top of page
  • David Storoy

De Tre Gunaene - Energikvaliteter

Oppdatert: 15. jun. 2022
Gunaer og Verdier – Triguna Vibhava Yoga Dharma

Her kan du lese versjon i medium.no - De tre gunaene - energikvaliteter som påvirker alt Her kan du lytte mer til dette emnet Konseptet Gunaene, de tre energikvalitetene, som påvirker hele det skapte universet, stammer fra Samkhya-filosofi og er et nøkkelord i Vedanta. Disse tre kvalitetene former og har innvirkning på alle vesener, objekter og krefter i naturen, fra grove fysiske nivåer til mer subtile sinnsnivåer, følelser og intellekt. Gunaene er til stede i alle ting, men eksisterer i forskjellige andeler: og det er disse andelene som avgjør det spesifikke objektets karakter og egenskaper. Det er til stor hjelp å ha en forståelse av disse kvalitetene og måten de farger vår livserfaring på til enhver tid. De tre gunaene er sattva, rajas og tamas. 1. Sattva: Ordet sattva stammer fra sat, som betyr selvet, eller ren bevissthet. Sattva reflekterer harmoni, likeverdighet, åpenhet og fred. Når sattva er dominerende i sinnet, føler vi fred, glede, ro og er fri for begjær og frykt. Dette er sinnstilstanden som yogier og søkere av spirituell frigjøring lengter etter, fordi det setter oss i stand til å tenke og skjelne klart og uten hindring. Med et visst livsstilsmål på plass som fundament, som å leve et fredelig, dydig liv og å spise et rent og enkelt kosthold, er det mulig å kultivere et sinn som primært er styrt av de sattviske egenskapene. 2. Rajas: Mens derimot sattva er ettertenksom i natur, er rajas en projiserende kraft. Det er en modus av lidenskap, handling, utadvendthet og agitasjon. Rajas er nødvendig for å skape handling og få ting til å skje. Den får begjær og tvang til å skje. Når rajas er dominerende i sinnet, er man kontinuerlig urolig, rastløs, preget av begjær og frykt, alltid en følelse av behov for å ha det travelt, og mulig tilbøyelighet til sinne og aggresjon. Aktivitetene som vi deltar i, miljøet vi er i, maten vi spiser og tankene vi tenker påvirker gunaene i våre kropper og sinn. En viss grad av rajas kan være sunt for å kultivere en balanse, men overdreven rajas er en kilde til stor lidelse. 3. Tamas: Livløs og tung, er tamas den mest kompakte av de tre energiene. Mens derimot sattva er reflekterende og rajas projiserende, har tamas en skjult, tilslørt kraft. Tamas trengs for å hvile og sove, og kan bli erfart i kroppen og sinnet som sløvhet, apati og latskap. Der et rajasisk sinn er aktivt og fullt av begjær, har et tamasisk sinn tendenser til å være lat, tregt og ignorant. Det kan være veldig vanskelig å tenke klart med et tamasisk sinn. Vi blir mer tilbøyelige til å late oss på sofaen ved å se på tv med et stykke pizza i den ene hånden og en øl i den andre. Det er klart at om vi virkelig ønsker å oppnå våre mål i livet, hvorvidt de er verdslige eller spirituelle, så er sinnets kvalitet veldig viktig. Glede, sinnsro og klar tenkning er ikke mulig når sinnet er styrt av tamas og rajas. Derfor anbefales det sterkt at en kultiverer et sattvisk sinn. Gunas (Gunaer) er et sanskrit-ord og har med kvaliteter eller energier å gjøre. Det er snakk om makrokosmisk (helheten – det totale – universet) og mikrokosmisk (mennesker). De tre Guna-kjennetegn er her forklart i grove trekk: Sattva: Klart sinn, er rolig og i stand til å ta passende/riktige avgjørelser. Oppside: Forstår verden og forstår livet Bakside: Arroganse, blir altfor komfortabel, tiltrekker seg mennesker med endel behov/begjær. Mat: Salat, frukt, kokte grønnsaker, råmat, spesifikke proteiner. Rajas: Urolig sinn, handler, handler og handler (behov for å gjøre noe hele tiden). Er opptatt av å oppnå ting i verden, eksempelvis

en partner, penger, hus, barn. Forretningsorientert sinn.

