top of page
  • David Storoy

Hva kan alternativbevegelsen lære av ateister under koronapandemien angående kildekritikk?

Oppdatert: 15. okt. 2022


Hva kan alternativbevegelsen lære av ateister under koronapandemien angående kildekritikk? (37 sider) Du kan lese pdf-versjonen her. Innledning Under koronapandemien de siste to årene har jeg bevisst valgt å stole på kilder, som ofte kommer fra human-etikere, ateister og skepsisbevegelsen og tatt mye av det som kommer fra alternative kilder med klype salt. Å kjenne sin begrensning er viktig innimellom med tanke på kunnskap rundt emner som koronavaksiner o.l. Her mener jeg noen i alternativbevegelsen har mye å lære av ateister angående kildekritikk. Og vil belyse og utdype mer i denne bloggen. Denne overdrevne mistenksomheten mot vanlige massemedia og myndigheter er upassende og lite smart etter min mening. Falske nyheter er som regel i alternative medier og ikke i massemedia. Jeg vil også advare mot spekulative sider, som også blir kalt for konspirasjonsfabrikker, som Hemali.no, Steigan.no o.l. Noen alternative og åndelige bevisste mennesker har tendens til å bruke kilder fra disse nettstedene hvor det er sjelden kilder, som holder mål eller har den type autoritet, som gjør at man skal stole på det. Man tar dem for god fisk uten å granske mer grundig og man blir ganske naiv egentlig. Hvorfor denne overdrevne mistenksomhet med tanke på vaksiner og korona i disse tider? Jeg mener vi ikke har grunner til å være det og at helsemyndighetene her i Norge har vært noenlunde åpne for snakk om bivirkninger og andre viktige ting om korona og vaksiner. Det er lett å falle for kilder, som skal passe inn i ens agenda eller syn på vaksiner og korona. Og det er lite objektivitet i måten å møte kilder på. Det er lett å blåse opp ting mer enn det egentlig er og la seg rive med. Jeg har lært mye bra kunnskap fra de kilder jeg har stolt på, som også har en fin autoritet i det de sier. Det er en tendens til anti-rasjonell, anti-intellektuell og anti-vitenskapelig holdning blant noen alternative og åndelig bevisste mennesker. Intuisjon og følelser er ikke viktigere enn det rasjonelle og det kognitive fra mitt ståsted. Det er viktig å ta alle disse like mye på alvor når man skal granske nøye det som skjer og hva man skal stole på av kilder. Det virker som om koronapandemien og vaksiner som et av de beste våpnene for å bygge opp immunforsvaret osv. er et marerittscenario for noen alternative og åndelig bevisste mennesker. Da er veien ikke lang til ekstreme og ville konspirasjonsteorier, spesielt om man har vært fanget i kaninhullet av dette i en del år forut pandemien. Det handler også om å være ekstra kritisk til de som hevder de er klarsynte og kommer med kanaliseringer med «sensasjonelle» nyheter om vaksiner og korona. Da må man være ekstra varsom og kritisk. Ikke glemme å bruke sine rasjonelle og intellektuelle sider når man skal undersøke eller granske det de sier mer nøye. Jeg har valgt å avvise alle typer klarsynte og kanalisert info under pandemien. Det er lite troverdig og flere av dem flørter også med konspirasjonsteorier eller til og med lar seg lure av det Qanon og andre anti-vaksinemotstandskilder kommer med av info og kilder. Jeg har respekt for hva folk mener om korona og vaksiner, men jeg mener det er viktig å belyse hvorfor emne kildekritikk og se sin egen begrensning er viktig i møte med slik pandemi og vaksiner. Det samme når det kan komme lignende scenarioer i fremtiden. Det er passende holdning og verdier etter min mening. Å være mer bevisst på kildekritikk er noe som er viktig. Det er mye falske nyheter utenfor vanlig massemedia (halvsannheter, spekulative, synsing m.m.): Man ønsker å finne kilder som passer ens holdning om vaksiner f.ek. Problemet er at man følger kilder, som det florer konspirasjonteorier, falske nyheter og spekulative elementer av. Da mister man troverdighet etter min mening. Denne pandemien bør ha lært oss til å være mer kritisk selv til sin egen intuisjon med tanke på info-flyt som er på nettet og ikke undervurdere de mer rasjonelle sidene. Vitenskapen har hjulpet oss en del i flere århundre og vi kan ikke kaste dem over bord med tanke på en pandemi og vaksiner. Og de fleste mennesker stoler på helsemyndigheter når det er akutte situasjoner. Og det bør vi også gjøre når det er en pandemi. Ingen er ufeilbarlige og sunne gode kritiske dialoger og debatter kan bli ødelagt av tendenser til konspirativ holdning, flørting og mentalitet. Og også se sin begrensning i forhold til å finne gode kilder, som har den autoriteten som skal til og her mener jeg at human-etikere, skepsisbevegelsen og ateister er betydelig mer dyktigere enn generelt sett vi ser i alternativbevegelsen om emnet vaksiner og pandemi. Vi har absolutt noe å lære av ateister angående kildekritikk og det innebærer en solid dose ydmykhet å erkjenne og se sin egen begrensning rundt emne hvem man skal stole på eller ikke angående kilder under koronapandemien og emne vaksiner spesielt. Det er en god og passende holdning i dette fra mitt ståsted. Hva kan åndelige bevisste mennesker lære av ateister i denne korona-tiden og hverdagen i seg selv? Utdrag fra boka Bhagavad Gitas Visjon – Å se på verden som en intelligent orden (1) Vedanta blir kalt for objektivitetens yoga. Det er fordi den utvikler vårt tenkende sinn til å være mest mulig objektiv. Og det å tenke for oss selv kan gjøre oss mer subjektiv. Det er et problem når vi snakker om emner som vaksiner og korona (covid-19). Noen åndelige bevisste mennesker har glemt dette og det er åpenbart. Vi lever i en intelligent orden. Det er tilsynelatende årsak- og virkningsmekanismer som skjer. Hvorfor tar noen åndelige bevisste mennesker livet så seriøst at de går imot sin objektivitet? Noen mennesker sier at de som følger Vedanta og som er veldig objektiv i denne virkelighetsordenen er som en ateist eller skeptiker. Og de som er ateister kan også høres ut som følger Vedanta til en viss grad. De viser tillit til myndighetene, massemedia og helsevesenet når det gjelder vaksiner og covid—19 info. Ateistene er også dyktig med sin dømmekraft og evne til å skjelne på hvilke kilder vi skal stole på om vaksiner og covid-19 på nettet. Kan spirituelt bevisste mennesker lære noe av ateister? Ja. Det er en giftig mistillit i demokratiet i denne covid-19 tiden og demokratiet er veldig sårbart. Det inkluderer massemedia, myndighetene og helsevesenet, fordi deres mentale holdninger ved å tenke selvstendig er ikke alltid objektivt. De tror at sannheten er bakenfor massemedia og så videre. Det er ikke objektiv holdning. Hvorfor har ikke ateister mistillit til massemedia, myndighetene og helsevesenet? Spirituelt bevisste mennesker manglende dømmekraft og skjelneevne vedrørende info de stoler på om covid-19 og vaksiner viser at de mangler objektivitet. Noen spirituelt bevisste mennesker har ikke integrert objektivitet, som inneholder karma yoga-holdning, sunn fornuft og sunne verdier. Ateister er dyktige til å skille ut nettsider (kilder) som ikke er til å stole på og de viser en form for objektivitet som trengs i denne tiden og generelt i hverdagen i en slik verden som dette for å takle det som skjer på best mulig måte. Noen sier f.eks at korona-vaksinene er et eksperiment, mens objektiv kunnskap sier at teknologien har vært her i ca 30 år. Det er helt greit å være skeptisk til vaksiner og ikke ta den. Det er eget valg. Men vaksiner er den beste løsningen i den situasjonen vi er i og har vært i. Det vet også ateistene siden de har en solid dose med objektivitet integrert i sitt sinn. Hvis du tror at korona (covid-19) er falsk og ikke eksisterer går det imot vedanta-kunnskap. Det viser manglende objektivitet og det gjelder også å ha mistillit til myndighetene (regjeringen), massemedia og helsevesenet. Vedantalærer Dayananda pleide å si at «Du er problemet og du er også løsningen». Som jeg har nevnt før så lever vi i en intelligent orden her og det sier det meste. Korona (Covid-19) er en gave til menneskeheten som alt annet som skjer her. Hvordan takle den på best mulig måte er å være mest mulig objektiv. Emnet karma yoga og objektivitet nevner jeg mer i kapittel 6 i boka.

Viktigheten av kildekritikk

Såkalte eksperter Hvem som kan publisere noe på nett og å få det til å se ekte og profesjonelt ut. Og når internett og sosiale medier florerer med ulik informasjon, er det lett å finne noen som skriver noe som støtter opp om akkurat det man selv mener. Men er virkelig de såkalte ekspertene som intervjues og skrives om på nettsidene eksperter? Metoder Professor Laila Ferguson ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania, har utviklet noen tips for kildekritikk:


1) Hvem er forfatter? Hvorfor skriver de teksten? Har de noe å vinne på det de skriver? Se gjerne etter «videresendt» symbolet – er dette noe som er kommet fra «en venn av en venn»?

2) Hvordan passer dette med det jeg har hørt før? Hvordan henger dette sammen med det som står på andre (pålitelige) sider? Vet jeg noe om motargumenter?

3) Er det «hold» i forfatterens argument? Har de belegg for det de skriver og kan det brukes som støtte for påstanden som kommes med? Om artikkelen viser til forskning, hvordan er det gjort, av hvem, og hva er det egentlig forskerne finner ut?

4) Sjekk mot andre kilder. Hvis flere kilder kommer med motstridende informasjon, kan en god strategi være å finne en autoritet. (slutt på utdrag)

Vaksiner og tillit til helsemyndighetene under en pandemi (2) Sluttkommentarer fra bloggen med samme navn skrevet 4 juli 2021: Det er jo helt klart at dette er en debatt, som mange er engasjert i spesielt nå under Koronapandemien. Jeg har en holdning om at noen har mer kunnskap enn meg om dette og stoler på det i forbindelse med korona. Konstruktiv kritikk er jeg med på, men jeg er allergisk mot kilder, som kommer fra mennesker som er koronafornektere eller flørter med konspirasjonsteorier. Problemet i alternativbevegelsen er at vaksiner har alltid blitt sett på som noe destruktivt i alle de snart 30 årene jeg har vært innenfor den bevegelsen. Jeg har observert at det har blitt ganske forsterket denne fryktbaserte mistenksomheten, som et tankevirus. Det er jo tydelig at vi i alternativ bevegelsen har noe å lære av det med kildekritikk og kritisk tenkning. Og gjerne av de som er ateister og skeptikere. Skepsis til vaksiner er bra så lenge det er konstruktivt. Det er forskjell på sunn og usunn skepsis. Usunn skepsis handler om å bruke kilder, som flørter med konspirasjonsteorier. Det er mye av det i alternativbevegelsen. Å bli mer kritisk til hvilke kilder en tyr til er alltid viktig om man skal være troverdig i en seriøs debatt. Det er lurt å granske kilder grundig og sjekke om de har blitt debunket eller avvist før for feil eller villedende info. Man kan stille seg dette spørsmålet om alternativbevegelsen, som enhet har strøket på pandemi-eksamen? Med andre ord at man ikke er objektivt nok i møte med verden som den er, har manglende kunnskap og forståelse at myndigheter har pandemiprosedyrer og må følge den kunnskapen de skal og ikke de man ønsker de skal følge. Og at man har mer tillit til subjektive og følelsesmessige oppfatninger enn objektive og kunnskapsbasert oppfatning. Man faller lettere inn i kaninhullet av fryktbasert mistenksomhet og da er ikke veien lang til å flørte med konspirasjonsteorier samt tvilsomme og spekulative kilder. Man vil lettere forholde seg til sin egen agenda om at helsemyndighetene er korrupt og ikke til å stole og stoler mer på den inkludert noen få leger, politikere og forskere, som har glemt at myndighetene har pandemiprosedyrer de må følge samt kunnskapsbasert vitenskap. De har glemt å være objektiv og ikke la seg rive med følelsesmessig i det som skjer. Det er også tegn på manglende ansvarlighet blant alternative lærere og veiledere med store tilhengerskare. De kan si f.eks at det finnes noen medisiner eller behandlinger som kan være like bra som vaksiner. Eller de har hevdet at koronaen hadde vært løst om noen medisiner hadde blitt mer allmenngjort. Dette er manglende etikk og uprofesjonelt å ha slik holdning. Det kan være disse medisinene blir godkjente, men det er de ikke i skrivende stund og de følger kilder, som ikke man kan stole på og går utenfor offentlige kilder. Kildene kan være Steigan.no eller Hemali.no. Jeg unngår disse eller lignende kilder, hvor de som er bak er ekstreme motstandere til vaksiner. I tillegg driver de med overdreven svartmaling av helsemyndighetene og har overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet. Dette undergraver en sunn skepsis og ikke minst en viss form for tillit som er sunt å ha til helsemyndigheter.

For meg går det i samme retning: «Jeg kan fjerne kreft eller andre alvorlige sykdommer». Det er uetisk og man har en upassende holdning. De oppfordrer også å følge hjertet og intuisjon. Men hvor er det rasjonelle, kognitive og den sunne fornuften? Den er også viktig i denne sammenhengen å ha det sidestilt med å følge hjertet og intuisjon. Å komme ut av sin egen altfor subjektive såpeboble er en nøkkel her og i Vedanta lærer en å møte verden med mer objektivitet og blir kalt for objektivitetens yoga. Man faller ikke så lett i sin ekstreme subjektive sfære. Man er mer i harmoni og spiller på lag med den intelligente orden, som tilrettelegger alt i verden og universet gjennom utallige lover (fysiske, biologiske, psykologiske m.m.). Å lære å være mer objektiv fører til man får en mer passende holdning og innehar sunne verdier i det som skjer i verden. Og lar seg ikke forføre for mye av krefter og kunnskap, som skaper mistillit til myndigheter, som egentlig gjør den jobben de skal under en pandemi. De følger de prosedyrene de skal.

