top of page
  • David Storoy

Å håndtere frykt og usikkerhet

Oppdatert: 9. nov. 2021

Jeg ble inspirert til å skrive noen ord om emnet å håndtere frykt og usikkerhet i denne koronasituasjonen alle erfarer nå i verdenen. Det er hovedsakelig basert på websamtale

med Vedantalærer Neema Majmudar nå nylig, som man kan se i sin helhet her. Hvordan kan vi navigere i livet gjennom usikre tider? Hvilke verktøy er tilgjengelig, som kan hjelpe meg med frykten fra det ukjente. Livet kan være en velsignelse også i vanskelige tider. I historien har det vært flere eksempler på vanskelige og utfordrende tider, som krig, økonomiske kriser, energikriser, naturkatastrofer m.m. Dette har påvirket menneskers liv på ulike måter. Det er sånn verden er. Media oversvømmes av Koronanyheter og alle prater om det. Det har en stor innvirkning på alle. Verden utvikler seg og går igjennom usikkerhet på ulike måter gjennom våre erfaringer,som jobb eller familiesituasjon og på personlig plan. Vi lever i usikkerhet hele tiden både på det ytre planet om det skjer store hendelser og til vårt personlige indre liv. Hva morgendagen bringer er det egentlig ingen som vet med eller uten Korona. Dette er fakta. Usikkerhet er livets sannhet. Det betyr ikke at livet utfolder seg slik som du ønsker (liker) at det skal være. Ting som du ikke liker kan skje.

Det er naturlig at det vil komme frykt utifra denne usikkerheten på utfall av hendelser (resultater) i verdenen. Fordi du ønsker at livet skal utfolde på den måten du ønsker at det skal gjøre og frykt er en naturlig del av prosessene. Vi kan åpenbart ikke fjerne usikkerheten i verdenen. Kan vi eliminere frykten? Vanligvis når vi snakker om vårt følelsesmessige liv så deler vi dem opp i det vi kaller for positive følelser og negative følelser. Vi ønsker å kultivere positive følelser og distansere oss fra negative følelser. Hvilken type følelser er frykt? De fleste av oss tenker at frykt er en negativ følelse. Ingen ønsker negative følelser og vi ønsker å gjøre et forsøk på å fjerne negative følelser. Vi starter å se på frykt, som en negativ følelse, som vi sitter fast med. Jeg ønsker å fjerne den. Den vediske visjonen er en annerledes visjon. Den vediske visjonen har med at vi tilpasser og omgir frykt. Hvordan omgir vi og tilpasser vi oss frykt i livet? Den rasjonelle delen av mennesket er på den måten at vi har slike tilsvarende følelser når det skjer kriser. Hva menes med dette? Om man tar et eksempel på at det ikke er frykt blant menneskene i et land som er i krig. De tar ingen forholdsregel under krigen. Og fortsetter som normalt. Er det negativt å ha en slik fryktfølelse under krig? Nei, fordi det gjør at folk tar nødvendig forholdsregel under krigen. Det minsker tap og skade om det skulle bli bombing f.eks i en storby. Det er rasjonelt og fornuftig. Og passende handling til frykten en har under krig ved å ta forholdsregel. Det var frykt i forbindelse med Y2K – overgang til 2000 at ingen datamaskiner ville fungere lengre og frykten førte til at det ble jobbet hardt i kulissene i verdenen for å unngå at datamaskiner ikke fungerte. Forholdet til frykt bør endre seg. Vi prøver mest mulig å unnvike frykt og kaller det for negativ følelse. Men av og til er frykt en gyldig følelse, som gjør at vi er i stand til å takle hendelser på en fornuftig og passende måte. Om vi hadde fjernet frykt hadde vi ikke respondert på situasjonen på en intelligent måte, som nevnt under krig, Y2K dataproblemer nærme år 2000 eller nå under Koronasituasjonen. Utifra vedisk visjon og kunnskap ønsker vi ikke å slåss mot følelser. Vi prøver å mestre følelsene og håndtere følelsene våres slik at de tjener oss. Uansett hva slags følelse vi kjenner på eller møter er de ingen fiende. En følelse er en retningsviser. Det er ikke bare en ytre retningsviser, men også en indre retningsviser hvordan en skal respondere intelligent (passende) utifra en situasjon. Derfor omfavner den vediske kunn-skapen (visjonen) alle følelser, som dukker opp til enhver situasjon. Det betyr ikke at vi skal la oss styre av følelser og bare la dem overkjøre oss. Å mestre følelsene betyr at du ikke lar følelsene styre livet ditt. Å mestre følelser handler om å gjenkjenne om følelser er gyldig og tjener meg samt situasjonen en er oppe i. Vi lever i en tid nå hvor ingen vet hvordan Koronasituasjonen vil bli løst, økonomien m.m. vil være imorra.

