top of page
  • David Storoy

Kunnskap og Intuisjon

Oppdatert: 21. mar. 2020

Kunnskap og Intuisjon

Enhver erfaring er så bra som du tolker den som. Enhver tolkning er bare så bra som din kunnskap, for din kunnskap er grunnlaget av enhver tolkning. -Swami Dayananda

Er intuisjon et gyldig kunnskapsmiddel? Intuisjon og spontanreaksjon er to ord,som kan være synonymer og åpen for tolkning. Begge er ganske ofte brukt i tekster med referanse til selvkunnskap, hvis selvkunnskap er stødig kan være korrekt.

Hvis selvkunnskap er stødig, vil Jeg automatisk handle og leve i å følge min livsvei (svadharma) og vil alltid følge situasjons og universell dharma på alle måter at det påvirker meg som et individ. Jeg trenger ikke å tenke på min reaksjon eller informasjonen som kommer inn i sinnet fra Feltet (Det Totale Sinnet), fordi jeg bestandig og automatisk reagerer spontant og intuitivt som selvet til mitt miljø. Karma yoga vil være instinktiv kunnskap, ingen tenking er involvert og mine handlinger er alltid passende og til rett tid, i samsvar med Det Totale Sinnet. Livet virker for meg, gir meg alt jeg trenger. Slik at min reaksjon til hva som helst som skjer i Feltet er alltid det samme, det betyr som selvet, ikke-dualistisk, selv om hva som skjer endrer seg alltid. Jeg endrer ikke.

Hvis selvkunnskap ikke er stødig, kan intuisjon og spontan reaksjon være virkelig veldig villedende og upålitelige. Hvis min intuisjon ikke er basert på selvkunnskap, hva er den da basert på? Vanligvis ignoranse – tolkning. Intuisjon i denne saken er som en følelse, du kan ikke stole på den, den kommer og går, alltid forskjellig fra et øyeblikk til det neste.

Å ta ignoranse til å være kunnskap, føler mennesker en trang til å stole på deres indre stemme eller intuisjon til å være spontan og gjøre de mest galne ting. Alltid med alt i Vedanta avhenger av konteksten. Spør du selvet, en jivanmukta eller som individet fortryllet av ignoranse?

System 1 og system 2 tenking Er intuisjonens rolle overvurdert blant spirituelle søkende? Jeg mener at den er det og skal forklare litt mer utdypende hvorfor,som er i tråd med vedantakunnskapen. En som kaller seg for skeptiker nevner dette om disse systemene,som er interessant å granske mer over: Det handler mye om det psykologen Daniel Kahneman kaller system 1- og system-2 tenking. System 1-tenking er den intuitive og umiddelbare tenkingen. Den som krever lite energi og baserer seg på lite data og mye følelser. System 2-tenkingen er den mer energikrevende. Den som tar mer tid og koster arbeid og ressurser. Fordelingen av system 1- og 2-tenking er nok det som i stor grad skiller en skeptiker fra andre. Vi skeptikere prøver hele tiden å gå videre fra system 1 til system 2, selv om det koster oss tid og energi og i blant venner. Det finnes som regel alltid variabler i ligningen som man ikke har tenkt på, men ved å jobbe hardt mentalt og alltid ta et kognitivt steg tilbake for å se det store bildet, kommer man langt. Det er svært nyttig, og jeg håper mine eksempler kan inspirere andre til å gjøre mer av dette. Nå vil jeg ikke kalle meg selv for en skeptiker akkurat, men jeg vil heller fokusere på dette med å ha kritisk sans og dømmekraft,som en kan lære av skeptikere til en viss grad. Det er også viktig i vedantas selvgransking,som middel til kunnskap (analysering,systematisering, logisk tankegang og kontemplasjoner) om man skal oppnå frihet fra binding til objekter iforhold til identitet (hvem vi er).

Intuisjon har med minne og gjenkjennelse å gjøre av tidligere erfaringer. Det kan komme godt med det også,men det er ikke nok og ikke så viktig som man tror. Jeg har også vært veldig opptatt av intuisjon og sett på det som viktig, men har justert meg ned et par hakk etter å fått noe a-ha opplevelser med den boka jeg leser nå og gjennom Vedantas metodikk.

