top of page
  • David Storoy

Vaksiner og tillit til helsemyndighetene under en pandemi

Oppdatert: 26. jan.

(oppdatert 260124)

I VG 4 juli 2021 dukket det opp en veldig interessant artikkel, som har inspirert meg til å skrive en blogg: MDG-politiker ber Norge pause vaksineringen

Fylkespolitiker Susanne Heart i Miljøpartiet de Grønne har publisert et åpent brev, hvor hun ber regjeringen pause vaksineringen. Hennes eget parti tar avstand fra uttalelsene. Å demonisere vaksiner, helsemyndigheter, penger og de vitenskapelige prosesser som skjer har ikke med å bruke sin sunne fornuft. Intuisjon og tenke selv er helt greit det opp til et visst punkt, men så må man og se på sin begrensning i forbindelse med emnet medisinsk kunnskap. Jeg har ingen grunner til å ha mistillit til helsemyndigheter i forbindelse med emnet pandemi. De har gjort det som er forventet noenlunde og det har vært mange gode og sunne valg. Jeg tar vaksinen, fordi min sunne fornuft kombinert med min intuisjon og kunnskap sier meg at det er det riktige. Hva andre gjør har jeg respekt for. Det er som det ei sier i sin posting om at det er jo fint at man følger sin overbevisning og tro, men at vi må også være ydmyke nok til å erkjenne at noen ganger er det andre som har mer kunnskap enn oss om noe. Og at kunnskap går foran følelser. Å ta ansvar for egen helse er en ting, men felleskapets vel og ve og behovene av det totale er alltid noe som kommer først. Det er greit å være kritisk, men det jeg er bekymret for er manglende kunnskap og virkelig kritisk tenkning eller sans innenfor blant de som er innenfor det alternative. Pandemi er noe vi ikke skal ta lett på og manglende tillit til helsemyndigheter i forbindelse med pandemi er ikke passende holdning i det som skjer. En jobber mot sunne og fornuftige løsninger i samfunnet. En slik verden som vi lever i er på en måte en slags intelligent orden gjennomsyret med fysiske, biologiske, psykologiske og andre lover. Det er potensial i å bekjempe dette koronaviruset blant fagfolk og de fortjener respekt for arbeidet de har gjort innenfor emnet som vaksiner. Det er en ufeilbarlig intelligent orden, men vi mennesker er ikke ufeilbarlige og det samme er vitenskapsfolk, fagfolk og politikere. Jeg respekterer at Susanne har sine meninger om dette og har sans for engasjementet, men håper hun tar til seg at det hun gjør er nok kanskje å blande roller som politiker og ikke skjønne at det er jo protokoll for pandemi blant politikere. og myndigheter. Helsemyndighetene og fagfolk de støtter bruker sikkert mye tid på å se på mange sider og løsninger før de kommer med. Hadde vi jobbet der så hadde vi gjort noenlunde de samme tingene og de løsninger som det har bragt med seg. ⁠Jeg ber om at en stoler mer på helsemyndigheter i forbindelse med koronapandemien som sagt og ikke tyr til fryktbasert mistenksomhet, som det er lett å ty til i disse tider. I denne pandemien har det ikke bare vært oppblomstring av koronvirus, men også konspirasjonsteorier. Er verden så ond, destruktiv og vil oss vondt? Hvorfor har et sånt behov for å demonisere emner som penger, helsemyndigheter, vaksine, politikere blant oss alternative? De gjør sitt beste der de er, og de gjør en kjempeinnsats og så kan en gjerne være kritisk til det de gjør. Men å se svart-hvitt på en ekstremt nyansert kompleks verden er ikke noe sunt og er ikke en passende holdning til det som skjer. Det er flere grunner til at det er viktig å fokusere på kollektive løsninger fremfor individuelle når det gjelder en pandemi:

 

1. Beskyttelse av samfunnet: En pandemi påvirker ikke bare enkeltpersoner, men hele samfunnet. Ved å fokusere på kollektive løsninger kan man redusere smittespredningen og dermed beskytte flere mennesker samtidig.

 

2. Smittespredning og globalisering: Pandemier er ofte globale fenomener, og smitten kan spre seg raskt og uforutsigbart. Ved å ha kollektive løsninger som involverer hele samfunn, nasjoner og internasjonale samarbeid, kan man bedre håndtere og begrense smittespredningen.

3. Solidaritet og samarbeid: En pandemi krever at mennesker samarbeider og tar felles ansvar for å beskytte hverandre. Ved å fokusere på kollektive løsninger fremfor individuelle, viser man solidaritet med de mest sårbare i samfunnet og bidrar til å skape en felles innsats for å bekjempe pandemien.

 

4. Effektivitet og effektiv ressursallokering: Kollektive løsninger kan være mer effektive ved å samordne ressurser, redusere overlappende innsats og øke tilgjengelige ressurser. Dette kan bidra til en mer effektiv respons på pandemien og bedre ressursallokering.

 

5. Læring og kunnskapsdeling: Ved å fokusere på kollektive løsninger kan man dra nytte av erfaringer og kunnskap fra flere kilder. Dette kan forbedre forståelsen og håndteringen av pandemien, og bidra til bedre strategier for forebygging og respons.

 

Det betyr ikke at individuelle tiltak er uten betydning. Individuelle tiltak som håndvask, bruk av munnbind og sosial distansering er fortsatt viktige for å redusere smittespredningen. Likevel er det viktig å ha en helhetlig tilnærming med kollektive løsninger for å beskytte og håndtere en pandemi på best mulig måte.

Jeg er ingen stor tilhenger av Gunnar Tjomlid, men han treffer spikeren her på det han skriver i sin artikkel - Susanne Heart demonstrerer hvorfor vi trenger å lære barn og voksne kildekritikk: Her er noen sitater, som er verdt å nevne i hans artikkel – Susanne Heart demonstrer hvorfor vi trenger å lære barn og voksne kildekritikk: «Vi er i sluttfasen av den mest intense delen av en pandemi hvor et massivt vaksineprogram er den viktigste årsak til at vi nå kan se et lys i enden av tunnelen. Det er derfor ikke rart at folk blir interessert i vaksiner, noe som i utgangspunktet burde være en god ting.

Mer interesse for vitenskap, og ikke minst for det som kanskje vil stå som den største vitenskapelige bragd de siste hundre år, nemlig utviklingen av mRNA-baserte vaksiner, er positivt.

Men vitenskap er vanskelig. I min bok «Håndbok i krisemaksimering» forklarer jeg hvorfor vitenskap og forskning er grumsete. Og hvorfor media og sosiale medier ofte er den rake motsetning av det vitenskapen står for. For mens media vil ha det umiddelbare, aktuelle og sensasjonistiske, er vitenskapen er treig prosess som ofte går to skritt frem og ett tilbake, med noen omveier her og der, før man etter mange år nærmer seg noe som er troverdig nok til å utbasunere til folk flest.

Dermed er også vitenskap «farlig». Hvis man ikke forstår disse prosessene er det lett å gå i fella. Akkurat det har MDG-politiker Susanne Heart gjort så til de grader. Og det på en måte som er utilgivelig fra en fylkespolitiker. « Dr Robert Malone forvirrer igjen. Susanne Heart går videre I sin tekst med å hevde at «mRNA- og DNA-vaksinenes oppfinner og «far», Dr Robert W Malone, selv er bekymret og ber om at vaksineringen nå settes på pause», og viser til Hans artikkel «Bioethics of Experimental COVID Vaccine Deployment under EUA: It’s time we stop and look at what’s going down.» Men artikkelen er bare en meningsytring som ikke viser til noe av vitenskapelig substans som tilsier at mRNA-vaksinene skulle være farlige. Og selv om Robert Malone spilte en viktig rolle i de første steg mot å utvikle mRNA-baserte legemidler tilbake på 80-tallet, har han ikke hatt noe å gjøre med utviklingen av mRNA-vaksiner de siste tyve år eller mer.

