top of page
  • David Storoy

Demokrati, Globalisme og De Sosiale Medienes Skyggesider

Oppdatert: 30. mar.


Innledning Lydfil - sammendrag av denne bloggen - Buzzsprout De siste årene har vært en vekker for oss i den vestlige verden, med Koronapandemien, Ukraina-krigen og energi- og klimakrisen. Dette har gjort meg mer bevisst på betydningen av å bevare og utvikle demokratiske prinsipper i samfunnet. Dessverre finnes det folk i alternativbevegelsen som kaller seg demokratiforkjempere, men som har holdninger og verdier som er en trussel mot demokratiet, selv om intensjonene deres er gode. Disse menneskene omfavner ideer som kan spores tilbake til det man kan kalle Trumpisme eller "oss-mot-eliten" mentaliteten. De blir inspirert av høyreekstreme og konspirasjonsteorier, samtidig som de ønsker internasjonalt samarbeid. De ønsker mer proteksjonisme og ønsker at Norge skal trekke seg ut av EØS og ACER. Det er også mye kritikk av kapitalisme og globale institusjoner som EU, FN, NATO og WHO. Men hvordan kan vi oppnå samarbeid i Europa og resten av verden, samt handel og utveksling av kraft, energi og kunnskap, hvis vi bare skal fokusere på vår egen rikdom og ikke dele med andre? Har Danmark og Sverige det dårlig fordi de er medlem av EU? Kanskje det er verdt å undersøke grundigere hva disse holdningene og tankene egentlig innebærer og hvilke konsekvenser de kan få i samfunnet. Jeg ønsker å gi en grundigere utdypning av mine funn og referere til andre blogger og kilder som jeg har kommet over i løpet av denne prosessen. Jeg har investert flere måneder i å skrive denne bloggen jevnlig, og det er et tema jeg virkelig engasjerer meg for. Selv om jeg setter ytringsfriheten høyt, er det også viktig å være forsiktig med å ta den for langt. Det er lett å bli naiv med hensyn til kilder og tro på alt mulig rart, noe som kan gå på bekostning av likeverdighet, enhet og et sunt samarbeidsklima i vårt demokrati. Vi tar ofte demokratiet for gitt, og det er aldri veien å gå å prøve å skape det på nytt. I stedet må vi fokusere på å utvikle det sårbare demokratiet vi allerede har. Selv om demokratiet ikke er perfekt, er det viktig at vi alltid jobber for å bevare dets prinsipper i oss selv og i samfunnet. Dette krever vår aktive deltakelse, selv når vi er uenige om hendelser eller ønsker endringer i samfunnet. Det er ikke nyttig å svartmale eller demonisere det som skjer i verdenen og samfunnet, da dette bare gagner anti-demokratiske krefter som ikke bidrar til bedre verdensfremgang. Disse kreftene ønsker å drive med splitt og hersk, og skape usunne polariseringer. Vi kan se eksempler på dette i USA. Det er mye ønsketenkning om å fjerne og gjenopprette demokratiet, noe som i seg selv utgjør en trussel. Noen påstår at vi ikke har ordentlig folkestyre og demokrati, og denne holdningen kan føre til ekskludering, manglende samarbeid mellom nasjoner og økt mulighet for ledere med fascistiske tendenser, som vi ser med Trump i USA for eksempel. Det er også viktig å reflektere over våre egne holdninger og verdier i dette. Jeg har samlet en rekke kilder som kan belyse dette nærmere. Bloggen min har som mål å få folk til å tenke grundigere over hvem de støtter i dagens informasjonsalder. Det er også essensielt å være forsiktig med kildene vi bruker og lære seg kritisk tenkning. Selv om vi hører noe gjennom kanalisering eller fra klarsynte personer eller fra våre egne tankemønstre, må vi utvikle vår intellektuelle, kognitive og rasjonelle kapasitet for å kunne utøve sunn skjønnsomhet. Det er lett å gå seg vill i den enorme mengden informasjon som er tilgjengelig i vår tid. Det pågår en krig for å underminere demokratiet i Vesten, hvor Russland er en av de viktigste driverne gjennom deres cyberkrig mot demokratiske forkjempere i nærliggende land og andre steder i Vesten. Konflikten i Ukraina er ikke bare en krig mellom disse landene, men også en kamp som berører oss alle som verdsetter demokratiske prinsipper, verdier, tanker og holdninger. Selv om sosiale medier har mange positive aspekter, er det viktig å påpeke noen av skyggesidene, som forsterker polarisering og hat mot myndighetene og tradisjonelle massemedier.

Vi lever i en verden preget av dualitet, og vi må forholde oss til dette faktum. Det er åpenbart at det finnes holdninger, tanker, verdier og en verden rundt oss som motsier demokrati, likeverd, enhet og fred. En stor trussel er den såkalte anti-globalistiske holdningen mot institusjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), FN, NATO og EU, blant annet. I tillegg er det en tendens til å svartmale og demonisere personer som for eksempel Bill Gates.

Jeg vil fokusere på tre holdninger og verdier som motarbeider demokratiske prinsipper og utgjør en trussel mot demokratiet. Dette vil være hovedtemaene i denne bloggen, og jeg vil grundig utforske hvorfor disse er problematiske: 1. En giftig mistillit til vanlig massemedia og myndigheter. 2. Anti-globalistisk holdning, som stammer fra ultranasjonalistiske og høyre-ekstreme kilder. 3. Fanget i konspirasjonsteorier og overdreven mistenksomhet, som er en trussel mot demokratiet og dets prinsipper. Det kveler sunne samfunnskritiske debatter. Det er lov å være uenig med det jeg sier og kommenter gjerne på det. Å skille mellom sunn og usunn samfunnskritisk holdning er viktig i dette bildet etter min mening. 1. En giftig mistillit til vanlig massemedia og myndigheter. Det sårbare demokrati

Konspirasjonstenkningen undergraver demokratiets fundament, fordi det skapes en giftig mistillit til myndigheter og nyhetsmedier. De konspirasjonsrammete har det veldig travelt med å fastholde at de kjemper for frihet og imot slaveri. Men i selve denne innsats undergraves den tiltro til demokratiet, som er limen, som holder vår verden sammen. Ingen demokratier er perfekte, og vi har tatt for gitt denne dyrebare og verdsettende styreformen. Det er bruk for å gjenskape troen på den styreformen, som har gitt oss vår frihet. Det gjøres ikke ved å forvirre folk så mye, at de ikke aner hva de skal tro på. Mange konspirasjonsrammete betviler helt grunnleggende institusjoner og samfunnets styreformer og nyhetsformidling. Ingenting av det er gunstig, men det er viktig at vi ikke melder oss ut av samfunnet. Det er viktig at vi melder oss inn. Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier. Faktisk. Pål Steigan er en kilde, som noen bruker – også i alternativbevegelsen på det de mener er sann informasjon. Mens det egentlig er mest pro-russisk propaganda mot vesten. Det er en side som undergraver demokratier på flere måter inkludert at det han kommer med er ren sort-hvitt mentalitet eller demonisering av vestlige systemer inkl kapitalisme og ønske om å skape giftig mistillit til myndigheter og vanlig massemedia. Susanne Heart fra folkestyret er en av dem bruker han flittig som kilde og har også vært nevnt i hans nettside i noen artikler. Det er også anti-globalistisk og konspiratoriske holdninger i Steigan sine artikler. Pål Steigan (født 31. mai 1949 i Oslo) er en norsk tidligere politiker, industriarbeider, forlagsredaktør, forfatter, aktivist, blogger og selvstendig næringsdrivende innenfor områdene kultur og informasjonsteknologi. Steigan var partileder i Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) (AKP m-l) fra 1975 til 1984, og i Rød Valgallianse (RV) fra 1975 til 1979.[1] Sammen med Trond Øgrim medvirket han ved etableringen av månedsskriftet Klassekampen i 1969, og AKP utviklet i hans ledertid i 1977 publikasjonen til en dagsavis.[2] Senere etablerte han sitt eget nettsted Steigan.no. Steigan har også etablert og drevet ulike virksomheter innen kulturbransjen. Steigan har søkt om medlemskap i Norsk Redaktørforening, men fikk avslag 5. oktober 2021.[40]

Avslaget var begrunnet med at styret i Redaktørforeningen ikke ser på Steigan.no som en nettavis for fri og uavhengig publisering av nyheter, aktuell informasjon og debatt, men at det i stedet er en aksjonistisk nettside som i ikke forholder seg til alminnelige journalistiske prinsipper. Steigan svarte med at Norsk Redaktørforening er ukritiske, servile og en sekt av rettroende propagandister.[41]

Medieviteren John Færseth skrev boken Fyrtårnet i øst: Putins Russland og vestlige ekstremister (2021). Der beskrev han Steigan.no som en plattform for prorussisk desinformasjon og propaganda i Norge.[42][43]

Faktisk.no skrev 26. juni 2021 at Steigan.no er del av et høyreradikalt ekkokammer på internett.[44] Den 25. mars 2022 beskrev Faktisk.no Steigan som «den største sprederen av russisk-kontrollert innhold» i Norge.[45]

Generalsekretær i partiet Rødt Benedikte Pryneid Hansen (f. 1982) sa 11. april 2022 at partiledelsen i Rødt mener Steigan formidler «ensidig russisk krigspropaganda, driver med konspirasjonstenkning, fremmer rasisme og transfobi».[46]

Før og under Russlands invasjon av Ukraina 2022 den 24. februar 2022, publiserte Steigan.no innhold til støtte for Russland.[47] Få dager før det russiske angrepet publiserte Steigan.no en kommentar der det ble hevdet at Ukraina var fast bestemt på å sette i gang krig.

