top of page
  • David Storoy

Verden er en drøm

Oppdatert: 11. mar.ALT ER EN DRØM «Vi er som drømmeren, som drømmer og som lever inni drømmen» og Vi lever i en drøm inni en drøm. Det er to sitater fra Upanishadene, en samling av vediske tekster som inneholder frøene av både Hinduisme og Buddhisme.

Din realisering er riktig: Alt som individet erfarer hvorvidt det er i våken eller i drømmetilstand, er alt en drøm. Ingenting av det er virkelig, virkelig er definert som alltid tilstede og uforanderlig, en definisjon som passer bare deg, den som har kjennskap til drømmen, ikke-erfarende bevissthet.

Drømmetilstanden har to aspektere: Den våkne drøm og sovende drøm. Det blir kalt for pratibasika tilstand, subjektiv virkelighetstilstand. Det er all skapelse av individet (jiva sristi). Både den våkne tilstanden og den drømmende tilstand er et individuelt individets virkelighetstolkning.

I drømmetilstanden (hvorvidt individet er våken eller i søvntilstand) påvirker programmeringer/tendenser hvordan virkeligheten er tolket av individet. Det Totale Sinnet leverer råmaterialet for tolkningen, men ikke selve tolkningen.

Til slutt er alt Det Totale Sinnet (blir også kalt for Isvara, Det Makroksomiske Sinn eller Kausale), men for å få den forståelsen (som er ensbetydende med frigjøring), må individet forstå dens enhet med Det Totale Sinnet og dens forskjell fra Det Totale Sinnet, slik at det kan være fri av både seg selv og Det Totale Sinnet.

Et fint bilde av Dale Cooper i bakgrunnen i hans "drøm" hvor han ser en kollega i David Bowie sin skikkelse i filmen Twin Peaks-Fire Walk With Me.

Det Totale Sinnets skapelse Det Totale Sinnets skapelse er en drømmeskapelse. Den er der så lenge du er inne i den, men den forsvinner når du våkner opp. Noen mennesker har erfaringer i Det Totale Sinnets livsdrøm.....den forbigående skygge...som vekker dem opp, men denne type oppvåkning er utsatt for en smertelig ironi. Du våkner opp i en annen drøm..drømmen om at du er våken. Frigjøring er mye mer enn å våkne opp. Det er å våkne opp fra den som våkner og den som våkner opp, fordi deg som har våknet opp har aldri sovet. Og denne oppvåkning er ingen erfaringsbasert oppvåkning. Det er ingen oppvåkning i det hele tatt. Det er enkel selvkunnskap.

Det Totale Sinnets skapelse er en projeksjon, en drøm. Fra Det Totale Sinnets ståsted er det en vakker drøm, vakker og intelligent. Vi kaller Det Totale Sinnets drømmeignoranse, ikke fordi Det Totale Sinn er ignorant, men fordi den er en sånn vidunderlig drøm at den gjemmer Isvara fra oss. Vi er fasinert av det og tror det er virkelig. Isvara er bevissthet pluss ren sattva. Ren sattva er bevissthet i formen av en spesiell substans som gjør kunnskap mulig. Hele skapelsen er intelligent laget. Den er laget av kunnskap. Det at det er en drøm som er vanskelig å realisere fordi Maya (upersonlig skaper), som en wide-screen HD-TV, som kontinuerlig projiserer nydelige sexy bilder,som ser tilsynlatende reelle ut, begeistrer dine fantasier. Du kan smake på dem,ta på dem og lukte dem. Du drar avsted, jakter opplevelser og samler opp vasanaer. Og din oppmerksomhet; som er ditt panoramasyn av bevissthet redusert til en knøttliten blyant –lignende stråle av Maya, som blir vendt utover naglet fast til objekter. Det er hard å miste ironien; du, selvet, som ser deg selv i objekter, som ikke har selvets natur. Hva kan bli mer absurd? “Den tilsynelatende virkelighet er en drøm inni en drøm; ingenting av det er virkelig. Bare bevissthet passer til definisjonen av virkelighet”

Hvis sinnet er veldig sattvisk (klar,intelligent,moden,fredfull) vil du være klar over at drømmen er en drøm i drømmen. Frigjøring (moksa) er å ha kjennskap til at den våkne tilstanden er en drøm. Overlapping Overlappingen (ren potensiale) av kvantemekanikken, overlapper i seg selv hele universet av ting og vesener. Det er selvobservasjon alene som forestiller seg dette universet. Det er ikke det store smellet, men den store drømmen. Vi er ikke rollefigurene av dette hologrammet, men drømmeren i seg selv, den ene potensialiteten som forestiller og oppfatter seg selv i den og det. Nyt spillet.

