top of page
  • David Storoy

Modenhet - Medfølelse - Tilpasning

Oppdatert: 3. okt. 2020

Å vokse til en kjærlig person av Swami Dayananda Som et individ for i det hele tatt å få innsikt i denne virkeligheten, sannheten av en selv, trenger en å være kjærlig. Hva er det som gjør at en person er hel og fullstendig er kunnskap, det er noe som skal bli oppdaget. Når jeg antar at jeg grunnleggende er en ufullstendig person og denne ufullstendigheten aksepterer jeg ikke gladelig og jeg forsøker dermed å bli fullstendig. Heldigvis er selvet allerede fri. Alt annet et er synspunkter. Et synspunkt er bare gyldig når visjonen,forståelsen veldig klart for deg. Selv-fornektelse, selvignoranse leder til selv-forvirring. Først skaper jeg problemer på grunn av ignoranse og deretter løser jeg problemet. Tilslutt sier Vedanta at du er fri. Det er en helt annen visjon. I Vedanta-visjonen (ikke-dualistiske visjonen) er du fri og du er helheten. Jeg kan raskt gi deg en enkel logikk: Hvis det er noe som eksisterer som helhet, vil det ekskludere deg? Vil det være et hele pluss deg? Helhet pluss deg er umulig. Helhet betyr at det er helhet, uten deler. Dette er eksakt sannheten om deg selv. Hvis det er slik, da er tilnærmingen annerledes. Å forsøke å oppdage her at jeg er helheten (fullstendigheten), som jeg ønsker å være og at jeg fri fra alle begrensninger er en helt annen jakt. Selv en innsikt til dette faktumet er flott. Vi trenger ikke negativ tenkning og vi trenger ikke positiv tenkning. Vi trenger korrekt tenkning,som gjør at du er i live til hva som er. Jeg løser ikke et problem. Jeg ser at det ikke er noe problem. Jeg prøver å forstå for å holde på undervisningsvisjonen, mangelen av et problem. Å være sentrert på deg er ikke et problem. Slik at en person må forstå: «Jeg er prosjektet i mitt liv. Alle andre prosjekter er bare ment for meg alene. Alt er sammenkoblet til meg, selvet. Jeg er prosjektet. Atma (Selvet) er prosjektet. Derfor er du prosjektet». Faktumet er at du er meningen med alt som er. Oppdagelsen av deg er oppdagelsen av meningen for hele verden. Det er i virkeligheten hva sannheten er. Når du setter pris på dette, er det en visshet om hva du er for om hva du gjør. Det er bare denne oppdagelsen.

Hva du ønsker å vite om selvet, fullstendigheten, helheten er eksakt hva du ønsker å være: Fri fra å være liten, med andre ord, helheten. Ser du forskjellen? Hva jeg ønsker å vite er hva jeg ønsker å være. Til dette kreves en viss forberedelse. Adhikari betyr at en person er klar eller kvalifisert for denne kunnskapen. Du er helheten og undervisningen er tilgjengelig og derfor bør kunnskap ta plass om du er klar for det. For å oppdage at du er fullstendig (helheten), hva er forberedelsen? Jeg vil si at det er en person som har vokst følelsesmessig og kognitivt. Du har et modent sinn og er kapabel til å forstå hva som er sagt. Det betyr at du har modnet med tanke på et spesifikk forhold til verden, til å være medfølende,til å være kjærlig. Egentlig vil det å være medfølende det samme som å være naturlig. Å være sympatisk er naturlig. Å være kjærlig er å være veldig naturlig: Det er hovedfølelsen. Hva er kvalifikasjonen? Hvem er personen som er kvalifisert for denne oppdagelsen? Det er den kjærlige personen, den medfølende person, den sympatiske personen, den generøse personen, den forståelsesfulle personen, den personen som tilpasser seg mennesker og er imøtekommende.