Det er like lite relevant hva Malone måtte mene om moderne mRNA-vaksiner mot SARS-Cov-2, som om Henry Ford mente at alle burde slutte å kjøpe Tesla fordi han synes kjøpepresset i favør av el-biler er for høyt.

I tillegg tar Malone veldig mye feil og forvrenger forskningsresultater over en lav sko, noe jeg har dokumentert grundig blant annet i bloggposten «Weinstein, Malone og Kirsch vil redde verden – men ender opp med å gjøre sine lyttere dummere». "Han (Malone) er ikke utvikler av mRNA-vaksinen. Han var en av de første som forsket på muligheten for å bruke mRNA som leveranse av genetiske koder for å produsere proteiner som kan trigge en immunrespons. Men han var to-tre tiår unna det som i dag er mRNA-vaksiner, og leser du min bloggpost om ham vil du se at han bommer funamentalt i sin kritikk av dagens vaksiner.

Litt rart at man erklærer en enkeltperson som ikke på noe vis har jobbet med utviklingen av disse vaksinene som «Den store Eksperten», mens de tusener av forskere som har jobbet direkte med disse vaksinene og publisert forskning på dette i snart tyve år, og som ikke er enig med ham, ikke er verdt å lytte til." «MDG-politikeren avslutter med et merkverdig regnestykke:

Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og potensiell død gjennom massevaksinering? Er regjeringen klar over at et slikt ansvar veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi? Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?

Det undrer meg hvordan Heart får dette regnestykket til å gå opp.

Vi har gitt rundt en milliard doser med mRNA-vaksiner så langt i pandemien. Så langt er det ikke avdekket noen sikre dødsfall knyttet til disse vaksinene. Men la oss for argumentets skyld si at det har dødd tusen mennesker av vaksinene. Eller ti tusen. Hvor enn tragisk det ville vært er det fortsatt «peanuts» sammenlignet med de minst fire millioner som har dødd av covid-19 (et tall som mer sannsynlig er minst dobbelt så høyt i virkeligheten).

Nesten en av fire innbyggere på kloden har i skrivende stund mottatt minst en vaksinedose mot SARS-CoV-2. Rundt ti prosent har fått mRNA-vaksine. For at vaksinen skulle være like dødelig som covid-19 ville vi måtte sett titusener av vaksinerelaterte dødsfall hver eneste dag det siste halve året.

Det har vi ikke. Dette vet Susanne Heart.

Og da snakker vi bare om dødsfall. Vi vet også at en ikke ubetydelig andel av de som smittes av det nye koronaviruset får langstidsskader. Dette har vi heller ikke sett med mRNA-vaksinene.

Matematikken her er enkel, men Heart har åpenbart ikke tenkt særlig mye på egenhånd før hun publiserte sin bloggpost. « "Og hvorfor vektlegger du Malone, som ikke har vært involvert i utviklingen av disse vaksinene, fremfor de tusenvis av forskere som faktisk har det og kjenner teknologien best? Det gir ingen mening." En ny blogg fra Tjomlid - kan du lese her: "Susanne Heart, fylkespolitiker for MDG i Rogaland, er på banen igjen. I den grad et jorde kan kalles en bane. Denne gang hevder hun at det nye koronaviruset egentlig ikke er nytt, fordi, basert på hennes særdeles tvilsomme kilder som med påstander som ble tilbakevist for allerede 18 måneder siden, så ble viruset og behandling mot viruset patentert mange år før pandemien startet. Dette er selvsagt feil. Pinlig feil. " Noen få utdrag fra artikkelen i Stavanger Aftenblad 14 juli: Legemiddelverket-topp kaller blant annet advokaten nevnt i det nyeste brevet for «en kjent konspirasjonsteoretiker». Se deres svar lenger nede i saken.

– Det er et problem dersom folk kaller ham for det, vi trenger de kritiske stemmene. Men utenom dette har jeg ingen formeninger om han, sier Heart. Jeg har veldig respekt for folket og demokratiet, og i en eksperimentell vaksineutrulling må folk få nok informasjon før de kan si ja. Hvorfor skal vi være redde for å være skeptiske? spør hun. MDG sin holdning til hvordan åpenheten er rundt vaksineprogrammet her i landet: Vi tenker at det nasjonale vaksineprogrammet, og vurderingene som har vært rundt dette, er gode og åpne, og vi mener spørsmålene som Heart stiller i sine innlegg i stor grad er blitt besvart. Derfor er det uheldig at det fremmes feilaktige påstander som ikke baserer seg på kunnskap, sier partisekretær i MDG, Torkil Vederhus. Tuastads vurderinger rundt rollekonflikt støtter også partisekretær Vederhus i MDG.

– Jeg tenker at det er veldig uheldig at hun skriver dette. Partiet er krystallklart på at vi mener det er bra at befolkningen vaksineres, sier han.


Fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier dette blant annet:

Dr. Martin, som hun referer til, er en velkjent konspirasjonsteoretiker, og har null troverdighet i faglige miljøer. Som Reuters viser gjennom en faktasjekk, finnes det eksempler på at han har holdt innlegg om at vaksiner er laget for å framkalle sykdom, sier Madsen. Her er en annen nyttig blogg fra Tjomlid, som er verdt å lese ifm emnet vaksiner: Å spre vaksinefrykt skader andre. Andre tanker verdt å nevne ut fra flere innlegg på facebook m.m. om Susanne Heart sin artikkel i VG «Fri debatt har vi i Norge, og alle har rett til å si hva de mener. En mening er ikke vitenskap, og ditt innlegg avslører noe langt mer urovekkende.

Hårreisende at en folkevalgt velger å bruke tid på, og til syvende og sist-forme meninger basert på youtube, steigan, Alex Jones & infowars, Londonreal og andre ytterliggående plattformer. For det, er helt transparent. Dine meninger er pakket inn i et langt mer forsiktig språk enn hva du vanligvis ville delt med dine meningsfeller, men kommentarfeltet her avslører også hvilken gruppe du representerer. Det er kanskje noe du burde tenke på. Disse plattformenes dere får deres "kunnskap" fra har en "styrke", nemlig å servere informasjon som fremstår som sannheten. En pakkeløsning for alle komplekse problemstillinger- kokt ned til svært overforenklede konklusjoner. Har man litt kunnskap om den komplekse prosessen det er å i det hele tatt komme frem til en bred enighet innen det vitenskapelige miljøet, har man en langt mer ydmyk tilnærming til informasjon og data. Det blir også lettere å spotte misinformasjon. Spørsmål som er lurt å stille seg er for eksempel: Hvor fant jeg denne informasjonen? Hvilket standpunkt tar fagmiljøet til denne informasjonen? Er det publisert en rekke forskningsfunn og store mengder metadata som indikerer at dette kan være signifikante funn? Sensasjonelle overskrifter og voldsomme påstander feller kun dem med en dårligere forståelse av hva vitenskapen er.

