top of page
  • David Storoy

Indras nett - Udelt hele - Holografisk projeksjon

Oppdatert: 19. mar. 2023

HOLOGRAFISK PROJEKSJON ER EN GOD ANALOGI I VEDANTA-UNDERVISNINGEN

Hologram eller holografisk projeksjon er brukt som en metafor eller analogi av ulike lærere i den tradisjonelle Vedantaundervisningen. Emnet hologram, holografisk prinsipp eller holografisk projeksjon har vært et av mine hjertebarn så lenge jeg har vært interessert i vitenskap og kunnskap om skapelse. I denne bloggen vil jeg utdype mer hvorfor holografisk projeksjon er en god metafor og analogi for å beskrive Makrokosmos og vår relasjon til skapelse og hva selve skapelse innebærer i korte trekk. Sammenhengen mellom individet og det totale - udelt hele.

At universet eller makrokosmos er intelligent skapt har alltid vært en tanke og konsept jeg har støttet. Vedanta utfolder i sin undervisning om skapelse og upersonlig skaper - det totale (makrokosmos) - individ (mikrokosmos) på en meget sofistikert, intelligent og logisk måte. Vi kan bare se effektene eller virkningen av årsaken bak hele universet. Og det foregår slutning eller konklusjoner basert på konsepter. Årsak- og virkningskonseptet er en av flere konsepter om skapelse som Vedanta nevner spesielt i Mandukya Upanishad, som jeg viser til kilde i slutten av bloggen. Årsaken er mer subtil enn virkningen så vi kan aldri få håndfast bevis for hva som er sant, men vi kan ha en ide eller konsept om tilnærming. Emnet Gud eller det Totale i forbindelse med skapelse - skaper og universet er også en del av denne pakken.

Vår rolle som individ og forhold til det Totale - Makrokosmos - Årsak (Makrokosmos - det Totale) Virkning (Mikrokosmos - individer) er fasinerende emner å reflektere, analysere og granske over. Det er et veldig subtilt emne dette og fasinerende også å studere metaforer som blant annet holografisk projeksjon.

Hele skapelsen er bare en tidløs projeksjon på den selvlysende bevissthets-skjermen som et hologram​ Fordi kausalkroppen er mer subtil enn subtil kroppen (ego-sinn-følelser-intellekt), erfaringsinstrumentet, kan det ikke bli kjent direkte. Kunnskapsmiddelet for kausalkroppen er slutning eller konklusjon. Du observerer et slags subtil-kroppsfenomen og du vet at det har en årsak fordi du har ikke en virkning uten årsak. Slutning er et gyldig kunnskapsmiddel.

Kausalkroppen tilhører Makrokosmisk vasanaer (tendenser,vaner,programmeringer). Den blir ikke gjenfødt selv om det ser ut som det, men trekker tilbake subtilkroppen fra den fysiske kroppen når en dør.

Du kan si at kausalkroppen lever videre hvis du ser deg selv som et individ, fordi bare vasanaer som er spesifikk deg følger deg. Men alle dine vasanaer er ikke dine vasanaer i det hele tatt. De var plukket ut av Eksistensfeltet Det Totale. (Isvara). Og hele ideen om at individet gjenfødes er også diskutabelt, fordi Det Totale fjerner ditt minne fra dine tidligere liv til å gi deg mer eller mindre blanke ark i denne inkarnasjonen. Individet (jiva), er forskjellig fra det var i forrige liv, fordi de gjenstående ikke-utslitte vasanaer jobbes ut i en forskjellig tid i et forskjellig miljø, som gir en ny personlighet, selv om det er likheter til personligheten i det forrige livet.

Det er en gradvis transformasjon, ikke et radikalt. Etter flere inkarnasjoner er det faktisk ingen forbindelse med det originale deg. På en måte er det bare vasanaer som vandrer videre, selv om det er ingen virkelig reise. Det ser tilsynelatende ut som det er en reise siden illusjonen av tiden er lineært. Faktumet er at det er bare selvet, bevissthet, som opplyser kausalkroppen, som kontrollerer subtil kroppen og karma/vasana gjennom maya-virksomheten (skaper skapelse). Hele skapelsen er bare en tidløs projeksjon på den selvlysende bevissthetsskjermen som et hologram. Når selvkunnskap skjer, kollapser den som en virkelighet og forblir som et speilbilde, som tilsynelatende endrer seg.

Spørsmål: Så mye grundige detaljer om Skapelsen, makrokosmisk kausal kropp, frøtilstand/prakriti og så videre. Ren makrokosmisk sattvisk prakrit er som et lyst, klart speil, i stand til å reflektere bevissthet (pratibimba chaitanya): Rent sinn er som en holografisk projeksjon? Eller blir det ikke et hologram helt til rajas (projeksjon) dukker opp?

Svar: Ja, du kan si at det er holografisk på en måte, med unntak av at det har ingen dimensjoner, som Selvet, å være en ren refleksjon av bevissthet. Husk at billedspråket av rent speil er bare et undervisningsverktøy vi bruker. Det hjelper oss til å forstå en veldig subtil undervisning, som Vedanta er:

Makrokosmisk sattva er blåkopien for alle former, som eksisterer evig i Maya, hele Skapelsen: Evige sannheter, krefter, lover, individer, karma, tre gunaer og fem elementer. Den vet alt. Den er ikke blandet med rajas og tamas, den er ren kunnskap. Det er kunnskap som viser seg som den som har kjennskap. Det er et objekt kjent av bevissthet og inneholder alle objekter, inkludert energi og rom. Når rajas og tamas dukker opp og ren sattva er forurenset, knuser speilet inn i utallige biter. Maya blir ignoranse (avidya), forskjellige og ulike. Den skaper alle objekter bevisst og ubevisst, inneholder essensen av bevissthet preget av rajas og tamas.

Indras nett: Alt er Ett, Ett er Alt – Atharva veda Indras nett er en dyptgående og subtil metafor for virkelighetsstrukturen. Forestill deg et enormt nett: på hvert knutepunkt er det en juvel; hver juvel er helt klar og reflekterer alle andre juveler i nettet, på samme måte to speil som er plassert mot hverandre vil reflektere et bilde i evigheter. Juvelen i denne metaforen står for et individuelt vesen, eller en individuell bevissthet, som en celle eller et atom. Hver juvel er intimt forbundet med alle andre juveler i universet og en endring i en juvel betyr en endring, imidlertidig liten, i ethvert annen juvel. Det er flere aspektere av Indras nett, som betegnet som en krystallklar billedlig fremstilling av virkeligheten:

1. Den Holografiske Universelle Naturen Lenge før hologrammets eksistens, juvelens nett er en utmerket beskrivelse av den spesielle karakteristikken av hologrammer; på hvert hologrampunkt inneholder informasjon når det gjelder alle andre punkter. Denne reflekterende naturen av juvelene er en åpenbar henvisning til dette.

