, opprinnelig bevissthet og reflektert bevissthet. Lydfil 4. Mikrokosmiske og Makrokosmiske nivåer. Lydfil 5. Nøkkelen til frigjøring: Å forstå bevisstheten, Individet og Det Totale Sinnet. Lydfil 6. Universet er relativt og ikke absolutt når det gjelder virkelighet. Lydfil 7. Å løse ligningen. Lydfil 8. Å markere et skille mellom hva Gita presenterer og hva noen moderne åndelige retninger sier om Jegets natur. Lydfil Å SE PÅ VERDEN SOM EN INTELLIGENT ORDEN OG LEVE I HARMONI MED DEN 1. Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. Lydfil 2. Det er en harmonisk orden bak det tilsynelatende kaoset vi erfarer i verden og i vårt sinn. Lydfil 3. Holografisk prinsipp - Minne - Morfisk Resonans. Lydfil 4. Det Totale Sinnets orden og manifestasjon. Lydfil 5. De essensielle elementene av menneskelig vekst er gjenkjennelse Det Totale Sinnet som en stor orden. Lydfil 6. Hva går man glipp av ved å ikke akseptere tilstedeværelsen av Det Totale Sinnet? Lydfil 7. Å la Det Totale Sinnet komme inn i ditt liv - medfølelse, hengivenhet og regnskap til verden. Lydfil 8. Hva er Gud (Det Totale Sinnet) og meningen bak årsak-virkningundervisningen. Lydfil 9. Hvilken rolle har intuisjon i å hjelpe oss til å treffe gjennomtenkte beslutninger? Lydfil 10. Er intuisjon et gyldig kunnskapsmiddel? Lydfil PERSONLIG VEKST OG FØLELSESMESSIG TRANSFORMASJON 00. Selvdisiplin. Lydfil 01. Kvalifikasjoner. Lydfil 1. Karma og dharma yoga - arbeide med seg selv. Lydfil 2. Karma yoga. Lydfil 3. Karma yoga og de 5 hellige handlinger - tjeneste og bidrag i hverdagen. Lydfil 4. Karma yoga gjør livet hellig. Lydfil 5. Karma yoga og dharma yoga er to sider av samme mynt. Lydfil 6. Fri vilje og opplevelsen av å være handleren. Lydfil 7. Å foreta handlingsvalg - fri vilje. Lydfil 8. Holdninger til situasjoner og handlingsresultater. Lydfil 9. Fire resultattyper. Lydfil 10. Resultater kommer fra ordenen. Lydfil 11. Er tilstedeværelsen av ordenen, som styrer resultater, basert på tro? Lydfil 12. Forskjellen mellom ordenen og positiv tenkning. Lydfil 13. Ha tillit til livets rettferdighet. Lydfil 14. Å gi opp motstand til det som er. Lydfil

15. Å slappe av i oppmerksomhet på ordenen. Lydfil 16. Å overvinne frykt. Lydfil 17. Å løsrive oss fra lidelse. Lydfil 18. Frihet fra tristhet. Lydfil 19. Å oppdage tilfredshet. Lydfil 20. Å sette vår suksess i perspektiv. Lydfil 21. Den spirituelle personen er ikke fritatt fra vanskeligheter. Lydfil 22. Vi kan ikke omgå vårt forhold til det totale. Lydfil 23. Behovet for ledsagende oppmerksomhet til psykologisk vekst og relativiteten av personlig vekst. Lydfil 24. Personlig utvikling og visjonen. Lydfil 25. Forskjellen mellom å være religiøs og åndelig. Lydfil 26. Forholdet mellom evneoppnåelse og åndelighet. Lydfil 27. Forholdet mellom å mobilisere energier og åndelighet. Lydfil 28. Hvordan er den personlige utviklingen som forestilt av Gita forskjellig fra psykologi. Lydfil 29. Å være initiativsrik og begeistret - Å frigjøre oss fra skyldfølelse. Lydfil 30. Håndtering av ønsker. Lydfil 31. Forskjellige typer ønsker. Lydfil 32. Nøkkelen til å nøytralisere bindende ønsker og forvandle dem til ikke-bindende ønsker. Lydfil 33. Lengselen går bort med tid og anstrengelse + Mestring av ønsker for den vise personen. Lydfil 34. Ett ønske bak alle våre ønsker. Lydfil 35. Kommunikasjon og tilknytning til mennesker - Kjennetegn som forvrenger interaksjoner - Tendens til kontroll. Lydfil 36. Å være fordømmende. Lydfil 37. Intoleranse, stolthet og innbilskhet. Lydfil 38. Hva må vi jobbe med for å få sunne forhold til andre og å frigjøre seg selv fra hat. Lydfil 39. Å være vennlig mot alle og å bli en tilpasningsdyktig, imøtekommende og fleksibel person. Lydfil 40. Å vise medfølelse mot andre Lydfil 41. Holdningen av ksanti - tilpasning, å romme andre og aksept + tilpasning, forståelse, medfølelse og objektivitet. Lydfil 42. Å beholde sinnsro i møte med ros og kritikk + Å oppnå frihet fra overdreven avhengighet av enhver person. Lydfil 43. Å håndtere usikkerhet og endringer + Forskjellige type endringer som vi gjennomgår. Lydfil 44. Å mestre endring kontra å ønske endring og endring gir muligheter. Lydfil 45. Bønnens rolle i håndtering av endring + Endring av virkelighetens natur. Lydfil 46. En vis persons respons til endring. Lydfil 47. Å ta seg av hindringer i den personlige vekstprosessen og fornektelse. Lydfil 48. Å søke etter spirituelle løsninger på følelsesmessige problemer. Lydfil 49. Spirituelle læreres skyggeside og de forskjellige blokkeringer vi skaper for å forbli i vår komfortsone. Lydfil 50. Jeg forstår jeg er grenseløs, en spirituell person tar avstand fra den materielle verden og kjennskap til virkeligheten samt ikke gjøre hverdagslige ting. Lydfil 51. Måter å takle våre samlede følelsesmessige byrde på og bearbeide fortidens følelser. Lydfil 52. Å bygge bro over avstanden mellom vår forståelse og følelser. Lydfil 53. Viktigheten av repetisjon. Lydfil 54. Behovet for tiltro. Lydfil