Er man en akademiker, river man seg i håret når man ser hva som deles i slike miljøer. Ingenting er forankret i vitenskapelig konsensus. Det brukes ord som at man skal tenke selv, de andre er sauer som bare følger massene, og at dere representerer den delen av befolkningen som er våkne. Alt i alt er det jo forlokkende å være en del av den smarte delen av befolkningen- og rent psykologisk kan man forstå hvorfor stadig flere går i denne fellen. Men, medisinen mot dette er kildekritikk og vitenskapelig forståelse.

Det er trist at du her fronter en mening som går stikk i strid med hva fagmiljøet, per i dag, råder folk å gjøre. Ikke bare er det trist, men det du gjør er farlig. I skrivende stund har du 97 delinger på dette innlegget. Du stiller deg i rekken sammen med Marjorie Taylor Greene og Donald Trump, som også tok sin daglige dose nyheter fra plattformene jeg innledningsvis nevnte. Vi så alle hva det resulterte i, et angrep på det frie demokrati. Og grunnen? Spredning av misinformasjon, en grunnleggende mangel på innsikt i den vitenskapelige prosessen og en totalt fraværende kildekritikk. « Hele innlegget ditt bærer preg av misinformasjon, og en person som får sin kunnskap og alternative informasjon fra tvilsomme kanaler.

Som lokalpolitiker er det hårreisende at du bruker din plattform til å spre slik misinformasjon. I skrivende stund har innlegget 300 delinger. Jeg håper dine partifeller tar dette seriøst. MDG tjener ikke på at en partikollega gjør slik en slett jobb med informasjon ut til folket.

Å gå stikk i strid med hva det medisinske fagfeltet råder folket å gjøre, er direkte farlig. Særlig når du er politiker, og velger å bruke ditt talerør på denne måten.» -- Det er ikke ufarlig å spre misinformasjon. Til syvende og sist er spredning av misinformasjon, og mangel på kildekritikk, en fare for vårt demokrati.

At en folkevalgt fronter slike meninger, er skremmende. «

"Sannheten er at det er satt over 3 milliarder doser med vaksiner til nå i verden. Bivirkningene er mikroskopiske mens Covid dreper millioner og lemlester titalls millioner med varige mén. Det er tusenvis av rapporter med forskning som ligger bak vaksinene - ikke enkeltrapporter. Debatt er greit - men ikke basert på enkeltrapporter. Dette minner meg om klimarealistene som trekker frem enkeltrapporter - mens et massivt forskningsmiljø entydig peker på at verden blir varmere. Lytt til den brede medisinske vitenskapen og over 60 år med vaksineerfaring." "Jeg mener at det er rett at vaksinasjon er frivillig - men jeg har satt et løfte for meg selv - å alltid - alltid imøtegå de som er vaksineskeptikere. Fordi vaksiner redder liv hver eneste dag, hver eneste time og hvert eneste sekund. Vaksinering er en av de største medisinske triumfene menneskeheten kan fremvise. enten et gjelder poli, kopper eller livmorhalskreft.

Jeg vil minne om at Corona er en sykdom som skaper en infeksjon i lungene der de fylles med væske/slim til du ikke klarer å puste. Så du kveles sakte - som om du drukner uten vann. Hver dag dør titusenvis av den skjebnen rundt om kring i verden - og så vet vi at vaksinene er over 95% effektiv for å beksytte oss mot denne jævlige sykdommen. Ta deg gjerne en tur til Inda eller Brasil for å forkynne ditt budskap - om at det er bedre at de blir dødssyke enn å ta vaksinen."

"Det er selvfølgelig legitimt å være skeptisk til en vaksine. Det har vært skepsis til f eks poliovaksine også (de første utgavene med rette), og i deler av verden nektes barn ennå å ta vaksiner mot difteri, smittsom hjernehinnebetennelse, osv. De vil helt sikker det beste for sine barn. Men som i disse tilfellene er i tilfellet COVID den vitenskapelige konsensusen overveldende når det gjelder at vaksinen redder liv, mens bivirkningene har vært helt minimale. Hundrevis av millioner doser har nå blitt satt. Dette er ikke spekulasjon. Så når du spør, «hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?», så er jo det for lengst besvart. Kan noe datagrunnlag på noe som helst tidspunkt overbevise deg om dette? At man har tatt den vurderingen - i så mange ulike land, med så ulike styringsrett - og har landet på at vaksinene faktisk gjør så umåtelig mer bra for verden enn negativt? Eller er det slik at noen skjuler noe her, som du synes å antyde? For du ber om respekt for dine standpunkt, men kan du virkelig begrunne påstander som at massemedia har blitt sensurert - hvor, av hvem? - når det gjelder COVID? Eller kan det være at det faktisk er deg selv som har blitt lurt?" "Det er valgfritt å la seg vaksinere, men det er ikke valgfritt å forholde seg til fakta: 4 millioner registrerte døde av Covid19 (reelt langt flere), 0 døde av RNA-vaksiner. RNA-vaksiner er svært trygge fordi RNA-molekylet brytes raskt ned i kroppen, resten ordner kroppens eget immunforsvar. Med flere hundre millioner vaksinerte, har vitenskapen en temmelig nøyaktig fasit for dette. " En liten dialog mellom meg og en vaksine-skeptiker på facebooksiden til Susanne Heart: Vaksine-skeptiker: I fagmiljøene er det delte meninger. Derfor plukker man den sannheten som klinger mest med magefølelsen. Forskningsresultater er i evig endring. Det som er en bastant sannhet i dag blir latterliggjort i morgen fordi forskningen fornyes og blir bedre. Og legger til : De nye vaksinene er et stort eksperiment som i følge min sannhet gir en del bivirkninger. Hvordan vaksinene agerer i kroppen på lang sikt er det ingen som vet. Ikke forskningen heller. Allerede nå snakker man om en tredje dose... og eventuelt flere enn det også. Man må ikke være en konspirasjonsteoretiker for å være skeptisk til dette store eksperimentet. Dette er fakta - ikke teori. Nå er jeg helt ferdig med denne tråden David: Vaksiner er det beste våpenet mot covid-19 uansett hva jeg eller du mener pr i dag. Det har ingenting med magefølelse, men hvor objektiv man kan være i dette emnet. Det er fakta og at man er mest mulig objektiv som nevnt.Det er bred enighet blant de fleste fagfolk om dette. At det er bivirkninger er sånn naturen ifm vaksiner er. Det finnes ikke noe åndelig magi her som kan hjelpe mot covid-19 - det er jo ren ønsketenkning hvis du mener at det finnes bedre våpen mot covid-19? Jeg har mer tro på kunnskap, som har med sunn fornuft å gjøre uavhengig mitt alternative livssyn. Man skal jo forholde seg mest mulig objektiv i den verden man lever i og se på det som er her. Å gjøre det beste ut av det man har til rådighet og da er kunnskap som dette viktig. (nedenfor blant annet). Derfor kan synsing ifm covid-19 være usunt. (min sannhet vs andre sin sannhet...).

At vaksiner er eksperiment er delvis sant, men jeg forholder meg til blant annet Anne Spurkland, som sier dette ifm teknologien til de nye vaksinene:

"Hei igjen

Når det gjelder påstanden om at mRNA-vaksinering er et prøveprosjekt på menneskeheten, så er det ganske langt fra sannheten. Teknologien som blir brukt i mRNA-vaksinene er basert på minst to tiår med forskning. mRNA-vaksinering har vært prøvd ut tidligere, også på mennesker, både mot kreft og mot andre infeksjonssykdommer. Men det er riktig at metoden ikke har vært brukt tidligere i det omfanget vi ser nå.