Denne type analogi har blitt foreslått av vitenskapen, som en teori for en essensiell karakteristikk av kosmos, så vel som hjernens funksjon, som er vakkert beskrevet i The Holographic Universe av Michael Talbot. 2. Sammenhengen av alle ting Når enhver juvel i nettet er berørt, blir alle andre juveler i knutepunktet påvirket. Dette taler til gjemte sammenhenger og korrelasjoner av alt og alle i universet, og har en indirekte henvisning til konseptet avhengig opprinnelse i Buddhismen. I tillegg er Indras nett definitivt en urgammel forbundet med Bells Theorem eller teorien av Ikke-lokale årsaker.

3. Mangel på et iboende selv Hvert knutepunkt representerer et individ, som enkelt og greit reflekterer kvalitetene av alle andre knutepunkter, som antyder begrepet av ikke-selv eller en manglende solid og virkelig iboende selv, som fremgår i Advaita Vedanta og Buddhisme.

4. Ikke-lokalisering Indras Nett skyter huller i antakelser eller tillalgt en solid og fastsatt univers der ute. Kapasiteten av en juvel til å reflektere lyset av en annen juvel fra den andre uendelighetskanten er noe som er vanskelig for det lineære sinnet, rasjonelle sinnet å fatte. Faktumet er at alle knutepunkter er enkelt og greit refleksjoner som antyder at det er ingen spesifikk enkel kildepunkt fra hvor alt gjenoppstår. 5. Medfødt Visdom Evnen til å reflektere fullstendig av alle lys i universet bekrefter den iboende transcenderende visdommen, som er ved kjernen av alle knutepunkter, som representerer alle levende vesener, og til den ibodene Buddhanaturen.

6. Illusjon eller Maya Faktumet er at alle knutepunkter er enkelt og greit en refleksjon av alle andre impliserer den illusoriske naturen av alle tilsynekomster. Tilsynekomster er derfor ikke virkelighet, men en refleksjon av virkelighet

7. Universell Kreativitet Et velkjent konsept i forskjellige høy dharmaer er av en upersonlig kreativ intelligens, som kommer frem i virkeligheten gjennom instrumenentene av alle levende vesener.

8. Den Speillignende Sinnsnaturen Kapasiteten til å reflektere alle ting bekrefter at sinnet er et virkelighetsspeil, ikke dets grunnmur. Dette er vanlig hypotese blant forskjellige skoler og religioner.

Indras nett kommer opprinnelig fra Atharva veda, men er også nevnt i buddhistiske retninger: "Forestill deg et multidimensjonalt edderkoppnett tidlig om morgenen dekket med duggdråper. Og hver duggdråpe inneholder refleksjonen av alle de andre duggdråper. Og i hver enkelt av de reflekterte duggdråper, er refleksjonen av alle de andre duggdråper i denne refleksjon. Og slik fortsetter det til det uendelige. Dette er den buddhistiske forestillingen om universet i et bilde." –Alan Watts Hua-yen Buddhismeskolen har blitt glad i Indras netts bilde, hvor hver juvel reflekterer andre juveler slik at refleksjonsprosessen er uendelig. Og har blitt nevnt mange ganger i dens litteratur, fordi det symboliserer en kosmos hvor det er en uendelig repeterende sammenheng mellom alle medlemmene av kosmos. Denne sammenhengen er sagt å være en av samtidige gjensidige idenititet og gjensidige interkausalitet. -Francis H. Cook, Hua-yen Buddhisme: Indras juvelnett.

For ca 4-5 år siden skrev jeg en artikkel på engelsk om David Bohm og hans kunnskap om holografisk projeksjon, som han kaller for holo-bevegelse. Du kan lese den artikkelen i sin helhet her på denne science and nonduality (vitenskap og ikke-dualitet) siden.

Utdrag fra Rupert Sheldrake sin bok Morfisk resonans om emnet hologram eller holografi hvor han nevner David Bohm:

Den mest populære analogien for distribuert lagring av hukommelse er holografi, en form for linsefritt fotografi hvor interferensmønstre lagres som hologrammer, som igjen kan rekonstrueres til det opprinnelige bildet i tre dimensjoner. Hvis en del av hologrammet ødelegges, kan likevel hele bildet rekonstrueres fra det som er igjen, men med dårligere oppløsning. Helheten er tilstede i hver enkelt del. Det kan høres mystisk ut, men det grunnleggende prinsippet er enkelt. Når du ser utover, tar øynene inn prøver av lys fra alle deler av landskapet foran deg. Lyset som absorberes av øynene, er bare en liten del av det lyset som er tilgjengelig,og likevel ser du alt rundt deg. Hvis du flytter deg noen meter, kan du fortsatt se alt fra der du står ,selv om øynene nå plukker ut lysbølger fra et annet sted. På lignende måte er helheten foldet inn inn i hver del av hologrammet. Slik er det ikke med et vanlig fotografi; river du vekk halve hologrammet, kan du fortsatt gjenskape hele bildet.

Men hva hvis holografiske bølgemønstre får minnet ikke lagres i hjernen i det hele tatt? Pribram kom senere til denne konklusjonen. Han tenkte da på hjernen som en bølgeform-analysator heller enn som et lagringssystem og han sammenlignet den med en radiomottaker som plukker opp bølgeformer fra den implikate orden og dermed gjør dem eksplikate. Dette aspektet av Pribrams tenkning var inspirert av David Bohm, som tenkte seg at hele universet kunne være holografisk, i den forstand at helheten var foldet inn i hver del.

Ifølge Bohm er den observerte eller manifeste verden den eksplikate eller utfoldte orden, og denne fremstår fra den implikate eller innfoldte orden. Bohm tenkte seg at den implikate orden bærer på en form for minne. Det som skjer ett sted, blir introjisert eller injisert i den implikate orden, som potensielt er til stede overalt. Når så den implikate orden folder seg ut til den eksplikate orden,vil dette minnet påvirke det som skjer og gi prosessen egenskaper i likhet med morfisk resonans. Med Bohms ord vil hvert øyeblikk inneholde en projeksjon av re-injiseringen av tidligere øyeblikk, som utgjør et slags minne, slik at dette resulterer i et generelt motstykke til tidligere former.