Det er et motto i alternativbevegelsen om at vi har ansvar for vår egen helse og det er jeg med på opp til et visst punkt. På området forebyggende helse har det alternative gode løsninger, som jeg også har brukt i flere tiår. Men man glemmer at det er noe som heter det totales eller felleskapets beste. Det er også noe å tenke over i denne tiden og at jeg advarer mot å få en giftig mistillit til myndigheter og vanlig massemedia. Det er upassende holdning og tjener ikke noen. Vi bør være såpass ærlige å være ydmyke at det er mennesker med bedre kunnskap enn oss om pandemi og dette med å bli mer objektiv er også en annen ting. Det er lett å bli for subjektiv og personlig over et så viktig emne som vaksiner og pandemi. Her trenger man å bli mer objektiv. (slutt på utdraget av bloggen) Øyvind Strømmen, folkevalgt MDG-politiker i Vestland Fylkeskommune har noen kloke ord i debatten om konspirasjoner og anti-vaksine holdning: Eg tenkjer dette biletet fanga merksemda di, ja! Det er ei teikning frå ei anti-vaksine-blekke publisert i 1894, ei teikning som forsåvidt avslører at dagens vaksinemotstand ikkje er noko nytt under sola.

Når eg no har merksemda di, har eg fire punkt eg har lyst å koma med om vaksiner:

1. Dersom du ikkje har tatt koronavaksina, ta henne. Ærleg talt. Vaksiner fungerer. For å ta eit illustrerande døme: På måndag var nesten 6 av 10 intensivpasientar på sjukehusa i Helse Sør-Øst ikkje vaksinerte. (3) 2. Det finst diverre ein heil del konspirasjonsteoriar rundt vaksiner, inklusive av det heller spinnville slaget, til dømes at dei er ein del av eit mørkt komplott for å ta livet av deg, at dei inneheld mikrochips som skal overvåka deg osv. Attende i februar snubla eg over ei Facebook-gruppe der eg blant anna vart fortalt at "de som frivillig går inn i kvaksi-døden for å bidra til dugnad [...] i løpet av noen [måneder] vil bøte med livet". Vedkomande som meinte dette meinte også at det heile var "en bibelsk krig". Og at Angela Merkel er barnebarnet til Hitler.

Det er jo til å rista på hovudet av både lenge og vel. Men vidare morosamt er det jo ikkje: at slike idéar spreier seg har reelle og skadelege følgjer. 3. Samstundes: Det er ikkje slik at alle som er skeptiske til vaksiner - eller som har vore det - sluttar opp under den konspirasjonsteoretiske vaksinemotstanden. Mykje kan handla om uvisse, ei uvisse drive av at dette er eit fagfelt der få av oss kjenner oss heime, og av mediaoppslag om alvorlege biverknader. Noko av vaksinemotstanden er drive av ein skepsis mot -alle- autoritetar, og den endar ofte opp i eit konspirasjonsteoretisk landskap, fordi ein slik grunnleggjande mistillit lett dyttar folk i den retninga. Noko handlar meir om at folk er mistenksame mot legemiddelselskap som tener gode pengar; ein skepsis som kan vera lettare å forstå, og sunnare (men som også kan ha djupt usunne utslag). Som på så mange område står konspirasjonsteoriar i vegen for debattar som er meir rimelege. Folk som "berre stiller spørsmål" - men som i røynda kjem med anklager - gjer det vanskelegare for dei som faktisk berre stiller spørsmål å finna eller få gode svar på desse spørsmåla. 4. Me er slitne no. Lei. Tiltakstrøtte. Då skjer det fleire ting. For det fyrste: Konspirasjonsteoriar får lett betre såjord. For det andre: Frustrasjon og sinne får meir spelerom i samfunnsdebatten. Nokre av oss kan vera freista til å lata det sinnet og den frustrasjonen gå ut over uvaksinerte. Eg ser i sosiale media at nokre etterlyser vaksineplikt, også i Noreg. Før du sluttar deg til dei: tenk over korleis eit slikt tiltak vil påverka tilliten til helsetenesta generelt og til vaksiner spesielt. Ein ting er sikkert: Eit slikt tiltak vil gje konspirasjonsteoriar endå betre såjord.

Som Wasim Zahid skriv: "Folk har tillit til myndighetene og helsetjenesten. Men denne tilliten er skjør og kan ødelegges. Eksempelvis med vaksineplikt." (4) BigPharma»-argumentene angående vaksiner er oppbrukt og urealistiske forventninger til vitenskapen av en ateist som er veldig kritisk til alternativbevegelsen Det bør være uproblematisk at folk som vier sitt liv til medisin og forskning o.l. også kan investere i eget fagfelt og interesseområde. Det henger naturlig sammen, fordi man er genuint opptatt av å bidra til folkehelsen.

Det er stort sett bare faktafornektere, konspifolk og antivaksere som bruker det som et motargument, når det dreier seg om vaksiner. Ville de tenkt det samme om veterinærer, forskere og folk med genuin interesse for dyrs liv og helse? Neppe.

Vær glad det investeres i medisinsk vitenskap. Vi mennesker lever lengre enn noensinne nettopp av den grunn. Det betyr ikke at man skal kaste kritisk sans på båten, men påstander om at den medisinske profesjon, legemiddelselskaper og regjering konspirerer for å undertrykke, lure og tvangsvaksinere folket med farlige vaksiner, faller på sin egen urimelighet. Slike påstander finnes det ikke belegg for. Det er ingen logiske argumenter for at et stort antall mennesker ville motsette seg utvikling av behandlingsmetoder som kan hjelpe deg eller dine, og dem selv og klare å samhandle konspirering med millioner av involverte i relevante områder. Det forundrer meg stadig hvor mange det er som har urealistiske forventninger til vitenskapen, da i særdeleshet den medisinske. Det forventes at den til enhver tid skal hoste opp perfekte løsninger på kompliserte tilfeller. Når det gjelder koronaviruset og vaksiner, ropes det mye om bivirkninger, som skremmer folk til å avstå fra vaksinering eller tvile på nytten.

Som om vaksiner noensinne ikke har gitt bivirkninger, på lik linje med all annen medisin. Det vil alltid være noen som reagerer negativt. Ikke alle tåler antibiotika heller, noen blir svært syke av det. Det tilsier ikke at vi må la være å benytte oss av det. Det ville føre til så store konsekvenser at det med rette vil kunne kalles en katastrofe. (Derfor skal man ikke sløse med og bruke antibiotika unødig, mtp resistens) Samme gjelder behandling av kreft. Bivirkningene kan være tøffe, men det får de fleste igjennom det og man overlever. Tre av fire som får kreft i Norge overlever slik det er nå. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Det er altså snakk om nytteverdi fremfor skade.

Vaksiner reduserer skade og død fra det den skal virke mot i så stort omfang, at kontrasten til de få alvorlige bivirkningene vaksinen(ene) kan forårsake, gir en klar og tydelig melding om hva som lønner seg. Det er hittil umulig for oss mennesker å klare hoste opp medsiner som ikke virker på hele kroppen. Det er logisk at medisiner gjør det, inntatt oralt, muskulært eller i rett i blodet. Så langt har vi ikke kommet, at medisiner virker konkret kun på «ett sted» i kroppen. Takket være den medisinske vitenskapen, lever vi lenger enn noensinne. Vaksiner og antibiotika scorer høyt i verktøykassa blant viktige medisinske redskaper.

Vær glad for det og lytt til fagfolk som kan nok om det du er usikker på, fremfor å søke svar gjennom tvilsomme kilder som sprer propaganda basert på uvitenhet, feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Det betyr ikke at vi skal kaste kritisk sans på båten. Men det er forskjell på ukritisk å svelge alt man leser og et sunt kritisk blikk med basis i grunnleggende kunnskap.

Er du sikker på det-kampanje for kritisk tenkning av human-etisk forbund (5) «Fellesskapet og demokratiet går i oppløsning hvis man nok heller stoler på sin egen sannhet enn vitenskapelige funn. Hvis vi ikke har noen metode for å kvitte oss med de dårlige ideene, klarer vi heller ikke samle oss om de gode. « Konspirasjoner er en trussel mot demokratiet (5) Et demokrati krever at innbyggerne har tillit til hverandre, og at man på grunnlag av saklig uenighet kan finne løsninger sammen. Dette blir vanskeligere dersom du på alvor tro at de du er politisk uenig med er djeveldyrkere som drikker barneblod for å holde seg unge. Konspirasjonsteorier er ikke bare en trussel mot demokratiet, men også direkte trussel mot menneskeverdet fordi de som regel innebærer en dehumanisering og demonisering av dem man snakker om. Har de uvaksinerte skylda? (6) av Øyvind Bergh, dr. scient i mikrobiologi, Bergen Mange skylder på de uvaksinerte for at vi opplever nedstengninger. Trond Åm mener vi ikke bør gjøre det, og har rett i mye av det han skriver, men ikke alt. Vi har nådd en svært god vaksineringsandel. Vi har gjort det aldeles frivillig – riktignok med et betydelig sosialt gruppepress, og innstendige, godt begrunnede, oppfordringer fra politikere og fagfolk.

Men viruset er fortsatt der og det sprer seg igjen. Det kan vi kanskje leve med, men ikke at sykehusene sprenges. Ei heller kan vi stenge ned i det uendelige. Å skylde på noen kan være riktig usympatisk, i hvert fall hvis det ikke ligger noe sannhet under. Men vi skylder på noen i mange sammenhenger. Vi godtar at en fotballspiller som bommer på en avgjørende straffe, får skylda for tapet. Skjer det en trafikkulykke blir det å fordele skyld viktig både juridisk og økonomisk. Hvis du smitter noen, er det ofte et hendelig uhell. Hvis du burde visst bedre, og smitten skjedde på grunn av din skjødesløshet, er saken en annen. De som har vært borti kjønnssykdommer, vet en del om det. I dagens pandemi er de uvaksinerte ikke helt uten skyld, selv om også vaksinerte dessverre kan overføre smitte.

Det er et ubestridt faktum at de uvaksinerte har langt større sjanse for et alvorlig forløp ved Covid-! 9-infeksjon. Statistikk fra helseforetakene og Folkehelseinstituttet er ekstremt tydelig. Også vaksinerte legges inn, men har disse er vesentlig eldre og har nå alltid alvorlige, underliggende sykdommer.

Framfor alt: Det er så mange uvaksinerte som legges inn, at en stor del av det presset sykehusene opplever nå, skyldes dem.

Er det «stigmatiserende» å fortelle dette? Det tror jeg det kan oppleves som. Jeg kan likevel ikke se det som et argument for at presse, fagfolk og politikere skal la være å omtale ubehagelige fakta. Pressens fordømte plikt er å si det som det er, slik at samfunnet kan ta det derfra.

Et annet ubehagelig faktum er at enkelte (ikke alle, det er enorme forskjeller) innvandrergrupper er overrepresentert blant de uvaksinerte. En bevisst holdning til dette, har utløst tiltak med gode resultater i grupper med pakistansk og somalisk opphav, der foregangsmenn og -kvinner i miljøene har gjort en stor innsats for å bedre vaksinegraden.

Nå er det særlig østeuropeere som ligger etter. Mine egne venner fra Øst-Europa fordeler seg i to grupper. Noen vokste opp under kommunismen, hatet den, er glade for at de lever i et demokrati, og anser noenlunde trygge medisiner som en av demokratiets og kapitalismens gode sider. Noen andre anser pandemien og covid-vaksinene som et komplott iscenesatt av Bill Gates for å desimere menneskeheten.

Ikke alle vennskap har overlevd pandemien, for å si det sånn.

Det er tragisk og ironisk at Russland, som har en svært kompetent vaksineindustri, har elendig vaksineoppslutning, selv om president Putin har vært klar på at alle burde vaksinere seg. Dette kan henge sammen med at en god del konspirasjonsteorier om vaksiner er populære i Russland. Mye av løgnhistoriene som formidles av Resett, Document og Steigan, og faktisk også Fox News, har opphav fra, og er blitt pushet av russiske statskontrollerte medier, og har truffet Putin-regimet som en bumerang.

Hva skal vi gjøre med vaksinenekterne? Først og fremst bør vi innse at de virkelig fanatiske vaksinenekterne er ganske få. De kan neppe nås uansett, og det blir feil bruk av ressurser å prøve å nå fram til dem. Men det fins langt flere, som kanskje har tatt mange andre vaksiner før. Nesten alle norske barn vaksineres mot polio og meslinger. Deres foreldre kan man nå fram til.

Mange er nok redde! Det er en helt legitim følelse å være redd for en ganske ny type vaksine mot en ukjent sykdom. Alle tenkende mennesker er redd for mange ting, hele tiden. De fleste som har vært gjennom en operasjon, har kjent på den samme angsten. En rasjonell tilnærming er å være mer redd for sykdommen, og for å spre den, enn for vaksinen. Det går an å snakke med folk om dette, om å konfrontere slik angst. Det går an å si at vaksinene ikke er helt nye lenger, og at milliarder av doser er satt, med ganske begrensede bivirkninger.

For visst er det slik at vaksiner har bivirkninger! Det er nok å minne om at en vaksine ble kuttet ut i Norge, fordi den hadde for mange. For de to gjenværende vaksinene er likevel bivirkningene mindre alvorlige enn sykdommen. Alt dette har pressen rapportert mye om, og det skulle da bare mangle!

Flere leger rapporterer om gode resultater når de tar seg tid til å snakke ordentlig med pasientene om vaksinering. Men tid er gjerne det leger har minst av. Det er et tragisk paradoks at enkelte alternative terapeuter som homøopater og ymse naturterapeuter har lengt bedre tid for sine pasienter, men også har langt mer skeptiske holdninger til vaksiner. Deres utdannelser gir dem ikke noe faglig grunnlag for å gi råd om vaksiner, men det stopper dem ikke i å gjøre det.

Det må ikke bare være lov å skrive om alternativ-medisinernes ansvar for dagens situasjon. Dette må være noe nær en plikt for en oppegående og maktkritisk presse. På samme måten må norsk presse i langt sterkere grad analysere, kritisere og konfrontere de norske konspirasjonsfabrikkene, ikke minst Resett, Document og Steigan. Og milliardærene som sponser slike blogger. Føy gjerne til «alternativmedisinernes» organer «Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft» og «Hemali», som sannelig trenger et kritisk blikk.

