top of page
  • David Storoy

Tattva Bodhah - Kunnskap om Sannhet - Vedanta Introduksjon

Oppdatert: 21. jan. 2020

Vedanta for Nybegynnere - Introduksjon

Ny Til Ikke-Dualitet?

En Grunnleggende Ordliste – noen få viktige sanskrit ord å ha kjennskap til,som blir brukt mye i Vedanta skriftene: Isvara Det upersonlige makrokosmiske sinnet, kreative prinsippet, universelle feltet, som vitenskap kaller for nullpunktsenergi og religionen har personalisert og tilbedt, kalt for Gud. Det blir også kalt for Det Totale Sinnet. Maya Prinsippet som betjener eksistensfeltet, villeder mennesker til å tro at deres kropp-sinn verktøy er separert fra alt, begrenset og krever objekter til å fullføre dem. Det er også kalt for ignoranse. Jiva Individet, identifisert med kropp-sinn verktøyet. Gunas De tre grunnleggende programmene som driver universalfeltet: Kraften til å proijsere(rajas), kraften til å benekte(tamas) og kraften til å avsløre(sattva). Samsara Troen på at virkelighet er en dualitet, som er årsaken til all lidelse. Jagat Objektenes verden, alt i skapelsen.

Vedanta blir kalt for ikke-dualitetsvitenskapen(bevissthetsvitenskapen). Det er ikke en religion eller en filosofi og det er ikke basert på hvilken som helt person eller en persons tro eller meninger. Det er derfor kalt en uavhengig og gyldig selvkunnskapsmiddel, som betyr at det står alene og er basert på ren logikk. Alt den lærer har blitt utarbeidet over tusener av år av tusener av rishiene(vise mennesker) som har brukt denne logikken. Den har ikke virkelige forfattere, selv om mange tekster er undertegnet av forskjellige mennesker. Imidlertidig, det er ikke deres ord fordi denne kunnskapen kommer ikke fra menneskesinnet: Ingen har funnet opp vedanta. Logikken ble avslørt av bevissthet til menneskesinnene,som var i stand til å høre det og forberedt til å forstå det. Det er en bevist og testet metodikk og kan ikke bli argumentert med fordi det er bare logikken av din ugranskete erfaring. Ordet Vedanta betyr kunnskapen som slutter søken for kunnskap. Vedanta er om den sanne virkelighetsnaturen og dets grunnleggende prinsipp er at bare kunnskap, ikke erfaring, kan frigjøre deg av dine feilaktige tro på hvem du tror du er.

Vedanta beviser ganske åpenlyst at virkelighet er basert på ikke-dualitet, og ikke dualitet. Den finner ut definitivt om subjekt-objekt skillet, og avslører at det er bare et prinsipp som opererer her, ikke to. Det ene prinsippet er bevissthet, som også er referert som selvet, hvor alt ,som betyr alle objekter oppstår fra. Vitenskap er ikke langt unna å bevise dette prinsippet til å være sant, selv om den er fortsatt ikke er bredt akseptert. Det er den rareste tingen,fordi det er den mest åpenbare tingen som finnes. Er det ikke innlysende at du er bevisst? Har det noen gang vært en tid når du ikke har vært bevisst? Hvis det var mulig, ville du ha vært her for å vite at du ikke var bevisst, ville du ikke? Eller ville kroppen være 2 meter under bakken. Hvem er det som vet hva du tenker,føler og gjør hele tiden? Har det ikke skjedd deg at det er noe som opererer i deg,som kjenner deg? Det stille vitnet, som Vedanta kaller for ikke-erfarende vitne, er bevissthet, din sanne natur. Den erfarer ikke, den vet at du erfarer hele tiden, og uten den ville ikke den personen du tror du er erfare noe.

Hvem er du egentlig? Hvem du virkelig er gjenstår etter død,fordi bevissthet var aldri født og dør aldri. Den er i forkant til alt.

De fleste mennesker er totalt identifisert med deres kropper, deres tanker,følelser og handlinger. Å antyde noe annet er absurd. Vedanta sier at denne ignoranse er kalt for samsara, et Sanskrit ord som betyr troen på at virkelighet er en dualitet. Ignoranse betyr ikke dum, det betyr fravær av kunnskap om din sanne natur som grenseløs, uforanderlig, hel og fullstendig,ikke-dualistisk, handlingsløs bevissthet. Denne ignoranse er årsaken til all lidelse,fordi mennesker som er hypnotisert av dualitet jakter objekter til å fullføre seg selv. Og ingen objekter kan gjøre jobben,fordi selv om de kan levere midlertidig lindring fra begjær, hva enn det er, gleden de leverer varer ikke.

