top of page
  • David Storoy

En dialog om Bevissthetsvitenskapsbok (Vedanta) og emner rundt psykisk helse

Oppdatert: 16. sep. 2020

I sommer - juli 2020 hadde jeg og Randi T. Nordvik en dialog om Bevissthetsvitenskapsboka mi og emner rundt psykisk helse. Det ble en dialog på nesten 1,5 time og de har jeg lagt ved i 4 deler. Det var mye spennende vi gikk igjennom og jeg har gjengitt noe i stikkordsform og enkle setninger. Psykisk helse har alltid vært et av mine hjertebarn og har jobbet i psykiatri og som støttekontakt for flere i flere år. Jeg har også vært nestleder og i styret i en medlemsorganisasjon (Hvite Ørn) for brukere og pårørende. Selvutvikling og personlig vekst har alltid vært noe jeg har vært opptatt av og Vedanta sier også hvor viktig det er ,som blant annet i disse bloggene jeg har skrevet om disse emnene: 1. Personlig vekst og møte verden som den er 2. Å håndtere frykt og usikkerhet (i disse koronatider). Jeg håper du vil bli inspirert av disse videoene og de kommer her. Du må gjerne komme med spørsmål og kommentarer på det som ble sagt. Og bli gjerne med i dialogen. Jeg er veldig takknemlig for alle de åpne og nysgjerrige spørsmålene som dukket opp her og det vi pratet om. Del 1 - 25.14 minutter

Del 2 - 14.55 minutter

Del 3 - 14.21 minutter

Del 4 - 22.52 minutter

Her er kort sammendrag utifra emner og stikkord en snakket om Vedanta – Bevissthetsvitenskapsemner:

India – Vedisk visdom. Helhetstenkning. Ikke-dualitet. Frigjøring og vår essens. Hvem vi er. Vedanta danner grunnlaget til yoga, tantra, buddhisme m.m. Subjektivitet og Objektivitet. Ønsker, mål og motivasjon i livet. Forberedelse til Selvkunnskap: Selvdisiplin og sinnsmestring. Kultivere rolig livsstil. Livslang modningsprosess følelsesmessig. Å se utifra ulike synsvinkler og ståsted.Grenseløs potensial. Universelle verdier. Fri vilje til å endre på ting. Universets årsak. Ikke-erfarende vitne og erfarende vitne. Handleren og ikke-handleren. Universell orden/ All-Kunnskap/ All-Kraft/ All-Intelligens og evig skapelsesprinsipp og enheten mellom individ (mikrokosmos) og det totale (makrokosmos). Kvantefysikk. Essensen er grenseløs bevissthet, eksistens, lykksalighet og kjærlighet.


Vedanta fungerer som et ordspeil når vi tenker på å avsløre hvem vi egentlig er – vår sanne natur. (selvrealisering). Intellektet er det mest subtile verktøyet vi har i denne virkelighetsordenen (dualitetsverdenen) vi lever i og som fjerner ignoranse av virkelighetens natur. Med andre ord fjerner feiloppfatninger om hvem vi tror vi er og virkeligheten er. Vedanta lærer en å se utifra ikke-dualitetsvisjonens (enhetsvisjonen) ståsted. Energimestring og livsstil. Psykologiske faktorer i hverdagen for å stimulere til mestring av kropp og sinn. Kultivere livsstil som innebærer mer fred og stillhet. Selvdisiplin og bruk/ misbruk av energi. Fullstendighet. Verden er perfekt som den er – det uperfekte er perfekt og bruke energi på å endre på noe man kan endre og bruke mindre energi på det man ikke har kontroll over.


Vedanta kommer med forslag hva vi kan gjøre om vi ønsker frigjøring i livet. Helhetsforståelse og møte hverdagen. Vedanta lover ikke noe, men sier at vi er udelt hele og fullstendig. Det optimale målet er frigjøring. Kjenne på tilfredshet uansett hva vi gjør i livet eller møter av ulike utfordrende tanker og følelser. Det er smakebiter av selvgransking.


Psykiske og mentale helseemner:

Spirituell bypass (omgå det som er ubehagelig og ønske om å ikke møte det som er naturlig til ulike tider i livet. Unngå utfordrende tanker og følelser ved å bruke spirituelle ideer og metoder), Å våge å trene på å romme frykt og angst som dukker opp i sinnet, Å ha mestringsstrategier og bruke meditasjon f.eks til mer sinnskontroll og romme alle følelser og mennesketyper, som dukker opp. Ensomhet. Medfølelse – å møte (romme) sine egne følelser og andres følelser. Frykt for å være alene og møte sine dypere følelser og tanker. Positiv tankegang og meditasjon kan dekke over eller å flykte fra sine utfordrende tanker og følelser. Oppside og bakside med åndelige retninger. Psykisk vold fra en partner og voldtekt. Individuell og kollektiv karma (tendenser, inntrykk). Karmalov, skyld og skyldfølelse. Energimestring, livsstil og kosthold. Selvutvikling og følelsesmessig transformasjon. Å møte verden som den er. Behandling av traumer og dype lidelser. Det profesjonelle helsevesenet og alternative aktører. Å finne løsninger som fungerer for seg selv. Helhetsforståelse. Bakside med spirituell/ åndelig søken. Modenhet, dømmekraft og kritisk sans. Naivitet og nysgjerrighet. TEFT-metoden (helhetlig ledelses- og kommunikasjonsverktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv.), Mindfulness. Hjelperen i Fokus i Helsevesenet.


Å våge å prøve ut nye ting og utfordre seg selv. Ikke være redd for å feile på sin vei og være nysgjerrig eller åpen for nye måter å se livet på. Å tillate å prøve og feile på sin vei. Aksept for individuell tilpasning. Å bli bedre kjent med seg selv inkludert begrensninger, styrke og hva som gir glede mening og overskudd. Å observere sine skyggesider og akseptere dem. Hvorfor dømmer eller klandrer jeg andre for det som skjer i livet? Å eie sine projeksjoner istedenfor å klandre systemet, regjeringen, samfunnet, familie m.m. Å se på psykologien med tanke på konspirasjonsteorier ifm ansvarfraskrivelse i sitt liv. Hva med å ta ansvar med sine egne sider i livet? Å møte dem med aksept uten å undertrykke dem. Å stille spørsmål og være nysgjerrig kan åpne opp for mer lykke, glede og medfølelse i hverdagen.


David Storøy, selvgransker, bevissthetsviter og vedantaveileder. Han har skrevet en bok om Tradisjonell Vedanta, som heter Bevissthetsvitenskap – Selvgransking av Virkelighetens Natur. http://www.bevissthetsvitenskap.com


Randi T. Nordvik, veileder og kursholder i 16 år med bakgrunn i markedsføring og salg i 15 år. Hun er med og driver kurs og veiledning Mennesket i Fokus og vært det siden 2001: https://www.mennesketifokus.no/


Randi brenner for TEFT-metoden i sin veiledning og det er: Et helhetlig ledelses- og kommunikasjonsverktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv. Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus. Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen.


51 visninger0 kommentarer

Kommentarer


bottom of page