Faktisk.no skrev 25. mars 2022 at kildene til Steigan.no har klare koblinger til Russlands statsapparat og deres publikasjoner. Mellom januar 2021 og mars 2022 sto nettstedet for 87 % av bruken av kilder som «åpenbart tilhører russiske myndigheter» blant norske alternative medier.[48]

Den spionasjedømte politikeren Arne Treholt (1942–2023) var blant aksjonærene i selskapet Mot Dag AS som står bak Steigan.no. Den 6. april 2022 kom det frem at det samme gjaldt skribenten Kari Jaquesson (f. 1962), stortingsrepresentanten Per-Gunnar Skotåm (f. 1953) fra Rødt og syv andre Rødt-politikere.[49] Skotåm trakk seg 19. april 2022 fra landsstyret i partiet Rødt fordi hans rolle som aksjonær var skadelig for partiet.[50]

Pål Steigan – Wikipedia Steigan.no - RationalWiki Susanne Heart, grunnlegger Folkestyret, 1. kandidat i Rogaland og Stavanger, gründer. Hjem | Folkestyret På en av de første møtene i Folkestyret, uttrykte Susanne Heart og andre medlemmer en bekymring for norske demokratiske prosesser, og en ønske om å forbedre demokratiet slik at folket får større innflytelse. Det er viktig å merke seg at Norge allerede har et anerkjent demokrati, men Folkestyrets synspunkter kan føre til en polarisering av samfunnsdebatten. Det er nødvendig å analysere hva organisasjonen egentlig bygger sine kunnskaper, ideer og holdninger på. Det er lett å bli ledet til å tro at det er en kamp mellom "oss" og "eliten", og å ha en anti-globalistisk holdning og spre konspirasjonsteorier, noe som likner på det vi har sett i USA med Trump og i andre land med forsøk på statskupp. Disse tankene kan være skadelige for demokratiet. Et eksempel på denne typen tankegang kan finnes på Susanne Heart sin Facebook-side, der hun fremmer anti-globalistiske synspunkter og overdreven mistro til de som styrer internasjonale organisasjoner. Det er viktig å være oppmerksom på at slike holdninger kan true demokratiet, slik vi har sett eksempler på i angrepet på Kongressen i USA, i Brasil og i Tyskland. Det er derfor viktig å være kritisk til slike holdninger og arbeide for et inkluderende og sterkt demokrati: «DEMOKRATI betyr folkestyre. Det er folket som velger sine representanter og ledere. Det må vi beskytte. Men hva skjedde med demokratiet den 13. juni 2019?

I dette innlegget stiller Margrethe Salvesen det relevante spørsmålet: "Har vi allerede en verdensregjering? Kommer man nærmere en verdensregjering enn et ekteskap mellom billiardærene i Klaus Schwabs World Economic Forum og den internasjonale organisasjonen FN?"

Som folkevalgt er det utrolig trist å se denne maktovertakelsen utspille seg uten at folk flest får det med seg. Det gjør vondt langt inn i hjerteroten å tenke på at vi kanskje mister det ekte Folkestyret for alltid Hva tenker dere? Hva kan vi gjøre? Hører gjerne deres tanker.

Og meld deg gjerne inn i www.Folkestyret.org i dag.

Her er hele innlegget av Margrethe Salvesen:

"ER DET EN DATO ALLE BØR MERKE SEG, så er det 13. juni 2019. Denne datoen fant det sted et globalt maktkupp.

Norske medier er helt stille om denne viktige hendelsen.

Denne datoen satt norske Børge Brende, president i World Economic Forum, sammen med sin sjef Klaus Schwab, på et kontor i New York. Sammen med FNs generalsekretær, Antonio Guterres, signerte de en avtale om et strategisk partnerskap mellom World Economic Forum (WEF) og FN.

Hva innebærer dette partnerskapet for deg og meg?

Enkelt forklart innebærer avtalen at verdens rikeste multinasjonale selskaper, (som er partnere i WEF), har fått fritt leide inn i FNs indre organer. Derifra har selskapene mulighet til å utøve makt over verdens regjeringer, som igjen har makt over deg og meg.

Å gjennomføre Agenda 2030 er et viktig mål for partnerskapet. Agendaen er en plan for de 1 % rikeste, til å skaffe seg kontroll med alle jordens ressurser

Via FN kan de multinasjonale selskapene, eid av verdens rikeste 1 %, styre over 194 medlemsland, altså så å si alle verdens regjeringer.

Slik går forbindelsen direkte fra partnere i World Economic Forum, som for eksempel Pfizer, til din kropp, med FN, og Norges regjering/helsemyndigheter, som administrative mellomledd.

Davos-gjengen møtes ikke bare én gang i året med hver sine privatfly. Deres interesseorganisasjon WEF jobber året rundt fra hovedkvarteret i Geneve, med 500 ansatte, og hvor norske Børge Brende er Klaus Schwabs «kronprins». Herifra drives aktiv påvirkning av beslutninger som tas av politikere og næringsliv over hele verden.

Når Erna eller Jonas holder pressekonferanse, f.eks om pandemi, tror svært mange at de bestemmer. I realiteten har Erna og Jonas nærmest blitt redusert til avdelingsledere i en «kjedebutikk», på linje med Kiwi, eller Mc Donalds. Samme konsept i alle land. Stadig flere beslutninger tas i Geneve og Brussel.

Legg også merke til at partnerskapet mellom FN og World Economic Forum ble undertegnet et halvt år før verden fikk en global pandemi i fanget. Tilfeldig?

Var det også tilfeldig at sjefsideolog Klaus Schwab hadde klar boken «Covid 19, The Great Reset», i juni 2020, tre måneder etter at pandemien ble erklært?

Et av Schwabs hovedbudskap i boken er at pandemien vil bidra til mer global styring, og at de internasjonale selskapene bør lede an i dette.

WHO er som kjent «helsedepartementet » i «»FN-regjeringen». Fra mars 2020, da WHO direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus erklærer pandemi, opplyser han også at den skal styres av WHO. WHO kan altså styre over 194 lands helsemyndigheter og regjeringer.

Når man i tillegg vet at Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Google og Facebook (Meta) er blant World Economic Forums mektigste medlemmer, og ser at disse siden 13. juni 2019 har åpen dør inn til WHO/FN, så skjønner man vel hvem som kan sette dagsorden?

Ikke minst når man vet at FN er i konstant underskudd på frisk kapital. Desto lettere for de rike sponsorene som kommer med pengesekken å diktere byråkratene.

Verdensregjering, eller New World Order, er ikke noe diffust og konspiratorisk som hører framtiden til. Kommer man nærmere en verdensregjering enn et ekteskap mellom billiardærene i Klaus Schwabs World Economic Forum og den internasjonale organisasjonen FN?

FN er selvfølgelig det perfekte organisatoriske verktøyet for billiardærene, til å styre over land og folk med.

Så hva kan vi gjøre med dette maktkuppet?

1. Fokusere på å synliggjøre WEFS maktkupp i sosiale media, siden MSM aldri skriver om dette.

2. Jobbe for at WEF må ut av FN, samt at Norge (og flere land) bør ut av overnasjonale avtaler, som ødelegger demokratiet og kun gir mer makt til de 1 % rikeste.

3. Lage flest mulig lokale strukturer for å skaffe oss nødvendige goder, eks kjøpe mat direkte fra produsenter. Og unngå mest mulig å fylle globalistenes lommer, via deres multinasjonale selskaper, som Amazon m.m."

-- Dømmekraft og skjelneevne ifm den jungelen av info der ute som ligger utenfor og innenfor vanlig massemedia er viktig. Man kan lett la seg lure av enkle sitater og strofer uten å virkelig å gå mer i dybden av det som skrives. Intervju: Ingeborg Senneset - Dømmekraft (doemmekraft.no)

Elon Musk er en stor tilhenger av ytringsfriheten og til det fanatiske, men den kan bli dratt for langt: Ekspert om Twitter-begrensninger: – En uheldig cocktail - VG Musk sin ekstreme kampanje for ytringsfrihet hvor man tillater alt mulig info er ingen god holdning. Det er viktig med grensesetting og barna våre lærer også om falske nyheter på skolene. Elon Musk forsterker desinformasjon på Twitter – Dagsavisen Ytre høyre er på frammarsj i Europa. Det er dårlige nyheter for de sunne demokratiske prinsippene. De har en tendens til å undergrave disse tre hovedpunktene jeg har nevnt tidlig i bloggen: Kommentar: Ytre høyre på fremmarsj i Europa - VG - Putin ser det som at han er i en rettferdig kamp for å undergrave vestlig demokrati og gjenoppbygge så mye han kan av det russiske imperiet. Så han kommer ikke til å stoppe, sa Hillary Clinton, ifølge Financial Times. https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vi-er-best-pa-demokrati/o/5-95-1096829 Et varsku for alle demokratiske krefter i Europa og i verden (msn.com) Nei til EU tar avstand fra Steigan.no - Nei til EU Europabevegelsen på konferanse i Sofia - Europabevegelsen Storbritannia melder seg på i energisamarbeidet med EU – Energi og Klima

Statskupp, Terror | Planla statskupp: Dette skulle de gjøre med Tyskland (nettavisen.no) Politiaksjon mot høyreekstreme miljøer i Tyskland – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer Putins innblanding vekker oppsikt: Forsker trekker Hitler-parallell (msn.com) Tucker Carlson (53) forlater Fox News (msn.com) Putin i intervju med Tucker Carlson: – Ukraina er en kunstig stat – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer Vladimir Putin angripes av ekspert: – Denne krigen er et Putin-show – Dagsavisen Meninger: En bra dag i Moskva (vg.no) Tucker Carlsons Putin-intervju - Mikrofonstativ for Putin (dagbladet.no) Debatt, Politikk | Fascistenes metode er ikke det minste overraskende (tronderdebatt.no) Bolsonaro-tilhengere bryter seg inn i kongressbygningen – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer Russland, Propaganda | Russisk propagandamaskin utnytter Google-smutthull (nettavisen.no) European Greens

@europeangreens

 BREAKING: An investigation found that a Russia-funded network has paid far-right politicians to influence the EU elections. Putin’s payroll includes politicians from:  Germany,  France,  Poland,  Belgium,  the Netherlands and  Hungary. #Russiagate 23-02382.pdf (knowledgearc.net) Nettroll, Putin | Putins troll: Hvem er de? (nettavisen.no)

2. Anti-globalistisk holdning, som stammer fra ultranasjonalistiske og høyre-ekstreme kilder. Globalisme er en betegnelse på politikk, næringsvirksomhet eller liknende som er innrettet mot globalisering. Det kan bety fremming av verdensomspennende kontakt, påvirkning, samhandling og forflytninger innen økonomi, politikk og kultur. Globalisme betegner også en politisk og ideologisk overbevisning som bygger på overnasjonale heller enn nasjonale prinsipper.[1] Tilhengere av globalismen blir gjerne kalt globalister.[2]

«Globalisme», «globalist» og «globalistisk» kan brukes i nedsettende betydning, blant annet for å fremme kritikk mot overdreven og grenseløs internasjonalisering[3] eller aktører som åpner for å la overnasjonale organer, som EU og FN, overstyre nasjonal lovgivning,[4] men kan også brukes som en hedersbetegnelse.[5][6]

Globalismen kan anses som motsatsen til patriotisme og nasjonalisme.[7][8] Forestillingene om en truende globalisme knyttes ofte til konspirasjonsteorier om den nye verdensordningen og en elitestyrt, overstatlig og antidemokratisk «verdensregjering».[9][10] Fra artikkelen - Debatt: Globalisme - Jeg er en stolt globalist! (dagbladet.no) Verden blir stadig tettere vevd sammen. Vi må derfor samarbeide mye bedre på tvers av både grenser og gamle tankesett. Uten dette forsvinner stabiliteten, også her hjemme i Norge. Det vil være en alvorlig trussel for oss alle.