En 75 år gammel mann klagde til meg: «Swamiji, jeg føler meg trist og ensom. «. Jeg spurte han hvorfor. Han sa «fordi mine barn ikke bryr seg om meg. «. Jeg spurte han «Hvordan vet du det?»Det er en tolkning. Hvordan vet du at de ikke bryr seg om deg?» «Fordi, de skriver ikke til meg i det hele tatt. Selv om jeg skriver. Skriver de ikke til meg.» Denne tolkningen er problemet. Du tolker fordi det er ingen egenkjærlighet. Du tolker alltid feil og lider, og håndterer et problem som ikke eksisterer, fordi det er ingen egenkjærlighet. Derfor for å oppdage egenkjærlighet, er selvtilfredshet den veksten som må skje og det er i dine egne hender. Med mindre du ikke tar initiativet vil du forbli barnslig, som denne 75 årige mannen. Alle trenger å bli modne, til å være sentrert på seg selv og være avslappet til tilstedeværelsen. I morgen er ikke et problem lengre. Det tar en plan for din modenhet og din egen vekst. Det er den største pensjonseringsplan til menneskeenheten tilbudt enhver tenkende person. Å vokse til et punkt at du ikke trenger noe emosjonell støtte til å vokse. Du har gjort din oppgave. Å nyte er å elske seg selv. Du trenger å oppdage den kjærligheten for deg selv. Bare da kan du nyte eller være tilfreds. Det betyr at du må vokse en del. Hva er nytten av å tjene penger, oppdra barn i verden og fortsatt være ensom hele tiden i en alder av 75 år?Tilpasningsdyktighet – å gi rom, være medfølende, vise aksept og toleranse Å gladelig og rolig akseptere enhver type person eller gitt situasjon: ikke resignere likegyldighet er å vise tilpasningsdyktighet. Det er basert på en klar forståelse at, på grunn av karmaloven kan ikke ting bli forskjellig fra måten de er. En persons atferd er en konsekvens av hans eller hennes omstendigheter og er ikke under forutsetning av viljekraft. Mennesker er inkarnert til å jobbe ut karma, ikke for å gjøre meg til lags. Situasjoner er resultatet av alle faktorene i dharmafeltet og er bakenfor kontrollen av individer. Det er latterlig å like eller mislike dem. Alle suksessrike forhold avhenger av en er i stand til å tilpasse seg andre. På liknende måte kan jeg ikke bli forskjellig fra hva jeg er og min situasjon er resultatet av min karma så jeg burde gladelig tilpasse min tilsynelatende selv,ikke ønske om å være annerledes eller stritte imot for å endre dens forhold. De som avslår å tilpasse til virkeligheten er konstant forstyrret og ikke skikket til gransking. For å utvikle denne viktige kvaliteten så burde jeg sette pris på variasjon, kultivere en holdning av mangfold og konstant overvåke mitt sinn for en sans av utilfredshet, så burde jeg redusere mine forventninger. Det hjelper å se meg selv som hjelpesløse idioter eller livløse objekter. Jeg har godt forhold med livløse objekter, fordi jeg forventer ikke noe av slike ting. Jeg lider idiotisme gladelig, fordi jeg vet at de ikke kan være annerledes. Nøkkelen til tilpasningsdyktighet er å respondere til og identifisere med personen og ikke deres handlinger. Å forstå at personen er selvet midlertidig fortryllet av Maya. Prøv å huske på at Det Totale Sinnet er bak utbrudd av sinne,sjalusi, herskesyk og handling og sette pris på som om de ikke har kontroll, jeg har det til og med mindre. Med denne forståelsen så er det lett å være tilpasningsdyktig.

Mekaniske reaksjoner kveler tilpasningsdyktigheten. Å være fri til å respondere til personen må jeg handle bevisst og ikke reagere som robot ifølge mine vasanaer.

Swami Dayananda: «En reaksjon er en mekanisk, ikke-bevisst handling, en preget respons lånt fra tidligere erfaringer, en som ikke er gitt forut tillatelse av min vilje. Det skal sies, det er en respons som jeg ikke måler mot verdistrukturen,som jeg prøver å assimilere,men som jeg tillater å skje. Reaksjoner kan gå mot all min visdom og erfaring: Disse faktorene blir forvist i bakgrunnen og reaksjon kommer. Jeg kan ha lest alle skriftene av verden: Jeg kan være en veldig bra student av etiske systemer: jeg kan ha en profesjonell gradsholder,som gir råd og veiledning til andre, men når det kommer til en reaksjon, min reaksjon vil være mekanisk som alt annet.

Derfor inntil universelle verdier blir møysommelig assimilert og skaffer et grunnlag ut av hvilke rette holdninger og handlinger dukker opp spontant,må jeg bevisst unngå reaksjon og bevisst velge min holdning og handlinger. «

Holdning av ksantih - tilpasning, å romme og aksept Holdningen av ksantih (tilpasning, å romme andre og aksept) betyr at jeg med glede, rolig aksepterer atferden og de situasjoner, som jeg ikke kan endre på. Jeg gir opp forventninger eller krav som den andre personen eller en situasjon burde endre for å være i samsvar til hva som ville glede meg.

Jeg aksepterer med glede og tilpasser meg situasjoner og mennesker. Alle forhold krever tilpasning. Denne verdien må bli bygget på forståelsen av menneskets natur og forholdene mellom dem. Jeg vil aldri finne i en person alle kvaliteter jeg liker eller misliker. Enhver person vil være miks av ting som vil være tiltalende eller ikke tiltalende.