På den annen side er dette en teknologi som er svært nært viruset selv, så hvis man påstår at mRNA kan gi langvarige og skadelige endringer i immunsystemet eller DNA, så gjelder påstanden i minst like stor grad selve viruset man skal beskyttes mot.

Nei, så selv om vi selvsagt ikke vet helt sikkert, er det svært usannsynlig at det skal dukke opp alvorlige langtidsbivirkninger av vaksinen flere år etter at man fikk den. Vi vet imidlertid at SARS-CoV-2-viruset kan gi alvorlig sykdom særlig hos eldre, og langvarige bivirkninger med betydelige helsekonsekvenser også hos unge mennesker.

Hilsen Anne S"

Vaksine-skeptiker: Du eller jeg har ikke peiling på hva som er best mot covid -19. Vaksiner kan for mange virke bra på kort sikt men ingen vet hvordan de fungerer på lang sikt... ingen. David: Det er sant at vi ikke har peiling på hva som er best, men jeg har en holdning om å stole på fagfolk og det som er det til beste for oss nå. Det handler om tillit, Tom. Og være ydmyk overfor fagfolk som Anne S og andre blant offentlige helsemyndigheter. Vaksiner er det beste til rådighet i år 2021 ifm covid-19. Da forholder jeg meg til folk som har kunnskap og jeg stoler på det.

Jeg har ikke behov over å lage alternativ holdning, som kan være usunt og uansvarlig. Jeg har heller ikke fryktbasert mistenksomhet ifm dette. Hva du velger har jeg ikke noe med, men jeg forklarer hva jeg forholder meg til.

Jeg kan også lære av Tjomlid og andre ifm kildekritikk selv om de ikke har alternativt livssyn. Å være ekstra kritisk til kilder som hemali.no og steigan.no med flere er lurt og ikke ta dem seriøst med tanke på koronapandemi og deres påstander via kilder : Artikkelen «Nei, koronavaksinen inneholder ikke grafèn» på faktisk.no siteres dette: «Både Hemali og Steigan.no omtaler Stuckelberger som lege. Hemali siterer henne på at «vi er nå flere leger som advarer om dødsfall etter vaksinering». Steigan.no fastslår i sin artikkel at:

«Astrid Stuckelberger er professor, lege, hun har 30 år bak seg som forsker».

Faktisk.no har spurt Stuckelberger om det er riktig at hun er lege, uten å få svar. Ifølge CVen på hjemmesiden, er hun ikke utdannet lege, men har en doktorgrad i folkehelse.

Vi har også spurt Hemali om hvor Stuckelberger er professor, og hva hun er professor i. Hemali har også fått mulighet til å kommentere at Stuckelberger ifølge CVen på hjemmesiden, ikke er lege. Det har vi ikke fått svar på. « Øyvind Strømmen er fylkestingsrepresentant for Vestland fylkeskommune og har skrevet en blogg om "Hvordan kospirasjonsteorier står i vegen for samfunnskritikk" og skal komme ut med en bok om, som heter Giftpillen - Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft i august 2021: "..Når ein utfordrar etablerte idéar, må ein vakta seg vel for å enda opp med ein slags selektiv skepsis, der ein tillet seg å tvila på alt som kjem frå etablerte kjelder, men samstundes byrjar å omgå såkalla “alternative” kjelder ukritisk eller beint fram naivt..." Boka er ute nå og kan bestilles her.

​Og jeg har også skrevet noe om kritisk tenkning - intuisjon - fryktbasert mistenksomhet her i denne bloggen. Hva er en passende og sunn holdning i møte med covid-19-pandemien og hendelser ellers i verdenen, spør Vedanta-veileder David Storøy, som er inspirert av gammel vedisk visdom fra India når han her skriver om dette. Les mer i artikkelen på Medium+ , som heter Å håndtere frykt og usikkerhet. Her er den i pdfutgave. Noen få utdrag der, som er verdt å nevne i denne sammenhengen: Korona, vaksiner og konspirasjon Frykt forårsaker projeksjoner: vi ser ting som ikke er der og det får oss til å tro at våre projeksjoner er virkelighet. Hvis virkelighet er ikke-dualistisk som Vedanta sier, alt det som er positivt og negativt tjener det på en eller annen måte. Derfor er viruset Gude-gitt. Et halvtomt glass er også halvfullt, som impliserer et valg. Du kan la denne ideen opprøre ditt sinn eller du kan se det som en mulighet til å søke Selvet, som er fri av bekymringer. Konspirasjonsteorier popper opp som sopp etter et godt regn i vanskelige tider. Det er veldig lett å anta at ditt første innfall er den virkelige sannheten, som om det var en uvirkelig sannhet. Du møter noen, som har vibrasjoner som er negative og stygge og du misliker dem umiddelbart. Du bruker ikke tid til å virkelig kjenne dem. Du avviser dem og ser etter noen som får deg til å føle deg bra. Du kan ikke tenke bak din reaksjon. Du tror ikke at noen mennesker kanskje ikke liker deg når ditt sinn er dømmende og negativt, ei heller ser du etter gode kvaliteter i personen. Du trenger ting til å være svart og hvitt fordi du ikke kan fordra tvetydighet. Du ønsker et enkelt svar slik at du trenger ikke å tenke. Du forestiller deg at du er veldig smart og intellektuell, men egentlig er ditt sinn tungt og sløvt. Livet er nyanse av grått. Den eneste bekreftelsen av sanne konspirasjonsteorier er frykten i seg selv. Du vil legge merke til at teorier er aldri løst. De fortsetter i all uendelighet, for å ikke nevne i det kjedsommelige, når det skjer en krise. Problemet er imidlertid ikke hva du føler. Problemet er ignoranse i seg selv. Du skylder sinnet ditt til å trene det mer rasjonelt. Ignoranse er så overbevisende at ethvert uønskete hendelser kan se ut som en konspirasjon. Hvis det er en slags ond Kabal, som ønsker å tvinge vaksine på oss, hva gjør det for ens sinn å dvele på det? De er åpenbart mer kraftfulle enn lille meg, så jeg er ferdig uansett; frykten løser ikke problemet. Hvis nok mennesker gjør det store ut av dette, det onde, vil de kanskje gjøre vaksinen valgfritt. «Onde» firmaer som vi forsterker med våre kjøp frykter boikott, som ingenting annet. Jeg mener jeg har tjent på vaksiner som jeg fikk som barn, og er ikke mot vaksiner egentlig. Uansett det å la frykt spise ens sinn er ikke sunt. Hvis mennesker legger til samme følelse i å elske Gud, som de gjør å frykte for fremtiden, som forresten ikke vil skje, vil verdenen være opplyst på null komme niks. Jeg tenker på innfallet av det – flokkimmunitet er en gudegitt ide. Vi har overlevd i millioner av år, fordi livet er slik at på en eller annen måte eliminerer de svakeste genene fra bassenget. Fordi ellers ville vi være dinosaurer. Plutselig er Bill Gates, som jeg beundrer over hans filantropi, lederen av den siste versjonen av Sions vises protokoller. Ignoranse går hånd i hånd med klandring. Vår sans av utilfredshet med oss selv kan aldri være vår feil. Men ikke alle rike og kraftfulle personer er en demon. De fleste av oss har aldri møtt en veldig rik og kraftfull person. Kanskje er de fleste anstendige og rimelig ærlige. Og selv demoner ser ikke ut til å være demoner; deres situasjoner former dem. Ingen ville være den de er hvis de kunne velge. Så hvem er jeg som dømmer? Til slutt, når jeg har sagt det, er det ingen måte å avgjøre naturen av noe i verdenen. Den er i en kontinuerlig endringstilstand og det er altfor mange faktorer krevd til å produsere et gitt resultat til å tillate oss til å redusere vår lidelse til et enkelt ord som konspirasjon. Vaksiner, Risiko og Skapelsens natur Du kan ikke velge et syn, som vil fullstendig fjerne risiko fordi risiko er skapelsens natur. Livet er helt og holdent eksperimentelt. Vi er alle Det Totale Sinnets forsøkskaniner siden det leder oss til lyset. Smerte og tap er uunngåelig. Vi er ikke bare selv-bevisste mennesker, men vi er også ivrig etter å hjelpe Det Totale Sinnet. Vi er klar over risikoens natur og belønninger, som er valgmuligheter i hver situasjon til hvert øyeblikk. Å ha på munnbind, isolere seg sosialt og bli vaksinert på grunn av to grunner: 1) De øker sjansene til å unngå COVID-19 og redusere bekymringer. 2) De øker sjansene til en klar åndelig fordel ved å sette oss på samme side, som Det Totale Sinnet, Den Store Vitenskapelige Innovatøren. Det er åpenbart at dets vilje ønsker at menneskerasen overlever. Genetikk, Eugenikk, medisin og så videre er alle oppriktighetsforsøk på å hjelpe menneskerasen til å overleve, og i den overlevelsen å vokse i lyset. Det skjer feil, men hvordan kan vi lære bortsett fra våre feil? Hvordan kan vi vokse hvis vi ikke lærer om oss selv og vårt miljø? Hvordan vil vi overleve som en rase hvis vi ikke er villig til å ofre noe? Vår fødsel her er et offer, fordi så lenge vi elsker livet, må vi ofre det før eller siden. Covid-19 er en mulighet. Vaksiner er en mulighet til å tjene verdenen. Det er sunn fornuft bak den tankegangen. Frykt er viktig opp til et visst punkt, som får oss til å handle på passende og fornuftig måte. Å demonisere vaksiner hjelper ingen. SPIRITUELL RELATIVISME Rasjonaliteten har generelt ikke hatt en populær rolle i moderne spiritualitet. Det mentale er ofte blitt assosiert med den lavere natur, som kun kan gripe tingene meget skjematisk og stivt, og som ikke har gitt plass til det umiddelbare og det intuitive. Det kan man forstå av flere grunner, men tankesinnet er en dyrebar del av vår helhet. New age-spiritualiteten er tilbøyelig til å bli beskyldt for å være en feel good spiritualitet, som kan komme til å dyrke det nytelsesfylte, mirakuløse og emosjonelt komfortable på bekostning av skjelneevnen. Man kan ikke avgjøre sannheter utfra følelsestilstander. Enten har et trafikkuhell funnet sted, eller ikke. Individuell følelse blandes sammen med konkrete fakta, som er som å sammenblande en fruktkasse med en verktøykasse. Når fornuften blir underkjent, kan det oppstå alvorlige misforståelser, og når det strekker seg inn i spirituelle felt, oppstår det en naivitet og en relativisme, som er tilbakeskritt. Fornuft og skjelneevne er en del av sunn spiritualitet. DET SÅRBARE DEMOKRATI