Ganske snart jakter du et annet objekt forgjeves om håp at den vil virkelig gjøre jobben! Det trengs ingen rakettforsker til å realisere at dette ikke fungerer. Bare se rundt, se på mennesker som fortvilet jakter ting, forhold,penger,status,sikkerhet,komfort, nytelse,avledning, hva som helst. Kan en oppnå varig lykke gjennom objekter? Selv om du finner kjærligheten i ditt liv, for eksempel, og dere elsker genuint hverandre for resten av deres liv, vil en av dere dø først. Hvor er lykken da? Og hvis du vinner lotteriet og kan ha hva som helst objekt ditt hjerte begjærer, er det en garanti for lykke? For det meste er det en garanti av det motsatte: binding og lidelse.

Det er midlertidig glede i objektet, men ingen varig glede(lykke). Lykken som kommer fra å oppnå objektet kommer fordi begjærets press, av jaktingen, er midlertidig bremset, og det ser ut til at lykken kommer fra objektet. Men den gjør aldri det. Å bruke logikk, hvis det var sant at objektene var virkelig lykkekilden, ville det samme objektet ha gitt samme glede til alle, men det er klart at de ikke gjør det. Se på det åpenbare, som forholdene og penger. Gjør disse to tingene alle lykkelige? Hm det er ganske åpenbart at det ikke er tilfellet eller hva?

Hvor kommer gleden fra? Vedanta sier at gleden bare kommer fra deg,bevissthet, selvet. Du er gleden(lykken): Det er ikke noe du kan oppnå eller miste, det er din sanne natur.

Men dualitet(Vedanta kaller det også for maya) har lurt deg til å tro at du er liten,utilstrekkelig og begrenset, du får gjøre ditt beste til å få alle objekter eller du vil aldri bli lykkelig! Virker det? Er det bevis som støtter troen på at objekter virkelig er kapabel til å gjøre deg lykkelig? Hvor lenge varer lykke? Den forsvinner alltid, som er tingen. Det er ikke varig lykke eller sikkerhet eller glede. Den er midlertidig.

Hvordan skal en finne varig lykke, noe som ingen kan gi deg eller ta fra deg? Ved å realisere din sanne natur, hvem du virkelig er. Hva alle jakter etter er virkelig seg selv: selvet.

Dette er frigjøringsreisen, frihet fra feilaktig oppfatning om hvem du virkelig er. Vedanta er billetten til frigjøring.


Swami Dayananda - Tattva Bodhah og hans kommentarer er en av kildene man kan granske nøye. Det samme med kommentarene til Swami Paramarthananda(transkripsjon) som finnes gratis på nett via pdf.fil,som du kan få lastet ned her. Den heter Introduction to Vedanta - Tattvabodha. En kan også få innblikk i den grunnleggende essensen av kommentarene til Tattva bodhah av Paramarthananda i denne videoserien.

Hvordan Undervise det Grunnleggende i Vedanta Student: En venn har spurt meg om å gi et to eller firetimers foredrag om Advaita Vedanta for hennes yogalærer trening,som hun leder. Jeg vurderte å ta med Tattva Bodha som en tekst. Det er kort tid og kanskje det er mer generell introduksjon i karma yoga,satya(virkelig)-mithya(tilsynelatende virkelig) osv ville være bedre. Noen råd ville jeg satt pris på.

Vedanta lærer: Tattva Bodh er en veldig bra introduksjonstekst siden den forklarer terminologier brukt i Vedanta ganske bra. For et kort foredrag, ville jeg gjøre en rask intro med Det Store Bildet, hovedpunktene(se nedenfor).

Det bør inkludere en liten historie om Vedanta, hva det er og hva det ikke er, hvorfor det ikke er et trossystem, hvorfor det krever kvalifikasjoner, hvorfor det er en gradvis undervisningsmetodikk, metoden og Selvgranskningsnivåer(karma yoga,lytte,reflektere/granske/analysere/undersøke, assimilere/aktualisere/rekvalifisere/integrere): det må understrekes at hovedformålet av Vedanta er å diskriminere satya(bevissthet/selvet) fra mithya(verden av objekter som alltid er i endring), med andre ord identiteten mellom Det Totale Sinnet og Individet hva de har til felles og hva de ikke har til felles, og forskjellen mellom erfaring og kunnskap.