Jeg tror pressen er nødt til å rapportere tall og fakta om sykehusinnleggelser slik de er, selv om dette oppleves ubehagelig for noen. Vi har alle krav på å få vite at uvaksinerte løper langt større risiko for innleggelse enn vaksinerte. Vi har også krav på å vite at vi sliter med å få integrert noen av innvandrermiljøene. Først når vi vet, kan vi gjøre noe med det. Jeg mener at dette ikke er «stigmatisering», men konstruktiv ærlighet.

Det er ikke så spesielt. Vi vet alle at fedme og røyking er risikofaktorer for covid-19 og mye annet. Det er ikke fordi pressen «stigmatiserer» overvektige og røykere, men fordi vi alle har lest om slike ubehagelige realiteter. Så er da også kampanjer mot røyking, og det å gi gode råd om kosthold og mosjon blitt en viktig del av norsk helsevesen. Fedme er et veldig sammensatt problem, og svært ofte temmelig uforskyldt. Ikke alle spiseforstyrrelser gir utslag i fedme heller. Det går likevel an å behandle, og å bøte på. Manglende vaksinering burde være mye enklere å håndtere.

Jeg er sterk tilhenger av at vaksinering fortsatt skal være frivillig. Men et slikt valg krever at den enkelte skal kunne skaffe seg seriøs informasjon for å basere sitt valg på kunnskap. I en medieverden preget av at sosiale medier sprer løgner i vanvittig tempo, må den seriøse pressen, politikere og fagfolk være desto mer tydelige og ærlige.

Også brutalt ærlige, når det kreves.

Feil på feil om vaksiner fra norsk forsker i viralt intervju på hemali.no (7) fra faktisk.no Hvis hemali og steigan.no var seriøse nettsider vi skulle ta på alvor så hadde de invitert Anne spurkland og andre immunologer med mye større kunnskapsregister enn han bergenseren her og andre som får ytret seg i hemali og steigan. Kildekritikk er ikke noens sterke sider og det er vanskelig å innrømme at man må sine begrensninger og granske mer nøye ulike kilder og hvem som egentlig har autoritet og kunnskap om dette. Ikke bare hva man tror eller ønsker å tro, som følger ens agenda om at det er noe galt med vaksiner o.l. det er lite troverdighet og for mye subjektivitet. Lite objektivitet, som trengs i så seriøs debatt og om man skal være troverdig. Litt info om det Anne Spurkland står for og hvorfor hun har den autoriteten som skal til for å være en av de mest etterspurte i media om kunnskap om koronapandemi, vaksiner osv. En viktig blogg om immunforsvaret, som er verdt å nevne. (7) Velkommen til min blogg om immunforsvaret.

Jeg heter Anne Spurkland og er professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Jeg underviser i anatomi og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer. I bloggen svarer hun på disse emner: 1. Slik virker koronaviruset i oss Hva gjør egentlig koronaviruset med oss? Og hvordan virker luftveiene våre som forsvarsverk?Forsker og professor i immunologi Anne Spurkland gir deg svarene. Du kan lese mer om her. 2. Bør jeg ta vaksinen?

Vi kommer ikke gjennom covid-19-pandemien uten at de fleste av oss enten blir vaksinert mot SARS-CoV-2 eller blir smittet med viruset. Så da er spørsmålet: Bør jeg ta vaksinen? Her kan du lese mer på ulike spørsmål ifm covid-19 og vaksinen. «..Hei igjen

Når det gjelder påstanden om at mRNA-vaksinering er et prøveprosjekt på menneskeheten, så er det ganske langt fra sannheten. Teknologien som blir brukt i mRNA-vaksinene er basert på minst to tiår med forskning. mRNA-vaksinering har vært prøvd ut tidligere, også på mennesker, både mot kreft og mot andre infeksjonssykdommer. Men det er riktig at metoden ikke har vært brukt tidligere i det omfanget vi ser nå.

På den annen side er dette en teknologi som er svært nært viruset selv, så hvis man påstår at mRNA kan gi langvarige og skadelige endringer i immunsystemet eller DNA, så gjelder påstanden i minst like stor grad selve viruset man skal beskyttes mot.

Nei, så selv om vi selvsagt ikke vet helt sikkert, er det svært usannsynlig at det skal dukke opp alvorlige langtidsbivirkninger av vaksinen flere år etter at man fikk den. Vi vet imidlertid at SARS-CoV-2-viruset kan gi alvorlig sykdom særlig hos eldre, og langvarige bivirkninger med betydelige helsekonsekvenser også hos unge mennesker.

Hilsen Anne S

Irreversibel kopi:

"Cellene våre har ingen mulighet til å gjøre mRNA om til DNA. Informasjonen går altså bare én vei, fra DNA til mRNA til protein. Dette er en sikkerhetsmekanisme, slik at «utskrifter» av geninformasjon ikke puttes tilbake i genbiblioteket som varige gener.

Cellen har mekanismer som hindrer at fremmed RNA hoper seg opp inne i cellen. Det kan skje i forbindelse med infeksjon med et RNA-virus.

Viruset vil tvinge cellen til å lage mange kopier av RNA-arvestoffet. Slikt fremmed RNA i cellen vil bli oppdaget, og det setter igang en forvarsreaksjon. For mye eller feil RNA inne i en virusinfisert celle kan trigge cellens eget immunforsvar." Anne har skrevet en håndbok om immunforsvaret:

FRISK NOK!

Håndbok i immunforsvar

Her er noen utdrag fra artikkel i faktisk.no ved hjelp av Anne Spurkland m.m. I et intervju publisert av nettstedet Hemali.no, fremsettes en lang rekke påstander om koronavaksiner av forsker Kjetil Elvevold. Han er ansatt i forskningsinstituttet Nofima, som forsker på vegne av akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Intervjuet har fått stor spredning på Facebook, med over 4200 interaksjoner totalt (delinger, kommentarer og likerklikk). I Hemalis artikkel er Elvevold titulert som medgründer og tidligere seniorforsker i D’liver. Selskapet skal drive med oppdragsforskning for legemiddelindustrien. Basert på D’livers regnskapstall, ser det ikke ut til å ha vært mye aktivitet der de siste årene.

Faktisk.no har vært i kontakt med to forskere som har sett nærmere på intervjuet. Begge avviser mange av påstandene som fremmes av Elvevold. – Mye av det Elvevold kommer med i dette innlegget, er påstander som har vært tilbakevist gjentatte ganger. Så det blir nærmest en oppsamling av ulike myter rundt covid-19 vaksinene, sier vaksineforsker Even Fossum ved Rikshospitalet til Faktisk.no. Han påpeker at Elvevold ikke har publisert noen studier på vaksiner eller immunologi. Dermed kan han ikke sies å være en ekspert på vaksiner, selv om han er forsker med doktorgrad i leverfysiologi.

Professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, skriver til Faktisk.no at Elvevold gjengir mye klassisk anti-vaksineretorikk i intervjuet.

I intervjuet med Elvevold fremsettes en rekke påstander som Fossum og Spurkland har sett nærmere på. Faktisk.no tok først kontakt med Elvevold per e-post fredag 21. januar. Onsdag 26. januar fikk han publisert et omfattende innlegg på nettstedet lovoghelse.no, som han sendte til Faktisk.no etter at det hadde blitt publisert. Der argumenterer han mot mye av det Spurkland og Fossum forteller til Faktisk.no.

Elvevold har svart relativt langt på samtlige av påstandene som gjennomgås i denne artikkelen. Faktisk.no gjengir korte utdrag av Elvevolds respons enkelte steder i artikkelen.

Påstand: Vaksineprodusentenene hoppet over dyreforsøk

Elvevold hevder at under utviklingen av vaksinen «hoppet produsentene over stadiet med dyreforsøk». Dette er feil.

– Det stemmer ikke. Ved utvikling og utprøving av både Moderna og Pfizer sine vaksiner, ble dyreforsøk igangsatt tidlig, skriver vaksineforsker Fossum til Faktisk.no.

Han viser til at dyrestudiene sammen med fase I-studien på mennesker, ga grunnlaget for å gå videre til studier i fase II og fase III.

– Moderna offentliggjorde først resultater fra pre-klinisk utprøvning 11. juni (før fagfellevurdering). Studien ble så publisert i Nature 5. august 2020, opplyser han.

Professor Spurkland forteller også at påstanden er feil:

– Dette stemmer ikke. MRNA-teknologien har vært testet ut på dyr før pandemien i ulike sammenhenger. SARS-CoV-2-vaksinen har også blitt testet på dyr.

Påstand: Det har skjedd elleve ganger flere dødsfall etter koronavaksinene enn etter vaksinen mot svineinfluensa

– Av kortidseffekter ser vi nå tre ganger flere alvorlige skader som av vaksinen mot svineinfluensa, og elleve ganger flere dødsfall, sier Elvevold om koronavaksinen til Hemali.

Vaksineforsker Fossum mener det er uklart hva slags tall som sammenlignes for å komme frem til denne påstanden.

– For covid-19-vaksinene er det registret 243 dødsfall etter vaksinering i Legemiddelverket sin bivirkningsrapport. Det betyr ikke at vaksinene har forårsaket disse dødsfallene, men at dødsfall har forekommet innen et gitt tidsrom etter vaksinering, skriver Fossum til Faktisk.no.

Påstand: 4000 ulike skader er rapportert etter vaksinene

Elvevold viser til tall fra det amerikanske rapporteringssystemet VAERS og det europeiske EuroVigilance. På bakgrunn av dette hevder han at det er rapportert over 4000 ulike skader etter vaksineringen mot koronaviruset.

– Jeg snakker altså ikke om antall skader, men de forskjellige typene skader, sier Elvevold til Hemali.

Men dette er misvisende bruk av informasjon fra rapporteringssystemet. Både Spurkland og Fossum påpeker at databasene registrerer sykdomstilfeller som rapporteres inn etter vaksinering. Disse bivirkningene trenger ikke være forårsaket av selve vaksinen.

I Norge fungerer rapporteringen til Legemiddelverket på lignende vis.

Elvevold mener likevel man ikke skal tvile på disse tallene. Han mener også at hvis det reelle tallet «mot formodning» bare skulle være halvparten så høyt, ville det også være «ekstremt høyt».

Påstand: Denne vaksineteknologien har aldri blitt brukt på mennesker før

– Dette er teknologi som aldri før har vært brukt på mennesker, sier Elvevold til Hemali om koronavaksinen.

Fossum synes det er litt uklart hva Elvevold sikter til med dette. Han viser til at klinisk utprøving med ulike mRNA-vaksiner var godt i gang før pandemien. Han viser blant annet til utprøvinger mot kreft, som ble startet av CureVac i 2004, og 2013, som ble publisert i henholdsvis 2009 og 2014.

I tillegg startet Pfizer utprøving av mRNA-vaksine mot føflekkreft i 2015, og Moderna startet utprøving av mRNA-vaksine mot zika-viruset i 2016.

Ut fra svaret på lovoghelse.no, ser det ikke ut til at Elvevold mener vaksinene Fossum trekker frem her, er sammenlignbare med koronavaksinene.

Påstand: mRNA-vaksiner er en eksperimentell genterapi

Slik beskriver Elvevold vaksinene mot Covid-19 overfor Hemali:

«Eksperimentell genterapi som ikke kan sammenlignes med tidligere vaksiner.»

Men vaksinene er ikke genterapi som sådan, forteller vaksineforsker Fossum:

– Hensikten med genterapi er å permanent endre gener i en organisme, for eksempel for å reparere mutasjoner som fører til bestemte sykdommer.

Men mRNA-vaksinene fungerer ikke på samme måte. De leverer en oppskrift på spikeproteinet fra SARS-CoV-2-viruset.

– Oppskriften brytes ned etter at spikeproteinet er dannet, så det gir ingen varige endringer i genene våre, skriver Fossum.

I svaret til Elvevold fremgår det at han ikke mente å bli sitert på at vaksinene er genterapi, men gen-injeksjon. I svaret skriver han også at å injisere mRNA er å «leke med ilden».

Påstand: Ivermectin fungerer mot covid-19

– Honduras, Japan og den indiske delstaten Uttar Pradesh er eksempler på at kombinasjonen av ulike tilskudd og medisiner, som Ivermectin, sink og antibiotika, fungerer, sier Elvevold til Hemali.

Professor Spurkland skriver til Faktisk.no at det ikke er vist i klinisk kontrollerte studier at dette har effekt.

Vaksineforsker Fossum forteller også at effekten av Ivermectin er usikker.

– Det hadde vært supert hvis det stemte, men studiene som har vært gjennomført så langt har vært sprikende og av varierende kvalitet. En oversiktsstudie fra Cochrane-biblioteket konkluderer med at det er usikkert om Ivermectin har noen effekt, og at resultatene så langt ikke støtter utstrakt bruk.

Elvevold mener mangelen på gode resultater i store studier, skyldes en manglende interesse for å utføre disse. I svarinnlegget viser han også til flere studier og funn som han mener støtter hans synspunkt.

Påstand: Vaksinene forhindrer ikke smitte

– En vaksine skal gi immunitet og forhindre smitte. Disse gjør ikke det, sier Elvevold til Hemali.

Der Elvevold er sitert på dette i artikkelen, lenkes det til en artikkel i The Lancet. Vaksineforsker Fossum viser til konklusjonen i den samme artikkelen. Der står det blant annet følgende (Faktisk.nos utheving):

Vaccination reduces the risk of delta variant infection and accelerates viral clearance. Nonetheless, fully vaccinated individuals with breakthrough infections have peak viral load similar to unvaccinated cases and can efficiently transmit infection in household settings, including to fully vaccinated contacts.

Ifølge artikkelen er altså risikoen for å bli smittet lavere blant de vaksinerte. Det står også at vaksinerte likevel er smittebærere, og at de kan smitte andre personer i en husstand, inkludert fullvaksinerte kontakter.

– Artikkelen viser at vaksinerte nærkontakter har lavere risiko for å bli smittet sammenlignet med uvaksinerte. Men en vaksinert som først blir smittet, hadde like høy sannsynlighet for å smitte videre til nærkontakter som en uvaksinert, skriver Fossum til Faktisk.no.