Alle som prøver å være pseudo-spirituell: De sier at alt kommer og går er ikke enn sunn måte å håndtere dette på. Hvorfor er det ikke sunt? Fordi undertrykte og avviste følelser vil skape kaos i deg. Det er en del forskning, som har med fornektelse og undertrykkelse av følelser. Hvor man føler seg spirituell og at alt kommer til å endre seg og hva skjer med denne holdningen: jeg har bestemt å ikke være påvirket av det, som skjer nå med koronasitusjonen. Du har ingen følelser om dette. Anta at du forteller deg dette og overbeviser deg dette. Men du overbeviser deg selv så mye at du er fri for den følelsen, som dukker opp nå ifm viruskrisen. Det vil føre til at du er i fornektelse av det som skjer. Dette er en bakdel med positiv tenkning: Med andre ord at man undertrykker og fornekter følelser istedenfor å omfavne dem. Ikke la dem styre deg, men omfavne dem og mestre dem til å gjøre passende handling eller respons til situasjonen. Frykt gjør at en håndterer visse situasjoner, som den nå med koronasituasjonen på en passende måte. Swami Dayananda sa at det handler om å tenke passende og intelligent til enhver situasjon, og ikke positivt eller negativt. Alle hendelser som skjer til enhver tid krever en viss form for følelse og at vi handler på en rasjonell, passende og intelligent måte. Det betyr at en møter virkeligheten, som den er og ikke et ønske om noe annet, som igjen gjør at en kan fort undertrykke og fornekte naturlige og passende følelser, som situasjonen krever. Positiv tenkning i koronasituasjonen kan føre til at en undertrykker eller fornekter naturlige og passende følelser, som situasjonen krever: At vi gjør intelligente forholdsregler. I Koronasituasjonen er det en viss form for usikkerhet og frykt, som ingen kan fornekte. Det er noe vi alle kan gjøre i denne situasjonen og det er noe vi alle ikke skal gjøre. Å passe på at frykten ikke tar overhånd og skaper et fryktbasert bilde i ditt sinn, som gjør at en er fanget i angst, frustrasjoner m.m. Og bare prater om en ting og ser bare på nyhetene, som skjer nå. Hvordan forhindre at frykten okkuperer hele sinnet ditt? Det hjelper ikke å si hele tiden at jeg ønsker meg ikke så mye frykt. Du må finne andre metoder for å veilede sinnet på en konstruktiv måte slik at den overdrevete frykten vil forsvinne. Istedenfor å dytte bort den overdrevete frykten. Hvordan veileder du sinnet på en konstruktiv måte? Eneste måten å veilede sinnet på er å spørre deg selv hva kan jeg gjøre i denne situasjonen og ikke kan gjøre. Istedenfor kontinuerlig å få informasjon om Koronasituasjonen hele tiden, kan du spørre deg selv om hvordan kan jeg bruke tiden nå på en intelligent måte. Noen ønsker å lese bøker, lage mat på ulike måter, være mer med familien. En får mer tid til å gjøre andre ting, som en ikke har gjort før. Noen jobber mer effektivt hjemmefra enn på kontoret. Å stimulere til ens kreativitet og ting man har ønsket å gjøre mer av er også noe man kan se på. Du trenger ikke å dytte bort (undertrykke) frykten. Vi bruker ofte mye tid på å undertrykke frykten når man kan gjøre mer konstruktive ting man liker å gjøre uten å måtte undertrykke frykten. Frykten vil forsvinne mer når en gjør konstruktive ting man liker å gjøre. Det nytter ikke å kjempe mot frykten, men heller finne konstruktive måter å gjøre som nevnt, som igjen fører til at frykten forsvinner ifølge den vediske visjonen. Jeg kan også bruke tiden min på å hjelpe andre mennesker ved å gi dem litt økonomisk hjelp eller kjøpe mat for dem f.eks. Vi er alle født litt narsisstisk – med andre ord selvopptatte. Det er helt okey. Ikke noe galt i det. Det er en god tid til å ekspandere og tenke på andre. Og hjelpe andre litt i denne tiden på ulike måter du kan. Dette omvender frykten i sinnet til en mer konstruktiv måte og rekker ut til andre er en nobel måte. Det gir deg også «næring». En nobel handling fører til at du føler deg glad over å hjelpe andre og gjøre noe for andre. Det er uanstrengt handling og den beste følelsen du kan ha når du ser andre blir glad for din hjelp. En bidrar med det en kan i disse vanskelige tider. Universet gir meg tilbakemelding på dette: Smilende, takknemlige og glade fjes når man hjelper noen på ulike måter. Dette tar meg også