Ifølge Vedanta så er ikke erfaringer/ opplevelser og minner gyldig/ berettiget middel til kunnskap pga opplevelser og minner er også sett på som «objekter» i Vedanta. Det er også ignoranse i Vedantas øyne. Vi mennesker er ikke «objekter», men subjekt essensmessig som kalles for Selv/ Bevissthet og som er alltid tilstedeværende, uforanderlig, ufødt, grenseløs, ubekymret og ikke-dualistisk. I dette med å bli fri fra objekter menes kort fortalt at man jobber og praktiserer i sine selvgranskinger i hverdagen med å skille mellom hva objekt og subjekt er. Og skille mellom hva som virker å være virkelig og det som er virkelig. Minner og opplevelser er ikke-permanent (virker å være virkelig), mens Selv/Bevissthet som vi er er permanent og det er det som er virkelig. Alt handler om identifisering om hvem vi er i forhold til Moksa, å bli fri fra bindinger til det som virker å være virkelig (objekter).

De Subtile og Kausale Kropper: David og Goliath

Dette bildet er hverdagslig: to horisontale linjer av forskjellige lengder, med finner som er lagt til og peker i forskjellige retninger. Linjen som er nederst er åpenbart kortere enn den andre som er ovenfor. Det er hva vi alle ser, og vi tror naturlig nok på hva vi ser. Hvis du har allerede sette dette bildet, imidlertid, vil du gjenkjenne den som den berømte Muller-Lyerillusjonen. Du kan lett bekrefte dette ved å måle dem med en linjal at linjene er faktisk identiske i lengde.

Siden du har målt linjen, deg ditt System 2(Subtilkroppen, eller den tilsynelatende personen, har det bevisste vesenet du kaller for Jeg en ny tro: Du vet at linejene er like lange. Hvis du ble spurt om lengden, ville du sagt hva du vet. Men du vil sa at den øverste linjen er lengre. Du har valgt å tro på målingen, men du kan ikke unngå System 1 (Kausalkroppen) å gjøre dens ting. Du kan ikke velge å se linjene som like, selv om du vet at de er det. For å motstå illusjonen, er det bare en ting du kan gjøre: Du kan lære å ikke stole på dine inntrykk av linjelengden når finnene er bundet til dem. Å iverkesette denne regelen må du være i stand til å gjenkjenne det illusoriske mønsteret og huske hva du vet om det. Hvis du kan gjøre det, vil du aldri bli lurt av Muller-Lyer illusjonen. Men du vil fortsatt se at den ene linjen er lengre enn den andre.

I dette eksempelet kan en intuitivt forstå på ulike måter utifra kunnskapen en har fra før av. En person kan intuitivt forstå at det er to like linjer, mens en annen har ikke samme minne eller kunnskap om det. Daniel Kahneman er en eksperimentell psykolog, som har vunnet Nobels fredspris for sitt arbeide og er ganske anerkjent. Boka hans har relevanse til selvgransking, som er et kunnskapsmiddel (Vedanta).

Fra Vedantas perspektiv beskriver System 1 Personlig- og Makrokosmiske kausalkropp eller det ubevisste, som også er synonymt med Det Totale Sinnet. Den har også med underbevisstheten vår. System 2 beskriver subtilkroppen eller det bevisste Sinnet vårt. Intellektet er også inni bildet her, som har med dømmekraft,kritisk sans og differensiere å gjøre.

Kahneman`s forskning gir oss et språk som er nøyaktig og tydelig. I mer bølgelengde med vestlig tankegang. Ukjent for han så er språket også i bølgelengde med Vedanta. Et fint verktøy i Vedantas verktøykasse. Det tillater også oss å anvende forståelsen mellom vår individualitet eller individ (Jiva på sanskrit) i system 2 i forholdet med Makrokosmiske Sinnet (Det Totale Sinnet) og ren Bevissthet.

System 1 er vår programmering, med andre ord har det med hvordan Det Totale Sinnet fungerer og blir spilt ut i menneskelige drama,som et individ. Det er ikke personlig, selv om det er personalisert av vår individualitet og skaper vår historie. System 1 kan også bli kalt for Maya, ignoranse eller årsaken til dualisme og det er tilsynelatede virkelighet.