Konspirasjonstenkningen undergraver demokratiets fundament, fordi det skapes en giftig mistillit til myndigheter og nyhetsmedier. De konspirasjonsrammete har det veldig travelt med å fastholde at de kjemper for frihet og imot slaveri. Men i selve denne innsats undergraves den tiltro til demokratiet, som er limen, som holder vår verden sammen. Ingen demokratier er perfekte, og vi har tatt for gitt denne dyrebare og verdsettende styreformen. Det er bruk for å gjenskape troen på den styreformen, som har gitt oss vår frihet. Det gjøres ikke ved å forvirre folk så mye, at de ikke aner hva de skal tro på. Mange konspirasjonsrammete betviler helt grunnleggende institusjoner og samfunnets styreformer og nyhetsformidling. Ingenting av det er optimalt, men det er viktig at vi ikke melder oss ut av samfunnet. Det er viktig at vi melder oss inn. KORONA SOM HJELPER Kanskje er Korona-krisen en håndsrekning, en sjanse og en hjelp til at vi kan komme tilbake på sporet. Kanskje er Korona-krisen en enestående hjelper, som vi kan minne oss om det enkle, det viktige og det nødvendige. Husk de første månedene i 2020 hvor naturen ble langt mer nærværende, fordi vi ble mer stille. Det er siden blitt overdøvet av mye støy og uro, men vi kan til enhver tid benytte Korona-krisen til å merke verden dypere, oppleve vår sårbarhet i det planetariske økosystemet, og samle krefter til å ta modige og visjonære skritt for å sikre grønne verdier, bæredyktighet og klimahandling, som vil omforme vår verdenssivilisasjon og kulturer til noe helt annet. Det er det dypt bruk for, hvis vi fortsatt skal være en del av den planetariske virkeligheten. Korona betyr krone. Kanskje vi kan åpne vår indre krone for livets vind, og merke hva som er essensielt i menneskelivet, mens vi bringer viruset under kontroll og setter en ny kurs, lært av all den smerten som vi har merket i vår sårbarhet og på grunn av dem vi har mistet. Vi er ikke planetens herskere. Vi er en art blant utallige andre, og vi skal finne og med besinnelse innta vår plass på helt nye måter. Det er vår sjanse, vår mulighet og vår enestående oppgave.

Vg-artikkel hvor kunnskapsminister og leder i Venstre, Guri Melby sier dette til svar til Susanne Heart sin artikkel: "Melby understreker at det under pandemien har vært avgjørende med folks høye tillit til folkehelsearbeidet og til vaksineprogrammet.

– På tross av at sosiale medier florerer med feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Ifølge faktisk.no er det en klar tendens til at vaksineskepsis kobles sammen med mistillit til myndighetene. Det har vært ille nok, om ikke folkevalgte politikere nå skal bidra til å spre ubegrunnet frykt."

-Tillit er et nøkkelord her, som hun kunnskapsministeren påpeker. Spesielt i en pandemi er det viktig.

Jeg har hatt en liten dialog på facebooksiden til Susanne Heart om nevnte emne i starten: Vaksineskeptiker: Hvis vi skal stole på myndighetene, kvifor hemmelighold rundt coronaen i 60 år? Kvifor ikkje åpenhet, noko som skurrar?

David (meg) : Kanskje skal en heller begynne å slutte å følge tvilsomme spekulative og fantasifulle kilder, som er utenfor MSM (massemedia)? Jeg holder meg unna alle kilder, som er utenfor offisielle kilder ifm pandemien. Å tenke selv betyr ikke at man skal miste dømmekraften eller evnen til å tenke kritisk. Tillit ifm denne pandemien handler om å ha tillit til de som har kunnskap om pandemien og ikke spekulative og fantasifulle kilder, som får noen til å miste tillit. Å vise ansvarlighet har også med å ikke la seg lure av kilder utenfor MSM. Om man begynner å miste tilit til MSM og myndighetene ifm pandemi så bør man heller sjekke sine egne holdninger og verdier ifm hva man skal stole på eller ikke. Kanskje ikke dumt å gjøre det? Ok, det får være ditt eget valg. Jeg er allergisk mot kilder utenfor MSM ifm pandemiern så ikke kom med det, takk. De kilder jeg holder meg unna er blant annet Steigan.no, hemali.no og document.no, som fremmer og flørter med konspirasjonsteorier.