En gang i fremtiden kan morfisk resonans være innearbeidet i en utvidet versjon av kvanteteorien, noe Bohm også antydet. Ingen av oss vet i dag. Hvordan kan morfisk resonans forklares? Er et åpent spørsmål. I lys av debatten om hvorvidt det finnes hukommelsesspor, kan vi spørre om morfisk resonans eller minnet i en implikat orden stemmer bedre overens med kjensgjerningene enn sporteorien.

Sporteorien sier at hukommelse lagres materielt i hjernen, f.eks som kjemikalier i synapsene. Alternativet er resonansteori, hvor endring overføres ved resonans fra lignende mønstre i fortidig aktivitet. Vi går ikke rundt med minnet i hodene våre, derimot tuner vi oss inn stiller oss inn på oss selv i fortiden. Resonans i minne og hukommelse inngår i en mye videre hypotese. Hypotesen om morfisk resonans ser for seg en resonans av vibrerende aktivitet i alle selvorganiserende systemer, på tvers av rom og tid. Morfisk resonans underligger vaner i vid forstand, vaner av krystallisering og proteinfolding. Den ligger også bak arvelighet av morfogenetiske felt og instinktiv atferd. Den har en sentral rolle i læring og overføring av læring. Morfisk resonans gir oss en ny måte å se hukommelse på. Det er minst fem slags erindring eller hukommelse: tilvenning eller vanedannelse, sensibilitering, atferdshukommelse, gjenkjennelse og gjenkallelse.

Ervin Laszlo nevner også dette om David Bohm og hans teorier om holofelt eller implikate orden i boka Revolusjonen i Vitenskapen på s.36 og 37: Den utradisjonelle fysikeren David Bohm var blant dem som ikke ville godta kvantenes underlige oppførsel som noen fullstendig beskrivelse av virkeligheten. Hans teori om skjulte variabler sier at utvelgelsen av kvantets tilstand ikke er vilkårlig, men styrt av virkelige men dypereliggende fysiske prosesser. En pilotbølge han kaller for kvantepotensialet som utgår fra et dypere lag i universet, som vi ikke kan observere. Pilotbølgen styrer partikkelen og den oppførsel vi observerer. Det vil si at det bare er på overflaten partikkelens oppførsel er merkelig og ubestemt, på et dypere nivå er den bestemt av kvantepotensialet. Kvantetilstanden er en klassisk bestemt tilstand, styrt av en klassisk men i seg selv ikke-observerbar fysisk prosess. Bohm kalte dette dypere nivå av virkeligheten for den implikate eller innfoldte orden et holofelt hvor alle kvantetilstander er permanent innkodet. Vår observerbare virkelighet utgår fra dette feltet som kontinuerlig utfoldelse og blir til den eksplikate eller utfoldete orden.

IDENTITET OG SPRÅK - HOLOGRAFISK PROJEKSJON ER EN GOD ANALOGI FOR DEN TILSYNELATENDE VIRKELIGHETEN Ulike ord er brukt for å forklare emnet virkeligheten vi ser og observerer - det som Vedanta kaller for tilsynelatende virkelighet, som alltid er i endring. Mens det som er uforanderlig er definert som virkelig og som har med ufødt, alltid-tilstedeværende, uforanderlig og ikke-dual bevissthet/ selv.

Vedanta skriften (sruti) er enig om det faktumet at bevissthet eller selv ikke kan beskrives med ord med konklusjonen at det er umulig å oppnå direkte kunnskap ved å bruke ord. Vedanta skriften sier tydelig at bevissthet ikke kan bli beskrevet med ord, men Vedanta kan gi deg direkte kunnskap av underforstått mening av ord og når de er utfoldet gjennom en spesifikk metodikk som er lagt ut av Sampradaya, den store Vedanta-tradisjonen. Her er noen ord om hvorvidt det er bra å bruke dem i Vedanta Undervisningen som analogi eller ikke:

1. Tanker - Dette ordet beskriver elektriske impulser i hjernen kalt for synapser som ser ut til å produsere tanker, intusjon,minner og følelser. Alle tanker/følelser/minne/intuisjon oppstår fra guna-genererte vasanas, eller dine liker og misliker: De tilhører Isvara Det Totale (Makrokosmos) og ikke til individet. Å rense sinnet betyr å oppnå sattva eller rolig sinnstilstand. Bevissthet er før tanke og er ikke i motsetning til tanke: ikke alle tanker skaper agitasjon i sinnet og tanker er ikke under kontroll av sinnet. De viser seg i sinnet. Tanker, følelser, intuisjon og minne er ikke et problem i seg selv. Identifikasjon med dem er problemet.

2. Drøm - Dette ordet kan refereres til drømmetilstand eller til våken tilstand siden begge har samme grad av tilsynelatende virkelighet. Vi lever i en drøm inni en drøm av det Totale som er et sitat fra en av Upanishadene i Vedaene. Her er en kort oversikt av undervisningen av de tre tilstandene:

Det er bare bevissthet,når maya opererer manifesterer sesg som et individ som er bevissthet identifisert med subtilkroppen. Fellesbetegnelse er jiva individet. Det er tre tilstander eller roller som individet erfarer: Den våkne, drømmende og dypt sovende tilstanden. Disse tre tilstandene er alltid tilstede for individet. Individet er våken tilstandsentiteten kan være utadvendt og bare være oppmerksom på objekter utenfor (kalt for Viswa). Den kan bli introvert og være bare oppmerksom på tanker og følelser (kalt for taijasa) og den kan bare være lykksalighet av kausalkroppen (kalt for prajna).

Individ som viswa refererer til den våkne entitet tilstand, hvor oppmerksomheten er utadvendt og direkte mot objekter. Individ som taijasa refererer bare til drømme tilstand hvor jiva er våken eller sover fordi subtilkroppen er snudd innover og observerer tanker og følelser som dukker opp fra kausalkroppen. Individ som dypt sovende entitet, eller prajna, refererer bare til individet som erfarer udifferensiert bevissthet eller lykksalighet (bliss) av kausalkroppen og fravær av objekter.

Levende/klar drømmer eller lucid dreaming som det heter på engelsk skjer når individet er våken eller sover fordi verken den våkne eller den drømmende tilstanden er virkelig. Når dine tanker er fullstendig sattvic, er du lucid, klar. Du kaller det ikke for klardrøm i våken tilstand fordi din grov sanse instrumenter opererer og du tror du er våken, mens i drømmen er ikke ytre sanser tilstede. Hvis i den våkne tilstanden du er borte i dine tanker og din oppmerksomhet er snudd innover, bare oppmerksom av dine tanker og følelser, da er du i drømmetilstand.

I drømmetilstand er det handleren som styrer drømmen eller nyter drømmetilstanden er det reflekterte selvet, individet, fordi bevissthet er ikke en handler eller en nyter. Men kunnskapen av å styre betyr at bevissthet er tilstede opplyser den drømmende entitet, som gjør at du er bevisst på drømmen.

