top of page
  • David Storoy

Utforsk Fullstendig Visdom - Vår nye hjemmeside


Utforsk Fullstendig Visdom – Vår Nye Hjemmeside Fullstendig Visdom – Veien til åndelig oppvåkning og visdom Innledning Podcast - Buzzsprout Velkommen til den nye Fullstendigvisdom-hjemmesiden! Her vil du finne informasjon om kurs, foredrag, satsang og mye mer. Vi tilbyr undervisning i Vedanta, den eldgamle filosofien fra India som hjelper deg med å oppnå innsikt og selvrealisering.

Vi gleder oss til å arrangere en spennende Indiatur i 2027, hvor vi sammen vil utforske landet som har inspirert så mange gjennom årene. I tillegg planlegger vi en bokturne i 2025, hvor du kan få med deg ny innsikt og visdom fra våre lærere.

Kjærlighetens yoga er også et sentralt tema på vår hjemmeside, og vi ønsker å utforske hvordan kjærlighet kan være en vei til dypere forståelse og innsikt. Det vil også den nye boka hete. Vi ønsker å invitere gjester til å stille spørsmål, sende forespørsler om veiledning, foredrag og kurs, samt til å skrive i vår gjesteblogg som passer inn på hjemmesiden vår. Vi tror på enhetsvisjonen til Vedanta, som viser oss vår sanne identitet som fri og grenseløs bevissthet, selv, kjærlighet og lykke. Målet vårt er å leve i harmoni med alt og alle, oppnå indre fred, tilfredshet og klarhet når vi møter ulike utfordringer i livet.

Vi håper du vil følge med oss på denne spennende reisen mot visdom og innsikt. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å delta på noen av våre arrangementer. Velkommen!


OM OSS Om oss – Fullstendig Visdom Hvem er vi som jobber med Fullstendig Visdom?  David Storøy - David Storøy – Fullstendig Visdom Han er en veileder i Vedanta og deler sin kjærlighet for vedisk kunnskap og livsvisdom på sin hjemmeside og gjennom bøkene sine.

Han trekker paralleller mellom stjernekrigheltene fra filmen og vismenn i visdomstradisjonene, og deler at han har funnet sitt hjem i Vedanta.

Vedanta presenterer en grundig og tålmodig metodikk for å vise oss hvem vi er essensmessig og virkelighetens natur, og forklarer forholdet mellom individet og det totale. Vedanta handler om å oppnå en dypere forståelse av oss selv, noe som resulterer i en følelse av tilfredshet med livet og en evne til å møte alle situasjoner med ro og aksept.


Anja Jansen - Anja Jansen – Fullstendig Visdom Hun er en yogalærer og veileder i Vedanta, som har utforsket spørsmålet om vår sanne og frie natur gjennom denne filosofien.

Hennes engasjement er drevet av et ønske om å dele den indre freden og harmonien som utvikles når sinnet og hjertet eksponeres for Vedanta.

Hun forklarer at Vedanta ikke er en hurtig løsning, men en dyptgående og altoppslukende prosess som gradvis fører til en følelsesmessig transformasjon. Over tid vil denne tilnærmingen redusere indre og ytre konflikter, og man begynner å leve i harmoni med et intelligent univers.

Thomas A. Vik - Thomas A. Vik – Fullstendig Visdom Han snublet inn i ikke-dualisme og selvrealisering i 2019, og siden da har han utforsket, integrert og formidlet innsikter innen bevissthetsvitenskap.

Etter en dyptgående personlig krise som strakk seg over tolv år, opplevde han spontant en psykedelisk oppvåkning, en direkte erfaring av ikke-dualistisk perspektiv – som totalt transformerte synet hans på virkelighet, liv, død, himmel og helvete. Han besøkte Alternativmessen i Bergen i 2022, blant annet med det spesifikke målet om å møte David Storøy og kjøpe bøkene hans. De fant raskt en felles tone, og har møttes ved noen få anledninger i ettertid når sjansen har bydd seg. Dette har resultert i et samarbeid mellom dem, både i form av jevnlige podkast-samtaler og at Thomas har det tekniske ansvaret for utvikling og drifting av nettstedet Fullstendig Visdom.