bort fra den overdrevete frykten. Det er en form for tilfredsstillelse å berøre noen på en eller annen måte. Den tredje tingen vi kan gjøre er å granske eller reflektere over om emnet av mitt kollektive bidrag i verdenen. Det ser tilsynelatende ut til at verdenen er kaotisk med dens hendelser og våre personlige erfaringer i livet. Da kan vi stille dette spørsmålet: Er verden virkelig kaotisk? Da kan et annerledes bilde eller visjon vise seg for oss. Når jeg ser på verdenen ifølge vedaene er den organisert gjennom utallige lover. (Fysiske, biologiske, kjemiske, natur m.m.) Fysiske lover har med gravitasjon, termodynamikk og kvantefysikk blant annet. Det er lover som skjer på makrokosmisk (det totale) nivå og ikke nødvendigvis på mikrokosmisk (individ) nivå. Biologiske lover kan ha med vann å gjøre og disse atomene med vann påvirker planeten og oss alle levende organismer. Når jeg ser på verden på et dypere nivå ser jeg at miljølover også følger årsak-virkningsprosesser som når jeg ser at miljøet blir påvirket til det bedre av mindre aktiviteter verden over nå under Koronasituasjonen. Det finnes fysiologiske lover, som har med vår overlevelse å gjøre. Hva vi trenger av mat f.eks. Hva er det som er kaotisk i verdenen? Det er jo bare ulike lover, som nevnt. Disse lovene binder sammen og skaper årsak- og virkningsprosesser i årtusener. Er jeg i stand til å kalle dem for kaotiske? Er det ikke arrogant av meg å tenke at lovene må endre seg for å følge mine preferanser? Til og med dette såkalte «kaotiske» Koronaviruset følger biologiske lover. Hvordan den smitter fra en person til en annen. De som skal prøve å lage medisiner og vaksiner mot viruset jobber med biologiske lover for å finne en kur. Det betyr at verdenen, som jeg kaller for et kaotisk og dårlig sted, som jeg ikke kan kontrollere er regjert av lover. Disse lovene er ufeilbarlige, som igjen produserer årsak- og virkningsmekanismer hvor alt skjer i verdenen. Disse lovene er sammenkoblet og opererer i harmoni med hverandre. Det er jo en forbløffende ting. Hvis jeg tar en enhet i verdenen, som er meg individet og kroppen, som igjen er en liten prikk i hele universet. Alt dette jobber sammen med hverandre inkl lovene. Min kropp er underordnet fysiske lover, som gravitasjon. Det er biologiske lover, som har med formering og gener å gjøre. Mine fysiologiske lover og helse. Kjemiske lover i min kropp, som har med hjernen å gjøre og får meg i stand til å tenke passende eller har depressive følelser. Disse lovene har ikke bare egne områder de opererer i årtusener hvor de jobber og er tilknyttet sammen. De jobber ikke uavhengig hverandre, men alt henger sammen og er forbundet sammen. De jobber ikke bare som et nettverk i min kropp, men i alle forskjellige kropper. Den presisjonen dette kreves for å fungere på denne måten og ikke minst detaljrikdommen vi observerer er fantastisk. Hva er egentlig kaotisk? Det er vår deltakelse i verdenen. Verdenen er bare alle disse lovene. Med andre ord det er en orden bak alle prosesser og presisjonen vi observerer i verdenen. Er vi bare underordnet disse lovene som maskiner? Nei, vi har en form for fri vilje til å delta og bidra i verdenen. Det avhenger av hvordan vår deltakelse i verden er. Universet (Det Totale), som bare er en sammensatt årsak- og virkningsmekanismer eller prosesser gir også våres resultater av våres handlinger i verdenen individuelt og kollektivt. De biologiske lovene gir dette viruset muligheter til å spre seg gjennom menneskelig kontakt. Personen eller personene som prøver å finne en vaksine mot Koronaviruset, jobber også med de biologiske lovene for å finne en løsning. Det er et vindu, som er gitt oss mennesker til å delta i verden på en betydningsfull måte. Betydningsfull deltakelse betyr å ikke ha en holdning eller sette en merkelapp om at verden er kaotisk eller er et dårlig sted å være. Å endre visjonen av verdenen og kalle det for en intelligent verden, som er regjert av lover. Og om du ikke har forståelsen av de nåværende lover så er din deltakelse kaotisk. Først trenger vi å gjenkjenne lovene. Å flyte med verden som den er og ikke ideen om hvordan den er eller burde være. Se verden som den er og navigere på en intelligent måte gjennom livet.