3. Illusjon - Er ikke et bra ord til å bruke med referanse til den tilsynelatende virkeligheten,fordi det har en underforstått betydning at den ikke eksisterer. Selv om den tilsynelatende virkeligheten ikke er virkelig i det at den ikke alltid er tilstede (som i dyp søvn tilstand) og alltid er i endring, så har den en tilsynelatende eksistens fordi du kan erfare den hvorvidt vi snakker om den våkne tilstands drømmevirkelighet eller drømme tilstand drømmevirkelighet. Slik at vi bruker terminologien tilsynelatende virkelig istedenfor illusjon siden den er mer presis.

4. Luftspeiling - Dualitet eller materialistisk hypnose (ignoranse) er bare et problem hvis du ikke vet hva det er. All lidelse er forårsaket av identifisering med dualitet som virkelighet. Dualitet er hva Vedanta kaller for en preget overlapping oppå ikke-dualitet. Den viser seg som virkelig,men er ikke virkelig. Når du vet dette kan du nyte dualitet for hva det er uten å være villedet av den.

Ordet utfspeiling er en veldig god analogi for den pregete overlapping av dualitet oppå ikke-dualitet, fordi når du vet at en luftspeiling er en luftspeiling vil du ikke prøve å drikke vannet. Men du vil se luftspeilet. Dette er hvordan dualitet viser seg som når all samsara (identifiseringen med dualitet) har blitt fjernet fra sinnet i selvkunnskap. En preget overlapping er slangen og tauet: med en gang du vet hva tauet er og ikke slangen vil du ikke se slangen igjen.

5. Holografisk projeksjon - Dette er en god analogi for den tilsynelatende virkeligheten, eller maya, en holografisk projeksjon; bildet endrer seg når posisjonen og orienteringen av synet på systemet endrer seg (som tolkningen av vasanas skaper individets tilsynelatende virkelighet) på eksakt samme måte, som hvis et objekt var tilstede, på denne måten lager bildet som viser seg som tre-dimensjonell. Dette er eksakt hvordan maya fungerer: det er bare et lysknep, som er reflektert bevissthet.

Holografisk projeksjon (eller maya) i seg selv er ikke et bilde; det består av en tilsynelatende tilfeldig struktur av forskjellige volum, tetthet eller kontur. Hvis du tar vekk projeksjonen, vil enhver del reflektere helheten. Dette er en god beskrivelse av Isvara Det Totale/Upersonlig Makrokosmisk Skaper/Skapelse. «Relativitet- og kvanteteorien er enig i at de begge impliserer behovet for å se på verden som en udelt hele, hvor alle universelle deler, inkludert den som observerer og hans instrumenter, slår sammen og forener i en totalitet. Denne nye formen av innsikt kan kanskje bli kalt for Udelt Hele i flytende bevegelse. Dette synet impliserer at flyten er, på en eller annen måte forut til tingene som kan bli sett til å forme og oppløse i flyten. I denne flyten, er ikke sinnet og materie separate substanser. De er heller forskjellige aspektere av den ene hele og ubrutte bevegelse. " -David Bohm
Hva skaper projeksjon? Det er som å se en film: Det ser ut til at den er der, men vi vet at det bare er tilsynelatende. Maya er en slags lurendreier, som får det umulige til å være mulig: Dualitet virker å være så overbevisende! Skapelsen kommer ned til vår sansemessig persepsjon, som vi vet er begrenset,som det er i «mithya» (verden av objekter - dualitet). Du kan ikke favne dualitet inn dualitet, men bare ved å steppe ut av Maya, som Selvet.

Poenget er, hvem erfarer? I Mandukya-kommentarene: «Erfaring er et annet navn for bevisssthet», forutsetter at granskeren har utviklet seg bakenfor årsak-og-virkning-undervisningen og forstår ikke-opprinnelse undervisningen. Det er et ganske stort sprang, selv om det ser ut på overflaten at det ikke er store forskjeller mellom disse to undervisningene (årsak-og-virkning-undervisningen og ikke-opprinnelse undervisning).

Betydningen av erklæringen ovenfor er at alle objekter er redusert til Erfaring med storbokstav E, ikke diskrete erfaringer og at erfaring er bevissthet fordi det finnes ikke andre valg, og at en ser at det bare er bevissthet. Med en gang når du har ikke-dualistisk visjon, er alle objekter (Erfaring) kjent til å være deg, men du er ikke objektene/erfaringen,som betyr at mihya (dualitetverden) blir virkelig fordi du ser bare bevisstheten, Selvet.

Holografiske bilder Du er ingen av disse midlertidige tingene/objektene som endrer seg med tiden. Du er den eneste kontinuerlige faktoren, den alltid tilstedeværende bevisstheten, som betjener din egen kropp-sinn mekanisme. Alle midlertidige grove eller subtile ting er som holografiske bilder projisert på maya sin tid-rom skjerm. Du er bevisstheten, som hvor maya opererer i.

Men røttene av selvignoranse er dypt gjemt i den underbevisste sinnet som kausale vasanas. Selvkunnskap må dyrke røtter inni kausalkroppen for å bli kausal selvkunnskap for å produsere moksa (frigjøring). Med en gang denne kunnskapen sprer sine røtter i det underbevisste sinnet. Det utvikler raskt kraften til å løse opp individet sin ignoranse i dets kausale format. Selvkunnskap er den største nøytraliserer av disse underbevisste energiene født ut av selvignoranse.

Bevissthet har ingen dimensjonalitet - Hologram som god metafor Spørsmål fra en elev til en vedantalærer om bevisssthet, ingen dimensjonalitet og hvor hologram nevnes som en god metafor: 1. SPØRMÅL: Hva kan du si om dimensionaliteten av Selvet? Svar: Selvet er alt-gjennomtrengende og har derfor ingen dimensjon.

2. SPØRSMÅL: Imidlertidig, kan jeg ikke fatte begprepet av ikke-dimensjonalitet. Svar: Grenseløs alt-gjennomtrengende kan ikke bli forstått av sinnet. Sinnet er definert av modfikasjonene som viser seg inni grenseløs bevisst eksistens. Disse modifikasjonene og funksjonene (persepsjon, integrering, diskriminasjon, minne og Jeg-sansen) av midler hvor de er gjenkjent som diskrete entiteter som blir kalt for sinnet. Sinnet kan bare begripe (med andre ord forstå) dets sanne natur som grenseløs bevisst eksistens når negasjons-midler av alle objekter har blitt ugyldig, som å være alt annet enn ren bevissthet.