Upanishadene og Fullstendig Visdom: Veien til Selvoppdagelse "Fullstendigheten du opplever er ikke knyttet til bestemte objekter eller situasjoner; den springer ut fra ditt eget vesen, som er fritt fra streben, krav, ønsker, og et villig sinn. Dessverre overser du ofte at denne fullstendigheten er en del av din naturlige tilstand. Erfaringer alene gir ikke sann kunnskap; de tilbyr kun mål som du streber etter å oppnå, og du nøyer deg ikke med mindre. For virkelig å erkjenne fullstendigheten i deg selv, må du tilegne deg dypere kunnskap. Dette krever undervisning for å forstå og integrere visdommen fullt ut." -Fullstendig visdom fra Swami Dayananda Isa Upanishad og Jakten på Fullstendighet: En Tolkning av Om Purnamadah Lydfil - Buzzsprout

Om purnamadah purnamidam purnaat purnamaduchyate purnasya purnamadayapurnameva vashishyateOm shanti shanti shanti-hee Versene fra Upanishadene underviser oss om en dyp sannhet: Skapelsen (Maya) er fullkommen, og det samme er Selvet. Fullkommenhet er konstant, uavhengig av om vi legger til eller trekker fra skapelsen fra Selvet.

I denne ikke-dualistiske forståelsen, er det ingen forskjell mellom Selvet og det manifesterte universet. Du, som en del av skapelsen, er også en del av denne fullkommenheten. Virkeligheten tillater ikke samtidig eksistens av både utilstrekkelighet og fullkommenhet. Hvis du føler deg ufullkommen, er dette en misforståelse, og du har muligheten til å endre dette synet på deg selv.

Et relevant Upanishad-vers lyder: "Det du tilber der (Selvet) er det du ser her (deg selv og den synlige verden)."

Ordene 'Purna', som betyr fullstendighet eller fullkommenhet, er grunnleggende i Vedantas visjon. Det assosieres med bliss, et begrep som går utover enkel lykke. Bliss er ikke basert på erfaringer eller følelser; det er heller ikke en lykkelig tilstand. Ekte glede oppstår fra en kombinasjon av gunstige subjektive og objektive forhold.

Bliss er en dyp forståelse av at vi lever i en ikke-dualistisk virkelighet hvor ingenting mangler. Denne erkjennelsen manifesterer seg som en følelse av fred og tilfredshet, mer subtil og vedvarende enn flyktige gleder. Det er en erkjennelse av at du er altomfattende, og at ingenting er adskilt fra deg.

Lengselen etter bliss eller streben etter det vil ikke lede til varige resultater, fordi bliss er en del av din iboende natur. Den er alltid med deg fordi den er deg. Du kan ikke oppnå det du allerede besitter; erkjennelsen av din natur er nøkkelen.

Bliss, også kjent som 'Sat' – det som bare er – tilbyr en tilstand av tilfredshet som er mer tilfredsstillende enn noe annet fordi det er evig.

Å kjenne til din evige natur fører til en dyp ro. Du blir ikke påvirket av verdslige begivenheter; du er frigjort fra bekymringer som følger med en overbevisning om at kropp og sinn er absolutte realiteter. Du forstår at ditt innerste vesen er uforanderlig og udødelig, og dermed kan du slippe alle engstelser.

Bøker og planer om bokturne august 2025 BØKER – Fullstendig Visdom Info om Bokturne august 2025 Boken "Kjærlighetens Yoga - Fruktene av Selvkunnskap" er basert på Narada Bhakti Sutraene og utforsker veien til tilfredshet og harmoni gjennom praktisering av kjærlighetens yoga. Den lanseres i august 2025 i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim, og da tar David Storøy og Anja Jansen leserne med på en dypere forståelse av hvordan selvrefleksjon og kjærlighet kan bidra til indre ro og balanse. Forfatteren utforsker ulike aspekter ved selvkunnskap og viser hvordan en bevisst tilnærming til kjærlighet kan føre til personlig vekst og harmoni i livet. Boken er et viktig bidrag til litteraturen om åndelighet og selvutvikling, og vekker interesse hos de som søker å forstå seg selv og sin plass i verden på en dypere måte. Hva er egentlig kjærlighet, og hvordan kan vi praktisere egenkjærlighet i livet i tråd med Vedantas lære?