Oppside: Kreativitet og å skape noe.

Bakside: Stress, Utbrenthet, Ulykkelighet, Sjalusi, Overstimulanse.

Mat: Sukker, Karbohydrater, Hurtig Mat.


Tamas: Sløvt og lat sinn. Strever med å få ting gjort, å stå opp om morgenen, mye motstand mot å ta tak i livet sitt. Er i stor grad motivert av frykt og unngåelse.

Oppside: Jording og er en viktig energi i forbindelse med søvn.

Bakside: Depresjon, Manglende modenhet, Manglende ansvarstagen, Kjedsommelighet, Klandring av andre.

Mat: Pizza, Fettbasert mat, Sauser, Karbohydrater, Ost, Kjøtt.Ekstreme bakdeler av for mye tamas er absolutisme


Under covid-19-pandemien har vi sett tydelige eksempler på at en ekstrem bakside av tamas spiller inn i det som jeg kaller konspirasjonsteorier, nemlig fryktbasert mistenksomhet. Dette har jeg utdypet grundig i siste halvdel av kapittel 5. For å si det på guna-språket så handler det om å se ting svart-hvitt og har med absolutisme å gjøre. De er urokkelige og for usikre til å kunne ta feil slik at de alltid skal ha rett. De liker ikke mangfold slik at de har tendenser til å finne en enkel årsak til alle problemer: myndighetene, økonomien, religioner, innvandring, konspirasjoner med mer. Tamas i ubalanse leter alltid etter noen å legge skylda på. Karma og dharma yoga, verdier og a se på guna-mestring er viktige virkemidler som motvekt til for mye tamas i sitt liv. Jeg vil vise til eksempler på dette i slutten av denne bloggen på holdning og verdier, som har med for mye tamas og går i retning av å være for mye opptatt av konspirasjonsteorier eller flørte med dem samt radikal venstreside og ekstrem høyreside-tenkning.


Gunaene, spiritualitet og personlig modningsprosess her kan du lytte mer til dette emnet i lydfil


Vi ønsker å bli en sattvisk person eller kultivere sattva i våre liv. Og å stimulere hovedsakelig til et sattvisk liv også når det er snakk om det spirituelle. En person som har hovedsakelig sattva-tendenser eller egenskaper er en som tar valg med edle intensjoner, en med hovedsakelig rajas-tendenser er for det meste styrt av sine egne personlige vinninger i handlingsvalg. En tamasisk person er preget av forsømmelse, latskap og slurv i ens valg. Det er viktig å se på dette for å forstå modningsprosessen en person er inne i. Dette er ikke ment for å plassere mennesker i rigide kategorier og dømme dem.


Gita påpeker at alle har sin unike gunaprofil og at vi er et resultat av valgene vi har gjort i fortiden på en rekke områder. Ifølge Gita har vi utviklet en primær guna og det vi ønsker å kultivere er sattva om vi ønsker frigjøring.


Vi kan se et eksempel på område som veldedighet: Hvis veldedighet er gitt av rett grunn til noen som fortjener det, med en intensjon om å hjelpe mottakeren uten andre skjulte motiver, vil personen bli sett på som sattvisk. Hvis en donasjon er gitt til en som fortjener det, men intensjonen er å oppnå berømmelse for det, er det rajasisk. Hvis donasjonen blir gitt til en person eller en organisasjon som egentlig ikke fortjener det og egentlig er gjort for å skade en person, kultur eller tradisjon, er personen tamasisk.


Det å ha kommunikasjon med høyere vesener gjør oss ikke nødvendigvis sattviske. Gita påpeker at hvorvidt vi er sattvisk (vis og dydig), rajasisk (ambisiøs og aggressiv) eller tamasisk (lat og sløv) avgjør hvem vi velger å be til. Det sies at tamasiske personer ber til ånder og spøkelser. Vi ser ofte i enkelte new age tradisjoner det å kontakte ånder og søke svar fra dem er sett på som spirituelt. I virkeligheten er det å kontakte ånder sett på som ganske tamasisk ifølge Gita. Mange ganger ønsker vi ut av kjærlighet for vår avdøde å etablere kontakt med dem og kommunisere med dem, men dette er igjen sett på som tamasisk. Den dypere oppgaven i slike situasjoner handler om å løsrive oss fra båndene til dem og vår tid med disse avdøde personene, slik at vi kan komme oss videre i livet.