55. Universelle verdier og dharma. Lydfil 56. Å handle i harmoni med dharmaordenen. Lydfil 57. Universelle verdier er ikke absolutte, men relative. Lydfil 58. Kultiver disse verdiene og transformer disse verdiene ved å anvende den motsatte verdien. Lydfil 59. De tre gunaene - energikvaliteter. Lydfil 60. Gunaene, spiritualitet og personlig modningsprosess. Lydfil 61. Fire tenkemåter + Noen verdier som bør bli kultivert + Noen verdier som blir bli fjernes + Noen midler for å fjerne negative verdier. Lydfil 62. Å møte verden som den er og overgi seg til Det Totale Sinnet eller ikke-dualistisk hengivenhet - Isvara Pranidanam. Lydfil HVERDAGEN OG SAMFUNNET 1. Passende holdning i møte med koronapandemi. Lydfil 2. Koronavirus, vaksine, kaos og biologisk orden. Lydfil 3. Hva kan åndelige bevisste mennesker lære av ateister i denne korona-tiden og hverdagen i seg selv? Lydfil 4. Overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet til teknologi. Lydfil 5. Klimavalg - hva bør gjøres i energipolitikken? Lydfil 6. Konspirasjonsteorier og sunn samfunnskritisk sans - hvor går grensen? Lydfil 7. Hvorfor er kritisk tenkning og intellektet undervurdert i alternative miljøer? Lydfil 8. Spirituell relativisme og det sårbare demokrati. Lydfil 9. Innledning - Eierskap, Raushet og Takknemlighet i lys av energikrise i Europa. Lydfil 10. Sluttkommentar- Eierskap, Raushet og Takknemlighet i lys av energikrise i Europa. Lydfil 11. Innledning om emnet Strøm, Europeisk samarbeid og Det grønne skiftet. Lydfil 12. En dialog om Acer, Strøm og sånt. Det innebærer hvor viktig globalt samarbeid er. Lydfil 13. Kommentarer om filmen La Elva Leve, samisk kultur og Fosen-saken ifm vindmøllene. Lydfil 14. Demokrati, Globalisme og De Sosiale Medienes Skyggesider - Lydfil 15. Å ha en fleksibel, tilpasningsdyktig og medfølende holdning til sosiale medier og media - Lydfil 16. En sunn kritisk holdning til informasjonsstrømmen fra sosiale medier og media - Lydfil 17. Helse- og Livsstilsmagasinet Medium - Lydfil 18. Innledning blogg Kunstig intelligens - Hva betyr det for oss mennesker? - Lydfil 19. Det er flere fordeler med å få hjelp av AI og Kunstig intelligens i hverdagen - Lydfil 20. Det er flere utfordringer, dilemmaer og bakdeler knyttet til kunstig intelligens - Lydfil 21. Brukerforum Tietoevry 360 på Fornebu 22-24 november 23 - Kunstig intelligens i kommune og offentlig sektor - Lydfil 22. Spennende refleksjoner: Sluttkommentarer om kunstig intelligens - Lydfil 23. Mellom logikk og intuisjon: En reise gjennom vår tankeprosess - Innledning - Lydfil 24. Heuristikker - Effektive løsningsstrategier for komplekse problemer - Lydfil 25. En grundig analyse av Daniel Kahnemans Tenke fort og langsomt - Lydfil 26. Ta mer riktige beslutninger - Lydfil 27. Carl Jung og det kollektive ubevisste - Lydfil 28. Det er flere kritiske ankepunkter mot boken "Tenke