System 1 kan minne om en informasjonsprosessor f.eks en computer. Det gir ikke bare råmateriale til erfaringer, men er også ansvarlig for å lagre det. System 1 er ganske kraftfull og tenker så fort at vi ikke er klar over informasjonen.

Ulik System 1 sin briljanse i beregninger så har System 2 bare marginal kreativ talent. Ifølge kognitive nevrovitenskapsmenn bidrar System 2 med 5 % av vår kognitive aktiviteter å gjøre: Oppfatning,tenkning og erkjennelse blant annet. 95 % av våre valg, handlinger, følelser og atferd kommer fra uobserverte prosesser i System 1.

Så lenge vår ignoranse av vår sanne natur, som er Bevissthet, er vår skjebne i kontroll av våre Vasanaer (tendenser, programmeringer mm). Dette blir kalt for bindinger og forfølgelse av å bli komplett og man tror man mangler noe: Det kalles for Samsara-hjul hvor man jakter på noe utenfor oss selv (objekter iform av opplevelser,relasjoner, materielle ting mm). System 1 styrer i bakgrunnen av våres liv og de fleste av oss er ikke klar over dette. Og man tror at System 2, som har med det bevisste sinnet bestemmer og styrer livene våre.

Forskningen presentert av Kahneman er ikke basert på spekulasjoner, men er solid vitenskap. Kunnskapen om hvordan disse to systemene fungerer er til stor hjelp for å gjøre intelligente valg i våres liv. Det er tydelig å se at det er en annen kraft (Det Totale Sinn eller Kausalkropp) som styrer hva vi opplever. Livet for den gjennomsnittlige personen er som et dataspill: Han eller henne prøver å vinne i spillet, men alle valg blir foretatt av System 1. Livet er et såkalt Null-sumspill. Det vil si at vi både vinner og taper. Og det er ikke opp til oss selv iforhold til utfall eller resultat av handlinger,intensjoner og ønsker. Men heller akseptere at verden er perfekt som den er.

For å skape endringer i System 2 f.eks ved å oppnå fredfull/ rolig sinn eller fri fra bindinger til ignoranse, trengs det et permanent kognitiv skifte som tar plass i System 1. Den eneste måten det bevisste sinnet, egoet eller System 2, som også har med vår individ å gjøre (Jiva) for å skape en endring i System 1 (Det Totale Sinnet), er å introdusere endringer gjennom intellektet, som bringer endringer i tanker, følelser og utførende handlinger i System 2. Det er ingen lett oppgave, fordi System 1 eller ignoranse er ganske fastbundet og kraftfull. Tenk på David, som System 1 og Goliath som System 2.

Det er fullt mulig selv om det virker vanskelig og tøft og det skyldes at det er en toveis forbindelse mellom Det Totale og Individet selv fra et psykologisk perspektiv og i virkeligheten vi lever i. Tendenser og bindinger som styrer System 2 kan bli endret på i System 1 hvor det kommer fra i utgangspunktet,gjennom repetisjoner,passende handling basert på kunnskap. Det kreves enorm årvåkenhet å observere tøffe tendenser, karmiske mønstre og bindinger. Hver dag å minne en på ens virkelige natur eller essens er Bevissthet i hvert ord og dyder.

Kunnskapen om hvordan begge systemer fungerer vil hjelpe på å håndtere System 2 og redusere urolighet og uorden psykologisk sett,men det er ikke nok å sette en fri. For å oppnå frihet/frigjøring så må man forstå direkte begge systemer. Det kan selvgransking hjelpe med.

Det Totale Sinn har kontroll over alle utfall, som skjer til helhetens og det kollektive beste på Jorden. I Karma yoga ånd så vil det å ha en såkalt objektiv holdning til utfall av resultater i livet er også det samme som å dedikere resultater i livet til Isvara. Sinnet blir mer rolig og balansert over å ha en slik holdning til resultater,fordi man er ikke bundet til noe forventninger av resultater og utfall i livet. Man har et avslappende forhold, men siden de fleste av oss søker etter objekter i en eller annen form pga vi føler ikke at vi er hel, tilstrekkelig og fullkommen nok i vårt sinn. Dvs at vi mangler noe og må hente noe utenfor oss selv for at vi er tilstrekkelig og hel,mens vi egentlig er hel, tilstrekkelig og fullkommen essensmessig. Da kommer også forventninger til resultater inn i bildet.