Globalisme. Nasjonalisme. Ismene dominerer de politiske strømningene i verden i dag. Begrepene slynges etter deg som skjellsord i det ene øyeblikket, og løftes fram som hedersbetegnelser i det neste.

Som så mye annet, er ei heller dette svart-hvitt, men isme-kampen gir grunn til alvorlig bekymring. De fleste mener at det å være patriot er bra, selv om ukritisk patriotisme kan føre til usunn nasjonalisme. Nasjonalisme er balanse på stram line, både historisk og i møte med dagens globale utfordringer.

Føderalisme er derimot ofte på kollisjonskurs med de to ovenstående, men føderalistiske trekk har for eksempel tjent Europa godt i mange tiår.

Så har vi globalismen. Trumps nylige tale til FN er et kraftig angrep på det han mener er et uvesen. «Framtida tilhører ikke globalister. Framtida tilhører patrioter.» En viktig påminnelse hvorfor globalt samarbeid er viktig og at de som prater om anti-globalisme er noe man må bekjempes med kunnskap, samarbeid og medfølelse – fra artikkelen - Næringsliv, Politikk | Nasjonalisme og patriotisme fører oss på gal kurs (gjengangeren.no) Vi har kun denne ene lille blå kulen vår som suser gjennom verdensrommet. Nasjonalisme og patriotisme som ledestjerne fører oss på gal kurs. Det har vært forsøkt før. Europas nære historie gir oss verdifull læring. Først da vi innså at verden er mye mer enn oss selv, startet den så langt lengst fredfulle perioden i Europa. Det er mulig å være patriot og samtidig ønske mer globalt samarbeid.

Også USAs president mener globalisme er en styggedom. I en tale fremholdt Trump: “Fremtiden tilhører ikke globalister. Fremtiden tilhører patrioter”. Proteksjonisme og handelskriger er ikke bra for folk flest. Tollsatsene øker og konsekvensene for handel og vareproduksjon er dramatiske. Det betyr at vi taper penger og at folk mister jobben sin. De virkelig store utfordringene er globale. De treffer lokalt, men må løses globalt. Alenegang, murer, «mitt land først», og andre frierier til usunne nasjonale følelser står i veien for løsningene vi må finne sammen. I en verden med fornyet kamp mellom stormaktene blir lille Norge stående maktesløse. Som et land som har bygget seg opp gjennom handel med utlandet, taper vi i det geopolitiske spillet vi nå ser ta form. Susanne Heart som er en av grunnleggerne og lederne av Folkestyret-partiet har også lignende tanker og holdning som Trump, som jeg mener er ganske lite sunt. Her er en artikkel hun har skrevet om hennes bekymringer til globalisme. Problemet er at hun adopterer hovedsakelig slik anti-globalisme holdning som både høyreekstreme, ekstreme nasjonalister og konspirasjonsteoretikere er opptatt av. Det foregår mye bra samarbeid i alle globale store organisasjoner og ingen av dem er perfekte. Men å fullstendig ønske om å fjerne dem og bytte dem ut er ganske virkelighetsfjernt og det er mye ønsketenkninger her. Det er lite smart også med tanke på hvordan utvikle demokrati og internasjonal samarbeid videre. Folkestyre finnes der det er demokrati og Susanne har til og med klart å si i en av hennes første folkestyre-møter at vi ikke lever i et demokrati! Mens sannheten er at vi lever i et av de beste demokratiene i verden, men vi tar det for gitt og tror vi skal finne hjulet på nytt her. Det går bare ikke: Globalisering og vårt folkestyre – Dagsavisen Doc-TV: Folkestyret – en motvekt til globalismen (rumble.com) De som ser seg selv som anti-globalister er som regel de som er medlem av ytre høyre eller høyreekstreme partier som Norgesdemokratene f.eks: Geir Ugland Jacobsen (@GeirUJacobsen) / X (twitter.com) Jeg er ekstremt uenig med Susanne og hennes meningsfeller. Vi trenger EU og samarbeid med europa som det er nå er essensielt på alle områder. Vi har en stor trussel sikkerhetspolitisk i Russland, som er vår nabo og Kina er uforutsigbart stormakt samt USA om Trumpisme og lignende får fortsette å styre landet, som har tendenser til fascisme, lite inkluderende og veldig nasjonalistisk – proteksjonistisk holdning. Populismen, Donald Trump og globalisering – Internasjonalt Forum

Trumpisme er et samlebegrep for den tidligere amerikanske presidenten Donald Trumps politiske idéer og lederstil. Det ble først utviklet under presidentvalgkampen før valget i 2016. Trumpismen har innslag av populistisk og nasjonalistisk ideologi, og den kjennetegnes av følgende trekk:

  1. Motstand mot globalisering: Trumpismen er kritisk til globalisering og søker å beskytte nasjonale interesser.

  2. Sterkt lederskap: Den verdsetter sterkt lederskap mer enn formelle demokratiske prosesser.

  3. Nasjonal-kollektivisme: Trumpismen kombinerer velferdsstatstenkning med nasjonalisme.

  4. Fokus på individets frihet: Trumpismen er opptatt av individets frihet, inkludert retten til å bære våpen.

  5. Aggressiv retorikk: Trumpismen er preget av en aggressiv retorikk og et ønske om å styrke nasjonalstaten.

  6. Usikkerhet og uforutsigbarhet: Trumpismen utnytter usikkerhet slik at både venner og fiender aldri vet hva de kan vente seg.

Viktig å merke seg at dette er en høyst forenklet beskrivelse, og det finnes ulike tolkninger av begrepet. Trumpismen har hatt en betydelig innvirkning på amerikansk politikk og debatt, og den fortsetter å være et omdiskutert fenomen. I denne artikkelen skriver MDG leder Arild Hermestad om EU, som jeg støtter helhjertet: «Et EU-medlemskap kan gi norske innbyggere en tryggere fremtid, bidra til bedre miljøpolitikk, styrke vår medbestemmelsesrett og vår felles beredskap. « Motkultur, Debatt | Sterkere og tryggere sammen (nationen.no) Miljøpartiet De Grønne nevner også mer om europapolitikk her: Europapolitikk - Miljøpartiet De Grønne (mdg.no) Om man er skeptisk til EU og sånt. Så kan det skyldes manglende kunnskap og i MDG har det vært en del gjester tilknyttet EU på ulike måter, som har hatt foredrag og svart på spørsmål gjennom flere videoer. Man kan lese mer om det her og det er verdt å få med seg om man vet for lite om EU egentlig og holder på noen fordommer der: Se alle MDGs EU-debatter - Miljøpartiet De Grønne Hele livet mitt har jeg vært motstander av norsk EU-medlemskap. Nå har jeg snudd – Dagsavisen Deepak Chopra med en fin videosnutt om den globale hjernen og sosiale medier på nett. Vi er alle sammenkoblet og forbundet i en enhet. Social Networks and the Global Brain | THE RABBIT HOLE with Deepak Chopra - YouTube