Gita påpeker videre at rajasiske personer ber til høyere vesener. Disse vesenene er individer med høyere krefter, som bor i andre erfaringsvirkeligheter enn de vi selv erfarer. De er vesener i skapelsen og de er kanskje mer kraftfulle, men de er fortsatt spesifikke vesener i skapelsen. På samme måte som en konge eller en statsminister relativt sett kan ha mer kraft enn oss og gi oss ting så er det det samme med disse høyere vesener, men de er ikke Det Totale Sinnet.


I motsetning til rajasiske og tamasiske personer, som ber til vesener som er inne i Det Totale Sinnets orden, ber sattviske personer til Det Totale Sinnet, som er den ultimate årsaken av universet som gjennomtrenger og styrer alt.


Kort oppsummert: Det som gjør oss til en sattvisk person er summen av de valg en gjør innenfor alle livsområder. Våre valg er sattviske i den grad de er bevisste og veiledet av de riktige kriteriene. Hvis vi ikke er sattviske, trenger vi å vokse til å være sattviske. Veksten som Gita snakker om er multidimensjonal og helhetlig. Handlingene vi velger på forskjellige områder i livet er en indikasjon på vår modenhet og vi kan ikke overse noen områder i livet vårt.


Fire tenkemåter: Her kan du lytte til emnene som dukker opp under 1. Impulsiv ufrivillig tenking – styrt av følelser (rajas/ tamas)

2. Mekanisk automatisk tankegang – sløv og tung tankegang (rajas/ tamas)

3. Overveid eller beregnet tankegang – sattvisk - kvalifisert sinn – sparker ut eller fjerner dårlige ideer og Vedanta er et middel for å fjerne uvitenhet

4. Spontan, uanstrengt tenking – Det Totale Sinn styrer tankegangen, bakenfor gunaene (nirguna). Man følger lett, uten anstrengelse og har full tillit til dharmafeltet (universet) og til upersonlig skaper. Ingenting endrer på hvem man er (identitet) – uforanderlig, alltid tilstedeværende, fullstendig og ufødt bevissthet/selv


Kunnskapen om hvordan gunaene fungerer lindrer eksistensiell smerte og skyld. Den gir deg røntgensyn i deg selv og andre. Den viser at ingen egentlig gjør noe eller har gjort noe. Du kan stoppe å klandre eller skylde på andre for noe du har gjort eller som har skjedd deg, fordi gunaene forårsaker alt. Hvis mennesker kunne være annerledes, ville de ha vært det. De har ikke noe annet valg enn å følge sin natur og tro at de er den som handler (tamas). Når du vet at du dypest sett ikke er den som handler og ikke har full kontroll over resultatene, så kan du stoppe å tro på din personlige lidelseshistorie. Det betyr ikke at du ikke vil velge å foreta passende handlinger eller at du vil skade en del av skapelsen. Du vil naturlig foreta valg som skaper et fredfullt sinn (sattva) og ikke påfører unødig skade – ikke fordi du føler skyld eller er pliktoppfyllende, men fordi du vil ha et fredfullt sinn.


Noen verdier som bør bli kultivert


1. Selvtillit, mot og frihet fra frykt

2. Selvmestring. Kontroll av kropp-sinn-intellekt-instrumentet gitt av Isvara til å navigere gjennom livet

3. Ydmykhet. Erkjenne Det Totale Sinnets bidrag

4. Renhet

5. Medfølelse. Følsomhet og åpenhet overfor andres følelser. Når du føler andres smerte så vil du ikke ønske å intensivere deres smerte.