Veiledning Veiledning – Fullstendig Visdom Livslang læring er viktig når det kommer til holdninger og verdier, da det bidrar til å tydeliggjøre enhetsvisjonen om hva virkeligheten er og hvem vi er. Derfor blir Vedanta ofte referert til som en prosess med økende klarhet eller vekst. Dette seminaret/kurset/veiledningen er ment som en inspirasjon til å fortsette å jobbe på denne måten, og kan betraktes som en vei til visdom eller kunnskap om livet.

Selvdisiplinen oppstår naturlig når man elsker det man gjør og når man elsker å praktisere Vedanta i hverdagen.

Resultatene av denne arbeidsmåten inkluderer en følelse av tilfredshet og indre ro. Vi opplever en mer harmonisk tilværelse, der vi betrakter verden og dens hendelser på en mer objektiv og hensiktsmessig måte. Du kan lese mer om veiledningen her - bbf970_6224b1d6d9c84ee391aee38f79b90ed8.pdf (bevissthetsvitenskap.com)

Podcast og video av emner i boka Bhagavad Gitas Visjon Podcast – Fullstendig Visdom Velkommen til vår podcastserie hvor vi utforsker ulike temaer fra boken "Bhagavad Gitas Visjon". Her vil du finne dyptgående samtaler tilgjengelige som lydfiler, samt noen utvalgte videoer på YouTube. Du kan også lese detaljerte artikler og sitater som jeg har analysert i forskjellige episoder. Alle disse ressursene er tilgjengelige selv uten en Buzzsprout-konto.

Har du spørsmål om "Bhagavad Gitas Visjon" eller Vedanta generelt? Ikke nøl med å kontakte meg. Du kan nå meg på Facebook eller sende en e-post direkte til davidvedanta@icloud.com. Jeg ser frem til å høre fra deg og diskutere disse fascinerende emnene videre! Du kan lese mer på denne siden - Podcast og videoer av endel emner i boka Bhagavad Gitas Visjon (bevissthetsvitenskap.com)

Foredrag, kurs og satsang FOREDRAG, KURS OG SATSANG – Fullstendig Visdom Vi er begeistret for å kunngjøre at fra høsten 2025 vil vi ha et fast sted i Bergen for satsang! Hold øye med kommende annonseringer for eksakte detaljer og datoer.

I tillegg vil David og Anja legge ut på en inspirerende bokturné i august 2025 for å feire lanseringen av vår nye bok, "Kjærlighetens Yoga". Vi kommer til å besøke fire byer: Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim. Mer informasjon om datoer og steder vil bli annonsert snart. Vi gleder oss til å dele denne opplevelsen med dere! Hva er Satsang?

Buzzsprout «Satsang er en kombinasjon av sanskrit-ordene Sat og Sang, og betyr å være sammen med Selvet eller ren Bevissthet. Man holder selskap med det ved å kontinuerlig meditere på det på mange forskjellige måter. Meditasjon i Vedanta har med kontemplasjon å gjøre. En av de mest effektive metodene har å gjøre med å diskutere de ikke-dualistiske undervisningene med noen som bortimot er fri for tvil hva angår det å kjenne sin identitet som bevissthet.  Vedantisk meditasjon befatter seg ikke med å slappe av og skape en tankeløs tilstand, snarere å lede og eksponere sinnet ditt i kontemplasjon av din natur som Selvet – det evige vitnet, bevissthet/oppmerksomhet.  Selvrealisering er der arbeidet med selvgransking begynner. Selvgransking innebærer en grundighet i seg selv. Å granske betyr å undersøke nøye. Et annet ord som også kan brukes er Selvundersøkelse - men det vil ikke ha med seg betydning av den nøysomheten som Vedanta er ute etter i sin undervisning. Som vi sier i tradisjonen så er uvitenheten utrolig fast forankret, så det er nødvendig å gjøre seg klar med et sinn like skarpt som en fugl med et vidåpent synsfelt.  På engelsk brukes ordet inquiry også i forbindelse med politi- og rettssystemets arbeid. Dermed er det en fordel at det norske ordet gransking også gjør det. Andre ord for inquiry kan være selvrefleksjoner og selvanalyse.