Boka Putins Troll – Russlands informasjonskrig mot den demokratiske verden av Jessikka Aro: «Putins propagandamaskineri har vært i fullaktivitet siden Russland angrep Ukraina i februar 2022 og i lang tid før det. Regimet fører en informasjonskrig mot uønskede sivile, politikere og institusjoner verden over. I denne boken avslører den prisbelønte og undersøkende journalisten Jessikka Aro strategiene bak Kremls propagandakrig. Hun beskriver hvordan nettroll orkestrert av det russiske statsapparatet systematisk kjemper mot medlemmer av opposisjonen, mediehus og frivillige organisasjoner og jobber nesten ubemerket for å destabilisere vestlige demokratier. Aros sjokkerende beretninger etterlater ingen tvil om at Russland bruker nettkrigføring for å spre feilinformasjon og eliminere fiender.» Jessikka Aro – Wikipedia «Jessika Aro er en finsk journalist som jobber for Finlands public-service kringkaster Yle. I september 2014 påbegynte hun en journalistisk granskning av nettroll.[2] I mars 2016 ble hun belønnet med Bonniers journalistpris for sin artikkelserie.[3] I 2022 utga hun boka «Putins troll. Russlands informasjonskrig mot den demokratiske verden». Aro er i forbindelse med arbeidet med russisk propaganda selv blitt utsatt for forfølgelse og trakassering av nettroll.[4] Fra boka Putins Troll – side 186: «I Sverige uttrykkes sympati med Putin på flere høyreekstreme propagandasider og Youtube-kanaler. Budskapet er preget av antiamerikanisme, anti-globalisme og en oppfatning av Russland som den eneste bastionen for tradisjonelle verdier og motstand mot ukontrollert migrasjon. Mange av disse høyreekstreme pro-Putin-operatørene angrep Kragh og Åsberg virtuelt. Den ene angriperen var et Youtube-kollektiv med navne Granskning Sverige. I 2017 infiltrerte den svenske gravejournalisten Mathias Ståhle gruppen. Han oppdaget at de rekrutterte folk direkte fra Facebook og ikke stilte altfor mange spørsmål i jobbintervjuet, som ble utført via Facebook Messenger. Ifølge undersøkelsene til Ståhl har aktivistene i Granskning Sverige ansvar for å ta hattelefoner til svenske journalister, forskere og andre som har kommentert innvandring og russiskrelaterte saker i Sverigee offentlig. De som ringer, og som skjuler seg bak falske navn, har også i oppgave å provosere det utpekte målet på telefonen, for eksempel ved å beskylde personen for å lyve, spre falske nyheter eller fordreie fakta om innvandring og kriminalitet. De gjør opptak av samtalene. Etterpå blir opptakene redigert ved å blande inn det opprinnelige innholdet på en kreativ måte som får de utpekte målene til å virke så tåpelige som mulig, og så blir videoen lastet opp til Youtube og delt videre på Facebook. Hvis videoen sprer seg raskt på nettet og blir sett av tilstrekkelig mange ganger på Youtube, blir de som har utført arbeidet, belønnet med en sum som tilsvarer omtrent 120 amerikanske dollar.» Utdrag fra boka Putins Troll – side 206-208: «Jelena Milic driver en tenketank i Beograd som heter Center for Euro-Atlantic Studies (CEAS) og arbeider for mer provestlig politikk i Serbia og hele Balkan-området. Organisasjonens mål er å hjelpe Serbia med å bli medlem i NATO og EU, og å integrere landet i det vestlige verdigrunnlaget. Serbias vei mot stabilt demokrati og rettssystem har vært vanskelig. Situasjonen blir enda vanskeligere av at Kremls fingeravtrykk finnes over hele Balkan. De siste årene har serbiske myndigheter tatt landet flere skritt i retning autokrati, med sjenerøs støtte fra Putin-regimet. Kreml dyrker myten om Serbia som Russlands lojale allierte og «bror». Den russiske påvirkningen har dype russiske røtter i Serbia. Et eksempel på det er at en av de første plakatene langs veien fra Beograds internasjonale flyplass til sentrum av byen hyller de sterke båndene mellom russisk og serbisk energibransje. Reklamen, som er sponset av den russiske energigiganten Gaprom Neft og selskapets serbiske representant, gir løfter om et partnerskap for fremtiden. Russiske og serbiske flagg som vaier vakkert over i hverandre, understreker dette partnerskapet. Mange serbere skryter av regjeringens gode forhold til Russland og er oppriktig stolte av russiske investeringer i landet – selv om EU faktisk investerer mye mer i Serbia enn Russland gjør, noe Milic minner meg på. Forskning gjort av CEAS har vist at Kreml manipulerer serbisk politikk for etterforskningen og rettsforfølgelsen av krigsforbrytere. Organisering av krigsforbrytelsesrettsaker er et viktig krav fra EU for at Serbia skal kunne søke medlemskap, men hvis folk fra Balkan skal komme inn i EU og NATO, vil de herskende kretsene og krigsforbrytere miste inntektene sine fra korrupsjon og kontrollen over sikkerhets- og retttssystemene. Derforer protesterer de kraftig mot å gå inn i EU og mot at Serbia skal bli medlem i NATO. Siden Kreml er motstander av at Serbia skal gå inn i EU, forer det russiske regimet landet med ANTI-NATO og anti-EU-oppfatninger og prøver å hindre de juridiske prosessene for å straffeforfølge krigsforbrytere. Milic og tenketanken hennes fremmer derimot EU- og NATO-vennlig politikk. Det skaper konflikt mellom Kremls interesser på Balkan og Milic`s interesser i hjemlandet sitt og er en av de underliggende grunnene til at Milic er blitt offer for en kampanje med psykisk vold (som spesielt høyreekstreme grupper i landet fronter.). « Utdrag fra Putins Troll – s 248-250: «Senere leste Eliot Higgins en artikkel om ThreatConnect, et IT-sikkerhetsselskap som hadde analysert cyberangrepene rettet mot Democratic National Committe (DNC) og e-postmeldingene til John Podesta, Hillary Clintons valgkampanjeleder, like før det amerikanske presidentvalget i 2016. Datanettverket til DNC var blitt infiltrert under valgkampanjen, og Podestas personlige Gmail-konto var blitt hacket. Da valgdagen nærmet seg, ble mange av e-postmeldingene hans publisert gjennom WikiLeaks for å sverte Clintons valgkampanje. Hackingen ble tilskrevet folk med forbindelser til russisk etterretning. Da Higgins studerte skjermbildene av e-postmeldingene som ble brukt i hackingen av DNC og Podesta, la han merke til at en av dem virket kjent. Han søkte på meldinger i innboksen sin med ordlyden i skjermbildet som var publisert i artikkelen, og fant sju meldinger med nøyaktig det samme innholdet. Da han så nærmere etter, oppdaget han at e-postmeldingene han hadde fått, inneholdt de samme små grammatiske feilene og stavefeilene som e-postmeldingene som ble brukt for å trenge inn i DNC og Clintons valgkampanje. Lenkene i e-postmeldingene virket ufarlige, men førte til sider med skadelig programvare. Higgins oppdaget også at det var blitt sendt mistenkelige e-postmeldinger til Bellingcat-granskeren Aric Toler og til den finske forskeren Veli-Pekka Kivimäki. Kivimäki, som var utdannet koder, ble et mål i mars 2015, da angripere prøvde å få tilgang til Gmail-kontoen og datamaskinen hans. Som bidragsyter til Bellingcat undersøkte også Kivimäki flight MH17, derfor regnet han det som sannsynlig at hackerne ville følge med på hvor mye han visste om nedskytingen. Før hackerne prøvde seg på Kivimäki, var lignende e-postmeldinger med skadevare blitt sendt til ukrainske aktivister, NATO-ansatte og de offisielle MH17-etterforskerne. Angripernes mistenkte opprinnelse var Russland. Da Higgins skjønte at nettsamfunnet hans var blitt utpekt mål, bestemte han og teamet hans seg for å sende de mistenkelige e-postmeldingene til to uavhengige cybersikkerhetsselskaper. Selskapene bekrefter at IP-adressene, e-postadressene og lenkene var de samme som den russiske hackergruppen Fancy Bear brukte i angrepene mot DNC og Podesta – del av Kremls systematiske kampanje for å hjelpe Donald Trump med å bli valgt til president i USA.

Fancy Bears første phishing-angrep mot Bellingcat (du kan lese mer om dem etter denne lille artikkel-sitatet) hadde skjedd sju måneder etter at de innledet MH17-undersøkelsene sine. I juli 2016 var det blitt sendt 27 e-postmeldinger med skadevare til medlemmer av Bellingcat-teamet. De fleste av dem, 16, var blitt sendt til Higgins. Hvis noen i Bellingcat-teamet hadde trykket på lenkene og endret passordene sine på de ondsinnede sidene, kunne de ha risikert å gi russiske hackere tilgang til datamaskinene sine. Men det gjorde de ikke. Vi ignorerte e-postmeldingene fra Fancy Bear. Vi er ikke så dumme at vi åpner alle e-postmeldinger. Det er annerledes hvis du er en 60 år gammel ansatt som åpner alt fordi du ikke vet om sånt som dette. Men vi er klar over hva som foregår, så for oss var det ikke noe problem, sier Higgins. (Tre år etter at Bellingcat fikk den første mistenkelige e-postmeldingen, viste Mueller-etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget at Fancy Bear var en operasjon utført GRU, Russlands militære etterretning). Cyberangrepene mot Bellingcat var imidlertid ikke over. « Du kan lese mer om Eliot Higgins i denne artikkelen - Meet Eliot Higgins, Putin's MH17 Nemesis (newsweek.com) Bellingcat (også stilet bell¿ngcat) er et kollektiv for borgerjournalister grunnlagt av britiske Eliot Higgins. Bellingcat bruker frikildeetterretning, spesielt gjennom internett og sosiale medier, for å undersøke menneskerettighetsbrudd og kriminalitet over hele verden. Bellingcat bringer sammen bidragsytere som spesialiserer seg på etterforskning via sosiale medier og andre åpne kilder,[1] og har utviklet retningslinjer og case-studier, slik at andre kan lære å gjøre det samme.

Opprinnelig undersøkte Higgins bruken av våpen i den syriske borgerkrigen. Nettverket har fått internasjonal oppmerksomhet for sine etterforskninger. Enkelte konklusjoner, om blant annet redigerte satellittbilder i forbindelse med nedskytingen av Malaysia Airlines Flight 17 under den pågående krigen i det østlige Ukraina[2][3] har møtt kritikk for metodene som ble brukt.

Under Russlands invasjon av Ukraina 2022 skrev Bellingcat blant annet om mange funn av klasebomber i Ukraina. [4] 16. mars ble nettsiden til Bellingcat blokkert av Russlands medieregulator Roskomnadzor for russiske brukere. [5]

I oktober 2022 påviste Bellingcat at brasilianeren Jose Assis Giammaria som ble pågrepet av Politiets Sikkerhetstjeneste i forbindelse med Spionasjesaken ved Universitetet i Tromsø, egentlige navn er Mikhail Valerjevitsj Mikusjin og jobber for den russiske etterretningstjenesten GRU.[6][7] Christo Grozev i Bellingcat: Avslører Putins brutale metoder - VG