Noen verdier som bør fjernes

1. Sinne

2. Gjerrighet

3. Vrangforestilling og forvirring. Tro på at lykke avhenger av objekter.

4. Arroganse

5. Sjalusi

6. Uhensiktsmessig sammenligning


Noen midler for å fjerne negative verdier


1. Skjelneevnen/Diskriminasjon (viveka). Sinnet bør studere fordelene og ulempene ved verdier, det vil hjelpe en med å få et mer modent og klart sinn.

2. Anvende Motsatt Tanke (pratipakshana bhavana). Eksempelvis, vær generøs når du oppdager at du er grådig.

3. Være med sattviske mennesker som deler din interesse for spiritualitet (satsanga).

4. Bønner. Be Det Totale Sinnet om hjelp om ikke noe annet fungerer. (Slutt på utdrag fra Bhagavad Gitas Visjon (2021). TRIGUNA VIBHAVA YOGA - De Tre Gunaer eller De Tre Energienes Yoga. utdrag fra kapittel 3 - del 3 i boka Bevissthetsvitenskap - Selvgransking av virkelighetens natur(2020) Når sinnet er renset og etablert i karma yoga, er neste skritt å undersøke og identifisere ens betingelser i lyset av selvkunnskap, det vil si gunaer. Dette betyr at du foretar deg en objektiv analyse av programmene (vasanaer) som endrer sinnet og former jivaer/ indvidenes «ting». Eksistensfeltet, kausalkroppen eller makrokosmisk ignoranse (Isvara) er laget av tre gunas: rajas,tamas og sattva. Isvara før Mayas (ignoranse) projeksjon refererer til ren bevissthet eller brahman. Maya er en kraft (shakti, som eksisterer i bevissthet for ellers ville Maya ikke være grenseløs. Maya opererer som ignoranse er også referert til Isvara, eller Gud, Skaperen, Dharmafeltet, makrokosmisk sinn eller kausal kropp. Det er laget av de tre energier eller gunaer: sattva, rajas og tamas, selv om dens natur er ren sattva. Skapelsen kommer ut tilsynekomsten av de tre gunaene. Sattva er intelligens, kunnskap; Tamas er den tunge fortettet energi av materie; Rajas har med handling og begjær. Gunaer eksisterer om du liker det eller ikke, om du er bevisst på dem eller ikke. Siden du er selvet, har de ingenting med deg å gjøre. De er ikke et problem om du ikke identifiserer deg med dem eller ikke har kjennskap til deres eksistens. De preger subtilkroppen (ego, sinn og intellekt) hele tiden. Frigjøring eller selvkunnskap betyr at du har assimilert kunnskapen om at du er hel og fullstendig, og at personen som du tilsynelatende går rundt med ikke er noe mer enn en oppfatning i deg, bevissthet. Når du vet hvem du er, med andre ord, når ignoranse av deg selv, som bevissthet (avidya), har blitt fjernet av selvkunnskap, gjelder maya (makrokosmisk ignoranse og dens påvirkning) enda og gunaer fortsetter å prege subtilkroppen (personen), men de har blitt ikke-bundet og handleren er benektet av kunnskapen. De plager deg ikke, bevissthet, fordi du vet at du er ikke subtilkroppen, personen/ handleren. Gunaer blir kalt for makrokosmisk vasanaer og de tilhører Isvara, eller det totale sinnet, skapelsen. Helt til vi forstår gunaer, er de i førersetet så og si i våre liv. Vedanta er veldig klar på at bare direkte kunnskap vil frigjøre deg. Det er lurt å observere gunaer, fordi de er alltid i aksjon. Hver eneste tanke og følelse er drevet frem av gunaer. Se hvilke som er sattvisk, hvilke som er tamasisk og hvilke som er rajasisk. Og forstå antydninger med å identifisere med hver av dens energier og tanker de skaper.