fort og langsomt" av Daniel Kahneman - Lydfil 29. Felles trekk blant autoritære og totalitære ledere i utenlandske regjeringer - Lydfil 30. Kahnemans teori om kognitive feil: En vei til å motvirke fascistiske, anti-globalistiske og konspiratoriske tenkninger - Lydfil 31. Det er flere mulige årsaker til at det er mange konspirasjonsteorier rundt Verdens helseorganisasjon (WHO) - Lydfil 32. Oppsummerende observasjoner om rask og treg tenkning - Lydfil INDIA OG HENGIVENHET 1. Vedaenes historie. Lydfil 2. Hengivenhetskultur. Lydfil 3. India har inspirert på områder som helse, livsstil og frigjøring. Lydfil 4. Bhakti Yoga - Hengivenhets Yoga. Lydfil 5. Bhakti Yoga - Hengivenhet - En handling av kjærlighet for deg av deg, Selvet, Lydfil 6. Bhakti Yoga - Kjærlighet - Du kan ikke elske uten forståelse. Lydfil 7. Bhakti Yoga er Karma Yoga, en holdning av takknemlighet. Lydfil 8. Noen spørsmål og svar rundt emnet bhakti - hengivenhet - kjærlighet. Lydfil 9. Å se guddommelighet overalt. Lydfil 10. Puja - hengivent arbeide og tilbedelse. Lydfil 11. Å be bønner og bruke den frie viljen. Lydfil 12. Meditasjon er en viktig del av bestrebelsen mot personlig vekst. Lydfil 13. Meditasjon som presentert i Gita og forberedende trinn. Lydfil 14. Oppnå mestring av ens tankeprosess - Japaøvelsen. Lydfil 15. Å bringe ens oppmerksomhet til det grunnleggende forholdet mellom individet og det totale Lydfil 16. Å gjøre opp regnskapet for sin følelsemessige konto med Det Totale Sinnet. Lydfil 17. Kontemplasjon. Lydfil 18. Mannen som kjente til uendelighet og guddommelighet i vitenskapen. Lydfil 19. Tallet 8 og synkronitet. Lydfil 20. Ramanujan og store vitenskapelige oppdagelser - Universelt arkiv eller grenseløst potensial. Lydfil 21. Akasha - Rom - Makrokosmisk kausalkropp. Lydfil 22. Egne dypere vitenskapelige erfaringer. Lydfil 23. Kommentar til kap 18 - sluttsammendrag av Bhagavad Gita Home Study Course av Swami Dayananda. Lydfil 24. Konklusjon: Arjunas tvil er løst. Lydfil Å VÆRE EN VIS PERSON, VISDOMSVEIEN OG VERDEN ER EN DRØM 1. Alle problemer relatert til menneskelig utvikling stammer dypest sett fra ens projeksjoner. Lydfil 2. Å løse den konstante søkerens problem gjennom virkelighetens kunnskap. Lydfil 3. Behovet for ledsagende oppmerksomhet til psykologisk vekst. Lydfil 4. Ingen blanding av forskjellige virkelighetsordener for en vis person. Lydfil 5. Beskrivelse av en vis person - del 1. Lydfil 6. Beskrivelse av en vis person - del 2. Lydfil 7. Avsluttende kommentarer - Å være en vis person. Lydfil 8. Verden er en drøm. Lydfil 9. De tre tilstandene - Manduykya Upanishad. Lydfil 10. Den fjerde faktoren - Turiya og er livet virkelig en drøm?. Lydfil APPENDIX A: En samtale mellom en Vedanta-student og en ateist om emnet Gud. Lydfil DIVERSE SPØRSMÅL OG SVAR YOUTUBELINKER - HVER KAPITTEL I BOKA BHAGAVAD GITAS VISJON Kapittel 1 - Introduksjon