– At smitte forekommer hos fullvaksinerte har være kjent lenge, men risiko for å bli smittet er altså lavere

Professor Spurkland mener dessuten at dette er et snevert syn på hva vaksiner er.

– Vaksiner skal beskytte mot sykdom ja, men vaksiner beskytter ikke nødvendigvis mot infeksjon. Det blir en for snever definisjon av hva vaksiner er, skriver hun.

I svaret på lovoghelse.no skriver Elvevold blant annet at han er uenig i Fossums tolkning av studien, og i Spurklands syn på hva vaksiner er.

Hemali, Steigan og andre lite troverdige «alternative» kilder har også nevnt dette med Ivermektin og Robert Malone. Wikipedia har samlet sammen noe kritisk analyse rundt disse kjente navnene: Robert Malone

Selv om Covid-19 er den første sykdommen det er laget mRNA-vaksiner mot, er dette ikke en ny teknologi. Blant de første til å forutse dette potensialet var Robert Malone da han sammen med to kolleger i 1989 publiserte en studie hvor de hadde gjennomført injisering av DNA og RNA inn i celler hos mus. Året etter publiserte han og en forskerkollega en studie hvor de konkluderte at disse injeksjonene kunne transkribere nye proteiner. Det var andre forskere som fortsatte arbeidet frem til at mRNA kunne benyttes til utvikling av vaksiner, likefullt er det mange vaksinenektere som omtaler Malone som oppfinner av mRNA-teknologien.[83]

Malone har under pandemien gått hardt ut mot bruk av mRNA-vaksinene og hevdet at disse bidrar til spredning av viruset fremfor å bremse det.[84] I tillegg har han spredt en rekke andre myter og feilaktige påstander om vaksinene.[85] I desember 2021 ble Malone sin Twitter-konto permanent suspendert.[86]

Alternative behandlingsformer

En lang rekke forslag til hvordan man skal kunne forebygge eller behandle Covid-19 florerer på internett og i sosiale medier. I stor grad er det de samme personene som selger disse kurene som sprer desinformasjon om epidemien og vaksinene.[87]

Ivermektin

I forbindelse med koronaviruspandemien var Ivermektin et av legemidlene som var med i studier for såkalt «off-label» bruk. Det vil altså si at man undersøker om eksisterende medisiner kan ha en effekt på en sykdom de opprinnelig ikke var tiltenkt for. Mens man i tidlig fase var optimistiske med tanke på effekt mot Covid-19, har senere oppsummering av forskningen konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på noen effekt. Det har ikke forhindret at legemiddelet har blitt benyttet utstrakt mot Covid-19, særlig i utviklingsland som India.[88] I USA har man sett et antall pasienter bli innlagt på sykehus med alvorlige bivirkninger etter å selvmedisinering med Ivermektin i doser ment på større dyr.[89][90]

Mer om Ivermektin og manglende ansvarlighet og profesjonalitet blant alternative lærere Også en kjent lærer, kanaliserer og healer i alternativbevegelsen Morten Eriksen, som har snakket varmt om Ivermektin, som også har fått noe motstand innenfor hans egne rekker, som jeg vil vise til i denne bloggen. Jeg viser dette fordi jeg stiller spørsmål ved hans profesjonalitet og ansvarlighet. Han ser ikke sine begrensninger ifm denne koronapandemien og burde ikke snakke varmt om ivermektin eller andre ting som får oss til å bli overdrevet mistenksom på vaksiner og vanlig massemedia inkl helsemyndigheter: Morten Eriksen på hans facebookside: «Vi trenger modige mennesker i denne tid.

Som har hjertet på rette plassen og evne til å se klart.

Fungerer det vi holder på med? Hjelper det å sluse alle mennesker gjennom samme dør, gang etter gang, om døren viser seg å ikke lede der vi vil?

Det blir en svingdør, som man må igjennom hver 4.5 måned.

I håp om at den en dag plutselig blir rett.

Heldigvis står flere og flere leger fram med kunnskap vi trenger nå.

Denne legen fra sør-afrika har virkelig forstått hva som gjør oss syke, og hvordan løse det.

Ta deg tid til å se den om helse har betydning for deg, og kommenter gjerne ha du mener om den.

Om du ikke ser den så ikke kommenter. Da er det bare bortkastet tid.

Videoen ligger øverst I kommentarfeltet under. https://podtail.com/no/podcast/modiga-manniskor/modiga-manniskor-avsnitt-79-dr-shankara-chetty/ Her er noen kritiske kommentarer, som jeg mener er viktig kom frem etter den uansvarlige og uprofesjonelle måten en alternativ lærer med stor tilhengerskare viste i sitt innlegg: «Har sett filmen, og starten er interessant i forhold til 8 dagers behandling. Men slutten på videoen ender opp med å ødelegge budskapet. Det hele ender opp i et fundamentalistisk budskap, som jeg tenker det er smart å være like kritisk til …som det narrativet han er kritisk til.

Å si at vi bare skal slappe av, ikke være redde og unngå å ta vaksina spiller rett inn i konspirasjonsteoriene. I stedet burde han ha sagt at vi bør ta allergimedisin i høye doser den 8. dagen, om vi opplever pusteproblemer. Han fremstår som subjektiv og med veldig tydelige meninger, som gjør han mindre troverdig. Og det er grunnen til at han ikke blir lyttet til…» -- «Kjære Morten, du er et fantastisk menneske og jeg har stor respekt for deg. Men akkurat når det gjelder covid og vaksinasjon tror jeg du er helt på jordet, og jeg lurer på om du vet hva du driver med når du oppfordrer folk til ikke å vaksinere seg. Du har mange "fans" og folk lytter til deg.

Til dere som er skeptiske til vaksinasjon, som snakker ofte om at vi som vaksinerer oss handler ut ifra frykt, og at man skal "tenke sjæl":

Ironisk nok skaper skepsisen til myndigheter og helsemyndigheter masse frykt. Jeg tenker sjæl, jeg er ikke redd for covid, jeg fokuserer på det som er fint og lever livet mitt i kjærlighet og trygghet, samtidig som jeg følger råd fra de som kan dette her og som jeg tror vil meg vel, så jeg vaksinerer meg. Det å tenke at de som styrer ikke vil oss vel, og at de som skal ta vare på helsa vår bare bryr seg om penger og makt, skaper frykt og utrygghet.

Enkel statistikk: 40% av de innlagte er uvaksinerte. Samtidig er et klart flertall av befolkningen vaksinerte. Det betyr at det er en enorm overrepresentasjon av uvaksinerte blant de alvorlig syke. De uvaksinerte fyller opp intensivplassene, og øker presset på et helsevesen som er i ferd med å knele.

Morten, du skrev at man ikke skulle kommentere hvis man ikke er enig, jeg tillater meg likevel å komme med et utrop i dette ekkokammeret. Ikke for å "ha rett", men i håp om at noen kanskje begynner å tenke sjæl, i stedet for å følge den "alternative" saueflokken.

-- «Kommentaren min var generelt til det du har lagt ut om covid og vaksinasjon, og ikke til videoen, som også er full av konspirasjonsteorier. Jeg har fulgt med på det du har lagt ut, sett folks reaksjoner, og vært usikker på om jeg skulle si noe. Poenget mitt er at du oppmuntrer folk til å ikke vaksinere seg, når du selv, med din tilhengerskare, deler offentlig at du ikke tar vaksinen. Alt du legger ut da som har forbindelse til covid i etterkant av denne uttalelsen, som denne videoen, støtter opp om dette. Du sier at hver og en må ta sine valg, men resultatet er jo at de følger DEG. Det virker som at du ikke er klar over hvilken påvirkningskraft du har, og ansvaret som følger med det. Og hvis du ER klar over det... da må du være temmelig sikker i din sak. Tenk om du tar feil?» Ivermectin – bløff eller behandling mot covid-19? (8) Andreas Wahl Blomkvist, konstituert overlege i rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge - utdrag «Inntil flere studier er fullført, synes det å være for tidlig å anbefale ivermectin til klinisk bruk. Samtidig bør vi ikke glemme at ivermectin er lett tilgjengelig, billig, velbrukt og relativt trygt. « Nei – en Nurnberg 2 rettsak er ikke i gang av faktisk.no – noen utdrag Tilhengere av ideen om at korona-pandemien var planlagt, slutter ikke å tro på at de ansvarlige for «plandemien» skal stilles for retten. I mai 2021 spredte det seg et rykte på Facebook om at en ny Nürnberg-prosess var på gang. Det ble sagt at en rettssak mot store organisasjoner, myndigheter i flere land og deres ledere skulle starte 3. juli 2021. I verste fall risikerte de ansvarlige dødsstraff, ble det hevdet.

Som Faktisk.no skrev allerede i mai, ble det aldri noen rettssak. (9) Nürnberg-prosessen stilte krigsforbrytere etter 2. verdenskrig for retten i en militærdomstol opprettet for anledningen. Det eksisterer altså ikke noen permanent «Nürnberg-domstol», og ryktene var bare oppspinn.

Nå spres det igjen påstander om en «Nürnberg 2-prosess». Et bilde av den tyske advokaten Reiner Fuellmich har den siste tiden blitt mye delt på Facebook, både i Norge og andre land. Konferanse, ikke rettssak

Reiner Fuellmich er en tysk advokat som også har lov til å praktisere i California. For personer som tror på de mange konspirasjonsteoriene om covid-19, har han blitt utropt til en helt og redningsmann.

Fuellmich står nemlig i spissen for det som omtales som et massesøksmål mot verdensledere, forskere og journalister. Disse skal sammen ha skapt en falsk pandemi, og for dette skal de stilles for retten for «forbrytelser mot menneskeheten». At pandemien skal være planlagt – en «plandemi» – er en velkjent konspirasjonsteori.

Det er dette søksmålet som omtales som Nürnberg 2.0, og som mange nå tror er i gang. Det er ikke riktig.

I tillegg til bildet av Fuellmich, har en rekke videoer med titler som «Nuremberg trials 2.0 has begun» blitt mye spredt den siste uken. En av videoene ble delt over 24 000 ganger før YouTube fjernet den, ifølge analyseverktøyet CrowdTangle.

Videoen brøt sannsynligvis med YouTubes retningslinjer, men på andre plattformer kan man finne flere videoer med omtrent samme tittel. Videoene er opptak fra en konferanse i Warszawa 15. november, hvor Fuellmich deltok. Jusprofessor: – Rør og tull – Det finnes ingen «Nürnberg-domstol», fastslår professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Marit Halvorsen. Den internasjonale domstolen i Haag kan dømme i tvister mellom stater. Den internasjonale straffedomstolen er også i Haag, men kan bare dømme i saker om krigsforbrytelser og folkemord som bringes inn av Sikkerhetsrådet, sjefsanklageren eller stater som har anerkjent domstolen.

Halvorsen mener påstandene om brudd på Nürnberg-kodeksen og «en ny Nürnberg-rettssak» er «bare rør og tull, fra ende til annen».

– Hvis noen skulle finne på å saksøke staten fordi de mener vaksinering mot covid-19 er ulovlig – enten fordi det strider mot bestemmelser som gjelder for helseforskning, eller fordi de mener at vaksinering som behandlingstiltak strider mot forsvarlighetsnormen i helsepersonelloven – er det i og for seg fritt fram. Men jeg kan ikke tenke meg at noen ville vinne frem med et slikt søksmål slik faktum står i dag, skriver hun i en e-post til Faktisk.no. NRK bør omtale den kommende rettsprosessen (9)

Særlig er det en unnlatelsessynd å ikke omtale en kommende rettssak, mente hemali i ytringen. Den tysk-amerikanske advokaten Reiner Fuellmich mener å ha samlet nok bevis til å anklage verdens beslutningstakere for forbrytelse mot menneskeheten. Det Fuellmich påpeker, minner om oppgjøret etter andre verdenskrig: «Lederne kan ikke si at de ikke visste. De kan ikke skylde på WHO. De kan ikke si at Norge er forpliktet til å følge direktiver fra WHO eller noen andre. Deres plikt og ansvar er overfor det norske folk.»

NRK: –Faktisk.no har svart om rettsprosessen

NRKs Berge: «Den eventuelt forestående rettsprosessen det vises til har vi omtalt gjennom publisering av en artikkel fra Faktisk.no. Hva vi eventuelt vil gjøre videre vil bli gjenstand for vanlige journalistiske vurderinger i tråd med prinsippene i redaktørplakaten.»


Antisemittismen i koronaprotestene må avkodes (10) artikkel i Vårt Land Ingen bør bli forundret over at mennesker med fotfeste i alternativscenen står side om side med ytre høyre i koronademonstrasjoner, mener bokaktuelle Matthias Pöhlmann. Konspirasjonsteorier og esoterikk er et tvillingpar, skriver den tyske teologen og forfatteren Matthias Pöhlmann i boken Rechte Esoterik, som nylig kom ut på forlagshuset Herder. I boken viser Pöhlmann hvilke forbindelseslinjene som finnes mellom ytre høyre og alternativscenen - i dag så vel som historisk.

Det er også en fortelling om hvordan gamle konspirasjonsteorier har overlevd tidens tann, og i dag finner nytt fotfeste blant dem som demonstrerer mot smitteverntiltak og vaksine.

– Konspirasjoner vinner alltid konjunktur i krise- og overgangstider. De er ikke noe nytt fenomen, men både et symptom og en reaksjon midt i et trøtt og rasende koronasamfunn, mener forfatteren. Ikke et offer

Debatten om koronatiltakene har preget hele Europa gjennom snart to år, og i Tyskland har frontene blitt steile. Det har vært store protester mot både vaksine og smitteverntiltak, og ytre høyre har brukt anledningen til å fremme egen agenda. Innenriksminister Horst Seehofer advarte i fjor om en ‘alarmtilstand’, og i en spesialrapport fra Nordrhein-Westfalen om konspirasjonsteorier og koronafornektere het det at «Det er tydelig at det som i utgangspunktet var en skepsis mot statlige pandemitiltak har mer og mer utviklet seg til en holdning som er demokratifiendtlig og truer sikkerheten».