Indiatur februar 2027 INDIATUR – Fullstendig Visdom Jeg har opprettet en chattegruppe her på Facebook/Messenger for de som er interessert i å delta på Indiaturen i 2027, med et Vedanta-seminar ledet av meg i to uker i februar samme år. Det er mulig å legge til flere personer i gruppen, og beslutningen om å delta trenger ikke tas før januar 2026. Informasjon og bilder vil bli jevnlig delt i gruppen, og det vil også være mulighet til å stille spørsmål. Aktivitetsnivået vil variere, med perioder med rolig aktivitet. Kari Rose Norheim har besøkt stedet hvor vi skal bo, Thonse Health Center, og har delt flere bilder derfra. Stedet har vært brukt av flere Vedanta-lærere som seminarsted de siste årene. Du kan kontakte meg privat hvis du ønsker å bli lagt til på interessert-listen.

Jeg og noen andre vurderer å reise med KLM, selv om de kanskje ikke har de laveste prisene. Jeg har hatt positive opplevelser med selskapet på mine langdistansereiser til India, USA og Peru, og det gir meg en trygghet å ha dem som flyselskap. KLM har ruter fra forskjellige norske byer, som Bergen, Oslo og Stavanger, via Amsterdam til Mumbai. Prisen for flyreisen til India og tilbake varierer rundt 11 000-12 000 kroner i dag. Deretter vil det koste ca 1700-1800 kroner å fly fra Mumbai til nærmeste flyplass til Thonse Health Centre i Karnatka, som er Mangalore. Vi planlegger også å overnatte i Mumbai, da ikke alle takler jetlag like godt, og det kan være godt å få hvile før vi fortsetter reisen til Thonse dagen etter.

Det vil koste ca 2500 kroner for et to-ukers opphold på Thonse Health Centre, inkludert måltider. Totalt vil reisen beløpe seg til ca 17 000 kroner med flyreisen tur-retur, hotellovernatting i Mumbai og måltider inkludert på stedet. Det finnes en billigere reiserute, men da vil det ikke være med meg og de to andre som nå er med i chattegruppen.

Det er ingen kostnad for deltakelse på selve seminaret, men det er basert på donasjoner i etterkant. For eksempel kan man velge å donere 500 kroner, som vil bidra til å dekke noen av kostnadene knyttet til Vedanta-prosjektet jeg jobber med, som bøker og lignende.

Seminaret vil vare i to uker, med undervisning seks dager i uken. Det vil bli holdt to økter per dag, fra kl. 10.00 til 12.00 og fra kl. 16.00 til 18.00, med en 15-minutters pause etter den første delen på 50 minutter til en time. Det vil også være mulighet for spørsmål og svar på kveldene, noen ganger i uken, hvis det er interesse for det. Emnet vil være Essensen av Vedanta - i tre deler: Bhagavad Gita og Karma Yoga - tilpasset handling og holdning til alt i livet. Panchadasi - Kunnskapens Yoga og Selvkunnskap, Narada Bhakti Sutraene - Kjærlighetens Yoga, fordelene med selvkunnskap som er en viss tilfredshet med alt som skjer i livet og et noenlunde harmonisk forhold til verden.

Undervisningen vil foregå på norsk, og det samme undervisningsmaterialet som ble benyttet på Vedanta-seminaret i 2017 vil bli brukt. Jeg vil få noen til å oversette teksten.