Om man er bekymret og har mistet tillit til myndighetene så får man kanskje jobbe med sine egne holdninger og verdier som sagt. Folk gjør sitt beste ut ifra der de er i sine liv og problemet er som regel ens holdninger og verdier. Fryktbasert mistenksomhet er sikkert ikke lett å komme ut av. Andre artikler i media, som er verdt å lese: 1. Vg-artikkelen FHI-overlege etter vaksineutspill: Fortsett vaksineringen med full styrke

Reaksjonen er kraftige etter MDG-politiker Susanne Hearts utspill om å stanse vaksineringen. Langt flere nordmenn ville dødd uten vaksinen, mener FHI-overlege Preben Aavitsland. 2. Aftenblad-artikkel: Vaksinemotstanderne - har de grunn til å være skeptiske? "..Fredag 10. september var en merkedag i Danmark. Da ble så å si alle koronatiltakene fjernet. Dagen før gjenåpning registrerte Statens Serum Institut 485 nye personer som smittet med covid-19.

Men jobben fortsetter.

Lørdag rullet nemlig danske helsemyndigheter ut en storstilt kampanje ut for å få opp vaksinegraden enda mer i Danmark. På en rekke varehus over hele landet var det satt opp små vaksinesentre hvor folk bare kunne komme innom og få et stikk i armen.

Nå vil ikke Thomas Madsen lenger være en del av statistikken som viser at det er i kommunene sørvest for København vaksinedekningen er aller lavest i hele landet.

For butikksjefen var det lett å si ja da forespørselen om å være vert for det veldig midlertidige vaksinesenteret denne lørdagen.

– Vi har hele tiden støttet helsemyndighetenes tiltak, så det er viktig at også vi tar ansvar. Det har vi gjort gjennom hele pandemien, sier butikksjefen i Bilka Hundige, Jakob Larsen.

For det er nettopp det ca. tre av fire dansker har gjort – vaksinere seg – som pekes på av alle fagpersoner som hovedårsaken til at landet fikk kontroll på smitten i sommer.

Danske helsemyndigheter klassifiserer ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom. Og covid-19 beskrives som en epidemi blant de som ikke har fått vaksinert seg.

– Det vi kan se i øyeblikket er at godt over 80 % av dem som legges inn på sykehus ikke er vaksinerte. Vi ser også at det er noen fullvaksinerte som havner på sykehus, derfor tilbyr vi de nå en tredje dose, forklarer Thomsen.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad tror Norge er noen uker unna å være på samme sted som danskene.

– Det blir veldig spennende å se hvor vi står smittemessig i slutten av september. Da har alle i Norge fått to vaksinedoser og de yngre er tilbudt i hvert fall én dose. Sannsynligvis vil viruset ha mye vanskeligere for å spre seg mellom folk da. Så får vi se hvordan situasjonen blir da og om vi trenger å følge noen smittevernråd eller ikke i det daglige., sier han..." Her er et eksempel på sunn kritisk holdning fra mitt perspektiv: En kronikk i nrk.no publisert 22 mai – skrevet av Einar Nilsen, overlege og spesialist i medisinsk mikrobiologi om sunn kritisk sans av myndighetenes koronahåndtering: Gjennom pandemien har våre politikere og myndigheter altfor ofte latt «beste falls-scenarioet» være styrende i kritiske øyeblikk. Resultatet har vært en pandemihåndtering som minner mest om fyllekjøring, og tross få døde har vi stort sett hatt to hjul i grøfta.

Det har tatt for lang tid å innse at koronaviruset bryr seg lite om våre håp om at det går bra til slutt. Med en enklere og smartere politikk kunne vi sluppet det meste av nedstengningen.

Det var ikke politisk vilje til å holde Norge fritt for koronaviruset.

Det er god grunn til optimisme. Vaksinasjon kan få pandemien i et kvelertak. I beste fall er størstedelen av verdens befolkning vaksinert i løpet av ett til to år, og snipp snapp snute så er pandemien ute.

Men hva er det verste utfallet av pandemien, uten å la fantasien ta fullstendig overhånd? I India ser vi pandemiens sanne ansikt. Koronaviruset kan havarere samfunn dersom det får spre seg fritt i en uvaksinert befolkning.

Virusets egentlige navn er SARS-CoV-2. Legg merke til 2-tallet i navnet. Det originale SARS-viruset forårsaket en mindre epidemi i perioden 2002–2004. Det var mellom 10 og 100 ganger farligere enn dagens virus.

Da covid-19-pandemien startet håpet man at viruset skulle endre seg til å bli mindre farlig etter hvert som tiden gikk. Det motsatte har skjedd – viruset har blitt mer smittsomt og mer dødelig.

Vi vet ikke hvilke endringer som vil gjøre viruset enda farligere.

I verste fall havner vi i et vaksinekappløp mot et stadig farligere og mer smittsomt virus.

Det har aldri vært så mange covid-19-tilfeller i verden som i siste del av april og første del av mai 2021. Et høyt antall halv- og helvaksinerte lever i områder med mye smitte. Disse personene kan virke som et filter, og plukke ut virus som ikke påvirkes av dagens vaksiner.

Allerede har vi kartlagt varianter av viruset som er delvis motstandsdyktige mot vaksinene. At det kommer varianter som unnslipper dagens vaksiner fullstendig, er sannsynlig.

I verste fall havner vi i et vaksinekappløp mot et stadig farligere og mer smittsomt virus som endrer seg raskere enn vi klarer å vaksinere befolkningen. Sluttsummen er noe i nærheten av apokalypsefilmer fra Hollywood, minus menneskespisende zombier.

Hverken beste eller verste utfall er det mest sannsynlige. Koronaviruset er ikke borte om to år uansett vaksinasjonsdekning, og noen apokalypse kommer neppe. Men fallhøyden er likevel stor.

Med en enklere og smartere politikk kunne vi sluppet det meste av nedstengningen.

Og vi burde ha lært at bestefallsscenario ikke kan være enehersker over våre fremtidsplaner.

Vi lever i en verden overfylt av mennesker. Før pandemien reiste vi også mer enn noensinne. I sum var verden overmoden for en pandemi. Likevel ble vi tatt med buksa nede, og jevnt over har man løst problemene etter hvert som de har oppstått fremfor å følge etablerte planer.

De få landene som har fulgt mer langsiktige planer med mål om å utrydde viruset i sitt land, har klart det. Et åpent samfunn bak en stengt grense har vært en enkel suksessoppskrift for land som Australia, New Zealand, Taiwan og Sør-Korea.

De har hatt færre døde, gjort det bedre økonomisk og har i størstedelen av perioden hatt helt åpne samfunn. Samtidig har vi her i Norge rotet rundt i et tåkehav av regelendringer og forbud i et halvstengt samfunn bak en halvåpen grense.

Sluttsummen er noe i nærheten av apokalypsefilmer fra Hollywood.

«Vi er ikke en øy, derfor kan vi ikke gjøre som New Zealand», har det blitt hevdet fra styresmaktene. Visst er vi ikke en øy, men skog og fjell mellom våre grenseoverganger myldrer heller ikke av koronainfiserte som sniker seg inn i landet.