Men miljøene med interesse for livsstil, kropp og åndelighet, er ikke bare et offer for QAnon og ytre høyre når de viser hang til å tro på konspirasjoner, skal vi tro Rechte Esoterik. Aktører som i dag deltar i koronaprotestene har derimot lang fartstid med å formidle konspirasjonsteorier, og det er esoterikkens helt spesielle erkjennelseskrav som utgjør en nerve i koronaprotestene. Konspirasjonene som fremmes under koronaprotestene målbæres heller ikke bare av snauskallede nynazister, men av mennesker med lang fartstid på alternativscenen. Et av mange navn som trekkes fram i boken er Jan van Helsing, alias Jan Udo Holey, som i tiår har spredd litteratur om hvordan en hemmelig illuminati-orden forsøker å sette mikrochipper i hele befolkningen. Holey ble på 1990-tallet dømt etter tysk straffelov for å ha spredd hat mot jøder - med Sions vises protokoller som kilde – men i dag driver han sitt eget forlag - Amadeus - som står bak en av bestselgerne blant koronademonstrantene, nemlig boken Lockdown 2.0 av Michael Morris - enkelte mener at Morris er et pseudonym for Holey selv.

Holey driver også nettsiden dieunbestechlichen.com, hvis logo har vært å se på banneren til en konferanse om ‘frie medier’ i regi av AfDs bundesdagsfraksjon. Her var også to andre medier som er kjente for å spre konspirasjoner, Kla.TV og magasinet Compact. Arrangementet fant riktig nok sted i 2019, før pandemien, men Pöhlmann sier dette:

– Det er utålelig at slikt tankegods også finner inngang i tysk parlamentarisme.

Anastasia-bevegelsen

– Du skriver om völkisch-kulturen. Ser du paralleller mellom dagens og datidens situasjon?

– Tiden og omstendighetene er andre. Den gang var det fortsatt keiserdømme, og i dag har vi å gjøre med helt nye kommunikasjonsformer og en globalisering av verdensanskuelser. Samtidig er det et par paralleller: Temaer som naturvern blir i dag plukket opp av høyrebevegelsen, og det utspiller seg sterke antimoderne holdninger i mange miljøer - mot urbanisering og liberalisme.

Han trekker frem Anastasiabevegelsen, som dukket opp i kjølvannet av en romanserie fra 1990-tallet som utspiller seg på den russiske landsbygda. Her idylliseres familie, tradisjoner og naturen, ispedd naturreligion, åndelighet og konspirasjonsteorier. Omlag 8.000 tyskere har sluttet seg til Anastasiabevegelsen, og forsøker å virkeliggjøre drømmen fra bøkene. De flytter på landet i familiegrender, noen har også forsøkt å starte egne skoler.

Bevegelsen formidler en blanding av esoterikk og økologi som virker både høyaktuell og besnærende, men de er også bærer av høyreideologi, mener Pöhlmann:

– Bak de nydelige bildene skjuler bøkene både antisemittisme og antidemokratiske strømninger. Og i bevegelsen heter det at det vestlige samfunnet er dekadent, at demokratiene er en uegnet styreform. I stedet ser man til Russland, til Putin, sier Pöhlmann, som mener vi i dag er vitne til en re-politisering av alternativscenen:

– Den moderne esoterikken har en særlig sensitivitet for samfunnsmessige krisesituasjoner. Og mens det før handlet om temaer som helbredelse, ernæring og pedagogikk, har man i stadig større grad oppdaget det politiske feltet. Gåte-fellesskap

Hva har skjedd? Pöhlmann snakker om en ‘avsolidarisering’ av samfunnet, der det sverges til friheter, men man glemmer den andres frihet. Han viser også til undersøkelser, der det kommer frem at hver tredje tysker stoler mer på egen dømmekraft enn eksperter. I tillegg kommer skiftet til en digital offentlighet, der aktører som Holey og andre finner nye tilhengere gjennom sosiale medier. Her oppstår løse nettverk, man finner fellesskap med andre «oppvåkte». Det blir et sted for å dele tanker, og en aksellerasjonsmotor for konspirasjoner. De som deltar her, legger ut på en slags sosial emigrasjon, mener den tyske forfatteren: Fysisk er de fortsatt i sitt gamle miljø, åndelig utvikler de seg i helt andre retninger.

– Dette er svært tydelig i QAnon-bevegesen, som er et ‘gåte og puslespill’-fellesskap, der man fyrer hverandre opp gjensidig i forsøket på å dechiffrere såkalte q-drops. De konspirasjonstroende

Til daglig jobber Pöhlmann som ombud for sekter og livssynsspørsmål ved den evangeliske kirken. Oppdraget er både å kartlegge ulike bevegelser og tankegods som gjør seg gjeldende på livssynsfeltet, å informere og å gi råd. Og Pöhlmann ser flere likhetstrekk mellom sekter og deler av protestbevegelsen:

– Det er mye svart-hvitt-tenkning, og konspirasjonsteorier er også et lukket system, som søker å gi svar på alle livets spørsmål. Det minner meg derfor på flere punkter om det som vi ellers jobber med i sekt-rådgivningen, der vi har å gjøre med ulike totalitære og lukkede grupper, sier Pöhlmann, som snakker om «de konspirasjonstroende».

– Det er et ord med negativt fortegn. For her er det ikke minst mistro - mistillit - som dominerer. – Hva kan man gjør hvis en venn eller et familiemedlem begynner å vise interessere for dette?

– Det finnes ingen oppskrift, men jeg pleier å si at det i alle tilfeller er viktig å holde fast på kontakten og samtalen. Still spørsmål, vis interesse, og ikke latterliggjør eller forulemp den andre. Samtidig må det være en samtale der begge snakker og lytter, men hvor man også må si «jeg forstår det ikke», «jeg kan ikke tro på det», «men du er viktig for meg». Det handler også om å lete etter motivet. Hvorfor er dette blitt så viktig for den andre? Det kan handle om mangel på anerkjennelse. Eller frykt og angst. I alle tilfeller gjelder det å markere noen røde linjer, fremfor alt hvis antisemittiske og rassistiske tanker blir ytret. Da kan man for eksempel ta en time-out, slik at det blir tydelig at omgivelsene reagerer. Men å forsøke å gjendrive argumentene, er så å si dødfødt når det handler om slike lukkede systemer.

Til alle vaksinemotstandere av en ateist som er veldig kritisk til alternativbevegelsen Det er lett å være vaksinemotstander i et land med god helsehjelp, hvor du blir tatt vare på uten at du får regningen etterpå. Du har flaks som ble født i et av verdens rikeste land, inn et demokratisk velferdssamfunn hvor vi deler på godene. Her har vi altså vaksinemotstandere som er frekke nok til å rope nei til vaksiner og yte motstand uten å reflektere det minste over hvor privilegerte vi faktisk er.

Fortsatt venter millioner av mennesker på sin første covid-19-vaksine, grunnet skjevfordeling av vaksiner, mens vi får alt vi trenger. Vi er langt på vei med 3 dose coronavaksine. Barn dør av skrikende mangel på andre vaksiner i verden.

23 millioner barn fikk ikke grunnleggende barnevaksiner i 2020. Det er 3,7 millioner flere enn i 2019, og det høyeste antallet siden 2009. Vaksiner forhindrer mellom 2 og 3 millioner dødsfall hvert år.

I skyggen av korona dør barn av meslinger, fremdeles. Her i vårt trygge land, er ikke meslinger lenger et problem takket være vårt vaksinasjonsprogram. Hver dag bedriver vaksinemotstandere massive forsøk på å påvirke informasjonsstrømmen med feilinformasjon om vaksiner mot covid-19. De dukker opp overalt, i ethvert kommentarfelt så fort det dreier seg om vaksiner. Siste stuntet fra antivaksdypet, var vaksinemotstanderen Heiko Sanntelmann (utdannet lege (!) men har vært alternativ i hele sitt voksne liv) som tok seg inn på vaksinesenteret ved det gamle Munch-museet i Oslo for å stjele vaksinene, som iflg ham har giftig innhold.

Mens folk i andre land roper desperat på hjelp uten at de får det.

De lider, de dør og barna deres dør. Krig og konflikter holder de fattigste blant oss i en uutholdelig livstruende klemme. Og her sitter vaksinemotstandere arrogante og selvsikre trygt i sine hjem og sprer antivaks-propaganda og konspirasjonsteorier i vilden sky. Men hvem ringer de når de har blitt syke?

Hvor havner de når livet står på spill? Havner du i respirator, er du under andres kontroll, totalt.

Du får i deg medisiner du ikke aner noe om. Du vet ikke lenger hva som blir gjort med deg.

Du kan ikke protestere. Helsepersonell jobber på spreng for deg.

Er du heldig reddes livet ditt.

Vaksinemotstandere får all den helsehjelp de trenger uansett årsak. ALT ER GRATIS.

OG DU ER UTAKKNEMLIG OG FREKK NOK TIL FORTSATT Å SPRE SVADA OM VAKSINER??

SHAME ON YOU!(slutt på innlegg)

Å ta ting ut av kontekst er dessverre vanlig blant de som kommer med tvilsomme (falske) nyheter og sitater, som skal brukes som argument mot vaksine. Nakstad-sitat har i det siste blitt et offer for det. Det er kanskje lurt å granske mer nøye det som dukker opp på internett og ikke ta alt seriøst. Hvor er dømmekraften og din kritiske sans? Det er jo derfor intellektet og din rasjonelle side er her for å hjelpe oss til å gjøre slike ting. Ikke intuisjon eller følelser alene. Nakstad forklarer også på email til faktisk.no om hva han egentlig mente: Nakstad-sitat brukes som argument mot vaksine (12) av faktisk.no En uttalelse fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er tatt ut av sammenheng og deles nå på sosiale medier. Hva var det egentlig han mente? Sitatet er spredt i ulike grupper på Facebook, blant annet i de offentlige gruppene «Nei til vaksinepass og vaksinepress», «Varslerhuset Norge AS» og «Are & Kiri - Mot strømmen».

På bildet av Nakstad står sitatet:

«Og det er jo ikke sånn at kontinentene som har hatt minst vaksiner har vært hardest rammet av pandemien, det er kanskje motsatt. Det er også kanskje noe å lære av, at det er lett å stole på vaksine som veien ut, men det er kanskje ikke det eneste virkemiddelet alltid. Vi ser at Europa, for eksempel, til tross for en veldig vaksinert befolkning er det kontinentet som nå har aller mest smitte.» Sju minutter langt intervju

Sitatet er hentet fra et intervju med Nakstad på TV 2 Nyhetskanalen 19. januar litt over klokken 07.00. Hele intervjuet varer i over sju minutter. Men det er siste del av et av Nakstads svar folk har merket seg.

Fylkespolitiker i Rogaland, Susanne Heart (MDG), har delt 25 sekunder opptak fra intervjuet. Innlegget hennes har over 360 delinger. Et tilsvarende videoklipp er også delt på Facebook-siden «Politikeren». Der har videoen fått over 5000 visninger. Det er mange som har kommentert sitatet som er delt på Facebook. En skriver blant annet: «Det må ha kostet ham hardt å si dette. Men bra det kommer ut».

En annen: «Å innrømme sine feil er ikke lett for en del mennesker !!». Og en tredje skriver: «Han har begynt å ro??? Burde se å skaffe seg en god påhengsmotor, og det snarest!». Ikke et argument mot vaksine Nakstad skriver i en e-post til Faktisk.no at sitatet fra live-intervjuet på ingen måte er et argument mot vaksiner. Imidlertid er det en forklaring på hvorfor skjevfordelingen av vaksiner i verden ikke ser ut til å ha rammet utviklingsland like mye som fryktet.

Han skriver at den viktigste årsaken ser ut til å være alderssammensetningen, siden unge mennesker blir mindre syke, sammenlignet med eldre.

– Gjennomsnittsalderen på det afrikanske kontinentet er 19,7 år mens den i Europa er nærmere 40 år. Det har stor betydning for hvor stor andel av befolkningen som blir alvorlig syke, understreker Nakstad.

– Befolkningen i utviklingsland har også betydelig lavere mobilitet. De reiser ikke like ofte med fly, tog, buss og ferge til ferier eller jobbmøter som europeere gjør.

Nakstad trekker også frem at klimaet er forskjellig.

– I verdensdeler med kalde vintrer stiger smitten mye som følge av økt kontakthyppighet innendørs. Det er mye av årsaken til at influensabølger typisk treffer Europa i januar og februar hvert år.

Publiserte hele intervjuet

Etter at Faktisk.no tok kontakt med TV 2 om intervjuet med Nakstad, har TV-kanalen publisert intervjuet i sin helhet. Det kan du se her.

Det er fem minutter ut i intervjuet at nyhetsankeret spør:

Helt til slutt Nakstad, litt sånn status på vaksinering, også i verden. Hvordan ligger man an for eksempel i afrikanske land nå som jo var en utfordring med tanke på at omikron etablerte seg, eller kom derfra?

Da svarer Nakstad:

Du kan si at det er interessant dette med vaksinedekning. Den er høy i de rike landene i verden. Men også mellominntektsland nærmer seg 50 prosent vaksinedekning nå. Og så har du de fattigste landene som ligger rundt ti prosent.

Men vi kommer nok i en situasjon halvveis ut i 2022 hvor de fleste mennesker i verden som ønsker vaksine, er tilbudt vaksine. Og så ser det ut som, for eksempel i Sør-Afrika, at gjennomgått sykdom tidligere i hvert fall har en effekt på smittetallene.

Og det er jo ikke sånn at de kontinentene som har hatt minst vaksine, har vært hardest rammet av pandemien. Det er kanskje motsatt – og det er kanskje også noe å lære av – at det er lett å stole på vaksine som vei ut. Men det er kanskje ikke det eneste virkemiddelet alltid. Vi ser at Europa for eksempel, med en veldig vaksinert befolkning, er det kontinentet som har aller mest smitte.

Overdreven tro på vaksinen alene

Nakstad utdyper i e-posten til Faktisk.no at sykeligheten og dødeligheten i Europa ville vært langt høyere uten vaksinering.