Hvis du har tid kan du røre borti en eller to av hovedprakriyas(metoder),som karana-karya vada(årsak og virkning), panca kosha(fem slire) og avasta traya(de tre tilstander). Forklare grunnen til at Vedanta tilbyr metoder(prakriyas), som er logiske bevis, som avslører den naturlig eksistenslogikken(som er alle sin ugranskete erfaring) ved å fjerne ikke-essensielle eller tilfeldige kvaliteter, dermed gjenstår bare bevissthet som en uforanderlig konstant. Siden ditt publikum har bakgrunn i yoga, må du forklare hvorfor en ikke kan gjøre noe for å fri sinnet fra ignoranse, siden handleren er problemet. Derfor må en fremheve viktigheten av forståelsen mellom erfaring og kunnskap, ikke lett å selge til et slikt publikum.

Her er grunnleggende intro til foredrag eller Satsang som en kvalifisert lærer følger: 1. Hva er Det Jeg Vil? Motivasjoner, Verdier Hva jeg tror jeg vil ha er ikke noe virkelig jeg vil ha. Jeg vil ha frihet fra den som ønsker seg noe. Hvis jeg ønsker frihet, er frihet en ny erfaring eller er det min natur? Hvis det er min natur, kan Jeg ikke erfare den. Den kan bare realiseres, siden virkelighet er ikke-dualitet og Jeg erfarer alltid meg selv hele tiden.

2. Kunnskapsmiddel(verktøy) Siden Selvet ikke kan bli objektifisert av sinnet eller sansene, trenger jeg et uavhengig kunnskapsmiddel. Vedanta er et slikt middel som fjerner din ignorans. (Forklar litt om hva Vedanta er og ikke er)

3. Kvalifikasjoner Vedanta gir ikke en erfaring, fordi du erfarer allerede, øynene kan ikke se om de har grå stær, med andre ord hvis sinnet ikke er klart kan den ikke forstå undervisningene og trenger å bli kvalifisert. Forklar kort om kvalifikasjoner.

4. Lærer og Arbeide(Sadhana) Du trenger en kvalifisert lærer til å utfolde undervisningene eller vil du tolke dem ifølge dine egne tanker. Du trenger å forplikte deg selv til selvgranskingsprosessen, som betyr sravanna(lytte), manana(granske,reflektere,analysere,undersøke) og nididhyasana(assimilere,integrere,aktualisere,rekvalifisere), gi en kort beskrivelse av disse tre trinnene

Oversikt over Eksistens Mandala om hvem vi er - bevissthet/selv/eksistens,som inkluderer verden/Det Totale/makrokosmos og individet/sjel/mikrokosmos. (ulike virkelighetsordener i den ene virkeligheten)


Tattva Bodha En kort presentasjon av teksten Tattva Bodha angående Introduksjon til Vedanta: «Hvis du er interessert i å ta dine spirituelle spørsmål videre, og ønsker å forstå din sanne natur, sinnets og verdens natur, vil denne introduksjonen være av stor verdi. Frihet og varig glede er resultatet av denne kunnskapen. Dette er ikke bare en akademisk eller intellektuell øvelse. Det er en dynamisk tradisjonell undervisning som involverer deltakerne på en slik måte at den gir innblikk i virkelighetens natur. Vedanta Introduksjonskurs — Tattvabodha Denne teksten er en introduksjon som utfolder den tidløse, fullstendige undervisningen i selvgransking, det vil si tradisjonell ikke-dualistisk visdom, Vedānta. Undervisningen begynner med en analyse av våre motivasjoner for å søke opplysthet, så fortsetter den ved å oppklare de mange moderne mytene om opplysthet. Videre, gir den en klar definisjon av opplysthet og diskuterer de nødvendige kvalifikasjoner, behovet for en upersonlig undervisning, og en kvalifisert lærer. Den tar også opp selvets natur og til slutt, introduseres de ulike teknikkene (yoga) som fjerner hindringene for ens forståelse av én selv som evig grenseløs, ikke-dualistisk ordinær eksistens-bevissthet.»

Kort sammendrag om Tattva Bodha-undervisningen. Tattva Bodha betyr Kunnskap om Sannhet.

Innledning til de fire-foldige kvalifikasjonene

Kvalifikasjon 1: Diskriminasjon (viveka) – Hva er ment med diskrimineringen mellom det ubestandige og det bestandige? Det er overbevisningen at Selvet alene er bestandig og at alt som erfares er ubestandig.

Kvalifikasjon 2: Objektivitet (vairagya) – Objektivitet er fravær av begjæret for nytelsen av frukten av ens handlinger i denne verden.