Kapittel 2 - Bhagavad Gitas Visjon og Individets Natur

Kapittel 3 - Naturen av Universets Årsak

Kapittel 4 - Å løse ligningen - Bevissthet - Både det individuelle og det totale sinnets natur

Kapittel 5 - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den

To tilleggsvideoer fra kapittel 5 om emnene: 1) Hvilken rolle har intuisjon i å hjelpe oss til å treffe gjennomtenkte beslutninger? 2) Er intuisjon et gyldig kunnskapsmiddel? Kapittel 6 - Personlig vekst og følelsesmessig transformasjon - Bhagavad Gita i hverdagen - emne Selvdisiplin og kvalifikasjoner

Flere videoer i kapittel 6: 1. Karma yoga og fri vilje 2. Holdning til situasjoner og handlingsresultater 3. Resultater kommer fra ordenen 4. Å overvinne frykt, løsrive oss fra lidelse og frihet fra tristhet 5. Å oppdage tilfredshet og å sette vår suksess i perspektiv 6. Vi kan ikke omgå vårt forhold til det totale og personlig vekst 7. Forholdet mellom å være religiøs og åndelig 8. Forholdet mellom evneoppnåelse, åndelighet og mobilisere energier 9. Forskjeller og likheter mellom Vedanta og vanlig psykologi 10. Håndtere ønsker, forskjellige typer ønsker og mestring av ønsker 11. Kommunikasjon og kjennetegnene som forvrenger våre interaksjoner 12. Hva må vi jobbe med for å få sunne forhold til andre 13. Å bli en tilpasningsdyktig, imøtekommende og fleksibel person + å vise medfølelse mot andre 14. Å håndtere usikkerhet og endringer samt typer endringer vi gjennomgår 15. Å ta seg av hindringer i den personlige vekstprosessen. 16. Måter å takle våre samlede følelsesmessige byrde på 17. Universelle verdier og dharma 18. De Tre Gunaene - Energikvaliteter 19. Å møte verden som den er og overgi seg til Det Totale Sinnet - Isvara Pranidanam Kapittel 7 - India og Hengivenhet - Hva kan vi lære av Indias hengivenhetskultur?

Flere videoer i kapittel 8: 1. Beskrivelse av en vis person 2. Verden er en drøm 3. De tre bevissthetstilstandene og den fjerde faktoren VEDANTA BEVISSTHETSVITENSKAP OG ENHETSVISJON - YouTube prosjekt

I bloggen - Vedanta Bevissthetsvitenskap og Enhetsvisjon - YouTube prosjekt "Jeg og Terje Toftenes er bak et spennende prosjekt i 8 deler (+ 2 til) på YouTube hvor jeg er bak manuset (deler av Bhagavad Gitas Visjon) og Terje er bak lyd, bilde og fortellerstemme som vist i videoene. Vi er begge lidenskapelig opptatt av å forstå hvem vi er, virkelighetens natur og sannheten om hva bevissthet egentlig er. Vår nysgjerrighet, åpenhet og kreativitet kommer sammen i dette prosjektet, som har med Vedisk visdom å gjøre. Vi presenterer 8 deler hovedsakelig og de vil bli lagt ut på YouTube fortløpende. Disse er ment som noe jeg kan bruke i undervisning gjennom nett, kurs, foredrag o.l samt markedsføring av boka Bhagavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. Terje har en unik fortellerstemme og hans evne til å bruke bilder, videoer og visuelle symboler m.m. gjør at denne visdommen får utfolde seg på en spennende og moderne måte.

Bhagavad Gitas Visjon – Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den


Av David Storøy

285 sider – kr 288,- ( bok kr 200 + porto kr 88.-) i vanlig papirformat om sendes i posten og kr 80,- i ebokformat (pdf). Vipps til mobilnr: 47078723. Email: davidvedanta@icloud.com Jeg tar også paypal, som du kan se her. Kr 200,- om hente den i Bergen. Betale med vipps eller kontanter. Fremtidige Kurs, foredrag, satsang og seminar jeg skal være på er: Det er bare å komme med forespørsel om man ønsker at jeg skal ha foredrag/satsang eller kurs om denne boka.


Du får smakebiter av alle 8 kapitlene i artikkelserien på medium.no om Bhagavad Gita Visjon, som du kan lese mer om her.


--


David Storøy deler på sin hjemmeside Bevissthetsvitenskap.com og i boka Bevissthetsvitenskap: Selvgransking av Virkelighetens Natur (2020) og Bhagavad Gitas Visjon (2021) sin store kjærlighet for Vedisk kunnskap og livsvisdom. Han er også veileder i Vedanta på frivillig basis i Bergen.

1 841 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page