– Men troen på at vaksine alene er nok til å beholde kontroll på pandemien, var overdrevent stor i Europa høsten 2021. Vaksinene bidro til å redusere R-tallet fra anslagsvis 5–10 til verdier ned mot 1,3 i Norge, skriver han.

– Men så lenge smittetallet er over 1, vil pandemien vokse, og vi fikk utover høsten rekordmange innleggelser med deltavarianten i norske sykehus. Derfor ble det etter hvert behov for å gjeninnføre smitteverntiltak i Norge utover senhøsten.

Nakstad skriver også at vaksinen har vist seg å beskytte godt mot alvorlig sykdom, men dårligere mot smitteoverføring med de nye muterte virusvariantene.

– Det betyr ikke at vaksinene ikke er effektive til å begrense smittespredning, men de kan åpenbart ikke gjøre hele jobben alene, opplyser han.

– Derfor har de fleste land fortsatt råd om å være hjemme ved sykdom, teste seg ved symptomer og bruke munnbind ved trengsel. Slike tiltak har sammen med vaksineeffekten bidratt til at deltavarianten snart er nedkjempet i Europa.

Oppfordrer til å ta vaksine

Ifølge Nakstad er det flere grunner til å ta vaksine nå, selv om mange allerede er smittet.

– Det er vanskelig å beskytte seg mot å bli smittet i Norge nå. Men hvis du er vaksinert, er du godt beskyttet mot alvorlig sykdom, skriver han.

– Det er viktig både for deg selv og for samfunnet, siden presset mot helsevesenet har vært en av hovedårsakene til at det har vært behov for smitteverntiltak i Norge.

At omikron gir mildere sykdom, er ingen grunn til å ikke ta vaksine, mener Nakstad.

– Omikron kan fortsatt gi alvorlig sykdom hos noen, og uvaksinerte personer er overrepresentert blant dem som trenger sykehusinnleggelse i Norge nå, opplyser han.

– Også tidligere friske personer legges inn med omikronvarianten på sykehus fordi de er uvaksinerte. Hvis man vil være godt beskyttet mot alvorlig sykdom, uansett virusvariant, er det lurt å vaksinere seg.

Vaksinemostandere tok seg inn på vaksinesenter – målet var å stjele vaksiner (11) nrk.no Flere personer har tatt seg inn på et vaksinesenter på Tøyen i Oslo. De blokkerte inngangen ved å stå foran sånn at ingen kom seg inn. De ansatte følte at arbeidet ble forstyrra, sier Kristoffer Bang, innsatsleder i Oslo-politiet.

Torsdag ettermiddag fikk politiet melding om at flere vaksinemotstandere forsøkte å trenge seg inn i selve vaksinesenteret på Tøyen i Oslo. Dette skulle være vaksinemotstandere som hadde et motiv om å fjerne vaksinene på senteret, sier operasjonsleder Cathrine Silju til NRK.

Politiet rykket ut for å få kontroll på situasjonen.

– Vi har fått kontroll på ti personer, åtte av disse fjernet seg, mens to nektet å fjerne seg, og blir innbrakt av politiet til arresten, sier Silju.

De pågrepne vil få bøter fordi de ikke etterkom ordre fra politiet.

Det er snakk om godt voksne personer. Politiet har personalia på en person som er 70 år.

Skulle stjele vaksiner

– Vi mener at vaksinene er en kriminalitet i størrelse med noe vi ikke har sett på tusen år, sier en av de oppmøtte vaksinemotstanderne til NRK.

Videre forteller personen at hele målet med å komme til vaksinesenteret var å få med seg vaksiner for å levere de videre til et laboratorium for analyse.

Det var en bestemt person som skulle dette.

– Vedkommende fikk ikke med seg dosene fordi politiet kom, og vedkommende ville ikke begynne å slå ned folk og bryte seg inn, og stoppet oss. Vi er ikke voldelige, så det gikk ikke så langt, sier vaksinemotstanderen.

Møtte politiet og motstandere i døra

Marie Saunes skulle ta vaksine da motstanderne hadde tatt seg inn, men så langt kom hun ikke.

I døra møtte hun politiet og motstanderne. Hun opplevde de ansatte som flinke og profesjonelle, men er frustrert over vaksinemotstanderne.

– Det er frustrerende at noen som velger noe annet skal nekte oss å ta våre valg om å ta vaksine, sier hun.

– Vi fikk komme inn, men ble satt i båsen for å vente. Slik jeg skjønte det måtte de ansatte gjemme unna vaksinene, noe som gjorde at vi ble forsinka, sier hun.

Kjent vaksinemotstander pågrepet – skulle beslaglegge doser på vaksinesenter i Oslo filternyheter.no Heiko Santelmann (71), en av de mest sentrale personene i det norske vaksinemotstander-miljøet, ble torsdag ettermiddag pågrepet av politiet inne på et vaksinesenter i det tidligere Munchmuseet på Tøyen i Oslo.

Etter det Filter Nyheter får opplyst ledet Santelmann an i en gruppe av rundt ti meningsfeller som tok seg inn i selve lokalene, der ansatte ringte politiet.

– De blokkerte inngangen ved å stå foran sånn at ingen kom seg inn. De ansatte følte at arbeidet ble forstyrret, sier politiets innsatsleder Kristoffer Bang til NRK.

Formålet med den planlagte aksjonen skal ha vært å ta med seg koronavaksinedoser ut av senteret.


Det er en sentral, oppdiktet konspirasjonsteori i miljøet at koronavaksinene inneholder helt andre og livsfarlige stoffer enn hva myndighetene har sagt.

– De hadde med seg poser fordi de skulle ta beslag i vaksinene som var der inne, og ønsket at politiet skulle analysere dem, sier innsatslederen til VG.

Santelmann og én annen aktivist ble pågrepet fordi de, ifølge politiet, nektet å følge politiets pålegg om å fjerne seg.

Santelmann har tidligere fortalt at det var han som i november i fjor ble bøtelagt etter at han i fjor sommer forsøkte å stjele en vaksinedose fra et vaksinesenter. Den gangen skal han ha vært alene, og ble stanset av personalet på vei bort med beholderen. Santelmann nektet å vedta boten på 15 000 kroner, og en rettssak var opprinnelig berammet denne uken.

Varslet ytterliggående aksjoner

I forkant av torsdagens aksjon ble tid og sted kunngjort i Telegram-kanaler dominert av konspirasjonsteorier om koronatiltakene, sammen med en lenke til et innlegg på Santelmanns blogg. «I mange land har borgerne tatt affære og på torsdag og fredag skal vi her i Norge følge etter», skrev han der.

I innlegget ber han følgerne sine om å «kartlegge» vaksinesentre og legekontorer, for så å gjennomføre aksjoner der man tropper opp og forlanger vaksinepartier utlevert.

«Ring 112 og meld i fra at dere har lokalisert et sted med livsfarlige substanser, som må sikres øyeblikkelig. Angi adressen og si at dere vil vente 5 minutter, før dere sikrer bevisene selv», skriver Santelmann. Ideen skal være hentet fra britiske vaksinemotstandere.

Santelmann understreker at aktivistene ikke skal bruke vold. Samtidig har han i innlegget lagt ut et bilde av en galge med påskriften «Systemet kan fikses! Alt du trenger er litt treverk og litt tau». «Forslag fra noen som har fått nok av Dr. Fraudci og andre», skriver Santelmann, før han oppgir at han selv ennå er «mot dødsstraff» og at han heller vil fengsle politikerne. Anklager myndighetspersoner for «avtalt folkemord» med «biologiske våpen»

Onsdag denne uka var Santelmann gjest i en web-tv-sending hos høyreradikale Alternativ Media (faksimile øverst), som har tilknytning til partiet Alliansen, for å fortelle om de kommende aksjonene. Også der oppfordret han til å oppsøke «vaksinesentre, legekontorer og sykehus» fysisk for å «samle inn bevis til den store rettssaken som kommer». Santelmann kaller nå vaksinasjonsprogrammet «avtalt folkemord» og selve vaksinene for «biovåpen» som han hevder er laget for å drepe så mange som mulig.

Aktivisten hevder han har anmeldt en navngitt leder hos norske helsemyndigheter for «overlagt drap» for deltagelse i dette komplottet.

«Et lite tips til (etternavn) og resten av det Konspirerende Korona Kartellet: Selg deres pharma-aksjer og gjem dere i Antarktis, før dere blir tatt av mobben som skjønner at de har blitt hypnotisert av dere», skrev Santelmann på Facebook for en uke siden.

Sprer feilinformasjon på nett og fra talerstolen

Heiko Santelmann er en pensjonert lege som i mange år har vært en profil i alternativmedisin-miljøer. Også i årene før covid-19-pandemien fremmet han uriktig fundert kritikk mot blant annet meslingvaksinen.

Nå er 71-åringen en av pådriverne i miljøet som hevder at hele koronapandemien har vært planlagt, at det ligger onde hensikter bak myndighetenes tiltak og at alle massemedienes rapportering om covid-19 er falske nyheter. Gjennom pandemien har Santelmann, som har holdt appeller på flere av miljøets demonstrasjoner i Oslo, ved en rekke anledninger delt feilinformasjon om koronavirusets egenskaper, vaksinene og andre medisiner og preparater. Santelmann har blant annet antydet at vaksinene kan inneholde «nano-chip» og at pandemien kan ha sammenheng med mobilteknologien 5G. Christian Paaske er også en av dem i alternativmiljøet som hevder at vaksinen er et såkalt biovåpen og har ytret det i helse- og livsstilsmagasinet Medium blant annet, som jeg også har med i boka mi Bhagavad Gitas Visjon (1): I Medium 3/21 kommer han med enda mer fantasier i artikkelen – Hva skjedde med eteren – naturens eget internett? (et lite utdrag) (2) Klar for å bli vaksinert? Gjennom den teknologiske revolusjonen står vi fare for å bli slaver, offer og kontrollert av maskinene vi selv har skapt. Datateknologi er i ferd med å bli et Frankensteinmonster som kontrollerer stadig flere områder av våre liv. Transhumanisme er en agenda av å erstatte stadig flere kroppslige og mentale funksjoner med teknologi. Dette har kommet til et nivå av å true vår menneskelighet og gjøre oss til maskiner. Med data og internett er menneskelig og kunstig intelligens i ferd med å smelte sammen. Vaksiner blir nå introdusert for å bringe dette et langt skritt videre. Vår tids vaksine-general Bill Gates vil nå at hele menneskeheten skal injiseres med en vaksine som i tradisjonell forstand ikke er en vaksine, men en permanent endring av kroppens DNA/RNA. Det vil si selve den biologiske programmeringen eller direkte genmodifisering. Det skjer med tomater og dyr – og nå også mennesker. I tillegg inneholder både testen og vaksinen nanopartikler som er egnet biologiske datavirus. De er som geriljasoldater ut av en trojansk hest programmert til å utføre en rekke spesialiserte individuelt tilrettelagte oppdrag i det nylige okkuperte territoriet eller vertsorganismen. Med andre ord – din kropp. Vaksine er bare et av flere biologiske våpen til å hacke seg inn i den menneskelige hjernen, overta kontrollen, omprogrammere den og styre den fra utsiden. Den tungvinte manipuleringen av menneskeheten gjennom religion, skolesystemet, vitenskap, massemedia, underholdning og andre former for indoktrinering og hjernevask blir unødvendig når hjernen kan programmeres direkte. Produsenter trenger ikke lenger kjøpe reklame, men betale for hvor mange kunder som på neste handletur vil legge deres produkt i handlekurven. Det kan fortsatt holdes politiske valg, men alle vil likevel stemme på de partiene som har bestilt deres stemmer. Kontrollen stanser ikke her. Brysomme personer som likevel ikke lar seg kontrollere kan bare med et tastetrykk skrus av. Krig trenger ikke utføres med soldater, kanoner, tanks og bomber, men kan i framtiden utkjempes i dataspill og kontrolleren over eteren. Star Wars var visst en dokumentar-film? (slutt i utdrag av artikkel)


Her vises en tvilsom kilde, som man kan lett granske og undersøke som noe som ikke skal taes på alvor. Det er typisk for de som har en agenda mot vaksiner at de bruker slike kilder uten å sjekke hvem han er og hva han egentlig står for. Og hans likesinnede er. Jeg har gransket og undersøkt nøye dette her: Når man gransker og undersøker nøye hva Rob Roos står for og likesinnede:

  1. Han er skeptisk til klimakrisen og går imot vitenskapelig bevis fra FNs panel blant annet.

  2. Han kommer fra et hollandsk høyreekstremistisk parti

  3. Han er nevnt i samme åndedrag som høyreekstreme Marina Le Pen fra Frankrike og Viktor Orban Ungarn. Sistnevnte er pro Putin og en av de få i EU som går imot sanksjoner mot Russland.

  4. Han har vært på Fox i et program ledet av Tucker Carlson, som nevnes som dette: «Tucker Swanson McNear Carlson[7] (født 16. mai 1969[8]) er en amerikansk TV-programleder og høyreradikal politisk kommentator og konspirasjonsteoretiker.[9] Han har ledet talkshowet Tucker Carlson TonightFox News siden 2016.» Les mer på wikipedia – er det en person dere vil assosiere dere med hva han står for og har som holdninger? Tucker Carlson – Wikipedia

Høyreekstreme står for dette:

  1. Veldig nasjonalistiske holdninger samt innvandrerfiendtlige.

  2. Anti-globalistisk holdning og motstander av EU, FN, NATO mm i EM tid vi trenger mer internasjonalt samarbeid i å takle ulike kriser.

  3. De som angrep kongressen i USA er inspirert av høyreekstreme og venstreradikale holdninger og tanker - inkl hatretorikk kalles for Qanon og er konspiratoriske.

Hvorfor skal man stole på slike kilder som demoniserer, svartmaler og driver med undergraving av demokratiske prinsipper når de skaper giftig mistillit til myndigheter og vanlig massemedia? Er det slike holdninger dere ønsker å støtte? Høyre- og venstrepopulistiske kilder bader i falske nyheter når man gransker dypere. Det er påfallende å se at Steigan er så godt likt av alternativ tenkende (inkl klarsynte, kanaliserere, lærere m.m.) mennesker, som tror de fremmer demokratiske prinsipper og holdninger når slike kilder går imot slike ting.