Kvalifikasjon 3: Selvdisiplin(samadi sadhanam) er seks typer disipliner. De er kalt de seks indrerikdoms disipliner er:

Disiplin 1 – Sinnsmestring (sama) Disiplin 2 – Mestring av sansene(dama) Disiplin 3 – Tilbaketrekking eller ro (uparama – svadharma) Disiplin 4 – Utholdenhet,tålmodighet og overbærenhet (titiksha) Disiplin 5 – Tiltro (shraddha) – Tiltro er troen på eller tillit i at det skriften og læreren sier er sant. Disiplin 6 – Konsentrasjon eller fokuseringskraft (samadhanam) evnen til å holde sinnet absorbert i et bestemt tankegang på et gitt emne.

Kvalifikasjon 4: Brennende ønske for frigjørelse (mumukshutva)

Disse er kvalifikasjonene for å gjøre den diskriminerende granskingen inn i Selvet. Ingen andre betingelser er nødvendige.

Gransking inn i Selvet Selvet alene er virkelig. Alt annet er uvirkelig/tilsynelatende virkelig. Dette er granskerens faste overbevisning og er kalt gransking.

Selvet er det som forblir uendret i fortiden, nåtiden og fremtiden. Det eksisterer før og etter tiden. Det gjennomtrenger og transcenderer alle bevissthetstilstander. Det er kalt satyam, det som er.

Det som ikke eksisterer, som gevirer til en fisk er kalt asat, uvirkelighet/ikke-eksisterende.

Det som eksisterer,men gjennomgår endring er kalt mithya, tilsynelatende virkelighet. Alle tingene i de subjektive og objektive verdener endrer.

Eksistensens helhet kan bli delt inn i to kategorier: (1) Jeget som er kalt aham og (2) resten av verden som er kalt Dette (idam).

Følgende analyse viser hvordan jeget,kjenneren er forskjellig fra kroppen som er feilaktig identifisert med den

Individet

Hva er de Tre Legemer (sharira traya)?

1) Hva er det Grove Legemet (sthula sariram)

Det er det som er sammensatt av de fem elementene (mahabhutas) rom,luft,ild,vann og jord etter at de har gjennomgått den delende og kombinerende prosessen (panchikarana)

Det er født som et resultat av fortidens meritterende gjerninger og er transportmiddelet med hvilken en oppnår erfaring i verden. Det er født, vokser,opprettholder seg selv, forfaller og endelig dør.

2) Hva er det Subtile Legemet (suksma sariram)

Det er sammensatt av de fem elementenes (tanmatras) subtile aspekt før de gjennomgår den delende og rekombinerende prosessen. Det er et resultat av fortidens gode gjerninger og er et instrument for subtile erfaringer. Det består av sytten deler: de fem perspiperende sanser (panca jnanendriyani), de fem handlingsorganer (panca karmendriyani), de fem livsviktige lufter: Respirasjon (prana), utskillelse (apana), sirkulasjon (vyana), fordøyelse og assimilasjon(samana) og kraften i kroppen til å utvise uønskede objekter (udana). Udana er også aktiv på dødfalls tidspunktet og er ansvarlig for å løse ut det Subtile Legemet fra det Grove Legemet. Det Subtile Legemet inneholder også sinnet og intellektet.

Det Grove Legemet, den ytre materielle sliren holdes i livet av det Subtile Legemet som drifter persepsjons- og handlingsorganene og pranas, de fysiologiske systemene. Når det Grove Legemet dør, går det Subtile Legemet av. Det Subtile Legemet varierer fra den ene personen til den neste. Identifikasjonen av Selvet med det Subtile Legemets emosjonelle aspekt resulterer i følelser som «Jeg er lykkelig. Jeg er ulykkelig. Jeg er sint.» osv.

Persepsjonsorganer er kalt jnanendriyam, kunnskapsorganer. De er øyne, ører, nese,tunge og hud. Elementene som gir opphav til de persiperende organer er som følger: Rom for ørene. Luft for huden. Ild(lys) for øynene. Vann for smaken og jord for nesen.

Erfaringsfeltet for øret er rom, som muliggjør lyd. Erfaringsfeltet for huden er luft, som muliggjør berøring. Ild (lys) muliggjør persepsjon av former. Persepsjon av former er øynenes funksjon. Tungen fungerer fordi vann muliggjør smaken. Nesens formål er å kjenne til element jord.

Handlingsorganer er kalt karmendriyas. De er: tale, føtter,anus og kjønnsorganer. Elementet ansvarlig for tale er ild. For hendene, luft. For føttene,rom. For anusen,jord og for kjønnsorganene, vann.