Utdrag fra Putins Troll – s 304-307: «Åtte dager før jeg skulle reise til USA for å ta imot The International Women of Courage Award, informerte den amerikanske ambassaden i Helsingfors meg om at jeg ikke ville få prisen og at jeg ikke skulle reise til USA. Jeg skjønte ikke noe av den plutselige avlysningen, som jeg ikke fikk skriftlig, etter alle de omhyggelige forberedelse og det omfattende papirarbeidet. Jeg hadde allerede utsatt de planlagte foredragsoppdragene og kursarrangementene mine for å kunne reise til USA. « «Tilbaketrekkingen av prisen ble omtalt i mange andre russiske mediekanaler. Det var en populær nyhet fordi den ga mulighet til å sverte både meg og USA samtidig. «Den demokratiske kongressmannen Eliot L. Engel skrev på utenrikskomiteens nettside at han syntes tilbaktrekkingen av prisen var skammelig, og at informasjonen om at det skyldtes min kritikk av president Trump, bekymret ham. Et av USAs kjennemerker er det første lovtillegget om ytringsfrihet, og at det er et av de viktigste demokratiske prinsippene som utenriksdepartementet fremmer utenlands. At departementet skulle trekke tilbake prisen til Aro fordi hun brukte denne rettigheten, er virkelig skammelig, erklærte Engel. « «Ja, jeg hadde skrevet om Trump på twitter og respondert på noen av Twitter-meldingene hans, der han hadde hånt de manipulerte og korrupte mediene som FOLKETS FIENDE! Til sine mange titalls millioner følgere. Jeg hadde også tvitret kritiske nyhetsrapporter som listet opp alle Trumps angrep mot Mueller-etterforskningen (presidentvalget 2016 i USA om mulig russisk innblanding). Men ingen var sikre på om dette var den egentlige grunnen til at prisen var blitt tilbakekalt, og forespørsel fra advokaten min om informasjon ble aldri besvart av noen i Trump-adminstrasjonen.» Utdrag fra boka Putins Troll – side 310-311: «I april 2019 snakker jeg om troll, falske nyheter og trakassering av journalister i Washington på en konferanse arrangert av Reportere uten grenser (RSF) og Washington Post. RSF hadde nettopp publisert sin årlige Press Freedom Index. Der måles pressefriheten i hele verden, og Finland hadde rykket opp på andreplass. En faktor i landets misunnelsesverdige nye posisjon var dommene som var blitt avsagt i rettsaken min. USA hadde rykket ned til 48 plass på grunn av president Trumps fiendtlige kommentarer om media. Russland var nummer 149. Under konferansen ble den endelige rapporten til spesialrådgiver Mueller publisert. Jeg oppdaget til min glede at hele 20 sider var satt av til trollfabrikkens operasjoner mot det amerikanske presidentvalget i 2016. Ifølge rapporten hadde trollfabrikken rettet operasjoner mot de såkalte vippestatene, og målet var å gjøre usikre velgere til Trump-tilhengere. Trump var Kremls favorittkandidat og Putin hadde selv beskrevet ham som et uomtvistelig talent. Først hadde russiske spioner kartlagt meningsklimaet blant velgerne – uten å ha registrert seg som representanter for utenlandske interesser. Deretter etablerte de falske profiler som utga seg for å være amerikanske statsborgere og nettsider for falske nyheter, og lokket ekte amerikanske statsborgere til dem. I disse virtuelle samfunnene, som ble dirigert fra St. Petersburg, delte troll memer og materiale som skulle dehumanisere den demokratiske kandidaten, Hillary Clinton, muslimer og meksikanere. Folk ble hisset opp til å hate utlendinger, akkurat som i finske sosiale medier og MV-Lehti. Mueller-rapporten beskrev også innblandingen fra hackere fra russisk militær etterretning og WikiLeaks for å hjelpe Trump og motarbeide Demokratene og Clinton. John Bäckman – som hadde representert det russiske instituttet for strategiske studier i Moskva (som 2017 ble avslørt for å ha utformet trollvirksomheten og cyberoperasjonen som skulle hjelpe Trump til å bli president) – var straks på sosiale medier, der han gjorde narr av Mueller-etterforskningen og hevdet at den var et kriminelt kuppforsøk.» Utdrag fra boka Putins Troll – side 313 og 314: «I juli 2019, mens jeg jobbet med denne boken, fikk jeg en melding fra Representantenes hus i USA. Husets utenrikskomite ville at jeg skulle vitne i en offentlig høring om Kremls desinformasjonsangrep i Europa. Underkomiteen ville spesifikt høre anbefalinger om hva USA kunne gjøre for å forsvare seg mot russisk informasjonskrigføring. Jeg sendte inn den skriftlige vitneforklaringen min og avga en muntlig forklaring den 16. juli sammen med tre andre eksperter. Høringen ble livestreamet på YouTube. Jeg fortalte om resultatene av trollundersøkelsene mine og understrekte at ingen hadde full oversikt over Kremls operasjoner mot vestlige borgere eller følgene av disse operasjonene. Jeg foreslo flere tiltak, deriblant internasjonalt samarbeid mellom vestlige politiorganisasjoner og etterretningstjenester, og en innsats for å etterforske og avsløre trolloperasjonene for folk flest mens de foregikk – i stedet for flere år senere, når de allerede hadde påvirket folks tanker og oppførsel. Kanskje det er på tide at vi begynner å håndtere Kremls trollfabrikker og digitale desinformasjon om hva det faktisk er: kriminalitetsfabrikker og digitale overtramp, sa jeg. Disse kriminelle er ikke ute etter penger, de vil kontrollere tankene våre. Jeg sa til komiteen at Kreml også grep forstyrrende inn i USA mellom valgene, og at når folk blir foret med desinformasjon, er det vanskelig for dem å velge hvem de skal stemme på, eller hva slags politikk de skal støtte. Kathleen Hall Jamieson fant ut i forskningen sin at de russiske troll- og cyberangrepene hadde betydelige følger for resultatene i presidentvalget i 2016. Ifølge Jamieson påvirket cyberkampanjen så mange som 80 000 stemmer i tre forskjellige stater gjennom å bygge opp polarisering og spre målrettede meldinger, noe som var akkurat nok til å dreie valget i Trumps favør. Mot slutten av høringen svarte kongressmannen Jim Costa på forslaget mitt om å undersøke påvirkningsoperasjoner ved å si at lovendringer kunne brukes til å håndtere slike hendelser. Uken etter vitnet spesialrådgiver Robert Mueller for Kongressen. Han advarte mot det samme fenomenet som meg: -Det var ikke ett enkelt forsøk, sa Mueller om Russlands innblanding i valget. De gjør det mens vi sitter her. Etter at jeg vitnet for Kongressen, fikk jeg mange støttende tilbakemeldinger fra Finland og andre steder i verden. Samtidig la en pro-Kreml-youtuber ut en fire timer lang video der han anklagde både meg, kongressmedlemmer og andre eksperter. Folk som kommenterte videoen påsto at jeg hadde vært påvirket på speed da jeg vitnet. Til tross for den pågående informasjonskrigen mot meg var jeg stolt over at undersøkelsene mine av russiske troll, gjort i samarbeid med mange finske statsborgere, hadde kommet seg helt til den amerikanske kongressen. « Du kan se mer i disse YouTube-snuttene om Jessika Aro og hennes imponerende gransking av Russiske Trollfabrikker, hackere m.m: Boklansering: Jessikka Aros bok Putins troll foreligger nå på norsk - YouTube «10. november 2022 ble boken "Putins troll" lansert på norsk. Boken er skrevet av den prisbelønte finske journalisten Jessikka Aro og handler om Russlands informasjonskrig mot vestlige demokratier. Boken er utgitt i Norge av Mangschou forlag og utgivelsen er støttet av Fritt Ord. På et lanseringsseminar på Litteraturhuset blir først forfatteren intervjuet av redaktøren av Aldrimer.no, Kjetil Stormark. Deretter følger en samtale mellom FFI-forsker Eskil Grendahl Sivertsen og Atle Staalesen fra Barentsobserver, der vi spør om hvorfor vi vet så lite om russisk informasjonskrigføring rettet mot Norge. Samtalen ble ledet av Kjetil Stormark.» Trolling the Trolls - Uncovering Putin's factory of lies with Jessikka Aro, author of Putin's Trolls - YouTube Inside a Russian Troll Farm with Jessikka Aro | 401 Access Denied Podcast Ep. 19 - YouTube Jessikka Aro: Bots and trolls: How to recognize them? - YouTube Journalist Jessikka Aro stands up to pro-Russian trolls | The Investigators with Diana Swain - YouTube Former Russian trolls expose misinformation operations - YouTube IWMF Courage Awardee: Jessikka Aro - YouTube Jessika Aro er også med i del 3 av denne dokumentaren på Tv.nrk.no - Brennpunkt: Skyggekrigen – NRK TV «En gruppe nordiske gravejournalister undersøker hvordan Russland driver etterretning i Norden. Dette leder dem til flere hemmelige operasjoner.» Stort netværk i Norden spreder disinformation: Rusland kører propaganda ud 'med stor kraft' | Mørklagt | DR «Minst 152 personer i Danmark, Norge, Sverige og Finland sprer systematisk og i stor omfang historier, som ifølge eksperter er falske. De er med på å fremme Kremls dagsordener, vurderer eksperter. « Finsk journalist: De høyreekstreme gruppenes forbindelser med Russland er farlig – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer En av de sentrale personene bak MV-Lehti og angrepene på Jessikka Aro, har vært Johan Bäckman.

Han har i mange år markert seg som en talsperson for russiske interesser, og vakte oppsikt da han anklaget finske myndigheter for overgrep i forbindelse med barnevernssaker der russiske mødre var involvert.

MV-Lehti publiserer ofte stoff fra den russiskeide medieplattformen Russia Today, RT, og skryter av at de skriver om temaer som det de kaller «maktens medier» unngår.

Bäckman og MV-Lehti

Til slutt ble det for mye for Jessikka Aro, som i mange år jobbet som journalist i den finske statskringkastingen YLE. Hun valgte i 2017 å forlate Finland for en periode.

Johan Bäckman og to andre personer ble dømt til å betale 80.000 euro, vel 800.000 norske kroner, til Aro i erstatning for ærekrenkelse og trakassering.

Bäckman anket dommen, og straffen er senere redusert noe, selv om også finsk Høyesterett i 2022 har slått fast at Aro er utsatt for det som kan kalles forfølgelse.

Forbindelser til høyreekstreme?

I sin bok skriver Jessikka Aro om miljøet rundt Johan Bäckman og MV-Lehti, som hun mener har forgreininger til det høyreradikale og nynazistiske miljøet i resten av Norden.

Aro forteller at Bäckman har nære bånd til Det russiske instituttet for strategiske studier, RISS. Det var lenge ledet av en pensjonert general fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB, Leonid Resjetnikov.

Nå er det i følge instittutets nettside tidligere statsminister Mikhail Fradkov som er direktør.

– Mye av den informasjonen som spres, blant annet i Finland fra Johan Bäckman, stammer fra publikasjoner til RISS, sier Aro.

– Vi ser at Bäckman og hans meningsfeller er positive til bevegelser som Soldiers of Odin, et slags borgervern som vi har sett har dukket opp også i Norge.

Det er også klare forbindelser til Den nordiske motstandsbevegelsen, ifølge Jessikka Aro.

Hun mener det som er spesielt skremmende, er at det dermed er en direkte link fra Russland til dette miljøet i Norden. Du kan lese mer om globalisme, globalt ansvar, Debatt, Senterpartiet | Når våronna står for tur er også Senterpartiledelsen «globalister» (nidaros.no) Vi sosialdemokrater tror på et gjensidig ansvar for hverandre, også i land langt vekke. (leifsande.no)

Flere kilder ifm Russland og Putins krig mot Vesten:

Krigen i Ukraina - Putins skjulte krig (dagbladet.no) Norske medier må forstå at de har vært ofre for russisk påvirkning (m24.no) Kremlin leaks - Russland, Propaganda | Slik skal Putin vinne presidentvalget – lekkede dokumenter gir ny innsikt (nettavisen.no) Flere svar på twitter til Susanne Heart sin beundring av Tucker Carlson og hans intervju med Vladimir Putin - Tucker Carlson on X: "Ep. 73 The Vladimir Putin Interview https://t.co/67YuZRkfLL" / X (twitter.com) Hva får deg til å ha større tro på Putin, en leder som er anklaget for å ha drept kritikere og motstandere, og som aktivt underminerer demokratiske institusjoner både i sitt eget land og i Vesten? Han har blitt oppdratt til å lyve gjennom hele livet sitt voksne liv i sin KGB-utdanning, som Stasi-agenter i DDR og lignende.


Chamberlain, som var Storbritannias statsminister i 1939, hadde en tro på at han kunne overtale og føre diplomati med Hitler. Dette viste seg å være mislykket. Alle vestlige ledere var klar over Putins ambisjoner og planer om å invadere Ukraina.