Det er en ikke-dualistisk virkelighet, hvor det er ikke en subjekt-objekt motsetning. Med andre ord, fra det høyeste perspektivet, bevissthet og det tilsynelatende objektet er ikke forskjellig fra hverandre. Bare på grunn av avaruna shakti (med andre ord den villedende kraften) og vikshepa shakti (med andre ord den projiserende kraften) av Maya gjør at ren bevissthet viser seg som noe det ikke er: Alle objektive fenomenene som utgjør manifestasjonen av både de subtile og grove nivåer.

Maya er en uforklarlig aspekt inni bevissthet,som gjør at bevissthet viser seg som noe den ikke er.

Både filmskjerm-metaforen og hologram-metaforen illustrerer det proijserende aspektet av Maya. I bilde-analogien, er den projiserende kraften Maya illustrert i form av en refleksjon. I alle tre sakene, er proijseringen/refleksjonen essensielt ikke noe annet enn bevissthet,som ikke har noe dimensjonalitet. Verken lyset i filmskjermen(filmbilde) eller det proijserte lyset inni rom-skjermen (holografisk bilde) har noe virkelig dybde i dem. Og en refleksjon har heller ingen virkelig dybde.

Derfor på grunn av påvirkningen av maya på ren bevissthet, viser ren bevissthet til å anta å være tre-dimensjonal form. Bevissthet i seg selv, imidlertidig, er den grenseløse bevisste eksistensen hvor disse tilsynelatende formene viser seg i og eksisterer. Maya sin påvirkning er så omfattende, at den ikke bare begrenser det visuelle eller følelsen av objektene, men også påvirker alle frem sansene. Det er derfor kropp-sinn sanse komplekset så vel som alle andre objekter, som i seg selv er ikke noe mer enn objekter som viser seg og eksisterer i bevissthet, virker å være tre-dimensjonale entiteter.

Bevissthet kan ikke bli visualisert, fordi dens natur er grenseløs bevisst eksistens og derfor i og av seg selv har den ingen karakteristikk eller kvaliteter som kan bl brukt til å skjelne eller skissere den fra andre objekter. Bevissthet er enkelt og greit lyset (for å bruke en annen analogi) gjennom hvor alle objekter er visualisert. Bevissthet er den grenseløse bevisste eksistensen hvor alle objektive fenomener viser seg i.

Livet er en Holografisk Projeksjon Livet er en Holografisk Projeksjon. Selvets lys (bevissthet) skinner gjennom vår preging (vasana: programmeringer,vaner,tendenser) på samme måte som en projektor skinner gjennom film, projiserer 3D bilder på livets skjerm. Våre vasanaer er resultater fra tidligere handlinger. Disse vasanaene ligger i dvale i frøtilstand (makrokosmisk kausale), og når vi erfarer livet, spirer de som fornemmelser,følelser og tanker. Selv våre drømmer er resultatet av våre tidligere handlinger.

Vasanaer er samling av våre liker og misliker, frykt og begjær og verdier vi overlapper på objekter og erfaring, som i seg selv har nøytral verdi. Maya - Skapelse - Upersonlig Skaper forårsaker bevissthet til å skape en verden,som et bilde i et speil. Den genererer tilsynekomsten av verden, som et hologram. Den får det til å se ut som om verden er dimensjonal. Og at bevissthet er her og verden er der. Samt at tid og rom eksisterer. Maya låner dimensjonalitet til bevissthet, men det er ingen dimensjonalitet i bevissthet. Det er ingen tid og rom heller i bevissthet. Det er heller ingen kausalitet, fordi det er ingen separasjon mellom årsak og virkning i bevissthet. Maya har tilsynelatende transformert bevissthet,men bevissthet opprettholder sin essens. Objektene er ikke virkelige.

VITENSKAP ÅPEN FOR KONSEPTET OM HOLOGRAM OG HOLOGRAFISK PROJEKSJON Utenom David Bohm da han levde så er det i dag ulike Science and Nonduality/Vitenskap og ikke-dualitetkretser så er det åpenhet av noen vitenskapsmenn om holografisk projeksjon som analogi i sin vitenskapelige kunnskap, som omhandler kosmologi, ren potensiale fra det kausale og kvantefysikk. Det er kontroversielt,men jeg nevner noe her for å vise at det er noen som er inne på noe elementer her,som er i samsvar med Vedantaundervisningen.

Overlappingen (ren potensiale) av kvantemekanikk, overlapper oppå seg selv dette hele universet av ting og vesener. Den er alene selv-observasjon som forestiller seg dette universet. Det er ingen «big bang», men en stor drøm. Vi er ikke rollefigurene av dette hologrammet, men drømmeren i seg selv, den ene potensielle som forestiller og oppfatter seg selv i dette. Nyt spillet.

Paralleller mellom nåværende tankemodeller av holografisk prinsipp i fysikken,Vedaene og Vedanta Teknisk sett, er Maya det materielle aspektet av grenseløs bevisst eksistens (Brahman). Med andre ord er det aspektet av grenseløs bevisst eksistens, som har kapasitet til å manifestere objektive fenomener. Ikke alle objektive fenomener har fysisk egenskap, men selv ideer og følelser har definitivt kvaliteter som ikke bare skjelner dem fra andre ideer og følelser, men mer nøyaktig, presenterer dem som gjennomsiktige entiteter inni grenseløs bevisst eksistens. Ting som materialiserer seg inni grenseøs bevisst eksistens med andre ord.

Ifølge Vedisk kosmologi, viser de subtile elementene seg først. (som vi kan referere til Shakespeare sine ord, som stoff hvor drømmer er laget av). Bare som et resultat av en prosess kalt for panchikarana, som involverer blanding av de fem subtile elementene. Siden vi vanligvis likestiller det materialistiske med fysikalsk egenskap, er det Vediske synet at til og med subtile nivåer er materielle, og ikke det fysiske. I denne forstanden kan vi si at alt som er begripelig eller tenkelig er materiell.

Isvara er enkelt og greit navnet vi gir til den tilsynelatende begrensete virkningen som Maya har på den grenseløse bevisste eksistensen. Først og fremst kan vi sa at disse virkningene er å overgi den grenseløse bevisste eksistensen, som er uten kvaliteter eller karakteristikk, som allvitende, allmektig og allestedsnærværende. Eller se det på en annen måte at det er Maya sin opprinnelige virkning å proijsere det kollektive dharma (fysiske,psykologiske og etiske lover) som er personifisert, som Isvara, som utgjør den strukturelle planen og leverer årsak og virkning funksjonen av manifestasjonen.