Det er rart å se at de som roper høyest om global agenda om covid-19 vaksinen er de som ensidig kommer med lignende kilder jeg refererer til og har en ensidig personlig agenda ifm motstand mot vaksiner at de glemmer sunn fornuft og rasjonell holdning. Er det rart at dette blir kalt for konspirasjoner og noe jeg kaller for overdreven mistenksomhet? Det er forskjell på sunn og usunn samfunnskritisk holdning.

Kildekritikk er ikke lett og det er lurt å granske og undersøke slike kilder nøye og grundig hvor de kommer fra og hva det innebærer av tanker og holdninger. Jeg velger å støtte dette med tanke på holdning når jeg driver med kildekritikk, som i denne bloggen. Vi har naturlig nok fri vilje til å velge de kilder man ønsker å stole på og jeg er nøye på hva jeg vil ta for god fisk og vil stole på. Jeg stoler ikke på høyreekstreme og venstreradikale kilder, fordi jeg har en holdning og verdi om at vi lever i en enhet og alt er sammenkoblet. Og demokratiet er sårbart og ikke perfekt. Overdreven mistenksomhet er ikke sunt. Det er forskjell på sunn og ikke-sunn samfunnskritisk holdning.

Det som Roos står for er dessverre i kategorien usunn samfunnkritisk holdning. Man burde kanskje undersøke kildene mer nøye slik at man ikke blir assosiert med dem - fordi det er mye bullshit og falske nyheter der ute. Og det er for det meste utenfor vanlig massemedia. En skal ikke bli altfor godtroende og naiv heller vel i møte med slike nyheter, som vist av Roos? Må man holde på sin anti-vaksine holdning til enhver pris - altså sin egen agenda mot vaksiner og godta slike ekstreme kilder og lignende uansett hvor det kommer fra? Det går på akkord med troverdighet dessverre. Man melder seg ut av sunn samfunnkritisk debatt dessverre. Å lære seg sunn og god kildekritisk holdning er tydeligvis ikke lett. ---- Jeg vil til slutt nevne flere punkter, som er viktig å nevne ifm konspirasjoner, som jeg har gjort i bloggen Kritisk tenkning – Intuisjon – Fryktbasert Mistenksomhet (2). Det kan ikke sies nok. Mange gode poenger her: Kaninhullet – Koronakrisens spirituelle utfordring av Søren Hauge Her er et lite utdrag på noen sider fra den 21 sider lange artikkelen, som er på pdf: https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_fbb76d6098ef41c3ba9ae1de4ddd5da5.pdf

skrevet av den danske spirituelle læreren Søren Hauge. Veldig bra skrevet og med flere gode poenger hvor han viser hvordan mangel på rasjonell og sunn kritisk tenkning kan føre til. En veldig bra analyse om konspirasjoner: Vi behøver hverandre. Vi må se hverandre som mennesker. Selv om vi er sikre i våres overbevisninger må vi huske på hverandres sårbarhet og på at vi er forbundet. Vi er alle medansvarlige for de utfordringer vi er midt i, og vi har alle noe å lære av det. Når vi åpner hjertet og ønsker å lytte til andre, og se igjennom det som skiller oss. Så bygger vi de viktigste broer og verden blir litt mer hel. KONSPIRASJONENS ÅR 2020 ble konspirasjonenes år. Og det kom til syne i et enormt felt, som kamuflerte seg under glansfylte betegnelser omkring en ny æra og en ganske særlig oppvåkning. Bedraget virket treffende, men var og er fullstendig hult og intetsigende. New Age og Den Store Oppvåkning viste seg å være Old Age og Den Store Unngåelse. Den form for konspirasjonsteorier som dannet og begynte å henge sammen i en enorm klyngefelt i 2020, var i meget høy grad dystre, preget av frykt, mistillit, vrede og hat, og det var stimulert av Korona-krisen og ble for mange pakket inn i spirituelt glanspapir. Fra de ytterste internetts mørke områder samlet et emosjonelt fantom seg til en massiv, kollektiv tankeform og mange spirituelt orienterte mennesker lot seg oppsluke av det. RØD ELLER BLÅ PILLE Tar du den røde eller den blå pillen? Med denne forespørselen lånt fra filmen Matrix, begynte konspirasjonsrammede folk å utfordre andre i 2020. Å ta den røde pillen er ensbetydende med at man får adgang til den grusomme virkelighet om hvor råtten verden er, og hvordan vi alle blir forsøkt gjort til slaver av en skjult makt, Deep State. Tar man derimot den blå pillen, som man symbolsk blir tilbudt, så vil det indikere at man lar seg spise av med den falske virkelighet, og forblir sovende som en sau, som aksepterer alt. Det er kun de modige sjelene, som tar den røde pillen, som betyr at de hopper ned i kaninhullet og gjennom de mange konspirasjonsvinkler våkner og ser, hvor korrupt og grusom hele verden på alle mulige måter styres av den rikeste og mest forferdelige elite. HVEM ER FIENDEN? Den hemmelige fiende, som orkestrerer de mange komplottene, og som hyppigst kaldes Deep State, er den egentlig makt bak alle de ytre maktinstanser, og som har en kynisk, hjerteløs og grusom dagsorden. Deep State blir kalt for Kabalen, Det Babyloniske Brorskap, Eliten eller Globalistene er mennesker med hjerteløse, fascistiske mål, som har blitt implementert gjennom COVID-19, som skal venne borgerne til å følge ordre uten å stille spørsmål. I sin indre kjerne er Deep State de fleste av verdens berømtheter og de kalles også Satan-tilbedende, pedofile bloddrikkere. Alle nyhetskanaler blir regnet som 100 % falske nyheter, mens på youtube finner man et ekkokammer av egne synspunkter som kjenner til konspiratoriske miljøer, et vedvarende bombardement med variasjoner av det samme igjen og igjen. SANNHETSKRIGERE Når man har tatt den røde pillen vil si å si ja til å være en kriger for sannheten og for avsløringen av alt det forferdelige, som skjer i verden. Alt det grusomme skal jo frem i lyset. Ellers kommer vi aldri inn i den nye tidsalderen. Derfor skal man ikke være naiv og tro på mennesker med makt, myndigheter og nyhetsmedier, fordi de er Deep State forlengete arm. Og på den måten blir man viklet inn i den negative strømmen, hvor eneste håp om forløsning ligger i å bli en av lysarbeiderene, som står opp mot mørket og ondskapen. DE SPIRITUELLE SOM HOPPET I KANINHULLET Det er en alarmerende kjensgjerning at mange mennesker man skulle mene var frontfornyere og visjonære rollemodeller, i stedet viser seg i åndelighetenes navn å la seg oppsluke av en ekstremt polariserende, sort-hvit mentalitet som er båret på en bølge av frykt og mistro, og som tydeligvis avler et klima med vrede og voksende hat. Hva er det som skjer? Dette klyngekonspirasjonsfenomenet har i 2020 vist seg i uhyggelig stor grad spre blant mange mennesker i såkalt spirituelle miljøer, blant toneangivende veiledere, i yogakretser, hos velvære-mennesker og livsstilsinfluencere. Alt for få spirituelt orienterte mennesker snakker tydelig om det, og jeg er vitne til at flere mennesker privat uttrykker deres holdning til meg, men ikke tør å skrive om det på sosiale medier. Det er formodentlig fryktbasert og det forstår jeg. Hvem ønsker å bli lagt for hat eller hån, som jeg selv har erfart det, fordi jeg har bidratt med innlegg om det i 2020. Vi er i dag vitne til et neo-spirituelt utbrudd, som slett ikke burde kalles spirituelt, fordi det i den grad mangler spiritualitetens kjennetegn, men som er et vrangbilde av det, som ikke for så lenge siden var New Age livsforståelse. Som en gjøkunge har denne konspirasjonen fått næring fra et kollektivt energifelt som vokser gjennom frykt og vrede. Denne innstillingen er omvendt av de verdier, som har vist frem mot en bedre verden, og den er kjennetegnet ved å snu alt hodet. Sort blir hvitt, og forvrengning blir til virkelighet. FØLELSEN AV SVIKT En hoveddrivkraft bak de mange spirituelt orienterte menneskers sympati med konspirasjonsklyngefeltet eller noe av det, skyldes en følelse av å være sviktet. Det er en opplevelse av at systemet svikter, at myndighetene svikter i forhold til forståelsen for medisin og sunnhet. Det er ikke nok imøtekommenhet i forhold til alternative behandlingsmetoder, holistisk medisin, komplementære behandlingsformer og spirituelle verdier i det hele tatt. Finansene styrer de store beslutninger i alt for massiv grad. Makthaverne, politikerne- og embetsverket svikter. Alt dette er nå blitt satt fullstendig på spissen med Korona-krisen. Og her går det helt galt. Assosiasjoner til diktatur, fascisme, nazisme, Storebror ser deg og marerittaktige scenarier av komplett slaveri i global skala blusser opp fra det kollektive dypet og går amok. Frykten for at friheten blir fratatt, tar mer og mer over. Videoer spres, settes sammen og begynner å nære redselsforestillinger som blir selvforsterkende. MANGLENDE SELVIAKTTAKELSE Den egentlige arenaen er ikke verdensscenen, men vår egen indre verden. Det er her at forandringer må skje, som skal føre til ytre handlinger, og det er her at så mange svikter uten å kanskje være klar over det. Det eksisterer tydeligvis en introspektiv vilje, en manglende lyst til å kikke dypt innover, slik at man kan få øye på sine egne skyggesider, sin egen arroganse, frykt, vrede og fortvilelse. Hvis ikke den indre verden blir møtt med ekte sårbarhet, så ender man veldig lett med å skape det som blir kalt for spirituelt bypass. Man bringer seg selv over og kaster seg ut i verdens urettferdigheter uten å se, hvordan man med sitt eget uavklarte kaos tenner bensin på bålet. Det resulterer i tunnelsyn og selektiv livsstilgang. Man blir lysfiksert og mørkredd, men kaller det lysarbeiderens kamp mot mørket. Selviakttakelse er en avkledende affære, som innebærer at man oppdager, hvor mye man skjuler seg for seg selv gjennom masker, roller og yndlingsidentiteter. DUALISTISK ABSOLUTISME

Hardcore-konspirasjonismen er kompromissløs sort-hvit i sin tolkning av livet. Det er frihetskjempere mot Deep State. Det er de våkne og de sovende, den røde og den blå pillen. Oppdelingen er ikke relativ, men absolutt. En eldgammel tankeform, som hører til et stramt, dualistisk livssyn, hvor godt og ondt, Gud og Satan kjemper mot hverandre, dukker plutselig opp på arenaen, som et tankevekkende tegn på, at den såkalte spiritualitet, som menes å være holistisk, hviler som et tynt lag ovenpå en ufordøyd dualisme. ELITÆR SELVFORSTÅELSE Hvis man er blant de dypt troende konspirasjonsfolk, som hevder å tatt den røde pillen, så vil en elitær selvforståelse nesten uunngåelig snike seg inn og sett en subtil dagsorden. Man er jo blant de våkne, og må hjelpe med å vekke de sovende. Det innebærer at man er mer vitende enn noen, og man er urokkelig overbevist om at ha retten på sin side. Det er en veldig farlig kurs å begi seg ut på, da man sikkert ikke kan holde balansen. Det er hva som skjer når det høyere dyrkes og det lavere foraktes. Man skal være strålende og lysvåken for å være på den rette siden av livet. Det blir viktig å rense seg for urenheter for å oppnå den tilstrebete renhet. Problemet er, at man ikke kan detoxe seg ut av det, som skal møtes og omfavnes. Det man smitter ut av hoveddøren, sniker seg tilbake ved kjøkkendøren. Dess mer man oppfatter seg selv som en av de våkne, desto mer skaper man separasjon og avstand til sine medmennesker og omverden. SPIRITUELL RELATIVISME

Rasjonaliteten har generelt ikke hatt en populær rolle i moderne spiritualitet. Det mentale er ofte blitt assosiert med den lavere natur, som kun kan gripe tingene meget skjematisk og stivt, og som ikke har gitt plass til det umiddelbare og det intuitive. Det kan man forstå av flere grunner, men tankesinnet er en dyrebar del av vår helhet. New age-spiritualiteten er tilbøyelig til å bli beskyldt for å være en feel good spiritualitet, som kan komme til å dyrke det nytelsesfylte, mirakuløse og emosjonelt komfortable på bekostning av skjelneevnen. Man kan ikke avgjøre sannheter utfra følelsestilstander. Enten har et trafikkuhell funnet sted, eller ikke. Individuell følelse blandes sammen med konkrete fakta, som er som å sammenblande en fruktkasse med en verktøykasse. Når fornuften blir underkjent, kan det oppstå alvorlige misforståelser, og når det strekker seg inn i spirituelle felt, oppstår det en naivitet og en relativisme, som er tilbakeskritt. Fornuft og skjelneevne er en del av sunn spiritualitet. TEGNTYDNINGS-SKJEBNETRO Det er meget utbredt i spirituelle kretser å tyde tegn og vektlegge dem som uttrykk for synkronisitet og meningsfylte sammentreff. Det har sin relevans, hvis den enkelte lytter dypt inn i seg selv og lærer av det. Men når tydningen av tegn blir lagt utenfor det enkelte individ, i hendene på mystiske autoriteter eller guruer, som har en orakelaktig rolle utenfor individets rekkevidde, så er det ikke fremskritt, men tilbakegang. Det blir et spørsmål om lydighet og avhengighet. Konspirasjonenes dype lag, lagt i hendene på en anonym Q-autoritet (ikke anonym nå lengre dog – han var jo med å storme kongressen i Washington, USA 6 januar 2021), eller på Youtube-videoenes mørke bakpersoner, fører til at de blinde leder de blinde. Og det er presis dette, som i den grad har preget konspirasjonsfolkene og deres proselytter. Talløse manipulerende videoer har i overflod gitt orakelaktige utlegninger av meningsløse tegn, konstruerte sannheter og rett og slett det rene vrøvl, som har hyllet politiske dagsordener og middelaldersk religiøsitet. KONSPIRASJONS-PROPAGANDA Hele konspirasjonsfeltets aktivitet resulterer tilslutt i propaganda. Helt enkelt. Og det er hva folk forsøker å forsvare for gjennom feberaktige argumentasjoner, som skal fremme et synspunkt – deres eget. Det er en dypt forankret egenskap ved alle dypt rammete konspirasjonsfolk at de brennende og vedholdende forsøker å overbevise andre om at de har rett. Det er en utpreget mangel på å holde igjen, og en sterk tendens til å kaste YouTube-videoer i hodet på alle, som ikke er enige. Fanatismens kjennetegn er, at man dypest sett ikke respekterer andres forskjellige synspunkter, og denne emosjonelle febertilstanden er over det hele når det handler om å vekke de sovende. Et annet trekk ved fanatisme er at hvis noe ikke riktig stemmer, så gjør man om på virkeligheten, inntil den har sin rette plass i puslespillet. Det er alltid en forklaring og der kommer alltid nye forklaringer, som i realiteten ikke holder stikk. Konspirasjonsfolk er eminente til å bortforklare alt og de er ofte forbløffende fornufts-resistente.