Hva er Sinnet (antahkarana) Sinnet mottar stimuli fra persiperende sanser og forener eller assimilerer informasjon inn i en erfaring. Sinnet er tanker. Tanker kan bli delt opp inn i fire kategorier basert på deres virksomheter. Når sinnet er i en tilstand av vilje,vakling eller tvil er det kalt manas,emosjon. Når sinnet er involvert i analysen av en situasjon med ideen om å ta en avgjørelse, gjøre en diskriminasjon eller en bedømmelse er det kalt buddhi,intellekt.

Når sinnet anser seg selv som handlingsforfatteren eller nyteren av behag og smerte, er det kalt ego,ahamkara. Delen av sinnet som tilbakekaller minner, og lagrer underbevisste inntrykk er kalt chitta. Sinnet responderer på den måten som passer til situasjonene som oppstår i livet. Det er en annen måte å samarbeide med det Subtile Legemet.

Hva er Årsaks(kausale) Legemet? (karana sariram)

Det som ikke kan defineres i kategori. (arnivacya) og er begynnelsesløs (anadi).Det er fri for adskillelser og kilden til Selv-ignoranse. Det er årsak til det Subtile Legemet og det Grove Legemet. Det er kalt karana sariram.

Erfaring av Lykksalighet

Hva er de Fem Slirene?(pancha koshas) Den første sliren eller dekselet til Selvet er kroppen. Den består av næring og er kalt næringsliren (annamaya kosha)

Den andre sliren består av kroppens fysiologiske funksjoner: fordøyelse, respirasjon, absorpsjon, sirkulasjon og utskillelse. Den er kalt energisliren (pranamaya kosha).

Den tredje sliren er laget av emosjonelle projeksjoner, stemninger og følelser. Den er kalt sinnsliren (manomaya kosha).

Intellekt, faktultet ved hvilket en er bevisst ens kunnskap og oppnåelser er den fjerde sliren og er kjent som vijnanamaya kosha.

I våken tilstand vet et individ visse ting og er ignorant om andre. I dyp søvn tilstanden erfarer hvert individ lykksalighetstilstanden. Siden sinnet og intellektet ikke fungerer i dyp søvn, finnes det ingen problemer. Den dype søvn tilstanden heter ananadamaya kosha.

Faktum at «jeget» er oppmerksom på de fem slirene betyr at det ikke kan være noen av dem.

En av Swami Dayanandas elever, Neema Majmudar utfolder teksten Tattva Bodhah i flere videosnutter.

DE TRE EKSISTENSTILSTANDER (avasthatrayam)

Hva er Våkentilstanden? (jagradavastha) Opplevelsestilstand i hvilke sanseobjekter er oppfattet gjennom sanseorganene,er den våkne tilstand. Når Selvet identifiserer med det grove legemet er det kalt vishwa, den våkne. Det subtile legemet og årsakslegemet fungerer også i våken tilstand.

Hva er Drømmetilstanden? (svapnavastha) Drømmetilstanden er verden projisert av det Subtile Legemet i søvntilstand fra inntrykk(vasanas) høstet i våken tilstand. Når Selvet identifiserer med det Subtile Legemet er det kalt taijasa, den ene skinnende. Det er en lysende tilstand med tanke og følelse, men det har ingen objektiv virkelighet.

Hva er Dyp Søvntilstanden? (susuptyavastha) Denne tilstanden om hvilken en sier senere «Jeg visste ingenting, jeg nøt grenseløshet» er dyp søvntilstanden. Selvet identifisert med årsakslegemet er kalt prajna.

Selvet (Atma) De tre bevissthetstilstander tilhørende individet er beskrevet. Utifra beskrivelsen er et klart at Selvet er gitt et annet navn for hver tilstand,fordi det er identifisert med et annet «legeme». Imidlertid er Selvet alltid det samme og allerede tilstede i hver tilstand. Det er kjenneren av tilstandene, og er derfor kalt sakshi, det ikke-erfarende vitnet.

Selvets Natur (satchitananda swarupa) Hvis Selvet hverken er de fem slirene eller de tre legemer, hva er det da? Det er oppmerksomhet av dem. Den oppmerksomheten er chit. Grunnet være chit er tingene kjent. Derfor er den kalt kjenneren.

Selvet endrer ikke når de tre legemer og deres respektive tilstander endrer. Det er utenfor tiden og er derfor kalt «det som alltid eksistererer» (sat).

Begrensningene,som legemene har lidd av påvirker ikke Selvet. Det er grenseløst. Det er selvskinnende, ser rommet som et objekt inn i det, og trenger gjennom hver atom i universet. Det er grenseløst og fullstendig (purna). Det er en delløs helhet.