Det er ingen grunn til eksistensen av Maya. Vi vet ikke hvorfor Selvet/Bevissthet har inni seg kapasiteten til å manifestere. Alt vi vet er at manifestasjonen er et unektelig faktum. Den kan likevel ikke fremdeles være konsekvensen av en intensjon eller handling på den delen,som er helhetlig upersonlig, ikke-kvaliteter og på grunn av dens alt-gjennomtrengende og perfekte helhet, er den ikke kapabel til å prestere en handling. Selv om Vedisk kosmologi påstår det uforklarlige aspektet av det grenseløse bevisste eksistens, som er ansvarlig for den tilsynelatende ubegripelige eksistensen a både subtile og grove erfaringsvirkeligheter.

En Fraktal-Holografisk Univers teori Nassim Harameins livslange studie av romtidens geometri har ledet til utgivelsen av flere vitenskapelige artikler der han presenterer en ny forståelse av Einsteins feltligninger og universalkreftenes mekanikk. Teorien omfatter både holografiske og fraktale prinsipper og har derfor blitt kalt Holofraktografisk Univers, eller ganske enkelt Fraktal-Holografisk Univers.

Harameins modell synes å oppnå det ingen tidligere modeller har klart, nemlig foreningen av Fysikk på tvers av mikro-og makro-kosmisk skala. I hele den moderne fysikkens historie har dette vært en Hellig Gral: å integrere Gravitasjonskraften, som opererer på makrokosmisk skala, med de subatomiske kjernekreftene og det Elektromagnetiske kvantefeltet. Med denne foreningen blir vi i stand til å redegjøre for alle kosmiske fenomen analogt, fra atom til univers, inklusive kompleksiteten av biologisk liv og den menneskelige bevissthet. Der tidligere forsøk har kommet til kort, og skapt uhensiktsmessig innviklede lappeverk av matematiske formler, mestrer Harameins modell oppgaven i en enkel vending.

Med noen få grunnleggende endringer i vår konvensjonelle fysikk presenteres en forenklet, elegant forståelse av den underliggende geometrien i vårt univers, og, som forventet av en Forent Feltteori, samler den de mange ulike grener av vitenskapene under et felles tre og inviterer oss til å revurdere dem fra et helt nytt perspektiv. Her følger en kort introduksjon til grunnprinsippene i den fraktal-holografiske modellen.

Hva menes med fraktal-holografisk? Fraktal betyr ganske enkelt at det samme grunnleggende mønsteret repeteres på alle skala. Fraktaler er vanlige i naturen og gjør seg spesielt synlig i organisk vekst og i krystalliske former Holografisk betyr at helheten er representert i alle punkt av et gitt system. F.eks. i et holografisk fotografi har hvert eneste punkt av den holografiske platen informasjon om hele det avfotograferte objektet lagret i et interferensmønster skapt gjennom lysbølger. Flere modeller innen moderne kosmologi forsøker å beskrive universet som holografisk.

99 % av universet sin substans inneholder rom. Det er verdt å nevne at det matematiske prinsipp av teoriene til Haramein er i samsvar med prinsippene,som er kjent som hellig geometri, som har blitt bevart gjennom arkitektur, symboler og skrifter forbundet med kulturer og sivilisasjoner: Antikkens Egypt, Kina, Mayaene og Hebreerne (Israel,Palestina).

Fraktal-holografisk univers teori indikerer at alt i universet er forbundet, fra den største til den minste skala, gjennom en forenet forståelse av gravitasjon. Istedenfor å være et tomt tomhet, viser rom å være en usynlig basseng av potensiell energi, som er egentlig kilden av det materielle universet. Med andre ord, det demonstrerer at det er rom som definerer materie og ikke materie,som definerer rom.

Grunnlaget av teorien er at svarte hull er overalt og alt. Alle materielle former, fra det minste identifiserbare biter til de store kosmiske fenomener, er derfor essensiellt svarte hull. Vi viser oss kontinuerlig og forsvinner ved lysets hastighet, slik at halve tiden er vi et vakuum laget av 64 teatraede-blokker, som er sortert på en slik måte at et min svart-hull er skapt rett av senteret i hvert blokk.

Dessuten, er hele det observerbare universet innvending av et stort svarte hull og, derfor en singularitet. Den doble torus-strukturen av vakuumet er essensielt til teorien. Ideen er at universet er et spinnende tre-dimensjonalt fraktal-holografisk uendelig begge veier. All materie dukker opp,former vakuumet rommet og vender tilbake til vakuumet/rommet i en uendelig syklus.

Implikasjonen av denne tilknyttede univers-teorien er at det er bare fordi vi oppfatter rom som noe tomt at vi ikke ser den underliggende forbindelsen mellom alle ting, den enesteående substansen som utgjør den ikke-dualistiske naturen av det materialistiske universet.

Dr. Jude Currivan er en kosmolog, futurist og forfatter. Og har forsket på virkelighetens natur hele sitt liv. Hun har studert fysikk i Oxford Universitetet hvor hun har spesialisert seg i emner som kvantefysikk og kosmologi. I tillegg har hun doktorgrad i arkeologi i Universitetet i Reading. Hvor hun har forsket på antikke kosmologier. Hennes siste bok Kosmisk Hologram - In-Formasjon i Skapelsens Sentrum kom ut i fjor. Den handler om:

Å utforske hvordan informasjon er mer fundamental enn energi, materie,rom eller tid så undersøker Currivan den siste forskning på mange felt av studier og mange eksistens-skalaer for å vise hvordan vårt Universe er in-formert og holografisk manifestert. Hun forklarer hvordan fraktal in-formasjonelle mønstre som veileder atferden på det atomiske-nivået til å også veilede galaktiske klynge-strukterer i rommet.

Hun viser hvordan byer utvikler seg i samme in-formasjonelle måter galakser utvikler seg og hvordan dynamikken in-formasjonelle former, som gjennomtrenger økosystemer er identiske til in-formasjonelle strukturer av Internett og vår sosial atferd.

Hun utforsker også hvordan bevissthet forbinder oss til mange lag av universelle in-formasjon, som gjør oss til en slags med-skapere av kosmisk hologram av virkeligheten. Hun utforsker hvordan det kosmiske hologrammet er underliggende i den sanne opprinnelse av raser og vår evolusjon.

Cosmic/Kosmisk Hologram. Du kan få kjøpt den på ekindle amazon.com eller i papirformat på Tanum.no.

Holografisk prinsipp og Skyggen som binder Slik er menneskekroppen, og det er også kosmiske kroppen Slik er menneskesinnet, og det er også kosmiske sinnet Slik er mikrokosmos, og det er også makrokosmos Slik er atomet, og det er også universet Upanishadene

I Platons hulelignelse, er fanger lenket inni en hule, istand til å se på bare skyggene, som kastet på veggen av dukkespillere,som står foran bålet bak dem. For fangene, er skyggene og ikke de virkelige objektene som kaster disse skyggene, representerer hele virkeligheten.

