top of page
  • David Storoy

DET TOTALE SINNETS VIRUS LEELA – BEVISSTHETENS KREATIVE SPILL

Jeg ble inspirert til å skrive noen ord på norsk om det som skjer nå med Corona og tid til å granske eller reflektere mer om livet. Det som skjer nå og som påvirker alle levende vesener inkludert oss mennesker gjør noe med oss. Vi vil alle ha ulike og like oppfatninger over det som skjer, fordi vi er utstyrt med subjektivitet og et følende og tenkende verktøy. Hvordan vi oppfatter det som skjer er naturlig nok veldig individuelt. Hvordan vi takler, håndterer dette og tilpasser dette i våre liv er veldig subjektivt og personlig. For meg er det viktig å se bakenfor min subjektivitet og se mer utifra objektiv eller tilbaketrukket ståsted. Å forstå hvorfor det skjer som det skjer er egentlig ikke så viktig, men det er klart at tanker som naturen slår tilbake eller oppvåkning for menneskeheten. Det er en form for å vekke menneskeheten, som helhet. Jeg har kalt overskriften i denne bloggen for Det Totale Sinnets virus Leela. Andre ord som en kan bruke for Det Totale Sinnet (Isvara på sanskrit) kan være Gud, Naturen, Universet eller Makrokosmos. Bevissthetens kreative spill utfolder seg slik det skal og vi har ikke kontroll over utfallet eller resultater. Det kommer overraskende vendinger og retninger underveis. Dette viruset kom ut av det blå og lammer hele verden på ulike måter. Når en gransker eller reflekterer mer dypere hva som skjer vil det få store konsekvenser på globalt nivå og individuelt nivå med coronaviruset. Vi observerer dette utfoldete kreative spillet i undring. Det ser ut til at Det Totale Sinnet rister hele planeten med viruset: Dødsfrykten for å vekke opp mennesker. Å distansere oss sosialt fører til store muligheter for å forstå hvor viktig våre sosiale forbindelser er. Og til den delen vi spiller i livets felt. Det vil bli mange oppsider til denne Coronasituasjonen, som vil vise oss hvor mye vi påvirker naturen med vår ekstreme storforbruk og det vil skade mange økonomisk. Å se dette utifra det store bildet er det egentlig noe nytt? Det har alltid være og vil alltid være ting som dreper mennesker. Det ser ut til at viruset har tatt nesten mytiske proporsjoner psykologisk sett. Hvis du er identifisert med kroppen din vil det være vanskelig å tilpasse seg det som skjer. Hvis du tar vare på deg er det ikke store sjanser for at du vil dø.

Det er den globale ideen om snarlig død, som viruset bringer med seg, selv om det er ganske lav hvis du sammenlikner med andre trusler, som har påvirket alle. Det kan være en god metafor for kunnskap og ignoranse. Det Totale Sinnets beskjed er tydelig og klar for alle å lytte til. De fleste i alle fall. De som følger Vedanta og lignende spirituelle retninger vet at Selvet er ufødt og har ikke med død å gjøre, slik at døden har en annerledes betydning for oss. Det betyr ikke at vi er immun til Det Totale Sinnet eller ikke burde ta forhåndsregler til å beskytte kroppen og andre også åpenbart. Vi må alle følge de nye etiske retningslinjer, trusselen til mental helse og sinnsro er større enn til kroppen. Det som skjer nå gir store muligheter til å praktisere selvkunnskap, spesielt karma yoga. Det Totale Sinnets virus, det kreative spillet fortsetter. Men egentlig er alt bare bevissthet, som tar form av et virus og delfiner, svaner og fisker kommer tilbake til Venezia. Takket være rent vann, ro og stillhet – alt på en gang. Vi har et tilsynelatende virus, som prøver å formere seg og andre tilsynelatende vesener gjør det samme. Det er interessant å se hvordan det lærer oss overalt og at en får tid til å kontemplere over dette. Oppsidene er allerede i spill, det er verken slutt eller begynnelse til dem i første omgang. Diktet, som jeg har prøvd å oversette noenlunde på norsk.

Nedlåsning

Ja det er frykt. Ja, det er isolasjon. Ja, det er panikkjøp Ja, det er sykdom Ja, det finnes død Men De sier at i Wuhan etter så mange år med støy kan du høre fuglene igjen. De sier dette etter få uker med stillhet. Himmelen er ikke lenger tett med eksos Men er blå, grå og klar. I Venezia er svaner og fisker tilbake i de skitne kanalene. Vannet er nå krystallklart og delfiner danser. De sier at i Assisis gater synger mennesker til hverandre over de tomme plassene og holder vinduene åpne slik at de som er alene kan høre familiens lyder rundt dem. De sier at et hotell i Vest-Irland tilbyr gratis måltider levert ut til de som måtte være hjemme. I dag er det en ung dame jeg kjenner som er travelt opptatt med å spre flyveblad med hennes telefonnummer gjennom nabolaget slik at eldre kan ringe henne. Kirker, synagoger, moskeer og templer forbereder seg å ønske velkommen og huser hjemløse, de syke, de slitne. Over hele verden roer mennesker seg ned og reflekterer. Over hele verden ser mennesker på deres naboer på en ny måte. Over hele verden vekkes mennesker til en ny virkelighet til hvor store vi egentlig er. Til hvor lite kontroll vi egentlig har. Til hva som virkelig gjelder. Til Kjærlighet. Slik at vi ber og husker at Ja, det er frykt Men det trenger ikke å være hat. Ja, det er isolasjon. Men det trenger ikke å være ensomhet. Ja, det er panikkjøp. Men det trenger ikke å være slemhet. Ja, det er sykdom. Men det trenger ikke å være sykdommen av sjelen.

Ja, det finnes død. Men det kan alltid være kjærlighetens gjenfødsel. Å våkne opp til muligheter du kan gjøre for å leve nå. I dag, pust. Lytte, bak din panikkstøy Fuglene synger igjen Himmelen blir klarere Våren kommer. Vi er alltid omgitt av Kjærlighet Åpne vinduet av din sjel Og selv om du ikke er i stand til å berøre de tomme plassene Syng

Her er inspirasjonskilden - en esatsang fra til denne bloggen, som du kan lese mer om her. Navnet Bevissthetens kreative spill - Leela - har jeg hentet fra denne inspirerende videoen: Bevissthetens Kreative Spill av Terje Toftenes er inne på emnet hologram,som nevnes litt her i et sammendrag:" Holografiske bilder er enda en del av puslespillet hvor hver eneste del av en holografisk plate inneholder informasjon om hele platen. Det er enda en nøkkel til hvordan naturen kan skape mineraler, planter, dyr, mennesker, solsystemer og en uendelighet av skapninger i en harmonisk orden langt ut over tilfeldige og kaotiske mutasjoner av prøving og feiling over lang nok tid. Grensesprengende er ordet for å beskrive New Paradigm Films nye prosjekt. En reise i kunnskap, møte med intelligente mennesker og et fyrverkeri av en film om bevissthet og livets dypeste eksistensielle spørsmål. Med god fortellerevne og mestring av filmmediet er det faktisk mulig. Filmen vil lett kunne oppfattes som intellektuell og for teoretisk, men det er en stor feil. Denne filmen er full av kjærlighet til kunnskap. Du kan lese mer om dette i en artikkel i Magasinet visjon - en dokumentarfilm som også kan inspirere til å drive med selvgransking og følge vedantaundervisningen siden den nevner emner som bevissthet, kvantefysikk, vedanta mm.

59 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page