Universet (jagat)

Hva er Universet og hvordan utvikler det seg?

Vi skal nå forklare universet og utviklingen av de universelle prinsippene. Universet som er født av Maya avhenger av Selvet, oppmerksomheten,for dets eksistens. Den oppmerksomheten er kalt Brahman, og er identisk med Atman, Selvet. Ordet Brahman betyr uendelig eller grenseløs.

MAYA Et skapt objekt kan enten bli til,som en endring eller en modifisering av substansen fra hvilken det er laget av eller ved en feil,som mister den virkelige subtansen for noe annet.

Hva er Gud?(Det Totale Sinnet) I Vedanta er ordet skaperen en billedlig, ikke en bokstavelig beskrivelse, fordi hele skapelsen er ren eksistens/bevissthet som er evig og uskapt. Både livløs materie og de levende vesenene i skapelsen er evig. En undervisning som er støttet opp under konserveringsloven av energi,som sier at materie ikke kan bli skapt eller ødelagt.

Bhagavad Gita sier at universet har ingen begynnelse, midten eller slutt. På grunn av fakta om at skapelse er tilsynelatende virkelig, er det ikke noe poeng i å spørre om Gud skapte universet. Vi kaller derimot Gud en skaper, fordi universet,som ikke er separat fra Gud, for bestandig går gjennom passive og aktive faser på samme måten vi viser oss når vi er våkne og forsvinner når vi sover. Gud trenger ikke å skape materie og levende vesener,fordi de eksisterer evig.

Vedanta presenterer generelt sett skapelsen av universet som en virkning av en tidligere årsak, som er passende for nye granskere. Gaudapada, en av de store lyskildene i undervisnings-tradisjonen presenterer en veldig vanskelig ide: universet var aldri skapt! (ajativada).

Som sådan er det generelt undervist til avanserte granskere. Den er ofte betraktet som den siste undervisningen,fordi kausalitetsideen har en tendens til å formørke faktumet at vår lidelse skyldes ignoranse, og ikke resultatene av ukontrollbare krefter: omstendighetene av ens fødsel, med andre ord karmaloven. Ens skjebne er vanskelig å endre, men ignoranse er relativt mindre vanskelig å fjerne, med en gang du vet hva det er. Prakriti – Den Subtile Årsaken av Materie og Energi Materie har tre sider- sattva,rajas og tamas. Fordi de er bygget inni Prakriti. Potensialet til alle former, alle tanker,vasanaer osv holdes i frøtilstand i den makrokosmiske kausalkroppen. Prakriti er også den subtile årsaken av materie og energi. Derfor er prakriti materie i form av frø. Den ser bevisst ut fordi den låner sitt lys fra bevissthet. Verden og alle utvendige objekter, enten grovmaterie eller subtil materie, er komprimert av prakriti. Prakriti har tre kvaliteter. De tre gunaene som reflekterer selv og ser ut til å skjule det,men skjuler det egentlig ikke fordi ingenting kan skjule det.

Ren makrokosmisk sattvisk prakriti er som et lyst og klart vindu kapabel til å reflektere bevissthet(pratibimba chaitanya). Makrokosmisk sattva er blåkopien(planen) til alle former,hele skapelsen ,evige sannheter,krefter,lover,jivaer,karma,tre gunaer og 5 elementer(rom,jord,luft,vann,ild). Den vet alt. Den er ikke blandet med rajas og tamas, det er ren kunnskap. Det er bevissthet som viser seg som den som har kjennskap. Det er et objekt kjent av bevissthet og inneholder alle objekter,inkludert energi og rom. Når rajas og tamas oppstår og ren sattva er forurenset, så blir vinduet smadret til utallige småbiter. Maya blir avidya(ignoranse),mange sider, mangfoldig,skaper alle objekter til levende og livløse, inneholder essensen av bevissthet, bevissthet preget av rajas og tamas.

Maya produserer alle substanser ut av tamas , eksistenssiden av bevissthet. Hvis Maya skapte alle substanser ut av sattva så ville alle steiner tenke og snakke. Rajas handler på objektene ifølge deres blåkopi, skaper tilsynelatende bevegelse og endring, individualitet og separasjon.

De 5 elementene er sett på som livløs. Men vi ser at de er i konstant endring, som beviser at de ikke egentlig er virkelig, men viser seg tilsynelatende som. Vedanta lærer om verden at alle deres objekter inkludert jivaer kan bli endret på. Men selvet alene er virkelig fordi selvet er uforanderlig.