Start å se på verden rundt deg fra dette perspektivet og du vil bli forbauset hvor klart alt blir. Det er som å være ekstra klarsynt. Når du er projiserende, lidenskapelig, sint, panisk, overstimulert/ aktiv, utadvendt, redd, utilfreds, umettelig, klandrende, dominerende, sjalu, kontrollerende, ikke kan sove er det rajas. Når du er i fornektelse, holder på fortiden, skaper unnskyldninger for hvorfor du ikke kan være ærlig, være ubesluttsom, kan ikke stå opp fra sengen om morgenen, utslitt, klagende, treg, lat, deprimert, føler seg som et offer, følelser av at «feil» i verden er på dine skuldre, at verden er et dårlig sted uten kjærlighet så er det tamas. Når du er fredfull, rolig, tenker klart, balansert, medfølende, ærlig, kjærlig, sikker, tar passende handling, eier alle projeksjoner, renser opp karma på en objektiv måte (spesielt av dine tanker og følelser), ubekymret, uberørt av meninger fra andre eller resultater av dine handlinger, nyter objekter for det de er (klar over alle deres iboende defekter), tilfreds, hel og fullstendig så er det sattva. Gunaer er programmert i måter vi tenker på og handler. De er fullstendig forutsigbare. Når du er for rajasisk, vil det trigge våre fryktbaserte tanker og handlinger. Og vi vil projisere våre psykologiske ting på andre eller verden og det vil være ubevisst. Vi vil være styrt av lidenskap og begjær til å oppnå hvilket som helst objekt hun eller han er fiksert på. Når vi er for tamasisk, vil vi være i fornektelse og prøve å unngå det som dukker opp. Noen ganger vil vi være nådeløs, ikke bry oss, være absorbert i seg selv (egoistisk) og uinteressert. Når vi er sattvisk så vil vi være fredfull og rolig. Gunaene jobber sammen i lag og til gitt tid så vil en av dem være dominerende. Rajas og tamas er uatskillelig. De blir kalt for de grusomme tvillingene. For eksempel når du er rajasisk, projiserer utover og er utadvent så vil tamas være der til å benekte det. De er bare programmer som styrer vår person (og alt annet), så lenge vi er identifisert med oss selv som person. De er et problem hvis du ikke har kunnskap om hvordan virkelighet fungerer og hvis du identifiserer deg med dem. For eksempel hvis du sier «Jeg er rajasisk» eller tamasisk i dag, er du identifisert med dem. Personen er rajasisk/ tamasisk i dag, men du er ikke det. Husk, du er den som vet (vitne), du er den som kjenner til Gunaene eller er et vitne. Igjen hvis du sier jeg er ditt og datt, trykk på pause-knappen og spør deg selv: Hvem er det som snakker her? Hvilket perspektiv er jeg identifisert med, reflektert selv (personen) eller selvet? Hvis du kan konstant gjøre det, så vil det forandre livet for alltid. Alle tre gunaene har en oppside såvel som en bakside, som det gjør det i den tilsynelatende virkeligheten vi lever i. Uten rajas, så vil du ikke stå opp av sengen om morgenen eller få noe til i det hele tatt. Rajas er den kreative, aktive kraften. Det er også modus av lidenskap. Ikke alle ønsker eller lidenskap er noe negativt: Du trenger lidenskap for selvgransking og et sterkt ønske for moksa (frigjøring). Det er en av kvalifikasjonene. Tamas er substansen til materie, en tung og stødig energi. Uten den så vil du ikke være i stand til å være utholdende. Du vil ikke ha en kraft til fortsatt å få til noe og bare flyte bort fra planeten. Du vil ikke bli jordet og du vil heller ikke være i stand til å sove. Med for mye sattva så kan du sitte fast i den gyldne erfarte lykksalighet, tro at lykke er den hellige gral og at du er ganske spesiell. Sattva er en tilstand i sinnet, som er erfart av handleren, subtilkroppen. Den er rent erfaringsbasert, og varer ikke. Den vil ikke frigjøre deg fra avhengighet av objekter, eller få slutt på den subtile eksistensielle lidelsen som kommer med den. Det er likevel en verdifull energi for gransking og bør bli kultivert. Det er gunaspringbrett til selvkunnskap.