Det er en grunn (årsak) til hvorfor ozonlaget blir tynnere, hvorfor det skjer klimaendringer og endringer i miljøet, økning i havnivå verden over. Det er også lover involvert her. Når vi beveger oss mer i harmoni med disse lovene kan det hende vi gjør livene våres mer tilfredse eller bedre. Du gjør deg selv en tjeneste. Og ikke skape ting i verden, som skaper lidelser for andre i verden. Hva kan en gjøre med gravitasjonsloven? Hva er det store med den loven? Kan du velge å ignorere den når du lever livet ditt? Hvis du er arrogant og sier: Ja ja, det er gravitasjonslov og du hopper utifra en bygning fra 5 etasje og du bryr deg ikke om den loven. Hva vil skje? Da utfører den loven resultatet: Du faller og dør eller skader deg. Å sende rakett til månen krever også at man har brukbar kunnskap om gravitasjon. Vi har ikke råd til å ikke ha kjennskap til disse nevnte lovene. Når vi anvender sinnet til å forstå verdenen mer og mer, og forstå de komplekse lovene samt flyter med disse lovene vil man sjeldnere følge frykt. En spesifikk frykt er uungåelig å kjenne på i disse tider. Ikke klandre deg selv for dette ved å kalle dette for negativ følelse eller bekjempe den. Dess mer du prøver å bekjempe den vil den holde fast i deg. Men det er viktig å ikke la frykten ta overhånd, som nevnt før. Ved å finne en konstruktiv måte å engasjere deg i verdenen på og se på hva du kan gjøre og ikke kan gjøre. Å gjøre ting du elsker å gjøre og som du ikke har hatt tid før til å gjøre. Ta gjerne kontakt med noen du ikke har hatt noe særlig kontakt med på flere år. Å nå ut til mennesker. Hjelp dem gjerne på den måten du kan gjøre i denne tiden, som også fører til endringer i sinnet ditt. Å reflektere eller granske litt over hva verdenen egentlig er. Vi har en tendens til å ikke se vår ansvarlighet i verden, men heller sette merkelapper på ting, som at verden er kaotisk. Men verden er dekket av lover. Det er manglende forståelse, som gjør at vi har dårlig gjennomtenkt holdning til verdenen. Dette har sin pris individuelt og kollektivt sett for menneskeheten å ha være så korttenkt. Når vi er mer i flyt med verdenen og dens lover og forstår at verdenen er ikke kaotisk, men intelligent vil man også skape mer harmoniske situasjoner i den ytre verdenen. Og vår indre landskap vil være mer fri fra frykt og vi vil engasjere oss mer intelligent i verdenen. Usikkerhet er en del av livet. Den første visdomslæringen er at vi kan ikke kontrollere alt. Usikkerhet kan føre til usunn frykt eller muligheter. Muligheter for deg til å reflektere over ting og vokse, som person og være i harmoni med skapelsen. Hva med usikkerhet og frykt forårsaket av f.eks kampen mellom hjertet og sinnet, som jeg føler gjennom intuisjon? Sinnet har to måter å operere på. Den ene er at når en situasjon skjer så tenker du i sinnet litt over det først og så produserer det en følelse. Dette kaller vi for en følelsesmessig respons til en situasjon. Intuisjon kan være riktig eller ikke riktig. Men kommer fra ubevisste prosesser i sinnet. Den er ikke alltid til å stole på. F.eks at vår intuisjon sier at verden går under og vi tør ikke å gå ut er ikke gyldig. Visdom er noe vi må jobbe med over tid og vi må granske virkelighetens natur for å oppnå visdom. Intuisjon har sin plass i å vise oss signaler, men å utvide sinnet til å lære ting om hvordan virkeligheten er og verdenen er. Det gir oss større forståelse over hva som egentlig skjer. Den vediske visjonen viser oss hvordan verden og virkeligheten er og ikke hvordan vi oppfatter verdenen og virkeligheten som. I våres liv har vi muligheter til å utvikle oss og oppnå visdom.