En vedantalærer beskriver System 1 og 2 utifra Vedantas perspektiv:

Individet (System 2) er i stand til å påvirke endring i Det Totale Sinnet (System 1) gjennom dets tilsynelatende handlinger: På grunn av faktumet at individet og Det Totale Sinet deler den samme essensielle identiteten som ren bevissthet. Grunnleggende er opplysthet på en måte at bevissthet gjenkjenner seg selv som bevissthet, gjennom individets linse. Utstyrt med sinnsfunksjoner, intellekt, ego og minne, er Subtil Kroppen (System 2) mekanismen gjennom hvor ren bevissthet kan, ironisk sett, nøytralisere virkningen av dens selvforskyldte tilsynelatende ignoranse og gjenkjenne sin sanne identitet.

Subtilkroppen (System 2) er en mekanisme designet og aktivert av lyset av ren bevissthet, gjennom hvor ren bevissthet, imens tilsynelatende under påvirkning av dens selvforskyldte ignoransekraft, kan erfare den tilsynelatende virkeligheten med midler av dens utadvendte persepsjonsorganer. Selv om rent teknisk er bevissthet ikke en som erfarer, kan den gjenkjenne dens sanne natur, når ved hjelp av selvkunnskap, snu dens fokus innover og bevisst nøytralisere tendenser lagret i dens ubevisste sinn(System 1 eller Kausalkropp)

Subtilkroppen (System 2) er en mekanisme designet til å virke på befaling av Kausalkroppen (System 1) inntil den realiserer meningsløsheten av dens forsøk på å finne noe varig fred og lykke ved å følge dens egen føring. På dette punktet, gjennom kunnskapens anvendelse, er Subtilkroppen i stand til å motstå Kausalkroppens påvirkning og realisere dens grenseløse lykksalighet, som er dens sanne identitet.

Subtilkroppens (System 2) funksjoner – med andre ord sinn, intellekt, ego og minne kan enten være verktøy utnyttet av ignoranse (bindende vasanaer i Kausalkroppen, System 2) til et utadvendt sinn og dermed vedlikeholde dens tyranniske kontroll over den villedete individet (David), eller de kan bli våpener brukt av kunnskap til å omdirigere ens oppmerksomhet innover og gjennom gransking, å drepe Ignoransen Goliath.

Bare kunnskap om Selvet er kapabel til å fjerne permanent ignoranse av vår sanne natur. Det Kahneman ikke kjenner til : Hvem er den som vet om System 1 og 2? Kahneman er ikke klar over hvor mer kraftfull hans forskning vil være om han hadde kjennskap til spørsmålet om hvem som vet om System 1 og 2. Det er Bevissthet.

Å skape endringer i System 1 så er det nødvendig med selvdisiplin, konstant årvåkenhet, passende livsstilsvalg og hengiven holdning. Ved å forstå hvordan individuell psykologi i denne virkeligheten fungerer, så er det lett å forstå at ignoranse er kraftfull og hvorfor få personer er kvalifisert for Vedanta. Det er også tydelig at uten kvalifikasjoner som er nødvendig til selvgransking så er det en umulig oppgave å fri sinnet fra ens identifikasjon med objekter og dualitetens hypnose. Frihet er en formidabel oppgave som bare en med et rent og veldig motivert sinn kan klare.

Psykologen Herbert Simon har et tydelig og klart syn på hva intuisjon er: «I Intuisjonens psykologi eksisterer det ingen magi». Hverdagslige intuitive egenskaper er ikke mer fantastisk enn innsikt eller ut-av-verden åpenbaringer. Bare mer vanlig. Når intuisjonen inntreffer så sier Simon:Situasjonen gir personen tilgang til informasjon lagret i minne. (Kausalkropp/System 1) og denne informasjon gir et svar. Intuisjon er ikke mer eller mindre enn igjenkjennelse.

Intuisjon er ikke gyldig middel til kunnskap; Den er minne- og opplevelsesbasert og er derfor basert på ignoranse ifølge Vedanta. Bare kunnskap kan gi troverdig informasjon vi trenger for å fri sinnet fra programmeringer av måter å oppfatte virkeligheten på.

Boka til Daniel Kahneman kan fåes kjøpt :


83 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page