En annen bakside av sattva er forfengelighet hvor man føler seg ren og hellig, fordi han/hun har hatt en transcendental spirituell erfaring og prøver å dra til Tiru i India eller andre steder. Og de prøver å dra bort fra livet sitt med sine psykologiske utfordringer og bagasje. De tror at ved å benekte sin psykologiske bagasje er det å reise bort, men det er jo en form for virkelighetsflukt. De bygger opp en spirituell identitet som gjør dem mindre liten og redd. Utenom å oppnå kunnskapen av hva gunaene er og hvordan de fungerer så kan du lede dem. Hvis du føler deg lat eller deprimert, tving deg selv til å gjøre noe. Hvis du har mye stress, frykt og er urolig så handler det om å roe ned. Det kan være til hjelp å finne egen tid for deg selv og være rolig. Når du har roet ned ved for eksempel noe avspenning eller pusteøvelser, kan du meditere og be bønner (takknemlighet for at du eksisterer for eksempel og dedikerer dine handlinger til det totale sinnet). Å se på din livsstil og endre på det du kan. Kosthold er veldig viktig for gunamestring/ ledelse. Å lære hvilke matvarer skaper hvilke gunaer. Å trene er sunt. Det kan til og med være å gå noe og trenger ikke å være jogging. Prøve å slutte å hamstre ting som ikke er bra for deg og se på forhold til andre mennesker. Ikke vær sammen med negative mennesker som trykker deg ned. Men om du ikke kan unngå dem så se hvilke gunaer som strømmer i dem. Når mennesker ikke er klar over at de kan styre /lede sine gunaer så blir de styrt av dem. Det er en stor øye-åpner å se hvordan gunaene fungerer i deg selv og i andre mennesker. Selvfølgelig er det egentlig ingen andre, siden det bare er et selv med tre gunafabrikkerte kropper. De fungerer på samme måte i alle andre. De leder showet for alle som er identifisert med kropp/sinn og personens historie. Hvis din dominerende guna er tamas, så er det lurt å gi bort det du ikke trenger, slutt å spise for mye tamasisk mat eller være oppe så sent. Og være årvåken for benektelse av noe. Hvis din dominerende guna er rajas så vær konstant årvåken for aggresjon, projeksjon, utadvendthet av noe slag. For mye sattva? Da er det viktig å stoppe å late som du er spesiell, fordi du har hatt en ute-av-verden åpenbaring, spirituell kunnskap eller mye lykksalighet. Eller at du er hellig fordi du mediterer, chanter i timesvis eller har en opplyst guru (eller du selv er en opplyst guru). Vær ydmyk og fortsett å praktisere selvkunnskap. Poenget her er at alle har en dominerende guna, som ikke bare vil skape de mest befestede tendenser (vasanaer), men som også kan være hva som har preget dem til å ha en spesiell natur. Det er ingenting rett eller galt her, eller bedre eller verre. Jobben i selvgransking er å identifisere gunaene gjennom selvkunnskap og tillate kunnskapen å hjelpe deg å mestre gunaene ved å dis-identifisere seg med dem, som bevissthet. Når du handler ut en spesiell guna, bare observer hva som skjer. Ikke døm det og vær objektiv om hva som skjer - det er jo en film dette. Se bakenfor tanker og følelser - identifisere hva som trigget dem. Dette er praksis av kunnskapen hvor man følger med på det vi liker eller misliker. Skriv ned - ta notis av guna og tilpass det hvordan en vil skape sinnet sitt. Hver gang du gjør det, så vil det bli lettere å mestre gunaene og lettere og raskere gjenkjenne dem når de viser seg, som mine liker eller misliker. Det er slik man identifiserer vasana - fordi gunaer og vasana er gjemt i det ubevisste sinnet, som skaper et bestemt gunaprogram, som kjøres.

Lag en fryktløs vareopptelling av dine liker og misliker til å se hvilken gunaverdi de representerer. Vær totalt ærlig med deg selv, uten skam, klandring og frykt når du undersøker. Vær veldig årvåken og observer hva som skjer i hodet og i ditt liv. Å mestre gunaene er den beste måten å rense sinnet og forberede det til opplysthet (frigjøring). Alle vasanaene (tendenser, vaner og programmeringer) og samskaras (inntrykk i sinnet m.m.) har med gunaene å gøre. De blir til bindende hindringer (pratibandikas) når de ikke er forstått eller kontrollert.