Det er bare når fangene er sluppet løs fra hulen at de forstår den sanne virkelighetsnaturen, som de kaller en bok eller en mann var nettopp bare skygger av de virkelige objektene som projiserte på en vegg.

Platons poeng er at selv for oss, utenfor hulen, kan vi ikke oppfatte virkeligheten nøyaktig. For eksempel, kan vi forvirre navnet eller bilde av et objekt i vårt sinn med et egentlig objekt i seg selv.

Fysikere imidlertidig begynner å se skyggene,som de som erfarte av Platons fanger kan være en mye mer nøyaktig representasjon av virkelighet enn det filosofene realiserte og kunne hjelpe å binde sammen tidligere ubundet fysikk-konsepter, som romtid, gravitasjon og kvantesammenfiltrering.

Denne realiseringen stammer fra Det Holografiske Prinsippet, et konsept foreslått i 1990 tallet av en gruppe teoretiske fysikere, som inkluderte Gerardus `t Hooft og Leonard Susskind. Deres påstander var at all informasjon rommet inni et romområde kan være representert på grensen av det området. Slik at innholdene av et tredimensjonalt rom ville være beskrevet på den to-dimensjonale grensen,som former grensen av det rommet.

Hvis dette er vanskelig å forestille seg, se for deg et rom hvor veggene er dekket i speil. Den fullstendige informasjonen om de tre-dimensjonale objektene inni rommet er tilstede i deres to-dimensjonelle refleksjoner, hologrammer eller skygger, i speilene. Det betyr at du kan egentlig rekonstruere disse objektene basert på deres refleksjoner.

Det Holografiske Prinsippet stemmer også for et fem-dimensjonalt romtd med dens informasjon representert i fire dimensjoner på dens egen grense. På denne måten er vår verden et fire dimensjonalt skygge på veggen av den fem-dimensjonale hulen. Hvis du beveger deg bort fra veggen hvor vår virkelighet eksisterer, entrer du en femte dimensjon.

Men dette konseptet har et enda mer viktig mål i fysikk enn bare å overvelde sinnet. Fysikerene har også funnet ut at det holografiske prinsippet kan hjelpe å binde sammen kvantefysikk med gravitasjon. Denne forbindelsen involverer kvantesammenfiltrering, den merkelige forbindelsen som spesifikke partikler fortsetter å dele selv om de er separerte på store avstander.

Essensielt sett, dukker romtid og gravitasjon fra kvantesammenfiltrering alt gjennom holografi-kraften. Ved å være villedet om virkelighet, som i Platons hule, er disse skyggene egentlig tråder, som binder sammen noe av de store sider av moderne fysikk, og peker mot en dypere forståelse om virkelighetens natur.

I en artikkel jeg skrev til Science and Nonduality,som het Kvantesammenfiltrering og ormehull nevnes dette blant annet:

"Kristan Jensen ved Victoria Universitet i Kanada og Andreas Karch fra Washington Universitet i Seattle antok at det 3 dimensjonelle rommet hvor kvarker(en av de minste byggesteinene i naturen vi kjenner i dag) er bosatt er en hypotetisk grense av 4 dimensjonell verden. I dette 3 dimensjonelle rommet, er sammenfiltrerte paret forbundet med en slags tankemessig streng. Men i dette 4 dimensjonelle rommet, blir strengen et ormehull.

Julian Sonner ved MIT i Cambridge bygger på Karch og Jensen sitt arbeide. Han observerte at et kvarke-antikvarke par,som kom ut produserte en sterk elektrisk felt,som sender den til den motsatte ladete partikkelen, som akselrerer i motsatte retninger. Sonner fant også ut at den sammenfiltrerte partikkelen i 3 dimensjonelle verden er forbundet med ormehuller i den 4 dimensjonelle verden.

For å komme frem til dette resultatet, brukte Jensen,Karch og Sonner det såkalte holografiske prinsippet, et konsept skapt av Maldacena,som påstod at en kvanteteori med gravitasjon i et gitt rom er tilsvarende til en kvanteteori uten gravitasjon i et rom med en mindre dimensjon, som utgjør den originale rommets grense. Med andre ord, er svartehull inni 4 dimensjonalt rom og et ormehull mellom dem er matematisk tilsvarende til deres holografiske projeksjoner,som eksisterer på grensen i den 3 dimensjonen.

Disse projeksjonene er essensielle elementærpartikler,som fungerer ifølge kvantemekanikk-lovene uten gravitasjon og en streng som binder dem. Ormehullet og det sammenfiltrerte paret lever ikke i det samme rommet,men de er tilsvarende matematisk.

Susskind og Maldacena argumenterte for at de originale kvantepartiklene er bosatt i et rom uten gravitasjon. I et forenklet gravitasjonsfri 3 dimensjonell modell av vår verden, kan det ikke være noen svartehull eller ormehull. Susskind tillegger at forbindelsen mellom et ormehull og sammenfiltrering i et høyere dimensjonalt rom er bare en matematisk analogi. Ormehullet og sammenfiltreringens likeverd bare gir mening i en teori med gravitasjon.

Imidlertidig, sa Karch og hans kollegaer at deres beregninger er et viktig første steg for å verifisere Maldacena og Susskind sin teori. Deres leke modell uten gravitasjon gir en konkret realisering av ideen om at ormehull geometri og kvantesammenfiltrering kan være forskjellige manifestasjoner av den. Stephen Hawking: Hva skjer inni svartehull er som et Hologram ,Science Vibe – November 29,2015 Stephen Hawking presenterte en ide på en pressekonferanse i Stockholm på 25 august 2015, og forklarte hva som skjer hvis alt falt inni svartehull. Informasjonen som faller inn i et svart hull må bli lagret et sted, hvis ikke ville det bryte en kvantemekanikk-lov.

Hawking sa at informasjon om hva som er inni et svart hull er proijisert på kanten av svarte hullet, også kalt for bak horisonten, i et hologram. Han sa hans nye løsning anvendes til hvert svarte hull i universet, og har løst det gamle paradokset, som fysikere møter. Andre fysikere har vært reservert, og sier at hans ide er fengslende, men trenger mer bevis.