En fin metafor for livet er at vi lever i en holografisk drøm. Vedanta elev: Hvordan kan det ha seg at skriftene (sastras) ser på den våkne verden (jagrat) og drømmeverden (svapna prapanchas) på lik linje, når den våkne verden kontinuerlig er erfart og drømmeverden er bare erfart i drømmer?

Vedanta lærer: I lys av skriftene, er begge veldig lik i natur. Slik som at alt viser seg virkelig i den våkne tilstanden, er drømmeverden og det man erfarer i den tilstanden ganske lik, men bare i en drømmetilstand. Når en våkner opp, forsvinner alt. Den samme logikken kan en bruke til den våkne verdenen også. Den våkne verden er også som en lang drøm siden det er også en sinnsprojeksjon. I dyp søvn (sushupti), er den holdt i potensiell form. Den våkne verden er Det Totale Sinnets sinnsprojeksjon og drømmeverdenen er individets projeksjon. David Lynch,Drømmer og Kreativitet Videosnutt av episode 14 av Twin Peaks sesong 3 – The Return om drømmen til Monica Bellucci. Vi ser i David Lynch sine filmer og serier fasinasjon for drømmer, meditasjon og det spirituelle. En ser jo hele spekteret av det og livet i seg selv i serien Twin Peaks hvor en ikke helt vet om en ser Dale Cooper sin drøm eller Laura Palmer sin drøm. Eller begge sine drømmer på ulike måter. Å elske det vakre og det stygge er også et tema i den serien. David Lynch er absolutt inspirert av de evige/tidløse historiene og sitatene fra Upanishadene. En kan lese mer om dette i denne artikkelen.


Monica sier den urgamle frasen: "Vi er som drømmeren, som drømmer og lever inni drømmen". Og hun stiller spørsmålet som er essensielt for serien Twin Peaks,som også kan relatere til livet vi lever i - hvem er drømmeren? Serien kan du se i sin helhet i Paramount+ eller eie sesong 1-3 på blu ray eller dvd. Er livet virkelig en drøm? Å se bak på filosofihistorien indikerer at det østlige synet av Maya og Platons hulebildet er en erklæring av livets illusoriske natur,som har lurt oss, med noen få unntak av oss som har våknet opp og forstått/erkjent den virkelige virkeligheten. En kan på en måte si at de har våknet opp av Mayadrømmen vi erfarer og oppfatter i verden.

I Platon sitt bilde, er hverdagslige livet som å se skygger i spill på en hulevegg, og bare de som snur seg rundt og ser solen proijserer skyggespillet vet hva som er virkelig og hvor illusjonen kommer fra. Den drømmelignende naturen av livet er også sentral i Shakespeare sitt siste stykke, The Tempest og hos den spanske dramatikeren Pedro Calderon, som hadde et berømt stykke som bokstavelig talt heter Livet er en drøm.

Verden føles virkelig 99 % av tiden, som er bevis nok ville en naturlig nok tro. Men moderne vitenskap kan ikke bevise at virkeligheten vi oppfatter er egentlig gyldig. Materie kan bli redusert til usynlige bølger, som ikke har noe definitiv lokalisering i tid og rom. Big bang skapte et univers hvor tid og rom eksisterer, men det var en førskapelsestilstand hvor ingen kan verifisere at tid og rom eksisterte i det hele tatt. Kropp,sinn og hjerne gjennom erfaring er også en del av drømmen.

Hele verden er en mental konstruksjon eller en virtuell verden, som vi tror er virkelig. De vediske skrifter sier tydelig fra om at vi kan provisorisk tro at verden er virkelig og at det har skjedd en skapelse, helt til vi forstår at alt er en virtuell eller tilsynelatende skapelse eller verden.