For en mer utdypende forståelse og innblikk i den vediske visjonen, visdommen eller Vedanta bevissthetsvitenskap (selvkunnskap), som jeg kaller det for har jeg en bok, som vil være til salgs 8. Mai. Den heter BEVISSTHETSVITENSKAP – SELVGRANSKING AV VIRKELIGHETENS NATUR (528 sider) og For å få mer utdypende introduksjon i Tradisjonell Advaita Vedanta kan du kjøpe boka Bevissthetsvitenskap – Selvgransking av Virkelighetens natur i vanlig papirformat eller ebokformat.

Kr 300,- for papirformat om du henter den personlig i Bergen eller kjøper den på kommende messer i Bergen 5-6 nov 2022 og i Stavanger 22-23 april 2023 - Gaiamessen.no Hvor jeg vil ha stand. Kr 400,- for papirformat om det skal sendes via posten. (300,- + frakt 100,- , bok veier 1 kg) kr 470,- for papirformat om det skal sendes til Sverige, Danmark og andre steder i Europa (300,- + frakt 170,-) Kr 100,- for ebok. Du kan betale via VIPPS, Paypal eller vanlig visakort. Email sendes til: davidvedanta@icloud.com Boka er på 526 sider: Innholdsregister (side 6-19) https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/… 1. Introduksjon (side 20-23) 2. Vedantas historie (side 24-53) 3. Vedanta undervisning og metodikk (side 54-327) 4. Manifestasjon - Upersonlig skaper - Makrokosmisk kausalkropp - Det Totale Sinn (side 328-379) 5. Bevissthetsvitenskap - Kvantefysikk - Vitenskap (side 380-423) 6. Min individuelle reise (side 424-437) 7. Etterord (side 438-520) 8. Kilder og Sanskrit ordliste. (side 521-526) Vedantaundervisningen og metodikken jeg presenterer i boka er undervisningsessensen fra flere vedantalærere - hovedsakelig Swami Dayananda, Swami Paramarthananda, Neema Majmudar og lærere som har vært eller er tilknyttet Shiningworld.

Jeg har jobbet med denne i noen år og den er pr 04.04.20 sendt til boktrykking. Jeg ønsker å veilede dem som har interesse for det når den kommer ut.


87 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page