Hvis du faller inn i et svart hull, vil du dø. I svarte hull, er gravitasjon så ekstremt sterkt, selv ikke lys kan unslippe dem. Men vitenskapsmenn lurte på om det ville være noe igjen, som aske: Kan beviset være at med en gang du har eksistert kommet ut av svarte hullet? På 70 tallet viste Hawking at svarte hull omsider var i ferd med å slippe opp for energi og dø. Og når det skjer, antar vi at all informasjon lagret inni må bli borte. Men dette vil gå imot kvantemekanikklovene: informasjon kan ikke bli borte. Andre vitenskapskilder som er verdt å undersøke om Hologram,Holografisk prinsipp og Holografisk projeksjon: 1) Donald Hoffman sin artikkel i Science and Nonduality om Holografisk prinsipp 2) Science and Nonduality artikkel om Holografisk prinsipp og Skyggen som binder hvor de nevner blant annet Susskind. En vitenskapsmann,som er tilhenger av det holografiske prinsipp. 3) L. Susskind om forskning som heter Verden som et Hologram. 4) Vesentlig bevis for et holografisk univers - forskning av Professor Skenderis fra Universitetet i Southampton.

Professor Skendereis kommenterer dette i artikkelen i punkt 4: Holografi er et stort sprang framover på den måten vi tenker om strukturen og universets skapelse. Einstein sin relativitetsteori forklarer veldig bra nesten alle store skalaer i universet,men starter å løse opp når en undersøker dens opprinnelse og mekanismer på kvantenivå. Vitenskapsmenn har jobbet i tiår for å kombinere Einstein sin gravitasjonsteori og kvanteteori. Noen tror konseptet av et holografisk univers har potensialet til å forsone disse to. Jeg håper vår forskning tar et nytt steg mot dette.

Videoen Bevissthetens Kreative Spill av Terje Toftenes er inne på emnet hologram,som nevnes litt her i et sammendrag:" Holografiske bilder er enda en del av puslespillet hvor hver eneste del av en holografisk plate inneholder informasjon om hele platen. Det er enda en nøkkel til hvordan naturen kan skape mineraler, planter, dyr, mennesker, solsystemer og en uendelighet av skapninger i en harmonisk orden langt ut over tilfeldige og kaotiske mutasjoner av prøving og feiling over lang nok tid. Du får kjøpt filmen på blu ray,dvd eller som vanlig strømming på internett her. Fra Magasinet Visjon 1-2019 om holografi,kvantefysikk,helheten og universets flyt Noen kvantefysikere konkluderer med at universet er holografisk oppbygd. Hvis det stemer, er dette en revolusjon i vår bevissthet som det vil ta lang tid for oss mennesker å ta på alvor og integrere. Holografi er at helheten kan leses i den enkelte delen. Universet må ses som en sammenhengende helhet og ikke som en samling av atskilte deler. På samme måte som bølgene ikke kan ses atskilte fra havet, kan ikke delene som det hele består av, eksistere atskilt fra helheten.

David Bohm var en svært anerkjent kvantefysiker. Myriadene av ting, alt som finnes, mente Bohm, synes å være deler av en sømløs og ubegrenset helhet av vibrasjoner og bølgelengder hvor alt flyter i et samspill, som bevegelsene i en strøm av vann. De enkelte delene har ikke en mekanisk, men en organisk forbindelse, som betyr at de utvikler seg i sammenheng med helheten, i relasjoner med andre.

Sitat av Lao Tzu: «Uten å gå ut av huset mitt, er jeg kjent med hele universet.». Det kan tolkes som at han intuitivt hadde fanget opp holografien.

Å få avklart hva bevissthet er, er helt avgjørende for vår selvoppfattelse og forståelsen av livet. Fysiker og nobelprisvinner Max Planck mente at materien, den fysiske verden er en virkning av bevissthet. Kvantefysikere har nå fortalt oss at alle såkalte tomrom mellom partiklene slett ikke er tomme, men smekk fulle av energi. Dette ble lagt til side i flere tiår fordi det var uforståelig, helt til Bohm konkluderte med at det var bevissthet i tomrommene, deler av en større bevissthet.

Ifølge fysikere som er tilhengere av et holografisk verdensbilde, er vi en slags mottakere som flyter gjennom en kaleidoskopisk flom av bevegelse og frekvenser. Helheten finnes i alle deler og atskillelse finnes ikke. Vår opplevende virkelighet er illusjoner, som vi selv former ved at vi tolker en flyt av frekvenser. Den holografiske hjernen vår er god på lynrask dechiffrering og tolker denne flommen eller flyten. Universet synes logisk å by på ubegrensede, og for oss ufattelige muligheter for opplevelser ut fra vår bevissthet, som er i stadig endring.

Therese Bullard,kvantefysiker og mysterie skolelærer på Gaia.com – bevissthet og holografisk prinsipp – nevner mye bra der. Hun nevner det spesielt i kapittel 8 av hennes Mystery teachings om bevissthet, som handler om holografisk prinsipp. Hun nevner David Bohm blant annet av sine inspirasjonskilder.

I boka Bevissthetsvitenskap – Selvgransking av Virkelighetens natur nevner jeg hologram og holografisk prinsipp i disse kapitlene: Kapittel 4 - Manifestasjon - Upersonlig skaper - Makrokosmisk kausalkropp - Det Totale Sinn side 344-350. Kapittel 5 - Bevissthetsvitenskap - Kvantefysikk - Vitenskap - side 397-409. Du får kjøpt boka:

Hjemmeside: www.bevissthetsvitenskap.com Kr 300,- for papirformat om du henter den personlig i Bergen eller kjøper den på kommende alternativmesser. Kr 400- for papirformat om det skal sendes via posten. (300 + 100,- frakt) Kr 470,- for papirformat om det skal sendes til Sverige, Danmark og andre steder i Europa (300,- + frakt 170,-) Ebok (pdf,kindle og epub) koster kr 100,- Du kan betale via VIPPS, Paypal eller vanlig visakort. Boka er på 526 sider: Innholdsregister (side 6-19) https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/… 1. Introduksjon (side 20-23) 2. Vedantas historie (side 24-53) 3. Vedanta undervisning og metodikk (side 54-327) 4. Manifestasjon - Upersonlig skaper - Makrokosmisk kausalkropp - Det Totale Sinn (side 328-379) 5. Bevissthetsvitenskap - Kvantefysikk - Vitenskap (side 380-423) 6. Min individuelle reise (side 424-437) 7. Etterord (side 438-520) 8. Kilder og Sanskrit ordliste. (side 521-526)

Du kan også kjøpe boka Bhavavad Gitas Visjon - Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. Den koster kroner 200,- om du henter den personlig i Bergen eller på alternativmesser jeg har stand på. Kr 288,- med posten inkl kr 88,- frakt. Og kr 80,- pdf-format. Sammendrag av boka Bhagavad Gitas visjon kan du lese mer om i sin helhet her.

139 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page