Livet er en drøm presenterer den mest frigjørende innsikt som har kommet til menneskesinnet og vil aldri gå bort. Det er ingen flukt fra virkeligheten som vi alle lever i, men å se verden som den virkelig er.

Bevissthet som Sinn La oss starte fra toppen: Alt er bevissthet. Det er bare bevissthet. Når du erfarer noe – alt – erfarer du bare det i din bevissthet, slik at det er ingen objekter der ute,som du egentlig erfarer. En erfaring er bare bevissthet pluss tanken som viser seg i bevissthet i øyeblikket. Når tanken endrer seg, endrer erfaringen. Bevissthet er som et hav og tankene er som bølger. Det er egentlig ingen forskjell, bare navn og form av H20. Havet er H20 og bølgene er H20, slik at når en tanke dukker opp, og skaper en erfaring er det bare en bevissthet som viser seg som en tanke, med andre ord et sinn.

Sinn er bare tanker. Imidlertidig, når bevissthet tar form av en tanke blir den ikke tanken,som melk blir ost. Melk har forsvunnet til å transformere seg som ost. Bevissthet viser seg som en tanke. Den slutter ikke å være formløs, navnløs bevissthet når den tar formen av en tanke. Den er alltid fri av sinnet, med andre ord tankene, men den presenterer seg selv til seg selv i tankeformer. Når bevissthet, du,er ignorant at du er bare bevissthet, identifiserer du med sinnet og du tror at du er hva du erfarer, med andre ord tanker og følelser. Tanker og følelser er objekter, bevissthet viser seg som bølger. Drømmer – Fantasier – Det Totale Sinnet - Individet Mer forestilt av hvem? Hvis de er produsert av selvet, er den våkne- og drømmeverdenene ikke forskjellige, fordi selvet har ingen dualitet. Faktumet er at de er ikke produsert av selvet, fordi selvet er ikke i stand til å handle. Det er den uforanderlige substansen av de tre tilstandene. Det er produsert av Maya, som ikke er selvet, men den er ikke ikke selvet.(paradoks). Uansett, tillegger ikke Det Totale Sinnet/Maya Verdi til eller henter ut verdier fra tilstandene. Den bare skaper og ødelegger dem upersonlig.

Mer eller mindre forestilling er din ide, den våknetilstandsentiteten som tillegger eller henter ut Verdi. Det er en psyko-spirituell tro at på en eller annen måte at drømmetilstanden er mer virkelig enn den våkne tilstanden. Det er det ikke. De har lik verdi. Faktumet er at de fleste mennesker tror at den våkne tilstanden er mer forestilt, med andre ord mer virkelig enn drømmen. Ignoransen viser seg igjen i erklæringen “I drømmer skaper du verdenen…”. Det stemmer ikke. Fantasien og skapelse er den samme. Verken individet eller selvet skaper verdenen. Maya/Det Totale Sinnet skaper den. Den “du” refererer til er ikke Det Totale Sinnet. Disse er eksempler av overlapping (adhaysa). Du forvirrer Det Totale Sinn sin kraft til å proijsere med individets kraft til å proijsere, som leder til neste problem. Du sier at Gud skaper den, men erklæringen motsier erklæringen at individet skaper den. Du adresserer individer med din skriving. Hvis de tar deg til å være en autoritet, vil de bli villedet. Du må ha kunnskapen av Det Totale Sinnet for hånden eller du vil få argumenter.

Det Totale Sinnet skaper drømmen, men individet tolker den. Det Totale Sinnet/Maya tolker den ikke,fordi Det Totale Sinnet er ikke en person med karma. Den har ingen tendenser/vaner/inntrykk (vasanaer), ingen tolkningsmekanisme. Den skaper tendenser, men er fullstendig upåvirket av dem. Drømmeren tolker ikke drømmen. Drømmen er bare tolket av det våkne tilstandsindividet,i denne saken. Tolkninger kan være basert på ignoranse, med andre ord hans/hennes preging/tendenser/inntrykk.