Nøkkelen her er at prakriti,iforhold til Maya-drømmen, utvikler seg gradvis. Vedanta aksepterer midlertidig dette synet, men nekter også det når undervisningen utvikler seg. Maya er egentlig bevissthet, og den utvikler seg egentlig ikke, men det ser ut til at den gjør det. Hvis vi aksepterer det faktumet at materie ikke kan i seg selv endres, fordi den er livløs, og må derfor bli endret på, da blir spørsmålet hva endrer den? Det ser ut til å være bare to valg: selvet, som sitt lys reflekterer gjennom intellektet(buddhi) via tanker eller de tre gunas.

Gunaene er imidlertidig et annet navn for Maya. Så den andre muligheten er at Isvara/Skaper opererer gjennom Maya og bruker Maya`s projeksjonskraft (rajas) til å skape tilsynelatende bevegelse og endring på pratibasika satyam(jiva sristi ,individ skapelse og tolkning av skapelse ) nivå. All tilsynelatende materie kan bli endret enten eksternt eller internt på dette nivået. Verken Isvara eller Maya eksisterer på pratibasika satyam nivå av den absolutte virkeligheten. Derfor kan ikke selvet verken endres eller bli endret på.

Den makrokosmiske kausalkroppen er et annet navn for Isvara,som nevnt eller Gud/Universet/Det Totale Sinnet. Den tekniske undervisningen på Isvara/Prakriti/Maya, eller kausalkroppen, er komplekst fordi alle terminologier er synonyme, men det er også subtile forskjeller mellom alle disse. Isvara er ren bevissthet, som håndterer Maya og er to ting: bevissthet og materie,prakriti. Derfor er Det Totale Sinnet bevisst og som standard får den til å se Maya(materie) ut til å være bevisst, noe den ikke er. Men når vi undersøker materie, finner vi ut at det er også bevissthet selv om bevissthet ikke er materie. Det Totale Sinnet i rollen som Skaperen, skaper, vedlikeholder og ødelegger alt. Derfor er dyp søvn synonymt med den kausale kroppen og med ren tamas: materie, eller ren ignoranse. Disse er subtile poeng, men viktige for å forstå forskjellen.

To Skapelsesteorier Begge skapelsesteoriene er akseptert av Vedanta:

1) Evolusjon 2) Spontan eller umiddelbar skapelse.

Hvordan du ser på dem avhenger av ditt perspektiv og selvkunnskap. Direkte eller indirekte kunnskap? Hvis du ser på Skapelsen, som selvet, er den spontan og umiddelbar, eller du kan si at det er ingen skapelse, bare deg(bevissthet/selv). Hvis du ser det som et individ, utvikler skapelsen seg(evolusjon). Selvet utvikler seg ikke, og det gjør heller ikke Det Totale Sinnet(Isvara/Gud/Universet). I Maya, den tilsynelatende virkeligheten, eller Skapelsen, er det to krefter: kunnskap og ignorans. Ignorans skaper deltakelse, hvor selvet tilsynelatende er identifisert med materie eller objekter, tilsynelatende fortryllet av ignoranse. Kunnskap skaper evolusjon, forsøket av bevissthet til å frigjøre seg fra materie( med andre ord identifiseringen med objekter eller ignoranse).

Isvara, ren sattva opererende Maya, utvikler seg ikke og er ikke forurenset eller påvirket av rajas og tamas. Som ren sattva, er Isvara/Det Totale Sinnet årsaken av Maya, og ikke dens virkninger. Dette er den forvirrende-delen,fordi Det Totale Sinnet viser seg også som et individ, eller subtil kropp, og på den måten er den også virkningen av Maya. Derfor utvikler og involverer det begge. Maya sine virkninger blir kalt for mithya, med andre ord det som gjør den tilsynelatende virkeligheten se ut til å være virkelig. Isvara/Det Totale Sinnet er ikke virkningen av ignoranse: den bare viser seg som en tilsynelatende virkning i en forskjellig form.

Prakriti har en tredobbel kraft: jnana-shakti, kraften til å vite,som inkluderer minne: icha-shakti, kraften til vilje,inkludert begjær/ønske,tvil,følelser: og kriya-shakti, kraften til å handle, inkludert ferdigheter, kreativitet,kraft osv.

Prakriti er grunnleggende maya/de tre gunaene. Det er materiespeil, som er bevissthet pluss materie. Prakriti utvikler seg, men bevissthet gjør ikke det. I dens originale tilstand er prakriti bare ren,reflekterende,lysende materie.