KONSPIRITUALITET Det hele ender i konspiritualitet, et ord for den komplette sammensmeltingen av konspirasjonisme og spiritualitet. Og det er tragisk, for denne form for tro, kan kanskje kalles en forvridd form for neo-spiritualitet, et nytt uttrykk for desperasjon, men i realiteten er den hverken ny eller spirituell, men en mental og psykisk tilstand, som er spent ut i en uforsonlig dualisme, næret av frykt og dyp, dyp mistro. Det er ikke noe dypt forankret her. Autoriteten er plassert utenfor. Frihetsropet er et rasende opprør mot en masse, som man ikke kan håndtere. Det er en splittet og opphetet tilstand, som ikke finner noen ro, men som kontinuerlig er opptatt av å forfølge en virkelighetsfjern visjon. VI SKAL OPP AV KANINHULLET I eventyret Alice i Eventyrlandet er det godt å ta turen ned i kaninhullet, for det er åpningen til en eventyrlig verden, som er verdifull. I den konspiratoriske neo-spiritualitetens forvrengte klima skal vi se å komme opp av hullet fortest mulig. Det er ikke godt å være, fordi vi får tunnelsyn, labyrint-kuler og konspirasjonsfeber. Vi skal opp i den friske luften. Opp i den virkelige verden igjen, hvor våre verdier bygger alltid på tillit og forbundethet, på ansvar for helheten og engasjement for en grønn verden, vel å merke uten å speide etter grønne reptiler. Det er her det er bruk for oss. Ikke slik vi kan være mot verden, men derimot med verden med alle dens utfordringer, dype kompleksitet og ufullkommenheter. Det er mye å kjempe for, og kampen er en fredelig affære. Det stiller krav om en rolig jordforbundet, som hele tiden er bevisst om våre dype forbindelser med verden. GRUNNTILLIT Holistisk spiritualitet er alltid helhetsbevisst og deler aldri verden opp i sort og hvitt. Det er en varm og vennlig tilgang til verden, uansett hvor mange vanskelige ting vi står overfor og man er hele tiden bevisst om sine dype forbindelser med alt levende. I alt dette er det en helt grunnleggende tillit eller tiltro til verden. De konspirasjonsrammete er med deres frykt og dype mistillit i ferd med å undergrave en sunn deltakelse i verden og en tro på våre medmennesker. Det er dypt blandede motiver i spill i våres verden, men demonisering og skyttergraving, som skapes med den frykt og det voksende hat, som trives i konspirasjonsmiljøer, kan aldri være løsningen. Mistillit skaper kløfter. Mistillit er en gift, som atskiller og fører til at vi oppfatter våre motstandere som objekter og ikke unike individer, tross meningsforskjeller. Demonisering av andre er aldri spirituelt. Andre mennesker er våre medmennesker, ikke motmennesker. DET SÅRBARE DEMOKRATI Konspirasjonstenkningen undergraver demokratiets fundament, fordi det skapes en giftig mistillit til myndigheter og nyhetsmedier. De konspirasjonsrammete har det veldig travelt med å fastholde at de kjemper for frihet og imot slaveri. Men i selve denne innsats undergraves den tiltro til demokratiet, som er limen, som holder vår verden sammen. Ingen demokratier er perfekte, og vi har tatt for gitt denne dyrebare og verdsettende styreformen. Det er bruk for å gjenskape troen på den styreformen, som har gitt oss vår frihet. Det gjøres ikke ved å forvirre folk så mye, at de ikke aner hva de skal tro på. Mange konspirasjonsrammete betviler helt grunnleggende institusjoner og samfunnets styreformer og nyhetsformidling. Ingenting av det er optimalt, men det er viktig at vi ikke melder oss ut av samfunnet. Det er viktig at vi melder oss inn. KORONA SOM HJELPER Kanskje er Korona-krisen en håndsrekning, en sjanse og en hjelp til at vi kan komme tilbake på sporet. Kanskje er Korona-krisen en enestående hjelper, som vi kan minne oss om det enkle, det viktige og det nødvendige. Husk de første månedene i 2020 hvor naturen ble langt mer nærværende, fordi vi ble mer stille. Det er siden blitt overdøvet av mye støy og uro, men vi kan til enhver tid benytte Korona-krisen til å merke verden dypere, oppleve vår sårbarhet i det planetariske økosystemet, og samle krefter til å ta modige og visjonære skritt for å sikre grønne verdier, bæredyktighet og klimahandling, som vil omforme vår verdenssivilisasjon og kulturer til noe helt annet. Det er det dypt bruk for, hvis vi fortsatt skal være en del av den planetariske virkeligheten. Korona betyr krone. Kanskje vi kan åpne vår indre krone for livets vind, og merke hva som er essensielt i menneskelivet, mens vi bringer viruset under kontroll og setter en ny kurs, lært av all den smerten som vi har merket i vår sårbarhet og på grunn av dem vi har mistet. Vi er ikke planetens herskere. Vi er en art blant utallige andre, og vi skal finne og med besinnelse innta vår plass på helt nye måter. Det er vår sjanse, vår mulighet og vår enestående oppgave. Avslutningskommentar Jeg har ikke vært i tvil om at strategien om å følge noenlunde human-etikers forbund, ateister og skepsisbevegelsen sin holdning med tanke på kildekritikk i koronapandemien har vært det beste for meg. Det har vært noen lærerike år under koronapandemien og vi ser enden av tunellen og den nærmer seg slutten. Jeg har nevnt før at jeg har ikke noe mål om å henge ut mest mulig av de som er vaksinemotstandere, men kommer med konstruktiv kritikk av hva noen står for og viser også til velkjente vaksinemotstandere inkludert hvilke kilder noen i alternativbevegelsen liker å bruke. Det er viktig å vise kritisk sans her og ikke sluke alt rått av det man hører eller leser om. Og bruke ekstra god tid på å granske og undersøke kilder ekstra nøye. Jeg er noenlunde enig med det Andreas Aubert skriver i utdraget av artikkelen Møt livet med en fleksibel og åpen holdning (13) i Medium + 040122 i år. Og det blir de siste ordene i denne bloggen, som en tankevekker: «Alternativmiljøets elitisme og suggesjon

Min selvutviklingsreise begynte i 2004. Både i Norge og internasjonalt har jeg vært involvert i mye av det som kalles for «alternativmiljøet». I begynnelsen var jeg åpen og entusiastisk over mye av det jeg møtte, som for meg representerte et alternativ til alt jeg fram til da hadde opplevd som utilfredsstillende og begrenset innenfor «mainstream». Jeg synes fortsatt at «alternative miljøer» har mange gode impulser å komme med. Over tid har jeg likevel fått et mer nyansert syn. Innen alternative miljøer skapes det ofte et uheldig skille mellom «oss» og «de andre», der man hever seg over «massenes middelmådighet». Man har funnet ut ting som andre ikke har, og man lever en bedre tilværelse, for «de utvalgte». Det veksles ofte mellom desperasjon over at ikke flere er med på den «alternative reisen» og å trøste seg med at man er «bedre» enn andre.

Langt på vei representerer dette en ubevisst frykt og mer eller mindre umodne måter å håndtere frykten på presentert i en fargesprakende innpakning. Det er lett å bli nedsløvet av alternativmiljøenes suggesjon, der fargerik innpakning og tidvis overfladisk fellesskap innimellom går på bekostning av dypere innsikt og personlig integritet. Avtalen som ofte ubevisst inngås, ser ut til å være: «du kan gjøre som du vil, og jeg kan gjøre som jeg vil. Prisen er at vi ikke skal konfrontere hverandre med vår inkonsekvens og dobbeltmoral». Det skapes en tilsynelatende frihet som ofte er bygget på en skjør grunnmur. Mye av alternativmiljøet handler om å skape «god stemning» – et liv i en vedvarende «regnbuefest» fremfor å få til en reell indre transformasjon der man også forholder seg bevisst til skyggesidene sine.

En balansert middelvei

Jeg ønsker ikke i dag å presentere meg som del av et alternativmiljø. Ei heller å være bundet av mainstreams konformitet og begrensede syn. Som terapeut, coach og kursholder vektlegger jeg autentisitet.»

KILDER: 1. Boka Bhagavad Gitas Visjon – Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. https://www.bevissthetsvitenskap.com/bok 2. Vaksiner og tillit til helsemyndighetene under en pandemi - https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/vaksiner-og-tillit-til-helsemyndighetene-under-en-pandemi Kritisk tenkning – Intuisjon – Fryktbasert Mistenksomhet - https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/kritisk-tenkning-intuisjon-fryktbasert-mistenksomhet Overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet til teknologi - https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/overdreven-bekymring-frykt-og-mistenksomhet-til-teknologi I Magasinet Harmoni utgave 5/2020 fikk jeg publisert en artikkel, som heter Konspirasjonsteorier og sunn samfunnskritisk sans - Hvor går grensen? https://www.bevissthetsvitenskap.com/_files/ugd/bbf970_87c2ffecaec64a7589d378438b535769.pdf 3. Akuttsjef: Jeg regner med at uvaksinerte i Norge tenker seg grundig om - https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KzlQby/akuttsjef-jeg-regner-med-at-uvaksinerte-i-norge-tenker-seg-grundig-om?fbclid=IwAR0Li2WoSi0khe2ZtxLwXlKaKsNmsYkSwnx7-4-NmDoOrnSR0Y3DRmIZjxU 4. Vaksineplikt er feil - https://www.nrk.no/ytring/_______vaksineplikt-er-feil-1.15759630?fbclid=IwAR1HcyG4tpgZj5ixS47Dg8bJafaXeK9_Nctlrfnmc6I70U6EKj5aUIQE_Yc 5. Er du sikker på det? En kampanje om kritisk tenkning - https://www.human.no/kampanjer/er-du-sikker-pa-det Konspirasjonsteorier - https://www.human.no/saker/kritisk-tenkning/konspirasjonsteorier 6. Har de uvaksinerte skylda? https://www.tronderdebatt.no/har-de-uvaksinerte-skylda/o/5-122-35760?fbclid=IwAR0YebifUNSYUnDM9DNpEdis0ZB23TbZwM71R9aQHHM6I3C6wSWb06jYkjk 7. Feil på feil om vaksiner fra norsk forsker i viralt intervju på hemali.no https://www.faktisk.no/artikler/0rg91/feil-pa-feil-om-vaksiner-fra-norsk-forsker-i-viralt-intervju Immunglimt – blogg av professor i medisin Anne Spurkland om immunforsvaret, korona og vaksiner - https://immunglimt.no/ Seniorforsker – elleve ganger flere dødsfall enn etter vaksinen mot svineinfluensa https://hemali.no/siste/seniorforsker-elleve-ganger-flere-dodsfall-enn-etter-vaksinen-mot-svineinfluensa/ 30 dårlige argumenter mot COVID og VAKSINER, som blir tilbakevist (engelsk) https://thelogicofscience.com/2022/01/19/debunking-30-bad-arguments-about-covid-vaccines/ 8. Ivermectin – bløff eller behandling mot covid-19? - https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/09/02/ivermectin--bloff-eller-behandling-mot-covid-19/

9. Nei – en Nurnberg 2 rettsak er ikke i gang - https://www.faktisk.no/artikler/j1m6l/nei-en-nurnberg-2-rettssak-er-ikke-i-gang Ryktene om ny Nurnberg prosess er bare tull https://www.faktisk.no/artikler/jeoex/ryktene-om-en-ny-nurnberg-prosess-er-bare-tull Den norske regjeringen er ikke tiltakt for forbrytelser mot menneskeheten https://www.faktisk.no/artikler/zk4oy/den-norske-regjeringen-er-ikke-tiltalt-for-forbrytelser-mot-menneskeheten Nrks nyhetssjef svarer hemali https://hemali.no/siste/nrks-nyhetssjef-svarer-hemali/ Antivaksere sammenlikner seg med jødene under krigen https://www.faktisk.no/artikler/z3rko/anti-vaksere-sammenligner-seg-med-jodene-under-krigen 10. Antisemittismen i koronaprotestene må avkodes - https://www.vl.no/kultur/2022/01/16/antisemittismen-i-koronaprotestene-ma-avkodes/?fbclid=IwAR2W9IFfWyGK-7QRbEGV6gDFdBy4dGQEyAUSnI8yQo3ZpeOX5FqYHZtfPjE 11. Vaksinemostandere tok seg inn på vaksinesenter – målet var å stjele vaksiner - https://www.nrk.no/osloogviken/vaksinemotstandere-tok-seg-inn-pa-vaksinesenter-1.15830653 Kjent vaksinemotstander pågrepet – skulle beslaglegge doser på vaksinesenter i Oslo - https://filternyheter.no/kjent-vaksinemotstander-pagrepet-skulle-beslaglegge-doser-pa-vaksinesenter/ 12. Nakstad-sitat brukes som argument mot vaksine - https://www.faktisk.no/artikler/jx8k1/nakstad-sitat-brukes-som-argument-mot-vaksine 13. Møt livet med fleksibel og åpen holdning! - https://medium.no/spirituell-utvikling/mot-livet-med-en-fleksibel-og-apen-holdning/ Her er en typisk antivakser - vaksinemotstander måte å spre falske nyheter på:


165 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page