Drømmen er en handlingsløs handling, som betyr at ingenting har egentlig skjedd i drømmen. Det ser ut til å gjøre det. Dette leder til neste ignoransedel: individet skaper eller sliter ut karma i drømmen. Karma er bare skapt eller ødelagt I den våkne tilstanden av den våkne-tilstandsentiteten, som antar at det er virkelig. Drømmen og drømmeren er mithya, tilsynelatende virkelig. Tilsynelatende virkelighet er så god som ikke virkelighet, fordi den har ingen påvirkning på deg, selvet. Den påvirker bare de våkne,som tror den er mer verdifull enn den våkne tilstanden, som er begge drømmeaktig. Men hvordan kan noe som er uvirkelig påvirke noe eller noen? Det virkelige har ingen påvirkning og det uvirkelige har ingen påvirkning. Med andre ord, er karma også mithya. Slik at du trenger å være forsiktig å ikke skape ideen om at drømmer er mer verdifull for selvkunnskap enn andre arbeide. Faktumet er at karma yoga og kunnskaps yoga er overlegen, fordi de er basert på ideen om at tanker og handlinger er uvirkelige, fordi meningen av de begge er å negere den våkne og den drømmende.

Drømmetilstanden og den drømmende er bare ignoranse som viser seg I tilsynelatende bilder. Ingenting skjer. Drømmer er, bare drømmer. De er bare nyttig til den våkne, som også er bare ignorans som viser seg i bilder. I Vedanta aksepterer vi provisorisk ignoranse, fordi det er alt vi har å jobbe med. Slik at vi later som om individet er virkelig og at hennes/hans drømmer er verdifulle.

Individer har ikke klar kunnskap på de fire faktorene I virkeligheten: selvet, Det totale sinnet, individet og verdenen. Hvis deres natur og deres forhold er klare, vil da drømmearbeide være marginalt hjelpfull for den våkne.

Avsluttende kommentarer Lykke/glede vi søker i objekter tilhører egentlig selvet og å søke lykke i objekter er et null-sum spill i verden. Undervisningen om Maya avdekker psykologien, som er årsak til å søke lykke i objekter. Objekter,som du vil huske, er alt annet enn selvet. Maya får det fullstendige og komplette selvet til å tenke at det er utilstrekkelig og narrer til å tro at objekter kan gjøre det mer fullstendig/fullkommen. Denne feilen utgjør grunnfjell-logikken av Samsara (verden og dens objekter). Hvis du ikke kan se det /forstå det så er du ikke klar for Vedanta og du er velkommen til å fortsette å jakte på objekter. Hvis du fortsatt jakter etter objekter så vil logikken bli klar når Samsara underkuer deg og tvinger til å akseptere det. Eneste måten å vinne i samsara er å komme seg ut av det. Hver seier i jakten på objekter er grunnleggende tap fordi det utsetter det uungåelige, realiseringen at verden er en drøm."

Å leve inni Det Totale Sinnets drøm er ikke bare dans på roser,som alle vet. Når vi erkjenner at vi lever i en drøm og at verden er en drøm er også en påkjenning for egoet. Et sjokk for egoet at alt den «ser» utenfor en selv er livløst og tomt i utgangspunktet. Det bekrefter kvantefysikken og vitenskapen at all materie er jo egentlig bare 99,999 % tomrom eller vakuum. Mens alt foregår inni sinnet vårt og alle erfaringer i verden er fra ulike tanker. Det største marerittet i livet er å ikke vite hvem du egentlig er og late som om du er kroppen og sinnet. Men tenk hvor stor lettelse det må være å realisere at alt er en drøm,verden er en drøm og at essensen over hva vi erfarer, observerer,oppfatter og ser er oss, bevissthet/selvet. “For den ene med kunnskap (jnani), vet de at den våkne tilstanden er en drøm. Men i motsetning til å våkne opp fra en drøm, hvor drømmeverdenen forsvinner, forsvinner ikke den våkne (drømme) tilstanden. Jnani vet at det er en drøm og hun/han spiller ut rollene som de var tiltenkt som, men dramaet går ikke under huden på dem. “ Swami Paramarthananda,kommentarer av Rama Gita193 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page