I den ubehagelige virkeligheten er vi et land hvor all industri, inkludert fiskeri og landbruk, er fullstendig avhengig av lavtlønnede gjestearbeidere. Vi er Europas Qatar. Påtrykket fra industrien sensommeren 2020 og mangel på langsiktighet, gjorde at det ikke var politisk vilje til å holde Norge fritt for koronaviruset.

Fremdeles er det uklart hva som er Norges plan dersom det kommer en variant av viruset som gjør at vaksinene ikke virker lengre, og pandemien tar en vending til det mye verre.

Eller hva om det kommer en ny pandemi som får covid-19 til å fremstå som en sval sommerbris?

Et åpent samfunn bak en stengt grense har vært en enkel suksessoppskrift for andre land.

Kjære politikere: Vi er pandemitrøtte, men vis oss at dere er våkne nok til å ha lært av året vi har vært gjennom. Opptakten til høstens valgkamp preges på ingen måte av planer om nye sykehus, bedre intensivkapasitet, tiltak for å kunne lukke grensene raskt og hermetisk ved behov, mulighet for produksjon av egne vaksiner, medisiner og ikke minst mat.

Legg bort kostbare løfter om ny vei til hvert nes og mer til de som har mer enn nok. Sørg først for at vi er forberedt når det smeller neste gang.

Det kommer til å skje Hvordan stoppe feilinformasjon om covid-19? Viktigheten av kildekritikk i Aftenbladet - 280721 Noen få utdrag: Såkalte eksperter Hvem som kan publisere noe på nett og å få det til å se ekte og profesjonelt ut. Og når internett og sosiale medier florerer med ulik informasjon, er det lett å finne noen som skriver noe som støtter opp om akkurat det man selv mener. Men er virkelig de såkalte ekspertene som intervjues og skrives om på nettsidene eksperter? Metoder

Professor Leila Ferguson ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania, har utviklet noen tips for kildekritikk:

  • Hvem er forfatter? Hvorfor skriver de teksten? Har de noe å vinne på det de skriver? Se gjerne etter «videresendt» symbolet – er dette noe som er kommet fra «en venn av en venn»?

  • Hvordan passer dette med det jeg har hørt før? Hvordan henger dette sammen med det som står på andre (pålitelige) sider? Vet jeg noe om motargumenter?

  • Er det «hold» i forfatterens argument? Har de belegg for det de skriver og kan det brukes som støtte for påstanden som kommes med? Om artikkelen viser til forskning, hvordan er det gjort, av hvem, og hva er det egentlig forskerne finner ut?

  • Sjekk mot andre kilder. Hvis flere kilder kommer med motstridende informasjon, kan en god strategi være å finne en autoritet. Rapport over meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner (oppdateres jevnlig) - Legemiddelverket.


En viktig blogg om immunforsvaret, som er verdt å nevne. Velkommen til min blogg om immunforsvaret.

Jeg heter Anne Spurkland og er professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Jeg underviser i anatomi og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer. I bloggen svarer hun på disse emner: 1. SLIK VIRKER KORONAVIRUSET I OSS Hva gjør egentlig koronaviruset med oss? Og hvordan virker luftveiene våre som forsvarsverk?Forsker og professor i immunologi Anne Spurkland gir deg svarene. Du kan lese mer om her. 2. Bør jeg ta vaksinen?

Vi kommer ikke gjennom covid-19-pandemien uten at de fleste av oss enten blir vaksinert mot SARS-CoV-2 eller blir smittet med viruset. Så da er spørsmålet: Bør jeg ta vaksinen? Her kan du lese mer på ulike spørsmål ifm covid-19 og vaksinen. Barn bør vaksineres ifølge Anne Spurkland: "Barn bør vaksineres. Hvorfor skal barn gjennomgå den infeksjonen når vi har vaksine? Det er ikke sånn at det å ha infeksjoner, gjør deg friskere. Immunforsvaret trenger ikke infeksjoner, sier professor og forfatter Anne Spurkland til VG.

Hun er ekspert på immunforsvaret og følger tett med på hva som er nytt på vaksinefronten.

Vaksinering av barn vil være bra for immuniteten i samfunnet, mener hun, men også for barnet selv. Professoren trekker frem at rundt 1 av 3000 barn får sykdommen Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C) av covid-19.

– Barn blir mye mindre syke, men noen får den alvorlige betennelsestilstanden MISC i kjølvannet av infeksjonen. Hvorfor er foreløpig uklart, men det diskuteres om viruset har evne til å aktivere visse immunceller uten grunn. En annen mulighet er at viruset utnytter medfødte, men hittil ukjente hull i barnets immunforsvar.

– Barn er stort sett beskyttet mot konsekvenser, men noen barn får betennelsestilstanden, og det er alvorlig nok. Det har vært barn som har dødd. " Anne har skrevet en håndbok om immunforsvaret, som du kan få kjøpet her:

FRISK NOK!

Håndbok i immunforsvar


Covid-19-pandemien har med all tydelighet vist hvor viktig immunforsvaret er for våre liv sammen med andre. Pandemien har også styrket interessen for å vite mer om hva som skjer når vi rammes av sykdom og hva vi kan gjøre selv.

Frisk nok! kan leses som et motsvar til selvhjelpsbøker der målet er å overbevise deg om å ta riktige valg for å "styrke immunforsvaret". For det er hverken ønskelig eller mulig å styrke immunforsvaret gjennom inntak av bestemte matvarer eller isolerte stoffer. Det finnes ikke noen kvikk-fiks for et organsystem som er like gammelt som livet selv. Å se på immunforsvaret fra et evolusjonært ståsted vil gi deg nyttig innsikt og spare deg for unødvendige utlegg til tiltak som har tvilsom nytteverdi. Anne Spurkland har skrevet en no-nonsense bok om hvordan immunforsvaret virker og hva som påvirker det, for eksempel søvn, mat, stress og vaksiner. "Glimrende korreks. Anne Spurklands glassklare prosa om det innfløkte immunforsvaret er en uhyre verdifull korreks til konspirasjonsteoretikere, sjamaner og sjarlataner. Cathrine Krøger, Dagbladet (terningkast 6)"Kommentarer til slutt:

Det er jo helt klart at dette er en debatt, som mange er engasjert i spesielt nå under Koronapandemien. Jeg har en holdning om at noen har mer kunnskap enn meg om dette og stoler på det i forbindelse med korona. Konstruktiv kritikk er jeg med på, men jeg er allergisk mot kilder, som kommer fra mennesker som er koronafornektere eller flørter med konspirasjonsteorier. Problemet i alternativbevegelsen er at vaksiner har alltid blitt sett på som noe destruktivt i alle de snart 30 årene jeg har vært innenfor den bevegelsen. Jeg har observert at det har blitt ganske forsterket denne fryktbaserte mistenksomheten, som et tankevirus. Det er jo tydelig at vi i alternativ bevegelsen har noe å lære av det med kildekritikk og kritisk tenkning. Og gjerne av de som er ateister og skeptikere. Skepsis til vaksiner er bra så lenge det er konstruktivt. Det er forskjell på sunn og usunn skepsis. Usunn skepsis handler om å bruke kilder, som flørter med konspirasjonsteorier. Det er mye av det i alternativbevegelsen. Å bli mer kritisk til hvilke kilder en tyr til er alltid viktig om man skal være troverdig i en seriøs debatt. Det er lurt å granske kilder grundig og sjekke om de har blitt debunket eller avvist før for feil eller villedende info. Man kan stille seg dette spørsmålet om alternativbevegelsen, som enhet har strøket på pandemi-eksamen? Med andre ord at man ikke er objektivt nok i møte med verden som den er, har manglende kunnskap og forståelse at myndigheter har pandemiprosedyrer og må følge den kunnskapen de skal og ikke de man ønsker de skal følge. Og at man har mer tillit til subjektive og følelsesmessige oppfatninger enn objektive og kunnskapsbasert oppfatning. Man faller lettere inn i kaninhullet av fryktbasert mistenksomhet og da er ikke veien lang til å flørte med konspirasjonsteorier samt tvilsomme og spekulative kilder. Man vil lettere forholde seg til sin egen agenda om at helsemyndighetene er korrupt og ikke til å stole og stoler mer på den inkludert noen få leger, politikere og forskere, som har glemt at myndighetene har pandemiprosedyrer de må følge samt kunnskapsbasert vitenskap. De har glemt å være objektiv og ikke la seg rive med følelsesmessig i det som skjer. Det er også tegn på manglende ansvarlighet blant alternative lærere og veiledere med store tilhengerskare. De kan si f.eks på facebook at det finnes noen medisiner eller behandlinger som kan være like bra som vaksiner. Det kan være disse medisinene blir godkjente, men det er de ikke i skrivende stund og de følger kilder, som ikke man kan stole på og går utenfor offentlige kilder. Kildene kan være Steigan.no eller Hemali.no. Jeg unngår disse kildene, hvor de som er bak er ekstreme motstandere til vaksiner. I tillegg driver de med overdreven svartmaling av helsemyndighetene og har overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet. Dette undergraver en sunn skepsis og ikke minst en viss form for tillit som er sunt å ha til helsemyndigheter. For meg går det i samme retning: «Jeg kan fjerne kreft eller andre alvorlige sykdommer». Det er uetisk og man har en upassende holdning. De oppfordrer også å følge hjertet og intuisjon. Men hvor er det rasjonelle, kognitive og den sunne fornuften? Den er også viktig i denne sammenhengen å ha det sidestilt med å følge hjertet og intuisjon. Å komme ut av sin egen altfor subjektive såpeboble er en nøkkel her og i Vedanta lærer en må møte verden med mer objektivitet og blir kalt for objektivitetens yoga. Man faller ikke så lett i sin ekstreme subjektive sfære. Man er mer i harmoni og spiller på lag med den intelligente orden, som tilrettelegger alt i verden og universet gjennom utallige lover (fysiske, biologiske, psykologiske m.m.). Å lære å være mer objektiv fører til man får en mer passende holdning og innehar sunne verdier i det som skjer i verden. Og lar seg ikke forføre for mye av krefter og kunnskap, som skaper mistillit til myndigheter, som egentlig gjør den jobben de skal under en pandemi. Man kan lese mer om Virkelighetsordener, Objektivitet og Subjektivitet i denne bloggen her med samme navn.

Det er et motto i alternativbevegelsen om at vi har ansvar for vår egen helse og det er jeg med på opp til et visst punkt. På området forebyggende helse har det alternative gode løsninger, som jeg også har brukt i flere tiår. Men man glemmer at det er noe som heter det totales eller felleskapets beste. Det er også noe å tenke over i denne tiden og at jeg advarer mot å få en giftig mistillit til myndigheter og vanlig massemedia. Det er upassende holdning og tjener ikke noen. Vi bør være såpass ærlige å være ydmyke at det er mennesker med bedre kunnskap enn oss om pandemi og dette med å bli mer objektiv er også en annen ting. Det er lett å bli for subjektiv og personlig over et så viktig emne som vaksiner og pandemi. Her trenger man å bli mer objektiv.


Jeg avslutter med dette sitatet som er en av mine kjepphester i mitt liv og det å gjøre sinnet og intellektet mer skarpt. Og det fører til en mer skjerpet dømmekraft og evne til sunn kritisk tenkning og sans i alt en møter i livet inkludert dette med kunnskap om pandemi. Det er lett å falle i kaninhullet av fryktbasert mistenksomhet og heller ikke lett å komme seg ut av det heller. Intuisjonen er ikke alltid til å stole på og å undervurdere intellektets rolle vil heller ikke føre til at en tar passende handlinger eller blir mer objektiv, som er en nøkkel til frihet eller frigjøring.

«Katha Upanishad (vedatekst) gir en nydelig analogi hvor livet er sammenlignet med en reise. Den fysiske kroppen er stridsvognen hvor reisen påtar seg i. Sanseorganene er hestene, sinnet er lik tøylene, og intellektet er føreren. Hvis fartøyet eller andre av disse nevnte faktorene ikke er i god tilstand, så er det en høy sjanse for en ulykke. Derfor er det nødvendig å ha et sunt fartøy, et disiplinært sinn og en intelligent fører på sin plass, for suksessfullt å nå destinasjonen av moksa, frihet/ frigjøring. «

567 visninger5 kommentarer

5 תגובות


werner.neurauter
07 במרץ 2022

https://scholar.google.com/citations?user=Jf1bApYAAAAJ&hl=en

Hva ser vi nå av statistikker som FDA, CDC og Pfizer ville forhindre publisert?


Den retoriske hersketeknikken med å demonisere de som ikke følger konsensus, konformitet eller såkalte sannhetseiende institusjoner ubetinget, og kalle dem for konspirasjinsteoretikere, sier mest om de som fortvilet forsøker å opprettholde et virkelighetsbilde som stemmer med deres idealer, emosjonelle behov eller andre interesser. Men sannhet står ikke på listen over det man søker. Kun trygghet for at verden er slik man tror, og at man har kontroll

לייק
David Storoy
07 במרץ 2022
בתשובה לפוסט של

Jeg har tillit noenlunde til vanlig massemedia og helsemyndighetene. Jeg stoler ikke på kilder utenfor og flere konspiratoriske og tvilsomme kilder som hemali.no og steigan.no samt andre er veldig opptatt av å hause opp Malone. Det du kommer med er bare spekulasjoner og overdreven mistenksomhet. Om man ikke har en viss form for tillit til helsemyndigheter og vanlig media så burde man kanskje stille spørsmålet hva det kan innebære om man har mistet det totalt? Giftig mistillit er ikke bra for et demokrati og man burde kjenne mer sin begrensning om hva man vet eller ikke. Falske nyheter er som regel utenfor vanlig massemedia.

לייק

Lyder Horn
Lyder Horn
22 ביולי 2021

Det er mange som klassifiseres som konspirasjonsteoretikere av mainstream-samfunnet som i realiteten baserer kritikken sin på etterprøvbare kilder. Hvem som helst som er interessert i å finne ut av ting kan selv innhente informasjon som sier nøyaktig det samme som forbindes med konspirasjonsteorier. Å undersøke større sammenhenger rundt hva som forskes på kan si noe om hva som kan være på trappene. De fleste forholder seg bare til det som mediene i øyeblikket sier de skal fokusere på, og de vil derfor ikke fange opp at det er mange flere vinkler som er nødvendige for å forstå om det virkelig er slik at vi står sammen mot en pandemi eller om det i realiteten er noe annet som foregår. Er…

לייק
Lyder Horn
Lyder Horn
22 ביולי 2021
בתשובה לפוסט של

Ok, da er vi jo enige. Jeg bare tilhører dem som trenger den informasjonen og de perspektivene som kommer fra "konspirasjonsteorier" for å forstå hvordan ting henger sammen.

לייק
bottom of page