Dersom noen er i stand til å overtale Putin til å oppheve annekteringen av forskjellige områder i Ukraina og trekke seg ut av landet, kunne de fortjent en fredspris. Når det gjelder individer med en personlighet som ligner på Hitler, er det nødvendig å ty til mer tøffere tiltak for å stoppe dem, lignende det som ble gjort under andre verdenskrig. Enda mer svar til Susanne Heart på facebooksiden hvor hun maner til å lytte mer til Putin, som er ganske naivt. Og det nevner jeg her: "Men når man kun baserer seg på kilder som Steigan og andre pro-russiske kilder er det å se det store bildet? Og miste en viss form for tillit til vanlig media?   Steigan.no inkluderer noen kilder som har en pro-russisk innstilling. Det kan være frustrerende for tilhengerne av nettstedet å innse at både Steigan og tilhengerne kan bli misledet av disse kildene. Disse kildene er en del av Russlands strategi for å drive informasjonskrig mot den demokratiske verdenen. Boken "Putins Troll" av Jessika Aro kan være en utfordrende lesning for tilhengerne av Steigan og andre pro-russiske kilder, da den avslører Russlands manipulasjon gjennom sosiale medier spesielt rettet mot Vesten. Det er viktig å være oppmerksom på propagandaforsøk, og det er derfor bra at det finnes undersøkende journalister som Jessika Aro som avslører og rapporterer om Russlands informasjonskrig, selv om noen kan ende opp med å bli lurt av disse propagandastrategiene. Det er rart Susanne Heart og lignende ikke har gransket dette nøye:Det er ikke mulig å forbedre demokratiet når man selv motarbeider demokratiske prinsipper og har en anti-globalistisk holdning. Å bli lurt av Putins konspirasjoner mot Vesten og å vise en giftig mistillit til vanlig massemedia er heller ikke til hjelp. Det er viktig å være kildekritisk og ikke være naiv når det gjelder Putin og hans politikk og propaganda. Det er viktig å være realistisk når det gjelder en leder som Putin. Det er dokumentert at Putin har hatt planer om å invadere Ukraina over flere år, og dette er informasjon som er tilgjengelig gjennom de vanlige mediekanalene, inkludert dokumentaren Putin mot Vesten på NRK. Han har vist seg å være en aggressiv leder som ikke respekterer Ukrainas suverenitet, og det er problematisk å håndtere en slik person. Det er viktig å ta innover seg erfaringene fra historien, som viser at diplomati alene ikke alltid er tilstrekkelig når det gjelder slike situasjoner. Ukraina ønsker å være en del av det demokratiske fellesskapet i Europa, som EU og NATO representerer. Det kan være lærerikt å se til personer som Churchill, som forsto viktigheten av å møte Hitler med styrke. Det var flere grunner til at Englands statsministeren Chamberlain gode intensjoner om fred med Hitler ble ansett som naivt å tro: (man kan ha lignende tanker om Putin) 1. Hitler hadde vist seg som en aggressiv og ustabil leder gjennom invasjonen av Østerrike og Tsjekkoslovakia. I Mein Kampf og gjennom sin propaganda hadde han også kunngjort sine ambisjoner om territoriell ekspansjon. Å tro at han ville overholde en fredsavtale var derfor naivt. 2. Hitler og nazistpartiet hadde en ideologisk forpliktelse til å erobre territorier og utvide Det tredje rike. Han hadde en ekspansjonsplan for stor-Tyskland som inkluderte annektering av nabolandene. 3. Hitler hadde et sterkt ønske om å bygge en sterk militærmakt og gjennomføre aggressive handlinger for å oppnå sitt mål om verdensherredømme. Hans militære forberedelser og aggressive handlinger i Polen og senere i resten av Europa viser at han ikke hadde noen hensikt med fred og diplomati. 4. Chamberlain, Englands statsminister på den tiden, ble også kritisert for sin forsonings-politikk, som innebar å gi etter for Hitlers krav om landområder for å unngå konflikt. Dette ble sett på som en svak og naiv tilnærming til en aggressiv leder som Hitler. I ettertid har det vist seg at Chamberlains håp om en fredelig løsning var naivt, og at Hitlers agenda ikke kunne stoppes gjennom diplomati og forhandlinger alene. Dette førte til en endring i britisk politikk og en mer aggressiv tilnærming til å håndtere Hitlers trussel. Ekspert om Putin-intervju: – Som å intervjue Adolf Hitler i 1939 (vg.no) Overdreven eller fryktbasert mistenksomhet overfor WHO kom til syne i Debatten NRK - 191023 Emnet i Debatten NRK - 191023: Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse?

WHO diskuterer om de, og ikke Norge, skal få avgjøre isolering og vaksinering ved neste helsekrise. Debatten – I går · Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse? – NRK TV Linker: 1. Vaksinedebatten raste i «Debatten»: – Fullstendig utelukket (msn.com) 2. Debatten NRK, WHO | NRK Debatten: Klovner og konspirasjonsteoretikere pakket inn som tabloid underholdning (nettavisen.no) 3. Forhandlingar om WHO si makt ved neste pandemi – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet 4. Tilbakemelding fra professor Preben Aavitsland - Skal WHO styre verden? – Epidemi Jeg fulgte med debatten i går siden jeg har vært ganske kritisk til måten Susanne Heart og likesinnede tar ting ut av kontekst i sin måte å formidle ting på og undergraver demokratiske prinsipper i måten de forholder seg til media og myndigheter på. Denne debatten var nok et eksempel på dette at man kan ta lett noe ut av kontekst og blåse ting opp, som ikke har noe særlig rot i virkeligheten. Det er tegn på at fryktbasert og overdreven mistenksomhet styrer mye av holdningene og verdiene. Det er her falske nyheter og kilder som gir næring til dette. De spinner på dette og så undersøker og gransker man ikke godt nok kildene her. Det var fint å se helsemyndighetene avdramatisere og berolige generelt at det bare var eksempler på forslag fra noen få land ifm det som skal bli vedtatt. Det er mye mer nyansert, grundige og omstendige prosesser. Faren med sosiale medier, som jeg har nevnt er å la seg forføre av visse nyheter som kan være sensasjonelle eller følge det som man tror på. Og man er fullstendig urokkelig og ikke se sine begrensninger i det som skjer. Man er ikke objektiv nok og lar følelser styre for mye. For det meste overdreven og fryktbasert mistenksomhet i bunn og man frykter unødig over fremtiden. Man har ikke kontroll over det som skjer i fremtiden og det er lett å være overdrevet bekymret over noe. Og man kan miste tillit til myndigheter og vanlig media – da er ikke veien lang til å følge falske nyheter som sprer ting ut av kontekst, som man fikk se her i debatten. Jeg tror ikke de på Susanne Heart sin side vil være beroliget og man kunne se på stemningen hos dem at de ikke vil endre mening om hva de står for. Det er helt greit og noe de velger selv. Jeg er ikke bekymret for at WHO er noe annet enn det de egentlig er, men mer over at mennesker har en sånn overdreven mistenksomhet til info og kilder vi har vanlig massemedia. Og spinner videre på kilder som ikke tjener demokratiet dypest sett selv om de tror de jobber for å bedre demokratiet. Det er mange forførende krefter der ute og man må virkelig jobbe med sine skyggesider. Det er lett å ta forhastede konklusjoner om noe og ikke tar kildekritikk mer på alvor. Og virkelig jobbe med å se hva som egentlig er sunn kritisk sans. Det er lettere sagt enn gjort. Jeg tror jeg har klart noenlunde dette og er veldig tydelig på å være grundig i mine undersøkelser og gransking. Jeg vil også prate om "Sunn kritisk holdning til media og sosiale medier" på alternativmesser som kommer i Oslo 2023.

Hvordan opposisjonen blir behandlet i Russland Navalnyj - giftig maktkamp - NRK TV Aleksej Navalnyj er død, melder russiske myndigheter (vg.no) https://x.com/carlbildt/status/1758495223892595043?s=20 Urix – Onsdag · De som trosser Putin – NRK TV De siste dagene har det vært mange demonstrasjoner over hele verden mot Putins regime. I Ungarn har folk også protestert mot den autoritære lederen Viktor Orban, en venn av Putin. Navalnyjs død har skapt opprør og motstand mot fascisme, autoritære ledere og Russlands regime globalt. I Tyskland protesterer folk mot ADF og andre ytre-høyre partier.


Jeg oppfordrer til å være kritisk til kilder med anti-globalistisk holdning, konspirasjonsteorier og ekstreme ytre-høyre synspunkter, som eksempelvis Steigan.no. Disse kildene underminerer demokratiske prinsipper og støtter Russlands propaganda mot vestlige demokratier. Stol heller mer på etablerte medier. Demokratiet er en verdi som må beskyttes, og det er viktig å ha en viss form for tillit til samfunnet, myndighetene og mediene.


Navalnyj er en modig person og det er vår plikt i demokratiets navn å stå opp mot krefter som ikke fremmer globale eller samfunnets interesser. Vær også kritisk til ekstreme nasjonalistiske og proteksjonistiske synspunkter. Sammen er vi sterkere i en global familie, og det er vårt ansvar å jobbe for et bedre demokrati. Lytt ikke til kilder som undergraver disse prinsippene.3. Fanget i konspirasjonsteorier og overdreven mistenksomhet, som er en trussel mot demokratiet og dets prinsipper. Er du sikker på det-kampanje for kritisk tenkning av human-etisk forbund (5) «Fellesskapet og demokratiet går i oppløsning hvis man nok heller stoler på sin egen sannhet enn vitenskapelige funn. Hvis vi ikke har noen metode for å kvitte oss med de dårlige ideene, klarer vi heller ikke samle oss om de gode. « Konspirasjoner er en trussel mot demokratiet (5) Et demokrati krever at innbyggerne har tillit til hverandre, og at man på grunnlag av saklig uenighet kan finne løsninger sammen. Dette blir vanskeligere dersom du på alvor tro at de du er politisk uenig med er djeveldyrkere som drikker barneblod for å holde seg unge. Konspirasjonsteorier er ikke bare en trussel mot demokratiet, men også direkte trussel mot menneskeverdet fordi de som regel innebærer en dehumanisering og demonisering av dem man snakker om. Kaninhullet – Koronakrisens spirituelle utfordring av Søren Hauge Her er et lite utdrag på noen sider fra den 21 sider lange artikkelen, som er på pdf: https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_fbb76d6098ef41c3ba9ae1de4ddd5da5.pdf