Kunnskapen av hvordan gunaene fungerer lindrer eksistensiell smerte og skyld. Den gir deg røntgensyn i deg selv og andre. Den viser at ingen gjør noe egentlig eller har gjort noe. Du kan stoppe å klandre eller skylde på andre for noe du har gjort eller har skjedd med deg, fordi gunaene forårsaker alt. Hvis mennesker kunne være annerledes, ville de ha vært det. De har ingen valg å følge deres natur og tro at de er handlere (tamas). Når du vet at du er ikke handleren, så kan du stoppe din historie. Det betyr ikke at du ikke gjør passende handling eller at du vil skade en del av skapelsen. Du vil naturlig gjøre valg, som skaper et fredfullt sinn (sattva) og skader ikke, ikke fordi du føler skyld eller er pliktoppfyllende, men fordi du vil nyte et fredfullt sinn. (slutt på utdraget). Du kan også lese mer om gunaene i kap 3 - Naturen av Universet Årsak i boka Bhagavad Gitas Visjon (2021)

Her vil det komme eksempler på for mye tamas, som fører til absolutisme, som å være for mye opptatt av det de fleste kaller for konspirasjonsteorier, flørter med konspirasjonsteorier og radikal venstreside samt ekstrem høyreekstrem tenkning. «Konspirasjonsteorier er gift for det demokratiske samfunnet fordi det ødelegger tilliten mellom oss» Potensiale for konspirasjonsteorier kan være med å undergrave holdninger og atferd som ligger i hjerte av det moderne liberale demokratiet:


Dette viser at det er et potensiale for at konspirasjonsteorier kan være med på å undergrave holdninger og atferd som ligger i hjertet av det moderne liberale demokratiet. Økende spredning og eksponering for konspirasjonsteorier rettet mot myndighetene og politikere kan altså ha negative konsekvenser for demokratisk deltakelse, og konspirasjonsteorier som angriper eller motsier vitenskap kan redusere borgernes intensjoner om å handle i overenstemmelse med den vitenskapelige kunnskapen. Dette har vist seg å gjelde både for klimaendringer, og vaksiner (Douglas et al. 2019).

Det har også dukket opp radikal venstreside info og propaganda, som er Russland-vennlig fra ulike kilder. I tillegg driver Russland under Putin informasjonskrig med Vesten, som du kan lese mer om her ifm Ukraina-krigen. Du kan også lese mer om Ukraina-krigen og mine tanker i bloggen - Ukraina-krigen, Nato, EU og sikkerhetspolitisk samarbeid. Det samme med konspirasjonsteorier om Ukraina-krigen, som i dette tilfellet med Christian Paaske sin blogg: Se det store bildet Til alle som nettopp har skiftet munnbindet ut med det ukrainske flagget kommer EN VIKTIG MELDING. Også de som tror at Putin er en ny Hitler og verden styres mot krig på grunn av en gal mann. Og alle som har fått en slik hjertevarm sympati for et land de for en uke side knapt visste hvor er på verdenskartet. DU SER IKKE DET STORE BILDET.

Nærsyntheten må flytte seg utenfor TV-rammen og innse at media bringer ikke fakta og sannheter, men propaganda. Vi er allerede i krig. Vi er i en prosess av den totale omstrukturering av samfunnet for å legge grunnen for en ny verdensorden.

Politikere er kun marionetter for en overnasjonal global maktelite som trekker i trådene og styrer de politiske begivenhetene. Putin, Biden, Xi Jinping og alle sentrale aktører på den politiske scenen er med i samme klubb. De viser det i hvert eneste håndtrykk de gir hverandre med den karakteristiske bøyde tommelfingeren, eller former fingrene til en trekant og andre gester for å signalisere hvor de hører hjemme. De holder sannheten opp foran øynene våre og gapskratter på bakrommet hvor lett menneskeheten kan styres som en saueflokk.