På samme måte vil ikke alle like meg. Når jeg gjenkjenner disse fakta ser jeg at alle forhold krever noe tilpasning fra min side. Jeg vil aldri finne et forhold, som ikke vil kreve en viss tilpasning. Jeg bør møte personen som den er. Jeg kan ikke forvente verken at verdenen eller mennesker vil endre seg for å gjøre meg lykkelig. Hvis jeg ønsker forandring hos andre vil de naturlig nok ønske forandring i meg.

Min holdning burde være at jeg er forberedt til å tilpasse og akseptere alle overraskelser.Jeg liker ikke å bli solbrent, men jeg spør ikke solen om å slutte å skinne. Jeg kan ikke stoppe solen fra å skinne.

Jeg ber ikke bier om å slutte å stikke, men heller setter pris på deres rolle og honningen. Vi kan si at verdenen er stor nok til å romme alle oss. Variasjon gjør livet mer interessant. En holdning av ksantih, evnen til tilpasning og aksept utvider hjertet. Hjertet vil da romme alle mennesker og situasjoner. En har ikke behov for å endre på dem.

Tilpasning – Forståelse - Medfølelse – Objektivitet av Swami Dayananda En person som er dedikert til Vedanta gir løfte om å ikke skade (ahimsa) andre. Å være årvåken gjennom tale, ord, dyder og handlinger. Og være bevisst når en tenker. Det åpner opp for medfølelse til å manifestere seg. Medfølelse kultiverer følelsesmessig vekst i en person. Alle andre verdier blir naturlige og medfølelse gjør at du blir forståelsesfull. I tillegg til at du tilpasser deg lettere mennesker og situasjoner.

Medfølelse gjør deg også veldig objektiv og at det reduserer noe subjektivitet. Det gjør at en er mer bevisst og oppmerksom på hva som er. Verden ser ut til å være en prisme av dine frykt og bekymringer. For å redusere dem – vær objektiv. Å være objektiv er det samme som å være oppmerksom på hva som er. Hva er Det Totale Sinnet? Å være oppmerksom og observant på Det Totale Sinnet vil si å være medfølende og objektiv. Mer objektiv du er dess mer fornuftig er du.

Å la Det Totale Sinnet komme inn i livet ditt er å gi slipp på min versjon av verdenen og min subjektivitet. Å oppdage Det Totale Sinnet fører med seg personlig vekst til en viss grad i personen. Fullstendig oppdagelse betyr at Jeg og Det Totale Sinnet danner en helhet. Å analysere verdier vil hjelpe på dette.

Å leve utifra å ikke-skade andre er å leve i tråd med Det Totale Sinnet (Isvara). At alt som er her er Det Totale Sinnet. Det er virkelig ikke noe som er mitt. Alt er gitt til meg. Hva er en moden person? En som ikke krever respekt fra andre,fravær av å late som (være pretensiøs) og skader ikke andre. Hvis ikke-skadeholdning er der er medfølelse naturlig. Hvis medfølelse er der er det også naturlig at en har evne til tilpasning, ksantih. Tilpasning har med å forstå den andre personen og la personen være som den er i sitt eget rom så lenge ikke personen står på dine tær. Vi trenger å lære å gi slipp på bindinger.

Ikke-skade er en dynamisk verdi. Det trengs å praktisere den i hverdagen. Vi trenger å lære å gi slipp på bindinger til meg selv og bindinger til andre. Da er ikke-skade en akseptabel verdi. Når du forstår andre tilpasser du deg til andre i livet ditt. De er i deres rom og du har evne til å tilpasse deg. Du gir dem muligheten også til å tilpasse deg. La mennesker og ting være utenfor deg selv. Alle som du liker, misliker og som du ikke kan like med mer er også utenfor. Å holde mennesker utenfor deg selv krever en slags forståelse og medfølelse fra din side.

Vi gir som regel ikke slipp på mennesker, men holder på dem. Jeg ønsker at de skal være slik og slik. Hvordan kan de bli slik som dette? De burde ikke være slik. Men de er sånn som de er. Hva skal du gjøre? De er sånn som de er i din persepsjon. Din persepsjon kan være feil. Eller blanding av rett eller feil. Hvis du er overbevist om du har rett så be for personen og at den skal endre seg. La Det Totale Sinnet hjelpe den personen. Personen skal bli forstått, som de er. Persepsjonen kan være feil og kan bli endret på.

La personen være i sitt eget rom og la den være som den er så lenge den ikke står på tærne dine. La den ytre verden være der ute og det er bare mulig når man er medfølende. Og forstå hvor viktig medfølelse er. Jeg kan tilpasse meg og romme personen som den er.

41 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page