Vedanta, som betyr slutten av alle vedaene, dekker en rekke temaer. For å gi en bedre forståelse, har jeg svart på flere spesifikke spørsmål knyttet til hva Vedanta handler om og viktige emner innenfor denne tradisjonen. Her er et eksempel på et tema og hvor i de vediske skriftene man kan finne informasjon om dette: 1.Hva-er-Vedanta.pdf (fullstendigvisdom.no) Hva er jeg egentlig på jakt etter når jeg søker etter penger, glede, makt, berømmelse og anerkjennelse? Jeg blir bare midlertidig fornøyd når jeg oppnår disse målene, og føler meg snart utilstrekkelig og ufullkommen igjen. Derfor finner jeg meg selv stadig på jakt etter noe nytt å ønske meg. Syklusen gjentar seg på denne måten. Men én ting forblir konstant: til tross for mine prestasjoner, ser jeg meg fortsatt som en begrenset og dødelig person, som er utsatt for sorg. En dag fører analysen av mine ønsker meg til den konklusjonen at det er ingen sammenheng mellom det jeg ønsker og det jeg gjør. Jeg ønsker å være fri fra å være en forventningsfull, begrenset og ubetydelig person. Mine ulike streben i livet har kun evnen til å gi meg midlertidig lettelse, i form av øyeblikkelig tilfredsstillelse og glede, men de gir meg aldri en langsiktig opplevelse av å være oppfylt. Da er den eneste muligheten å ikke gjøre noe, men heller å revurdere konklusjonen jeg har trukket om meg selv, nemlig at jeg er et begrenset vesen. I Vedanta-tradisjonen sies det at du allerede er det du leter etter – det grenseløse og hele. Logisk sett virker det som den eneste løsningen: Hvis jeg virkelig er et begrenset individ uansett hva jeg gjør, vil ingen handling, som er begrenset, noensinne kunne produsere det grenseløse jeg søker. Mundaka Upanishad 1,2,12 «Det som ikke er skapt (frihet eller moksha) kan ikke oppnås gjennom handling?»  Hvis jeg har en feilaktig oppfatning av meg selv som begrenset, selv om jeg egentlig er grenseløs, betyr det at jeg er fanget i en tankegang som begrenser meg fra å se det grenseløse. Kena Upanishad, II, 5  «Hvis en person erkjenner at selvet er uendelig, finner han sannheten i sitt eget liv. Dersom man ikke oppnår denne innsikten mens man er i live, påføres man et ubegripelig stort tap.»  Hvordan kan jeg bli bedre kjent med mitt egentlige jeg?

Nyheter Nyheter – Fullstendig Visdom Denne seksjonen presenterer alle nyheter relatert til Fullstendig Visdom-hjemmesiden, inkludert nye bøker, videoer, podcaster, foredrag, blogger og andre relevante oppdateringer.

Blogg Blogg – Fullstendig Visdom Siste blogg fra David Storøy – 15.03.24 - De usynlige resultatene av våre handlinger: Karmaens kraft og betydning - De usynlige resultatene av våre handlinger: Karmaens kraft og betydning (bevissthetsvitenskap.com)

Vi vil også inkludere gjestebloggere og inviterer deg til å skrive til oss for å dele dine tanker om ulike emner:

«Er du engasjert i temaer som spiritualitet, vitenskap, psykologi, ikke-dualitet, eller kvantefysikk? Vi ønsker dine perspektiver velkommen her i gjestebloggen. Dette er en flott mulighet til å dele din kunnskap og erfaringer med et engasjert publikum som er ivrig etter å lære og utforske. Skriv om dine erfaringer, innsikter eller forskning innen disse fascinerende feltene, og få arbeidet ditt publisert på vår plattform. Bli en del av vårt voksende fellesskap og bidra til spennende diskusjoner og kunnskapsutveksling. Send inn ditt bidrag til oss i dag!»


Her er et eksempel på et innlegg sendt inn av en gjesteblogger som har blitt publisert:



Innlegget er skrevet av Peter Næss, og du kan lese mer om ham her: About me :: baktankene.no (webnode.page)


David Storøy vil publisere en blogg om fri vilje i juli 2024, og i tillegg vil han ha en podcast om samme emne med Peter Næss.





Avslutningskommentarer


Jeg håper du vil bli inspirert av den selvkunnskapen Vedanta tilbyr. Vi inviterer deg til å delta ved å skrive blogger, prate med oss gjennom podcaster, eller bli med på foredrag og satsang. Uansett om du ønsker å utforske denne tidløse visdomstradisjonen på egenhånd eller gjennom veiledning, ønsker vi deg hjertelig velkommen til Fullstendig Visdom. La oss sammen oppdage dypere innsikt og visdom på denne spennende reisen!



38 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page