Her er noen sitater og kommentarer om Isvara/Skaper/Skapelse i Vedanta teksten Panchadasi - Gransking i Eksistens. Før skapelse hviler prakriti(natur) i formen av tre tydelige og forskjellige energier(gunas) som vil transformere inn i det subtile(ego,sinn og intellekt) og grove objekter,som utgjør skapelsen. Bevissthet i forbindelse med ren sattva(sumava) prinsippet som har kjennskap, som er ansvarlig for den intelligente designet av skapelsen blir kalt for Isvara,Skaperen eller Kausalkroppen. På dette stadiet har ikke rajas(aktivitet/handling) og tamas(ignoranse) manifestert seg. Når de er manifestert, viser Isvara/Det Totale Sinnet seg som Subtil Kroppen. Bevissthet pluss Subtil Kroppen blir kalt for et individ(jiva) eller sjel. Som Det Totale Sinnet, bevissthet, som er uskapt, blir ansvarlig for alle objekter som viser seg i den. Objekter er erfaringsbaserte former som viser seg i bevissthet. Isvara/Det Totale Sinnet/Maya har kraften til å skjule(avarana) og projisere(vikshepa). Den projiserer de tre gunas og de fem elementene samtidig.

Fra bevissthetens ståsted er det ingen skapelse. Fra Individets ståsted er Det Totale Sinnet Skaperen og den som regulerer skapelsen, med andre ord objektene viser seg i bevissthet.

Maya refererer til Isvaras kraft for å villede alle individer, sansende vesener. Både Maya og avidya(ignoranse) har ingen begynnelse, men begge slutter. Ignoranse slutter aldri å komme tilbake når Individet oppnår selvkunnskap. Maya sover i bevissthet når skapelsen har kommet til veis ende og viser seg igjen etter milliarder av år. Den er evig.

31. Det er to typer objekter, materielle og mentale. Den materielle verden er skapt av Det Totale Sinnet, og den mentale verden er skapt av Individet,på grunn av dens skjulte ønske for nytelse.

Kommentar: Individet ønsker å nyte fordi den tror den er ufullstendig, på grunn av ignoransekraften. Den lever i sin egen innvendig væren.

32. Individet sin mentale skapelse forårsaker bindinger fordi når mentale objekter er tilstede, nytelse og smerte er tilstede,men når de ikke er tilstede så er verken nytelse og smerte der.

Kommentar: Ifølge ens programmeringer, projiserer en nytelse eller smerte på objekter. Erfaringen av alkohol forårsaker kvalme i en person og glede i en annen.

Hva er en Selvrealisert person? (jivanmukta) Noen som har (1) realisert at Selvet er grenseløst, (2) at Selvet og verden ikke er annerledes, og (3) at den ene som Visjonen av Selvet, ikke et atskilt individ.

Hva slags kunnskap er Selvkunnskap Kunnskap om Selvet er umiddelbar kunnskap (aparoksha jnana). Hva er Karma? Karma betyr handling, ikke bare fysisk handling,men også tale og tanker. Karma kan også bety handlingens frukter(resultater). Alle handlinger produserer både synlige og usynlige resultater. De usynlige resultatene er også karma. Mine usynlige tanker og motiverer produserer usynlige resultater. Denne karma er lagret i subtil kroppen, på samme måte som finansielle transaksjoner i bankregisteret.

Mine motiver eller handler er årsaken av den usynlige karmaen. Å skade noen skaper dårlig karma. Samme handling med forskjellige motiver vil produsere forskjellig karma: En kriminell som dreper noen oppnår dårlig karma. En bøddel,som gjør hans oppgaver i å drepe noen vil ikke oppnå dårlig karma.

Døden er en separasjon av subtilkroppen fra den grove kroppen. Et typisk menneskeliv er på ca 100 år eller mindre. Subtilkroppen(sjel – inkluderer ego,sinn(følelser) og intellekt) fortsetter helt til universets oppløsning(når den går inn i en umanifestert tilstand etter flere milliarder år).

1) Total karma som jeg oppnår fra fødsel til døden blir kalt for Agami karma. 2) Når jeg dør blir denne karmaen lagt til alle mine karma(tidligere liv),som blir kalt for Sanchita karma. 3) En del av den totale karma (Sanchita) bærer frukter og avgjør neste fødsel. Denne delen blir kalt for Prarabdha karma.

Karmaloven er en naturlov,som med gravitasjonsloven. Alt er en syklus. Den er begynnelsesløs. Når en oppnår selvkunskap og realiserer at ens essens og natur er bevissthet/selv er det bare prarabdha karma igjen helt til den utgår. Da blir subtilkroppen løsrevet fra reinkarnasjonssyklusen.

93 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page