Det er selvsagt langt mer enn en slik detalj som viser realitetene av en slikt maktstruktur som har vært en rød tråd gjennom det meste av historien. Det er ikke slik at de enorme rikdommene til konger, keisere, tsarer og fyrster og stormakter som Romerriket og det engelske imperiet bare forsvant og ble borte. De inntok bare nye former og er i dag fortsatt bevart i multinasjonale selskaper, i bankvesenet og i tre selvstendige stater for henholdsvis politisk, religiøs og økonomisk kontroll; Washington DC, Vatikanet og City og London. I tillegg til et intrikat nettverk av organisasjoner som blant annet FN og WHO som politiske styringsverktøy.

Sentralt i vår tid er World Economic Forum med en enorm politisk innflytelse takket være folk med svært mye penger og skjult makt. Så hvis noen er på leting etter en ny Hitler er snarere Klaus Schwab mannen til å fylle denne rollen og et av dette ondskapens monsters mange hoder.

Etter to år med virusfrykt og en dramatisk destabilisering av samfunnet og fjerning av alle demokratiske prinsipper er tiden kommet for ytterligere virkemidler for kaos og oppløsning. Ukraina kan være det nye Sarajevo og påskuddet makthaverne iscenesetter for å starte hva de selv kaller for krigens teater, og for dem det går ut over er endeløs lidelse, destruksjon og terror.

Det eneste som kan stoppe denne monsterplanen som nå legges ut over verden er dersom tilstrekkelig mange våkner opp til realitetene og gjennomskuer bedraget vi utsettes for. Splitt og hersk og sette folkegrupper opp mot hverandre som i dette tilfellet Russland og Ukraina er velkjent strategi. Det er rystende å se hvor mange som faller for dette og hiver seg på hylekoret av å demonisere Putin og tro det er fienden. Fienden er makteliten bak den politiske scenen som må gjennomskues, avskaffes og fjernes. Det er vårt eneste håp. Kommentarer: Jeg har kommentert ganske bra i ulike blogger samt i boka Bhagavad Gitas Visjon (2021) i kapittel 5 - side 70-107 om emnet kritisk tenkning, passende holdning og sunne verdier. Blogger du kan lese mer utdypende mine kommentarer om hva jeg mener om det Paaske og likesinnede kommer med av info, som skaper giftig mistillit til myndighetene, vanlig massemedia og demokratiets grunnprinsipper. Det er bakdelen av for mye tamas hvor man demoniserer og ser ting svart-hvitt: Hva kan alternativbevegelsen lære av ateister under koronapandemien angående kildekritikk? https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/hva-kan-alternativbevegelsen-l%C3%A6re-av-ateister-under-koronapandemien-ang%C3%A5ende-kildekritikk Vaksiner og tillit til helsemyndighetene under en pandemi - https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/vaksiner-og-tillit-til-helsemyndighetene-under-en-pandemi Kritisk tenkning – Intuisjon – Fryktbasert Mistenksomhet -https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/kritisk-tenkning-intuisjon-fryktbasert-mistenksomhet Overdreven bekymring, frykt og mistenksomhet til teknologi -https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/overdreven-bekymring-frykt-og-mistenksomhet-til-teknologi I Magasinet Harmoni utgave 5/2020 fikk jeg publisert en artikkel, som heter Konspirasjonsteorier og sunn samfunnskritisk sans - Hvor går grensen? https://www.bevissthetsvitenskap.com/_files/ugd/bbf970_87c2ffecaec64a7589d378438b535769.pdf

Sluttkommentarer: Jeg har hatt veldig nytte av å jobbe med gunaene og være bevisst på dem ifm emner som livsstil og kosthold i flere år nå. Kombinert med ayurveda, som du kan lese mer om her i denne bloggen gir det meg nyttige verktøy i måter å vedlikeholde god helse på med tanke på fysisk og det mentale. For meg er det viktig å sidestille intuisjon og det kognitive med rasjonell tenkning når vi lever i en slik kompleks verden hvor det foregår krig på indre og ytre plan angående kunnskap og informasjon. Mens jeg er opptatt av visdom essensielt fra Vedanta og vedaene. I fremtiden ønsker jeg at denne boka til James Swartz fra Shiningworld.com skal bli oversatt til norsk - De Tre Energienes Yoga


66 visninger0 kommentarer
bottom of page