skrevet av den danske spirituelle læreren Søren Hauge. Veldig bra skrevet og med flere gode poenger hvor han viser hvordan mangel på rasjonell og sunn kritisk tenkning kan føre til. En veldig bra analyse om konspirasjoner: Vi behøver hverandre. Vi må se hverandre som mennesker. Selv om vi er sikre i våres overbevisninger må vi huske på hverandres sårbarhet og på at vi er forbundet. Vi er alle medansvarlige for de utfordringer vi er midt i, og vi har alle noe å lære av det. Når vi åpner hjertet og ønsker å lytte til andre, og se igjennom det som skiller oss. Så bygger vi de viktigste broer og verden blir litt mer hel. KONSPIRASJONENS ÅR 2020 ble konspirasjonenes år. Og det kom til syne i et enormt felt, som kamuflerte seg under glansfylte betegnelser omkring en ny æra og en ganske særlig oppvåkning. Bedraget virket treffende, men var og er fullstendig hult og intetsigende. New Age og Den Store Oppvåkning viste seg å være Old Age og Den Store Unngåelse. Den form for konspirasjonsteorier som dannet og begynte å henge sammen i en enorm klyngefelt i 2020, var i meget høy grad dystre, preget av frykt, mistillit, vrede og hat, og det var stimulert av Korona-krisen og ble for mange pakket inn i spirituelt glanspapir. Fra de ytterste internetts mørke områder samlet et emosjonelt fantom seg til en massiv, kollektiv tankeform og mange spirituelt orienterte mennesker lot seg oppsluke av det. RØD ELLER BLÅ PILLE Tar du den røde eller den blå pillen? Med denne forespørselen lånt fra filmen Matrix, begynte konspirasjonsrammede folk å utfordre andre i 2020. Å ta den røde pillen er ensbetydende med at man får adgang til den grusomme virkelighet om hvor råtten verden er, og hvordan vi alle blir forsøkt gjort til slaver av en skjult makt, Deep State. Tar man derimot den blå pillen, som man symbolsk blir tilbudt, så vil det indikere at man lar seg spise av med den falske virkelighet, og forblir sovende som en sau, som aksepterer alt. Det er kun de modige sjelene, som tar den røde pillen, som betyr at de hopper ned i kaninhullet og gjennom de mange konspirasjonsvinkler våkner og ser, hvor korrupt og grusom hele verden på alle mulige måter styres av den rikeste og mest forferdelige elite. HVEM ER FIENDEN? Den hemmelige fiende, som orkestrerer de mange komplottene, og som hyppigst kaldes Deep State, er den egentlig makt bak alle de ytre maktinstanser, og som har en kynisk, hjerteløs og grusom dagsorden. Deep State blir kalt for Kabalen, Det Babyloniske Brorskap, Eliten eller Globalistene er mennesker med hjerteløse, fascistiske mål, som har blitt implementert gjennom COVID-19, som skal venne borgerne til å følge ordre uten å stille spørsmål. I sin indre kjerne er Deep State de fleste av verdens berømtheter og de kalles også Satan-tilbedende, pedofile bloddrikkere. Alle nyhetskanaler blir regnet som 100 % falske nyheter, mens på youtube finner man et ekkokammer av egne synspunkter som kjenner til konspiratoriske miljøer, et vedvarende bombardement med variasjoner av det samme igjen og igjen. SANNHETSKRIGERE Når man har tatt den røde pillen vil si å si ja til å være en kriger for sannheten og for avsløringen av alt det forferdelige, som skjer i verden. Alt det grusomme skal jo frem i lyset. Ellers kommer vi aldri inn i den nye tidsalderen. Derfor skal man ikke være naiv og tro på mennesker med makt, myndigheter og nyhetsmedier, fordi de er Deep State forlengete arm. Og på den måten blir man viklet inn i den negative strømmen, hvor eneste håp om forløsning ligger i å bli en av lysarbeiderene, som står opp mot mørket og ondskapen. DE SPIRITUELLE SOM HOPPET I KANINHULLET Det er en alarmerende kjensgjerning at mange mennesker man skulle mene var frontfornyere og visjonære rollemodeller, i stedet viser seg i åndelighetenes navn å la seg oppsluke av en ekstremt polariserende, sort-hvit mentalitet som er båret på en bølge av frykt og mistro, og som tydeligvis avler et klima med vrede og voksende hat. Hva er det som skjer? Dette klyngekonspirasjonsfenomenet har i 2020 vist seg i uhyggelig stor grad spre blant mange mennesker i såkalt spirituelle miljøer, blant toneangivende veiledere, i yogakretser, hos velvære-mennesker og livsstilsinfluencere. Alt for få spirituelt orienterte mennesker snakker tydelig om det, og jeg er vitne til at flere mennesker privat uttrykker deres holdning til meg, men ikke tør å skrive om det på sosiale medier. Det er formodentlig fryktbasert og det forstår jeg. Hvem ønsker å bli lagt for hat eller hån, som jeg selv har erfart det, fordi jeg har bidratt med innlegg om det i 2020. Vi er i dag vitne til et neo-spirituelt utbrudd, som slett ikke burde kalles spirituelt, fordi det i den grad mangler spiritualitetens kjennetegn, men som er et vrangbilde av det, som ikke for så lenge siden var New Age livsforståelse. Som en gjøkunge har denne konspirasjonen fått næring fra et kollektivt energifelt som vokser gjennom frykt og vrede. Denne innstillingen er omvendt av de verdier, som har vist frem mot en bedre verden, og den er kjennetegnet ved å snu alt hodet. Sort blir hvitt, og forvrengning blir til virkelighet. FØLELSEN AV SVIKT En hoveddrivkraft bak de mange spirituelt orienterte menneskers sympati med konspirasjonsklyngefeltet eller noe av det, skyldes en følelse av å være sviktet. Det er en opplevelse av at systemet svikter, at myndighetene svikter i forhold til forståelsen for medisin og sunnhet. Det er ikke nok imøtekommenhet i forhold til alternative behandlingsmetoder, holistisk medisin, komplementære behandlingsformer og spirituelle verdier i det hele tatt. Finansene styrer de store beslutninger i alt for massiv grad. Makthaverne, politikerne- og embetsverket svikter. Alt dette er nå blitt satt fullstendig på spissen med Korona-krisen. Og her går det helt galt. Assosiasjoner til diktatur, fascisme, nazisme, Storebror ser deg og marerittaktige scenarier av komplett slaveri i global skala blusser opp fra det kollektive dypet og går amok. Frykten for at friheten blir fratatt, tar mer og mer over. Videoer spres, settes sammen og begynner å nære redselsforestillinger som blir selvforsterkende. MANGLENDE SELVIAKTTAKELSE Den egentlige arenaen er ikke verdensscenen, men vår egen indre verden. Det er her at forandringer må skje, som skal føre til ytre handlinger, og det er her at så mange svikter uten å kanskje være klar over det. Det eksisterer tydeligvis en introspektiv vilje, en manglende lyst til å kikke dypt innover, slik at man kan få øye på sine egne skyggesider, sin egen arroganse, frykt, vrede og fortvilelse. Hvis ikke den indre verden blir møtt med ekte sårbarhet, så ender man veldig lett med å skape det som blir kalt for spirituelt bypass. Man bringer seg selv over og kaster seg ut i verdens urettferdigheter uten å se, hvordan man med sitt eget uavklarte kaos tenner bensin på bålet. Det resulterer i tunnelsyn og selektiv livsstilgang. Man blir lysfiksert og mørkredd, men kaller det lysarbeiderens kamp mot mørket. Selviakttakelse er en avkledende affære, som innebærer at man oppdager, hvor mye man skjuler seg for seg selv gjennom masker, roller og yndlingsidentiteter. DUALISTISK ABSOLUTISME

Hardcore-konspirasjonismen er kompromissløs sort-hvit i sin tolkning av livet. Det er frihetskjempere mot Deep State. Det er de våkne og de sovende, den røde og den blå pillen. Oppdelingen er ikke relativ, men absolutt. En eldgammel tankeform, som hører til et stramt, dualistisk livssyn, hvor godt og ondt, Gud og Satan kjemper mot hverandre, dukker plutselig opp på arenaen, som et tankevekkende tegn på, at den såkalte spiritualitet, som menes å være holistisk, hviler som et tynt lag ovenpå en ufordøyd dualisme. ELITÆR SELVFORSTÅELSE Hvis man er blant de dypt troende konspirasjonsfolk, som hevder å tatt den røde pillen, så vil en elitær selvforståelse nesten uunngåelig snike seg inn og sett en subtil dagsorden. Man er jo blant de våkne, og må hjelpe med å vekke de sovende. Det innebærer at man er mer vitende enn noen, og man er urokkelig overbevist om at ha retten på sin side. Det er en veldig farlig kurs å begi seg ut på, da man sikkert ikke kan holde balansen. Det er hva som skjer når det høyere dyrkes og det lavere foraktes. Man skal være strålende og lysvåken for å være på den rette siden av livet. Det blir viktig å rense seg for urenheter for å oppnå den tilstrebete renhet. Problemet er, at man ikke kan detoxe seg ut av det, som skal møtes og omfavnes. Det man smitter ut av hoveddøren, sniker seg tilbake ved kjøkkendøren. Dess mer man oppfatter seg selv som en av de våkne, desto mer skaper man separasjon og avstand til sine medmennesker og omverden. SPIRITUELL RELATIVISME

Rasjonaliteten har generelt ikke hatt en populær rolle i moderne spiritualitet. Det mentale er ofte blitt assosiert med den lavere natur, som kun kan gripe tingene meget skjematisk og stivt, og som ikke har gitt plass til det umiddelbare og det intuitive. Det kan man forstå av flere grunner, men tankesinnet er en dyrebar del av vår helhet. New age-spiritualiteten er tilbøyelig til å bli beskyldt for å være en feel good spiritualitet, som kan komme til å dyrke det nytelsesfylte, mirakuløse og emosjonelt komfortable på bekostning av skjelneevnen. Man kan ikke avgjøre sannheter utfra følelsestilstander. Enten har et trafikkuhell funnet sted, eller ikke. Individuell følelse blandes sammen med konkrete fakta, som er som å sammenblande en fruktkasse med en verktøykasse. Når fornuften blir underkjent, kan det oppstå alvorlige misforståelser, og når det strekker seg inn i spirituelle felt, oppstår det en naivitet og en relativisme, som er tilbakeskritt. Fornuft og skjelneevne er en del av sunn spiritualitet. TEGNTYDNINGS-SKJEBNETRO Det er meget utbredt i spirituelle kretser å tyde tegn og vektlegge dem som uttrykk for synkronisitet og meningsfylte sammentreff. Det har sin relevans, hvis den enkelte lytter dypt inn i seg selv og lærer av det. Men når tydningen av tegn blir lagt utenfor det enkelte individ, i hendene på mystiske autoriteter eller guruer, som har en orakelaktig rolle utenfor individets rekkevidde, så er det ikke fremskritt, men tilbakegang. Det blir et spørsmål om lydighet og avhengighet. Konspirasjonenes dype lag, lagt i hendene på en anonym Q-autoritet (ikke anonym nå lengre dog – han var jo med å storme kongressen i Washington, USA 6 januar 2021), eller på Youtube-videoenes mørke bakpersoner, fører til at de blinde leder de blinde. Og det er presis dette, som i den grad har preget konspirasjonsfolkene og deres proselytter. Talløse manipulerende videoer har i overflod gitt orakelaktige utlegninger av meningsløse tegn, konstruerte sannheter og rett og slett det rene vrøvl, som har hyllet politiske dagsordener og middelaldersk religiøsitet. KONSPIRASJONS-PROPAGANDA Hele konspirasjonsfeltets aktivitet resulterer til slutt i propaganda. Helt enkelt. Og det er hva folk forsøker å forsvare for gjennom feberaktige argumentasjoner, som skal fremme et synspunkt – deres eget. Det er en dypt forankret egenskap ved alle dypt rammete konspirasjonsfolk at de brennende og vedholdende forsøker å overbevise andre om at de har rett. Det er en utpreget mangel på å holde igjen, og en sterk tendens til å kaste YouTube-videoer i hodet på alle, som ikke er enige. Fanatismens kjennetegn er, at man dypest sett ikke respekterer andres forskjellige synspunkter, og denne emosjonelle febertilstanden er over det hele når det handler om å vekke de sovende. Et annet trekk ved fanatisme er at hvis noe ikke riktig stemmer, så gjør man om på virkeligheten, inntil den har sin rette plass i puslespillet. Det er alltid en forklaring og der kommer alltid nye forklaringer, som i realiteten ikke holder stikk. Konspirasjonsfolk er eminente til å bortforklare alt og de er ofte forbløffende fornufts-resistente.


KONSPIRITUALITET Det hele ender i konspiritualitet, et ord for den komplette sammensmeltingen av konspirasjonisme og spiritualitet. Og det er tragisk, for denne form for tro, kan kanskje kalles en forvridd form for neo-spiritualitet, et nytt uttrykk for desperasjon, men i realiteten er den hverken ny eller spirituell, men en mental og psykisk tilstand, som er spent ut i en uforsonlig dualisme, næret av frykt og dyp, dyp mistro. Det er ikke noe dypt forankret her. Autoriteten er plassert utenfor. Frihetsropet er et rasende opprør mot en masse, som man ikke kan håndtere. Det er en splittet og opphetet tilstand, som ikke finner noen ro, men som kontinuerlig er opptatt av å forfølge en virkelighetsfjern visjon. VI SKAL OPP AV KANINHULLET I eventyret Alice i Eventyrlandet er det godt å ta turen ned i kaninhullet, for det er åpningen til en eventyrlig verden, som er verdifull. I den konspiratoriske neo-spiritualitetens forvrengte klima skal vi se å komme opp av hullet fortest mulig. Det er ikke godt å være, fordi vi får tunnelsyn, labyrint-kuler og konspirasjonsfeber. Vi skal opp i den friske luften. Opp i den virkelige verden igjen, hvor våre verdier bygger alltid på tillit og forbundethet, på ansvar for helheten og engasjement for en grønn verden, vel å merke uten å speide etter grønne reptiler. Det er her det er bruk for oss. Ikke slik vi kan være mot verden, men derimot med verden med alle dens utfordringer, dype kompleksitet og ufullkommenheter. Det er mye å kjempe for, og kampen er en fredelig affære. Det stiller krav om en rolig jordforbundet, som hele tiden er bevisst om våre dype forbindelser med verden. GRUNNTILLIT Holistisk spiritualitet er alltid helhetsbevisst og deler aldri verden opp i sort og hvitt. Det er en varm og vennlig tilgang til verden, uansett hvor mange vanskelige ting vi står overfor og man er hele tiden bevisst om sine dype forbindelser med alt levende. I alt dette er det en helt grunnleggende tillit eller tiltro til verden. De konspirasjonsrammete er med deres frykt og dype mistillit i ferd med å undergrave en sunn deltakelse i verden og en tro på våre medmennesker. Det er dypt blandede motiver i spill i våres verden, men demonisering og skyttergraving, som skapes med den frykt og det voksende hat, som trives i konspirasjonsmiljøer, kan aldri være løsningen. Mistillit skaper kløfter. Mistillit er en gift, som atskiller og fører til at vi oppfatter våre motstandere som objekter og ikke unike individer, tross meningsforskjeller. Demonisering av andre er aldri spirituelt. Andre mennesker er våre medmennesker, ikke motmennesker.

Øyvind Strømmen , tidligere MDG politiker Vestland fylkeskommune: -Konspirasjonsteoriar er ei gift for samfunnsdebatten. Og for det liberale demokratiet.

Men veit du kva som avlar konspirasjonsteoriar? Vel, to ting står sentralt.

For det fyrste: folk som har ei kjensle av å ikkje vera i kontroll over sin eigen kvardag er meir sårbare for å byrja å tru på dei. Mange ulike faktorar kan bidra til ei slik kjensle. Pandemi og smittevernreglar. Men også prisvekst og økonomisk utryggleik. Eller berre raske samfunnsendringar. Slike ting kan ein sjølvsagt ikkje heilt unngå. Ein ny pandemi kan vera rett rundt hjørnet for alt me veit, og kan måtta møtast med strenge smittevernreglar. Økonomiske trendar svingar. Samfunnsendringar kan jo også vera naudsynte. Men det burde liggja ein lærdom der likevel: Vil ein forsvara samfunnet mot konspirasjonsteoriar, må ein bygga ein samfunn der folk opplever å ha kontroll i sitt eige liv. Det er viktigare enn alt det pratet om at skuleborn må læra meir om kjeldekritikk. Dei lærer om kjeldekritikk. Men onkel på 53 har gløymd kva han har lært. For det andre: Mistillit. Folk som opplever at myndigheitene ikkje er til å stola på, eller at politikarar ikkje er til å stola på, er meir sårbare for å byrja å tru på konspirasjonsteoriar. Det er grunnar til at dei har vore meir utbreidde i USA, der det i utgangspunktet finst ein djupare kulturell mistillit og der ein dessutan har hatt nokre heftige politiske skandaler opp gjennom. Det er grunnar til at dei har vore meir utbreidde i Italia. Det er grunnar til at dei florerer i Midtausten. Mistillit avlar konspirasjonsteoriar. Og konspirasjonsteoriar kan i så måte også sjåast på som eit symptom. Har dei mange tilhengarar, taler det for at eit samfunn er i ei tillitskrise.

Det burde følgja ein lærdom av det også: Tillit er ein avgjerande ressurs i eit liberalt demokrati. Og jo, det er menneskeleg å feila, og eg ynskjer meg iallfall ikkje ein folkevaldstand som berre er dydsmønster; då burde eg vel neppe stilla til val sjølv. Men habilitet? Habilitet er grunnleggjande viktig. Hva er den beste holdningen i møte med konspirasjonsteoretikere? Det er ingen absolutt "beste" holdning i møte med konspirasjonsteoretikere, da det kan variere basert på den spesifikke situasjonen og den enkelte personen du interagerer med. Imidlertid er det noen generelle retningslinjer som kan være nyttige:

1. Vær åpen og lyttende: Vis interesse og respekt for den andre personens synspunkter. Lytt til deres argumenter og forsøk å forstå hvorfor de tror det de gjør.

2. Del troverdig informasjon: Gi dem saklig og pålitelig informasjon som kan motvirke deres konspirasjonsteorier. Bruk anerkjente kilder og vitenskapelige studier for å gi dem et mer balansert perspektiv.

3. Vær tålmodig: Konspirasjonsteorier kan være dypt rotfestet og det kan ta tid for noen å endre oppfatning. Unngå å bli defensiv eller konfronterende, da dette kan forsterke deres oppfatning og gjøre samtalen mer fiendtlig.

4. Bruk logikk og kritisk tenkning: På en høflig måte kan du utfordre konspirasjonsteoretikerens argumenter ved å trekke frem logiske brister, manglende bevis osv. Dette kan bidra til å få dem til å reflektere over sin egen tro.

5. Vær klar over dine egne begrensninger: Det er viktig å innse at noen konspirasjonsteoretikere kan være for dypt fersket i sine overbevisninger til å bli overbevist om noe annet. Du kan ikke alltid forvente at disse samtalene vil ende med å endre deres synspunkt. I slike tilfeller kan det være bedre å fokusere på å respektere deres rett til å ha egne meninger.

Husk at det er viktig å opprettholde en respektfull og ikke-dømmende holdning i enhver samtale med konspirasjonsteoretikere. Dette kan bidra til å fremme en mer konstruktiv dialog og øke sjansen for at begge parter kan lære noe eller kanskje til og med endre sin oppfatning.


Flere kilder man kan lese om emnet konspirasjonsteorier:Sluttkommentarer:


I dag er det 11. september 2023, og det er valgdag her i Norge. Vi er heldige som har demokratiske valg og folkestyre, noe mange land i verden ikke har. Dessverre finnes det også krefter i Vesten som undergraver demokratiske prinsipper, og det er viktig for noen av oss å ta opp dette. Jeg personlig er interessert i politikk og følger med på samfunnsdebatter. Det er imidlertid viktig å skille mellom en sunn og usunn kritikk av samfunnet. Dessverre virker det ikke som om alle er bevisste på dette.

Demokratiet er sårbart, slik jeg nevnte tidligere, men det betyr ikke at det må byttes ut. Det må derimot videreutvikles, og globalt internasjonalt samarbeid er avgjørende i en kompleks verden. En svart-hvitt holdning, en "oss mot dem" mentalitet (mellom eliten og motstandere) eller en anti-globalistisk holdning fører aldri til sunn dialog og debatt.

Sosiale medier har mange skyggesider, og det er viktig å møte dem med en medfølende holdning, samtidig som det er viktig å sette grenser. Vi lever i en uendelig jungel av informasjon, og det er mye falske nyheter der ute. Jeg erkjenner at jeg ikke har full oversikt over alt dette med informasjonsoverfloden, men jeg håper at denne bloggen, med mine tanker og refleksjoner, kan inspirere noen. Om dere ikke liker det jeg kommer med, så er det greit. Vi kan være enige om å være uenige.

Jeg er glad for at vi lever i et forholdsvis velfungerende demokrati, og ingen kan ta den holdningen fra meg, selv om alt ikke er perfekt. Det er alltid rom for forbedringer, men overdreven mistenksomhet løser ikke dette. GODT VALG!😊

139 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page